Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Mixability - workshop
Dátum 4. 10. 2022
Čas 10:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Otváranie kultúrnych inštitúcii pre širokú komunitu 

Dnes posledný zo série troch workshopov. Hľadáme nové možnosti pre zapájanie ľudí do kultúrnych aktivít. Hlavne tých, ktorí sa tam zatiaľ dostanú ojedinele alebo majú limitované možnosti – napr. ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia z minoritných komunít, spoločensky vylučované skupiny atď.

Skôr ako o inklúzii budeme hovoriť o prístupe mixability, ktorý sa nezameriava na integráciu ľudí s konkrétnym jedným postihnutím, ale snaží sa o ešte väčšiu otvorenosť. 

Táto iniciatíva je súčasťou projektu zastrešeného medzinárodnou sieťou kultúrnych centier Trans Europe Halles, ktoré vznikli zdola na základe inicitív občanov po celej Európe. 

Facilitátorkou stretnutia vedeného formou workshopu bude Soňa Holúbková. Skončila štúdium psychológie v Prahe a od začiatku profesionálnej kariéry pracovala s ľuďmi s postihnutím. Doteraz je aktívna v treťom sektore – oblasť poradenstva, sociálnych služieb a zvyšovania kvality života ľudí s postihnutím v bežnom živote a v susedstve bežných ľudí. Od roku 1990 zakladateľka medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa a Inter Nos (Medzi nami) s 30-ročnou tradíciou. 

Ďakujeme za podporu