Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Žilinský šachový festival
Dátum 11. 9. 2022
Čas 08:30
Miesto Nová synagóga Žilina

Pozývame Vás na turnaj pre deti a mládež "Žilinský šachový festival", organizovaný Šachový klubom Mladosť Žilina.

Turnaj sa hrá v 3 kategóriách: 

A - 2011 a mladší (pri počte 10 a viac detí nar. 2014 a ml., budú hráči samostatne vyhodnotení) 

B - 2008 - 2010 

C - 2007 - 2004

Bližšie info: sach.mladost.zilina@gmail.com

 

PROPOZÍCIE:

Cieľ turnajov: Spopularizovanie šachu medzi deťmi a mládežou

Miesto konania: Nová Synagóga J. M. Hurbana 220/11 Žilina
(vedľa CVČ a bábkového divadla na Kuzmányho ul. Žilina) Šachový klub Mladosť Žilina

Organizátor: Šachový klub Mladosť Žilina

Termín: 11. septembra 2022 - nedeľa

Časový plán: prezentácia: 08:30 – 09:00 hod. 1. kolo: 09:30 hod.

Hrací systém: Švajčiarsky systém, 7 kôl, tempo 2 x 13min.+2 sek pre každého hráča. 

Právo účasti:

A – turnaj - dievčatá a chlapci nar. 2011 a mladší
B – turnaj- dievčatá a chlapci nar.: 2008 – 2010
C – turnaj hráči nar.: 2007 – 2004

Štartovné: 5.- € 

Ceny: 

V turnaji A, pri počte 10 a viac hráčov, nar. 2014 a mladší, budú hráči samostatne vyhodnotení.

nad 30 účastníkov v skupine – min. 8 cien

nad 20 účastníkov v skupine – min. 7 cien

nad 10 účastníkov v skupine – min. 5 cien

do 10 účastníkov v skupine – min. 3 ceny

Prihlášky: najneskôr do 05.09.2022 e-mailom: sach.mladost.zilina@gmail.com alebo sms: 0908143286 – Tóthová Renáta

Upozornenie: Hráči prihlásení po termíne nemusia byť zaradení do súťaže. 

Organizátor má právo na zmenu propozícií! Šachový materiál zabezpečuje organizátor. Cestovné hradí vysielajúca zložka.
Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.

Ďakujeme za podporu