Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Finisáž výstavy Deň po tom, ako zapadlo slnko
Dátum 4. 9. 2022
Čas 17:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Výstavu Deň po tom, ako zapadlo slnko maliarky Kristíny Kandrikovej ukončíme finisážou s komentovanou prechádzkou cez site-specific inštaláciu vytvorenú priamo pre priestor Synagógy.

Autorka na prelome mája a júna 2022 v Novej synagóge absolvovala trojtýždňovú umeleckú rezidenciu, kedy skúmala svetelnosť priestoru. Pozorovala ho, vnímala, vstupovala doň a sama ho vytvárala interagovaním s prirodzeným svetlom a farebnými maľbami na transparentných fóliách, ktoré inštalovala do priestoru.

 Jej maľby existujú v priamom vzťahu so svetlom: reagujú na svetelné podmienky priestoru, môžu v ňom zažiariť alebo zostať nenápadné, tiché a pokojné. 

Tentokrát siaha po repetitívnej tvorbe minimalistických malieb. Opakovaný akt vrstveného nanášania modrej farby sa stáva rituálnou zautomatizovanou činnosťou. Tento proces pre autorku vytvára ideálny stav: získava od maľby odstup a zostáva jej nezaujatou sprostredkovateľkou.

Na výstave pracuje s priestorom ešte veľkorysejšie: maľby expandujú do celého priestoru, obrazy prekračujú vlastné hranice a celá Synagóga sa stáva maliarskym priestorom. Farba a svetlo sú nosnými prvkami výstavy; dominantná modrá sa rozptýlila do priestoru, je všade, neohraničuje ju žiaden rám. Maľba pohlcuje priestor, a zároveň ho tvorí. Vstupujeme priamo do maľby. Inštalácia farebných plôch na oknách Synagógy zdôrazňuje sakrálnosť priestoru a odkazuje k sklomaľbám alebo farebným vitrážam. 

Kristínine maľby sú formálne abstraktné minimalistické plochy, no vychádzajú z pozorovania prírody a krajiny v špecifických svetelných podmienkach. Ocitáme sa v súmračnej krajine tesne po západe slnka. Modré šero vytvára rozhranie medzi svetlom a tmou, dňom a nocou. Oči si zvykajú na nové svetelné podmienky, z prítmia začínajú vystupovať tajomné objekty a obrazy. Putovaním priestorom nachádzame fragmenty lesa a krajiny, povedomé, no súčasne znepokojujúce. Pohltené modrou sa stávajú akýmisi mystickými nositeľmi vlastného svetla vznášajúcimi sa v priestore.

 

Kristína Kandriková (*1992) je vizuálna umelkyňa, ktorá absolvovala štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby (2011-2017). Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Vystavuje najmä v Českej republike a na Slovensku (napr. Galéria Medium v Bratislave, Nástupište 1-12 Topoľčany, ABC Gallery Bratislava). Naposledy bolo možné jej diela vidieť v Galirii XY v Olomouci na výstave Dokola,ale jinudy. Kristína tvorí najmä veľkorozmernejšie diela, preto je pre ňu dôležitý element fyzickej prítomnosti a pohybu počas tvorby obrazu. Abstraktné maľby často vychádzajú z krajinných a prírodných motívov, odkazujú k poetike svetla a tieňa, vytrácania svetla za súmraku či jeho presvitanie cez koruny stromov. Pracuje s premenlivosťou svetlených podmienok a atmosfér v krajine, prchavými zmenami farebnosti a nálady. 

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme za podporu