Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Aftersphéra / Dominik Hlinka rozložil Sphéru
Dátum 24. 5. 2022
do 5. 6. 2022
Čas 13:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Výstava potrvá do 5. 6. 2022, otvorená je každý deň okrem pondelka 13.00 - 19.00.

Po rozobratej Sphére, ktorá po roku a pol odišla zo Synagógy, zostala ešte stále vôňa dreva. A most ("Most Juraja Gábora"?) spájajúci balkóny, ktorý sme sa rozhodli nechať si dlhšie. Stojí aj Jurajova Vertikálna gradácia na severnom balkóne, ktorú sme bez Sphéry samostatne nevideli. 

A na dva týždne sme si nechali niekoľko obrazov Dominika Hlinku, ktoré vznikli za posledný mesiac počas jeho rezidencie a ktoré ste mohli vidieť počas rozoberania Sphéry alebo nainštalované pri výťahu či na kopách dosiek. Rozhodli sme sa ich vystaviť aj samostatne.

“Výstavná situácia pozostáva z malieb mapujúcich proces rozoberania Sphéry a je aj spomienkou na časy, kedy tento monumentálny objekt existoval v architektúre Novej synagógy. V olejomaľbách na doskách a plátnach som prevažne prepisoval videné miznutie drevenej konštrukcie, no prepašoval som do nich tiež intenzívne prežívanie, pozorovanie a interagovanie s celým tímom ľudí zo Synagógy. Postupne som vybočil z formálnej presnosti zápisu Sphéry a dekonštruoval svoju maľbu, resp. prístup k maľovaniu, poodhalil som a priznal vrstvy farieb, ktoré by mali byť inak skryté - pre sprístupnenie svojich vlastných dojmov zo zažitých podmienok.”

- - -

Dominik Hlinka patrí k reprezentantom mladšej strednej generácie slovenskej maliarskej scény. Štúdium absolvoval na VŠVU v Bratislave na Katedre maliarstva v Ateliéri mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby ArtD (2008- 2014), kde od roku 2015 pokračoval v doktorandskom štúdiu a od roku 2018 pracuje ako odborný asistent pre tento ateliér. V rokoch 2011-2012 absolvoval stáž na HEAD v Ženeve. V autorovej tvorbe môžeme sledovať dlhodobý záujem o dokumentárny prístup k maľovaným motívom, ktorý sa postupne posúva k otázke o možnosti prepisu predlohy na plochu plátna. Uvažovanie o maľbe, jej možnostiach a vôbec jej podstate, realizuje súčasne v širšom spektre médií, akými sú okrem odlišných maliarskych riešení aj tvorba objektov, miesto špecifických inštalácií a v neposlednom rade práve práca v digitálnom prostredí. V posledných rokoch do svojej tvorby aktívne zapája softvér a výpočtové technológie, no zároveň reflektuje aj ich pozíciu a vplyv na ľudské myslenie a konanie. Motívy jeho malieb sú prevažne digitálne, pracuje s 3D skenovaním objektov, machine learningom ako aj s laickým programovaním pre dosiahnutie obrazových predlôh bez „zmyslového“ zaujatia, čím naráža na racionalitu a nezaujatosť softvéru. 

www.dominikhlinka.com

Foto: Marta Preciado, ďalšie nájdete na našom Flickri.

Ďakujeme za podporu