Kde nás nájdete

Nová synagóga Žilina – centrum pre súčasné umenie a kultúru 
J. M. Hurbana 220/11
01001 Žilina 

Aktuálne otváracie dni a hodiny: 

Nová synagóga je otvorená od utorka do nedele v čase 13.00 do 19.00 a vstupné do Sphéry je 5,00€ (zľavnené 3,00 € pre seniorov alebo študentov). Otvorení sme aj počas večerných akcií, koncertov, festivalov, podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.

Otvorená je aj kaviareň v tzv. zimnej modlitebni a Frickobrothers pozývajú na drink na terasu i dovnútra v rovnakom čase, od utorka do nedele 13.00 - 19.00.

Ďakujeme, že sa očkujete a prispievate tak k budovaniu kolektívnej imunity voči koronavírusu, chránite tak svojich blízkych aj nás. Pre ľudí s očkovaním už (dúfajme) nebude kultúrny a spoločenský život obmedzený počas tretej vlny. Ďakujeme!

Ak chcete navštíviť Novú synagógu mimo otváracích hodín alebo dní, dohodnite si termín vopred 
• tel. +421905854759 (Kamil Mihalov)
• tel. +421907137145 (Marek Adamov), radi vám prídeme otvoriť 

Lektorský program pre školy Na vlastné oči:
Vieme sa s vami a vašou školou spojiť aj na diaľku cez digitálne komunikačné platformy, kontaktujte
• Simonu Gottierovú – simona@novasynagoga.sk, 0918 104 294. 

Ak chcete dostávať program a novinky:
Prihláste sa do nášho emailového newslettra na www.mailchimp.com 

Ako k nám? 
Synagóga je v centre mesta, na rohu Hurbanovej a Kuzmányho ulice, pri Pošte 1. 

Pešo z autobusovej a vlakovej stanice:
Zo staníc to máte do synagógy prechádzku do 10 minút pešou zónou, sme pár desiatok metrov od Mariánskeho námestia, a ak sa pýtate ľudí, určite ju budú poznať aj pod starým názvom “kino Centrum”.

Autom:
Zo všetkých smerov sa držte na centrum a potom po najbližšom okruhu k historickému jadru (ulice Hviezdoslavova, Kálov alebo Veľká okružná a Legionárska, až na Hurbanovu). Ak máte GPS navigáciu, zadajte adresu J. M. Hurbana 220/11. Veľký pozor dajte na Kuzmányho ulicu, tá má slabo označený zákaz vjazdu a je to žilinská pasca na turistov a plnička rozpočtu mestskej polície. 

Parkovanie:
Pri synagóge je to horšie s parkovaním – na 2-3 hodiny je bezplatné v obchodných centrách Mirage (100 metrov od synagógy, ulica Hurbanova-Kálov) alebo Aupark (5 minút pešo, námestie Ľ. Štúra). Obe zatvárajú o 21.00. Na vedľajších uliciach dole smerom od centra (napríklad Kmeťova alebo Hollého) sa dá parkovať zdarma až od 18.00, len pozor na rezidentské miesta. Parkovacie miesta na malom parkovisku na začiatku Kuzmányho pri synagóge sú platené 24 hodín denne a mestská polícia je tu veľmi aktívna. Ďalej po Kuzmányho ulici nechoďte, je tam slabo označený zákaz vjazdu a dostanete pokutu.

Chcete v Synagóge zorganizovať svoju akciu?

Náš program je čiastočne otvorený aj ďalším organizátorom a o každej akcii s vami radi podiskutujeme (ideálne osobne) a povieme naše možnosti. Hosťovanie ďalších akcií je limitované aktuálnymi časovými a priestorovými podmienkami, najmä s ohľadom na prebiehajúce výstavy. Väčšie akcie pre niekoľko-sto ľudí môžeme hostiť len v období medzi výstavami, menšie podujatia je niekedy možné hostiť aj počas výstav. V prípade verejných podujatí, najmä umeleckých akcií, chceme, aby boli v súlade s našou dramaturgiou, nehnevajte sa preto, ak vašu akciu odmietneme. V prípade uzavretých akcií (konferencie a podobne) sú možnosti voľnejšie, ale termínov v rámci roku nie je veľa. Našim cieľom je prostredníctvom organizácie externých podujatí získať časť financií potrebných na nákladnú prevádzku pamiatky, pomôžete nám tak s vykurovaním a dokončovaním posledných vecí na rekonštrukcii. V prípade záujmu volajte 0907137145 alebo píšte na marek@novasynagoga.sk (Marek Adamov).

Rekonštrukcia

Našou základnou motiváciou je samotná budova. Je múdra aj krásna. Vnímame jej ušľachtilosť, ktorou nenápadne dominuje svojmu okoliu. Málokto postrehne, že patrí medzi najvýznamnejšie európske stavby svojho druhu.

Začiatkom roka 2011 sme sa dozvedeli, že Židovská náboženská obec Žilina hľadá nového nájomníka synagógy. Po uvedomení si dôležitosti záchrany stavby pred možným komerčným využitím sme predložili náš projekt obnovy pamiatky a jej kultúrneho využitia. Získali sme dôveru v tento utopický zámer podporenú 30-ročnou zmluvou so symbolickým nájomným. Začali sa prvé výskumy a v roku 2012 aj prvé rekonštrukčné práce. Odvtedy robíme, čo sa dá, aby sme splnili nároky, ktoré si kladie budova sama a cítime, že sme spolu s vami súčasťou jedného z najväčších dobrodružstiev našej generácie. 

