Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% 



ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Malý princ pristáva vo Sphére
Počet termínov : 2
Miesto Nová synagóga Žilina

Hráme 3. a 4. marca o 17:30

Tanečné predstavenie naprieč generáciami a planétami, ktoré u nás pripravujú naši susedia z Centra pohybu a tanca Labyrint. 

Názov ich aktuálneho vzdelávacieho projektu Tancom naprieč generáciami, priestormi a planétami našepkáva, že pôjde o hravý tanečný experiment. Jeho cieľom je spoločná tvorivá práca a tanečný zážitok, vo februári naplánovaný vo Sphére. Deti a dospelí z pravidelných tanečných dielní a tréningov, ktoré v centre realizujú, tu počas celého mesiaca spoločne tvoria (nielen) pohybový materiál inšpirovaný príbehom Malého princa.

Možno ich stretnete počas otváracích hodín ako sa hrajú, tancujú, objavujú, lietajú a pristávajú. A možno aj vás pozvú do tanca. Záverom tohto mesačného tvorivého procesu bude hravé pohybové predstavenie, ktoré spoločne vytvoria,  pre malých i veľkých divákov i tanečníkov.  

Projekt realizuje Tanečné divadlo Alternatív o.z. v spolupráci s Novou synagógou.

Tvorivý tím: Bashka Jombíková, Zuzka Burianová, Anka Mamojková, Juraj Gábor, súbor TDA deti a TDA dospelí.

Účinkujú: Anabelka Šimová, Eliška Várnai, Barborka Juhásová, Agátka Kotrhová, Terezka Chabanová, Rebeka Sedliačková, Mila Rojas, Hanka Lihocká, Laura Briššáková, Dorka a Klárka Zorkovské, Dianka a Adelka Baštekové, Alžbetka Zacharová, Terezka Dobšinská, Sára Budinská, Karolínka Žuffová, Simonka Gaňová, Marína Janáková, Lucka Dulová, Saška Medvecká, Peťa Páchniková, Ľubica Zacharová, Lenka Palečková, Martina Hronská, Anna Zorkovská, Kamil Mihalov, Mirka Kobrtková, Tomáš Hudcovič, Zuzana Burianová, Barbora Jombíková   

Ďakujeme za podporu