Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Kiosk 15: SARX
Dátum 28. 7. 2022
Čas 21:00
Miesto Nová synagóga Žilina

“Predstavu o trojakom poňatí tela vytvoril starogrécky filozof Poseidónios. Od tejto doby je telo popisované ako soma, sarx a pexis. Poseidónios vidí telo ako telo hmatateľné, uchopiteľné a rozobrateľné (sarx). Ďalej rozlišuje telo (soma), ktoré dáva človeku vonkajšiu podobu, ako je vzhľad a jeho vystupovanie, dalo by sa povedať, navonok vyžarujúci charakter.”

Pokiaľ telo popisujeme na pozadí plochy, dostávame telo v zmysle "soma", somatotypu, tvaru a formy. Pokiaľ popisujeme telo na pozadí časovej postupnosti (sukcesivity), dostaneme telo v zmysle „sarx“. Telo vyplnené jednotlivými orgánmi a ich funkciami, ktoré sa realizujú v čase. Toto telo patrí lekárom a vedcom.

Réžia: Martin Talaga

Hudba: Filip Míšek

Dramaturgia: Tomáš Procházka

Svetelný design: Karlos Šimek

Kostýmy: Vojtěch Bašta

Scénografia: Dušan Prekop, Matěj Kos

Účinkujúci: Marek Menšík, Radim Klásek, Helena Araújo, Alica Minárová

Produkcia: Adriána Spišáková

Ďakujeme za podporu