Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Florilegium Musicum Žilina (Festival starej hudby 25. - 26. 3. 2022)
Dátum 25. 3. 2022
do 26. 3. 2022
Čas 19:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Prvý ročník nového hudobného festivalu v spolupráci medzi Novou synagógou, Rosenfeldovym palácom a umeleckým vedúcim Ensemble Thesaurus Musicum - Michalom Hottmarom (dramaturgom festivalu). 

 

Festival prináša do Žiliny predovšetkým hudbu, ktorá je súčasťou našich hudobno-historických zbierok a čaká na znovuobjavenie - hudbu stredoveku, renesancie a raného baroka. Florilegium Musicum Žilina chce kultivovať tradíciu koncertov historickej hudby s cieľom nachádzať a následne uvádzať unikátne hudobné diela skladateľov nášho územia v kontexte s hudobnými dielami európskych skladateľov. 

 


Informácie k programu:


25. 3. o 19:00, Nová synagóga

Koncert gregoriánskych chorálov a žalmov 

účinkuje: Schola Minor (SK)

v zložení:

Hilda Gulyás / spev

Tomáš Šelc / spev

Mária Páleníková / spev

Júlia Urdová / spev

Sylvia Urdová / spev a dirigovanie

 

Umelci o programe:

“Gregoriánsky chorál spred 10. storočia, z raného i neskoršieho stredoveku, ale aj z novoveku (v súčasnosti na území Slovenska zachovaný v notovaných knihách). V programe odznejú taktiež chorály s textovou zložkou čerpajúcou z Biblickej knihy žalmov – ide o literárny prameň, ktorý tvoril dôležitú zložku židovskej synagogálnej praxe.”
25. 3. o 20:15, Rosenfeldov palác

Koncert “Vox humana” (stredoveké a renesančné piesne k tancu, k modlitbe a k láske)

účinkuje: L. A. N. Consort (HU)

v zložení:

Nóra Király / spev, stredoveká harfa

Csaba Nagy / lutna

Sándor Szászvárosi / viola da gamba

 

Umelci o programe:

“400 rokov vývoja hudby skoncentrovaných do jedného programu. Návrat k tomu ako ľudia cítili, ako milovali pred mnohými storočiami, ako zmýšľali o živote a smrti a o večnosti. Aj keď nás od stredovekého alebo renesančného človeka delí taký dlhý čas, vo svojej podstate zostávame rovnakí. Pod pláštikom krásnych melódií dúfame, že odkryjeme naše vlastné myšlienky a emócie vo forme krásy a jemnosti.”


 

26. 3. o 19:00, Rosenfeldov palác

Koncert “Villanelle di Luca Marenzio” (z Levočskej zbierky hudobnín, 16. - 17. stor.)

účinkuje: Ensemble Thesaurus Musicum (SK)

v zložení:

Stanislava Maggioni / soprán

Anna Kňažíková / alt

Peter Cyprich / bas

Agnesa Ferienčíková / čembalo

Alexander Botoš / violončelo

Michal Hottmar / theorba

 

Umelci o programe:

“Koncert oživuje dielo talianskeho renesančného velikána európskeho rozmeru, ktorého hudba sa nachádza v slovenských ako aj zahraničných hudobných zbierkových fondoch. Na Slovensku skladby nachádzame ako súčasť Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín zo 16. – 17. storočia. Ide o unikátny projekt, nakoľko Marenziove villanely z Levočskej zbierky hudobnín ešte neboli interpretované v podobe, v ktorej sa zachovali v Levoči. Okrem Marenziových skladieb zaznejú aj diela jeho súčasníkov ako Girolamo Frescobaldi či Claudio Monteverdi a i. Ensemble Thesaurus Musicum interpretuje túto unikátnu dobovú hudbu na kópiách historických nástrojov a uvádza svetovú premiéru súborného diela.”


 


Vstup je na všetky koncerty prvého ročníka festivalu voľný. 

 

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Ďakujeme za podporu