Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Mixability – fokusové skupiny
Dátum 26. 9. 2022
Čas 08:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Projekt Mixability sme odštartovali už pred letom sériou workshopov. Teraz sme pripravili tri fokusové skupiny pre pozvaných hostí po 5 účastníkov.  

Témou fokusových skupín je otváranie kultúrnych inštitúcii pre čo najširšiu komunitu. Na stretnutí budeme počúvať názory a skúsenosti ľudí, ktorí čelia v živote rôznym limitom a prekážkam – napr. zdravotné postihnutie, náročná životná situácia, extrémna chudoba, vysoký vek, sú súčasťou niektorej minoritnej komunity alebo sú majoritou spoločensky vylučovaní a pod. Spoločne chceme identifikovať bariéry a príležitosti pre čo najširšie otváranie sa kultúrnych inštitúcií.

Facilitátorkou bude psychologička Soňa Holúbková. Doteraz je aktívna v treťom sektore, najmä v oblasti poradenstva, sociálnych služieb a zvyšovania kvality života ľudí s postihnutím. 

Iniciatívu organizujú kultúrne centrá Stanica Záriečie, Nová synagóga Žilina. Je realizovaná v rámci medzinárodného projektu Culture for Health podporeného Európskou komisiou a v spolupráci so sieťou európskych kultúrnych centier Trans Europe Halles. Trans Europe Halles je medzinárodna sieť kultúrnych centier, ktoré vznikli zdola na základe inicitív občanov po celej Európe.

 

- - -

Náša časť aktivít je zameraná na prístup “mixability” a v oficiálnych dokumentoch nesie pracovný názov Mind the Gap.  Aktivity boli podporené v rámci veľkého medzinárodného projektu Culture for Health Európskou komisiou:
Within the framework of the project “Culture for Health” (Project Reference Number with the Funder (registration Number): EAC-2021-0413), funded by the EUROPEAN COMMISSION of the European Union, Under the call for ‘Grants For Action’ . EAC/S18/2020)


 

Ďakujeme za podporu