Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Zobkáčik (koncert flautistiek zo ZUŠ L. Árvaya)
Dátum 21. 11. 2022
Čas 18:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Vždy poteší, ak sa v programe podarí nájsť priestor pre vystúpenia nastupujúcej generácie a radi pozývame. Všetky účinkujúce majú skúsenosti i ocenenia z viacerých domácich súťaží, Klára Valentovičová svojimi hráčskymi kvalitami už aj s presahom do zahraničia.
 

Súbor Zobkáčik založil a umelecky vedie Pavel Stiller:

“Zobkáčik je môj osobný hudobno-pedagogický projekt a deje sa vtedy, keď znie zobcová flauta a hrá na ňu niektorý z mojich žiakov. V ideálnom prípade sa tento proces odohráva aj mimo múry ZUŠ L. Árvaya, v architektonicky či akusticky zaujímavom priestore ktorý pomáha interprétovi i poslucháčovi vymaniť sa zo školskej atmosféry a prihliadania k veku hráča a navodzuje možnosť sústredenia sa na hudbu samotnú ako akt darovania sa a prijímania. Môže ísť o sólový výkon alebo hru vo väčších či menších ansámbloch. Na blížiacom sa koncerte sa predstavia moje tri úspešné študentky sólovo so sprievodom klavíra a čembala a zahrajú skladby hudobných tvorcov z čias dávno minulých i kusy súčasných žijúcich autorov.”

 

Účinkujú:

Veronika Čahojová

Karolína Valentovičová

Klára Valentovičová

 

Klavírna spolupráca:

Martin Suroviak


Program:

Hudobné diela skladateľov A. Vivaldi, G. A. Hasse, B. Marcello, N. Fulton, A. Hedges a iných.


 

Vstupné na podujatie zaplatíte na mieste a je dobrovoľné.


 

Ďakujeme za podporu