Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Stopy hľadania
Dátum 23. 9. 2022
Čas 19:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Básne, hudobná improvizácia a prepojenie dvoch jazykov 

Pozývame vás na večer súčasnej ukrajinskej poézie, ktorá po prvý raz zaznie v dvoch jazykoch - ukrajinčine a slovenčine.

Výber básní spájajú témy individuálnej a kolektívnej pamäti, hľadania domova a citlivosti. Básne bude čítať slovenský herec a ukrajinská prekladateľka. Vznikne tak atmosféra medzijazykového spojenia doplnená o improvizáciu ukrajinského basgitaristu, ktorý vystupuje pod menom - Rodion Sun Lion.

~ Mená básnikov, ktorých básne sa budú čítať: Kateryna Kalytko, Ostap Slyvynsky, Taňa Maljarčuk, Olesia Mamčyč, Daryna Hladun, Halyna Kruk, Ella Jevtušenko, Kateryna Michalicyna

~ Čítajú: Anna Siedykh, Mário Drgoňa

~ Jazyk podujatia: ukrajinský, slovenský

~ Prekladateľka: Anna Siedykh

~ Editorka: Soňa Jakubove

Program Stopy hľadania vznikol s podporou kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave.

Za ilustráciu ďakujeme Daniele Vagašovej.

Сліди пошуку

Вірші, музична імпровізація та перетин двох мов. 

Запрошуємо вас на вечір сучасної української поезії, яка вперше звучатиме двома мовами - словацькою та українською.

У добірці віршів сплітаються теми індивідуальної та колективної пам’яті, пошуку дому та чутливості. Вірші читатиме словацький актор та українська перекладачка. Це створить атмоферу міжмовного плетива, яке доповнить імпровізація українського бас-гітариста зі сценічним ім’ям Rodion Sun Lion.

~ Читатимуть: Анна Сєдих, Маріо Дрґоня

~ Мова заходу: українська, словацька

~ Перекладачка: Анна Сєдих

~ Редакторка: Соня Якубове

За ілюстрацію дякуємо Даніелі Ваґашовій.

Захід “Сліди пошуку” створено за підтримки культурного центру Malý Berlín у Трнаві.

Ďakujeme za podporu