Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Dátum 4. 4. 2022
do 8. 7. 2022
Čas 08:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0918 104 294. 

Tešíme sa na vašu návštevu!

-------------------------------------------------------------

Reagujeme na aktuálne opatrenia spojené s pandemickou situáciou a s tým súvisiace potreby vás aj žiakov - snažíme sa zaistiť čo najbezpečnejšie podmienky pre vašu návštevu. V doobedných hodinách máte ako skupina galériu len pre seba a neprichádzate do kontaktu s ďalšími návštevníkmi, pričom lektorka aj celý tím Novej synagógy je zaočkovaný. Dezinfekcia rúk aj priestorov je samozrejmosťou.

V prípade, že by ste nemohli prísť do galérie, naše programy je možné realizovať dištančne ako online sprevádzanie výstavami. Lektorka Simona Gottierová s vami doladí detaily návštevy/prednášky podľa vašich špecifických potrieb.

 

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia

 – V apríli a prvej polovici mája budú témy programov naviazané na rozkladanie drevenej konštrukcie Sphéry a výstavu Lucie Nimcovej a Dávida Petráša.

 – Od 16.5. - 9.6. bude v hlavnom priestore prebiehať rezidencia maliarky Kristíny Kandrikovej  –  deti môžu zažiť atmosféru maliarskeho ateliéru. Vystavené budú jej diela a maľby Dominika Hlinku.

 

Praktické

*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.

*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.

*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

 

Programy:

 

Stavebnica vyššia ako my

1. apríl - 15. máj 2022

3 - 9 rokov, 60 minút

Kým sa drevená konštrukcia Sphéry pred našimi očami v hlavnom priestore Synagógy rozkladá a na fotografiách aktuálnej výstavy sa zas v Afrike stavia o stošesť, my budeme s tými najmenšími návštevníkmi tiež čosi budovať do výšky. Najprv si precvičíme jemnú motoriku a pripravíme stavebný materiál – pomaľujeme drevené kocky veľkej stavebnice – odpadový materiál priamo zo Sphéry. V ďalšej časti programu budeme spolu s deťmi tieto objekty obkresľovať na veliký výkres a vytvárať tak geometrickú kresbu – naše spoločné dielo. Spoluprácu zavŕšime postavením “stavby” z kociek, ktorá bude rásť do výšky tak vysoko, ako len dočiahneme! Prerastie aj konštrukciu Sphéry? Uvidíme… 

 

Živé živelné stavanie

1. apríl - 15. máj 2022

9 - 18 rokov, 60 - 90 minút

V tomto čase u nás nájdete nielen rozoberanú konštrukciu monumentálneho diela Sphéra – dopĺňať ju bude výstava rozprávajúca o živelnej mestskej výstavbe, ktorá v posledných rokoch prebieha v niekoľkomiliónovom hlavnom meste Etiópie. V priestore Synagógy sa tak parádne zmiešajú pokriky afrických robotníkov (nahrávky, ktorá je súčasťou výstavy) so živými zvukmi práce pomocníkov a pomocníčok rozoberajúcich Sphéru. Spolu so staršími žiakmi sa budeme rozprávať aj o sociálnych pomeroch v Etiópii, o tom, že tam prebieha občianska vojna, (o ktorej sme zrejme doteraz netušili), o propagande, ale aj porovnáme kultúru a zvyky “našej ulice” s tou etiópskou. Súčasťou programu je tvorivá úloha, v ktorej budú deti stavať improvizované vratké stavby z odpadového dreveného materiálu priamo z konštrukcie Sphéry. Program vytvára priestor na kooperáciu a tvorivú prácu detí v menších skupinách.

 

Hľadáme stratený rám obrazu

16. apríl - 8. júl 2022

3 - 9 rokov, 60 minút

S našimi najmenšími návštevníkmi najskôr objavíme (len do 9.6.) tvorivý ateliér maliarky Kristíny na balkóne Synagógy, možno ju tam aj zahliadneme ako maľuje obraz alebo ako práve pije kávu… Budeme tiež v priestore galérie hľadať obrazy a ich stratené rámy – možno nájdeme aj prázdne a dosť veľké, aby sme sa do nich sami zmestili… Uvidíme! Deti budú v druhej časti programu samostatne vytvárať a zdobiť vlastný rám. Ten si na konci môžu vziať so sebou a pozerať tak na svet okolo zúženým, no o to viac sústredeným pohľadom.

 

Ako sa pozeráme na svet

16. apríl - 8. júl 2022

9 - 18 rokov, 60 - 90 minút

V období do 9.6. budú môcť žiaci v hlavnom priestore zažiť výstavu úplne čerstvých malieb dvoch umelcov (Kristína Kandriková a Dominik Hlinka), ktorí ich vytvoria priamo v Synagóge. Ak budú mať deti šťastie, tak maliarku Kristínu aj stretnú naživo a uvidia ju v tvorivom sústredení a tvorivom prostredí – v jej dočasnom ateliéri na balkóne Synagógy. Môžu sa jej pokojne na čosi opýtať... V programe sa budeme so žiakmi rozprávať nielen o tvorení umelcov v ich ateliéroch, ale aj o spôsobe, akým sa pozerajú na svet, ako sa z neho inšpirujú a “rámujú” si do svojich diel jeho fragmenty. Budeme tiež hovoriť o vzťahu obrazu a rámu: “Na čo je vlastne takému obrazu dobrý rám?”. Krátkym exkurzom do dejín umenia zistíme, ako vlastne rám kedysi dávno k obrazu prišiel, a akú rolu hrá v súčasnom umení dnes. Žiaci budú v druhej časti programu sami tvoriť – precvičia si svoju pozornosť a komunikáciu oka s rukou – “zarámujú si” a skúsia nakresliť vybraný fragment z toho, čo práve vidia okolo seba…

 

Hviezdna história Novej synagógy 

január - jún 2022

11 - 18 rokov, 60 - 90 minút

Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.

 

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.

Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

-------------------------------------------------------------

Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

Ďakujeme za podporu