Naším zámerom je nielen obnovená Behrensova stavba, ale aj nový život v nej. Cieľom je vytvorenie výstavného priestoru pre súčasné umenie a ďalšie kultúrne aktivity. Kombinácia kvalitného kurátorského programu v súčasnom umení s medzinárodným rozmerom, odborného medzidisciplinárneho diskurzu s lokálnymi komunitnými aktivitami. 

Prvé potvorenie: 23. 8. 2012 
Otvorenie: 12. 5. 2017


Za rekonštrukciu sme získali ocenenia:
 

Bauwelt Advancement Award
cena nemeckého časopisu pre architektúru (2013) 

Cena Nadácie Orange 
v kategórii Komunitný rozvoj (2015) 

Patrón architektúry
cena Slovenskej komory architektov pre nearchitektov, ktorí pomáhajú architektúre (2017) 

Cena Eugena Bárkanya
Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za zachovanie židovského dedičstva (2017) 

Cena Mesta Žilina
za obnovu kultúrneho dedičstva a občianske kultúrne aktivity (2017) 

Strecha roka
cena Cechu strechárov v kategórii šikmá strecha (2017) 

CE.ZA.AR
cena Slovenskej komory architektov za architektúru v kategórii Obnova a prestavba (2018) 

Cena Nadácie Tatra banky za umenie 
špeciálna cena poroty mimo umeleckých kategórií za rekonštrukciu priestoru pre umenie (2018) 

Fénix / Pamiatka roka
cena Ministerstva kultúry SR a Nadácie SPP za obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok (2018)

Projekt obnovy a revitalizácie Novej synagóģy kultúrne účely realizuje občianske združenie Truc sphérique (kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie) v spolupráci a s podporou Židovskej náboženskej obce Žilina ako vlastníka pamiatky. 

iniciátori projektu:
Marek Adamov a Fedor Blaščák 

hlavný architekt:
Martin Jančok v spolupráci s Michalom Janákom a Evou Štrocholcovou (PLURAL) 

tím budúceho kultúrneho centra:
Robo Blaško, Ján Gašparovič, Ivana Rumanová, …a celá Stanica Žilina-Záriečie 

projektanti:
Michal Sirotiak (Eurodesign), Katka Kyselová a Vladimír Kohút (Prodis), Ondrej Marko (2021), Martin Tencer, Danka Ollahová, Evka Kišková-Červeňanová a ďalší z emProject-u, Ľubo Keľha (Kelso), Ján Daniš (Faltherm), Pavol Niňaj (Save), Róbert Kardoš (Talux), Laura Murguia Sanchez (Hazlighting), Lenka Balážová (Lightroom), Jozef Vojtaššák (Colt), Zdenka Mikulová, Vladimír Benedik, …a ďalší, všetci ako dobrovoľníci a podporovatelia iniciatívy 

historické a reštaurátorské výskumy:
Magda Kvasnicová, Ján Hromada, Peter Szalay, Ivan Pilný, Gabriel Hartl, Marek Repáň 

odborná spolupráca:
Vladimír Majtán (Krajský pamiatkový úrad v Žiline), Pavol Ružbarský (Endorfine), Peter Snadík (DogDocs), Milan Novák a Peter Štánsky (Štátny archív Žilina), Peter Pikna (film), Marek Jančúch a Dalibor Adamus (fotografie), … a mnohí ďalší rada pre obnovu: Henrieta Moravčíková, Matúš Dulla, Iveta Černá, Ján Krcho, Miloš Dudáš, Pavel Frankl 

stavebný dozor:
Milan Macek 

grafický dizajn:
Peter Liška


Všetka dôležitá architektúra tu už je.

Architektonický návrh sleduje požiadavky reštaurovania pamiatky aj jej transformáciu na centrum súčasného umenia a kultúry. Postupne sú odstraňované neskoršie zásahy, dochádza k odkrytiu pôvodnej monumentality interiéru. 

Obnovujeme pôvodnú orientáciu priestoru na východ a z nájdenej dokumentácie a výsledkov historických a reštaurátorských výskumov skladáme interiér do pôvodnej podoby. A tak sa postupne mení aj architektonický návrh – od prvotnej pomerne odvážnej predstavy ako využiť priestorový potenciál synagógy, k postupnému uvedomeniu si, čo v tomto zložení ľudí vieme urobiť a čo si súčasne vyžiadala budova sama. Môže to znieť banálne, že po troch rokoch uvažovania nad architektúrou rekonštrukcie sme dospeli k tomu, že vymaľujeme polovicu synagógy na bielo a horná bude zreštaurovaná do originálnej farebnosti. Nič viac a v konečnom dôsledku je to omnoho rafinovanejšie a aj radikálnejšie rozhodnutie ako naše predchádzajúce návrhy, ktoré sa do tak špecifického priestoru, akým je Behrensova synagóga, snažili vkladať ďalšiu architektúru. 

Nové konštrukcie budú len dočasné a budú vznikať pre konkrétne výstavy v budúcnosti, po ich skončení sa priestor opäť vráti do pôvodnej podoby.

Ďakujeme za podporu