NADCHÁDZAJÚCE PODUJATIA

Dagmar Šubrtová: Rekultivácia (4. 2. - 30. 5. 2021)
Dagmar Šubrtová: Rekultivácia (4. 2. - 30. 5. 2021)
Inštalácia v exteriéri pred Novou synagógou, 4. 2. – 30. 5. 2021.Kurátor Juraj Gábor uvedie dielo online v piatok 12. 3. 2021, 17.00 na facebook.com/novasynagoga, video zostane aj v archíve.Dočasná inštalácia zoskupenia hrdzavých siluet suchých stromov Dagmar Šubrtovej, ktorú sa Juraj Gábor rozhodol inštalovať vonku pred vstupom do Synagógy ako kontrapunkt k svojej drevenej Sphére vnútri, je symbolom narastajúcej civilizačnej devastácie krajiny a dlhodobého zlého zaobchádzania s rozsiahlymi územiami.Rekultivácia je umelá premena miesta, ktoré môže byť často ukážkou neodborného alebo korupčného korporátneho počínánia. Výsledkom je často nepodarená výsadba, napriek dobrému financovaniu. Napríklad na vyťažených plochách sú umele vysadené lesy rekultivačnými firmami, ktoré však často využívajú nevhodné druhy drevín a vysádzajú monokultúry a tak nakoniec neprinášajú žiadný trvalý úžitok.Sochárka a kurátorka Dagmar Šubrtová (1973) žije a pracuje v Kladne. Absolvovala ateliér sochárstva Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe, kde potom niekoľko rokov pôsobila ako asistentka. V tvorbe ju inšpiruje industriálna krajina baní v okolí Kladna, zmenami reliéfu krajiny spojených s dolovaním uhlia a aktuálnymi otázkami premeny krajiny a previazanosti postindustriálnej společnosti a prírody. Popri umeniu sa venuje aj tematickým kurátorským projektom, napríklad dlhodobej dramaturgii výstavného programu galérie Ústavu makromolekulárnej chémie Akademie vied v Prahe. Od roku 2015 sa pracuje na projekte Na pomedzí samoty.http://frontiers-of-solitude.org/http://dagmarsubrtova.cz/
#Výstava
Vstupenky
Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru (16. 3. - 25. 4. 2021)
Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru (16. 3. - 25. 4. 2021)
výstava v Novej synagóge, 16. 3. - 25. 4. 2021online otvorenie v utorok 16. 3. 2021, 19.00 na facebook.com/novasynagoga kurátori: Juraj Gábor, Ivo Habán a Mappa editionshosť: Line GateIvo Habán (monografista Mary Duras) a Anna Habánová vo svojej odbornej praxi kontinuálne reflektujú modernizmy rozvíjajúce sa na začiatku 20. storočia v Českej republike a stredoeurópskom regióne. Sledujú premeny zobrazovania ženy ako modelky pre sochu. Umelkyňa Mary Duras (1898 - 1982, Viedeň) celoživotne reflektovala ženskosť, tematizovala rôzne obdobia v živote ženy s dôrazom na vnútorné takmer nebadateľné emócie. Duras vytvorila na objednávku židovskej rodiny Schück sochu Evy v roku 1931 pre funkcionalistickú vilu v pražskej Tróji. V tom istom čase bola postavená aj Neologická synagóga v Žiline. Za zapožičanie sochy zo zbierok ďakujeme Galérii Klatovy Klenová. www.maryduras.comwww.gkk.czOd Vladimíra Havrillu (1943, Bratislava) vystavíme na prvej výstave vo Sphére sériu experimentálnych videoartov, ktoré komunikujú so sochou Mary Duras a problematizujú modernizmy, ženskú figúru, naratívnosť. Na Havrillovu tvorbu sa môžeme pozerať aj ako na dematerializáciu sochárstva, hoci plánujeme vystaviť aj jeho dve subtílne sochy z 80-tych rokov zobrazujúce prvého biblického človeka - Adama. Vladimír Havrilla do roku 1985 robil sochy prevažne z papiera, zo sadry a z mramoru ale od roku 1986 pracuje zväčša už len v 3D softvéri - v snahe nezaberať priestor. Za zapožičanie fotografií a objektov Vladimíra Havrillu ďakujeme Borisovi Kršňákovi a Galérii Artandconcept. www.havrilla.netwww.artandconcept.eu
#Výstava
Vstupenky
Tomáš Janypka vo Sphére 5.
Tomáš Janypka vo Sphére 5.
celoročný rezidenčný projekt - performanceVýchodiskom piateho tvorivého vstupu Tomáša Janypku je opät telo tanečníka v dialógu s priestorom Sphéry. Tentokrát bude reflektovať otvárajúcu výstavu Mary Duras a Vlada Havrillu. Intervenovať s ňou bude štúdiou pomalosti - tá sa bude ukazovať v živosti sochy, statickosti tela, meditácii v pohybe a prostredníctvom korytnačky.Tomáš sa v rámci svojho celoročného skúmania vo Sphére zaoberá telesnosťou a limitmi, ktoré každé jedno telo má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni a ďalej na otázky nášho telesného vzťahu k nim. Pokračuje tak aj v marci vo výskume, ktorého podoby a vyústenia sa ukazujú za chodu a na ceste.Prekračujúcou líniou tohto projektu je jeho roztiahnutie sa medzi oblasti tanečného umenia, performance art, vizuálneho umenia a architektúry. Súčasťou výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch. Tvorbou jeho kostýmu sa vo februári do tímu pridala Andrea Pojezdálová.Tomáš Janypka v prvom polroku 2021 pracuje v rámci Sphéry na projekte s názvom Greyscape of solitude comes to the Sphere. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Rezidencia
Vstupenky

Ďakujeme za podporu