Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Kristína Kandriková o svetle a farbe
Dátum 8. 6. 2022
Čas 17:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Trojtýždňovú rezidenciu maliarky Kristíny Kandrikovej v hlavnom priestore Novej Synagógy ukončíme spoločným rozhovorom a nahliadnutím do jej uvažovania o farbe, svetle, priestore.

Záver jej skúmania je zatiaľ otvorený, no už teraz vieme, že Kristína sa počas umeleckej rezidencie bude pohybovať v celom priestore Synagógy – od hlavného priestoru, cez balkóny až po okná, a bude pracovať s jeho atmosférou, otvorenosťou, svetlom. Sama doň bude vstupovať abstraktnými veľkoformátovými maľbami. Synagóga sa tak počas jej rezidencie premení na maliarsky ateliér naplnený farebným svetlom a vzduchom, žiarou, odleskmi.

Kristína je maliarka, ktorá skúma formálnu podstatu maľby a maliarskeho priestoru. Zaujímajú ju aj možnosti využitia nemaliarskych materiálov, ako sú farebné priehľadné fólie, ktoré vďaka svojej transparentnosti a rozličnému vrstveniu umožňujú prirodzené prepúšťanie svetla v rôznej hustote, intenzite, farebnosti. Postavené vo vertikálnej polohe môžu jej maľby pripomínať vitráže alebo sklomaľbu na veľkých sklených tabuliach. Jej maľby existujú v priamom vzťahu so svetlom: reagujú na svetelné podmienky priestoru, môžu v ňom zažiariť alebo zostať nenápadné, tiché a pokojné. Farebné svetlo vznikajúce prenikaním cez priehľadnú plochu obrazu zas vytvára nový maliarsky priestor – rozširuje ho až za hranice obrazu a maľba samotná sa stáva tvorcom priestoru.

 

Kristína Kandriková (*1992) je vizuálna umelkyňa, ktorá absolvovala štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby (2011-2017). Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Vystavuje najmä v Českej republike a na Slovensku (napr. Galéria Medium v Bratislave, Nástupište 1-12 Topoľčany, ABC Gallery Bratislava). Aktuálne je možné jej diela vidieť v Galirii XY v Olomouci na výstave Dokola,ale jinudy. Kristína tvorí najmä veľkorozmernejšie diela, preto je pre ňu dôležitý element fyzickej prítomnosti a pohybu počas tvorby obrazu. Abstraktné maľby často vychádzajú z krajinných a prírodných motívov, odkazujú k poetike svetla a tieňa, vytrácania svetla za súmraku či jeho presvitanie cez koruny stromov. Pracuje s premenlivosťou svetlených podmienok a atmosfér v krajine, prchavými zmenami farebnosti a nálady.

 

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Ďakujeme za podporu