Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Dopĺňanie Sphéry

Dielo Juraja Gábora Completing the Sphere, ktoré vzniklo od decembra 2020 do marca 2021 v Novej synagóge v Žiline, je víziou monumentálnej architektonickej premeny priestoru. Drevená konštrukcia na pomedzí architektúry a sochárstva upriamuje pozornosť na neviditeľnú guľu (s priemerom 16 metrov), ktorá bola architektom Petrom Behrensom vkreslená do kubusu stavby žilinskej synagógy z roku 1931. Doteraz z nej bola fyzicky viditeľná len horná časť - kupola. Jurajova Gáborova funkčná drevená konštrukcia je jej kópiou vnútri centrálneho priestoru. Je voči nej zrkadlovo umiestnená a položená na drevených stĺpoch tesne nad podlahou. Kultúrny a výstavný priestor sa tak na rok (a možno aj viac) funkčne a významovo rozdelí na ten v guli (vnútri Sphéry) a mimo nej – pod balkónmi a na nich (vonku). Guľová pochôdzna podlaha vytvorí rôzne priestupné, priehľadné a kontaktné divácke rozhranie. Dokončenie pomyselnej gule, ktorú do modernistického kostola vpísal jeho architekt Peter Behrens, vytvára predpoklad na iné neopakovateľné zažívanie celoročného programového obsahu. Juraj Gábor venoval Sphére štyri roky príprav, ktoré sa netýkali priestorového sa technického riešenia monumentálneho architektonického vstupu Novej synagógy, ale a ďalšieho programu v ňom. Architektúra Sphéry sa stane na 2021 (a časť 2022) scénou pre všetky výstavy, zvukové projekty, divadelné, pohybové a tanečné predstavenia, ale aj edukačný a komunitný program. 


“Moja intervencia do výstavného priestoru spočíva v architektonickom doplnení kupoly do tvaru gule – drevenej konštrukcie Sphéry s priemerom 16 metrov. Je to jednoduché, ale monumentálne gesto. Takýto vstup do Novej synagógy rozčleňuje priestor po novom, divákom umožní hľadať nové spôsoby, ako ho zažívať a vzťahovať sa k nemu. Konštrukciu polgule zdola podopiera les drevených lát a hranolov, ktoré vytvárajú protipól k prázdnemu vnútornému guľatému priestoru Sphéry. V rôznych fázach nasledujúceho programu počas roka budú mať diváci či návštevníci umožnený prístup do rôznych častí priestoru. Doplnenie kupoly a vytvorenie Sphéry v architektúre Novej synagógy nie je koncipované ako finálne dielo ale východisko pre intervencie ďalších umelcov. Ponúkam túto monumentálnu platformu ako otvorenú výzvu k participácii – k napĺňaniu živým premenlivým obsahom. Som spolukurátorom celoročného programu, hľadám a oslovujem umelcov a teoretikov, ktorí by radi vytvorili projekty pre špecifickú scénu a jej kontext. Výsledkom bude dramaturgický programový celok zložený z výstav súčasného umenia a zvukovej produkcie, ale ďalších eventov, festivalov, koncertov, diskusií i komunitných akcií, ktoré sa už v Synagóge konajú pravidelne a tradične.” (Juraj Gábor)

Dokončenie pomyselnej gule z kupoly Synagógy po zem bolo na úvod najmä manuálnou výzvou pre štyroch tesárov (Igor Babjak, Ján Koreň, Milan Stanco a Tomáš Hudcovič), ktorí od decembra 2020 do marca 2021 spracovali päťdesiat kubíkov reziva. Nosná konštrukcia je poskladaná z 48 do polgule zakrivených nosníkov s dĺžkou 10m, na ktoré použili 500 ručne vyrezaných fošt. Nosníky sú zaklopené drevenými doskami, každá musela byť opäť ručne rezaná do oblúka. Na ich spojenie potrebovali 30-tisíc vrutov, ktoré darovala platforma Staviame z dreva. Už samotná konštrukcia mala byť kultúrnou udalosťou prístupnou verejnosti – bohužiaľ kvôli pandemickým obmedzeniam bola Nová synagóga zatvorená a nakuknúť dnu bolo možné len prostredníctvom fotografií a online streamov, odkazy na ktoré nájdete nižšie. 

Od februára 2021 sme začali s programom a umelcami. V rámci rezidencií vznikajú diela priamo nadväzujúce na projekt-objekt Sphéry. Prezentované sú zatiaľ online, ale od 4. mája 2021 aj naživo prostredníctvom kratších udalostí, intervencií a výstav. Cieľom našej aktivity je vytvoriť priestor pre vznik nových diel, ich intermediálneho stretnutia a interagovania medzi autormi a návštevníkmi. Uvidíme samozrejme, čo nám rozpočet dovolí. Nepôjde len o umenie – diela môžu byť rovnako výsledkom spolupráce so školami a deťmi, tréning športového klubu sa v rámci dramaturgie môže stretnúť v priestore s dielami profesionálnych umelcov. Čakáme na koniec pandemických obmedzení a hneď, ako to bude možné, budete môcť vstúpiť dnu - tešíme sa na to. Pretože Sphéra nie je cieľom sama sebe, je to priestor, ktorý naplníte až vy vašou prítomnosťou.

Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia, dokončenie Sphéry sa podarilo vďaka darcom zo Stratlabu a Čiernym dieram a podpore spoločností Kontrakting - Staviame z dreva a Veselý - Očná klinika. Ďakujeme aj za vaše 2 percentá z daní.

Archív dopĺňania Sphéry:

Úvod do stavby Sphéry, 8. 12. 2020

Pripravovanie Sphéry, 8. - 18. 12. 2020 - fotoreport

Horizontálna gradácia a šťastné sviatky, 19. 12. 2020 - 3. 1. 2021 - video - fotoreport

Rast Sphéry, 5. - 31. 1. 2021 - video - fotoreport

Ozvuky Sphéry s Mappa editions, celoročná spolupráca

Dokončovanie Sphéry, 1. - 28. 2. 2021 - videofotografie dokončenej Sphéry

Sme.sk - Synagógu chce megalomansky zmeniť. V Žiline si nevedeli predstaviť, ako to chce urobiť, 3. 2. 2021

Startlab - Nová synagóga: Sphéra Juraja Gábora, február 2021

RTVS - Slovensko v obrazoch, 7. 2. 2021

Najväčšia guľa! Výtvarka na doma 1/2021, február-marec 2021

Dagmar Šubrtová: Rekultivácia, 4. 2. - 30. 5. 2021 - video - fotoreport

Ozvuk Sphéry: Lucie Páchová, 6. - 27. 2. 2021 - video - fotoreport

TV Markíza - Dielo, aké na Slovensku nemá obdoby. V Žiline sa pustili do obrovského umeleckého dobrodružstva, 14. 2. 2021

MyZilina.sk - V Novej synagóge vyrastá nový symbol Žiliny, 17. 2. 2021

Dennikn.sk - V žilinskej Novej synagóge vzniká unikátne dielo Juraja Gábora (+ foto), 18. 2. 2021

Dennikn.sk - Umelec Juraj Gábor: Zraková pyramída ma naučila dôverovať divákom, 18. 2. 2021

Tomáš Janypka vo Sphére, celoročná rezidencia 2021 - video 19. 2. 2021 - 24. - 31. 3. 2021 - 8. - 13. 4. 2021

Zilinak.sk - Autor Sphéry v Žiline: Prirodzenú farbu dreva interpretujem ako zlatú, pri umiestnení do prírody zohrá rolu príbeh, 2. 3. 2021

Načúvanie Sphére, 7. 3. 2021 - video - fotoreport

Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru, 16. 3. - 30. 5. 2021 - video - fotoreport

Eva s Adamom a Sphéra medzi Jurajom Gáborom a Ivom Habánom, 19. 3. 2021

Kunstfilter.podbean.com - Juraj Gábor o vypĺňaní Sphéry v Novej synagóge v Žiline

Hodinu otvorená obrazová galéria, 6. 4. 2021 - video

Šesť hodín otvorená obrazová galéria, 13. 4. 2021 - video

Flash Art - Juraj Gábor: Vytváram debnenie pre umenie, 4-6/2021

Ďakujeme za podporu