Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Dátum 24. 1. 2022
do 31. 3. 2022
Čas 08:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Sme radi, že programy výtvarného vzdelávania pre školy máme aj počas pandemickej situácie otvorené! Vnímame ako dôležité, aby aj v týchto náročných podmienkach mali deti možnosť zažívať umenie. 

Zároveň reagujeme na aktuálne opatrenia a s tým súvisiace potreby vás aj žiakov - snažíme sa zaistiť čo najbezpečnejšie podmienky pre vašu návštevu. V doobedných hodinách máte ako skupina galériu len pre seba a neprichádzate do kontaktu s ďalšími návštevníkmi, pričom lektorka aj celý tím Novej synagógy je zaočkovaný. Dezinfekcia rúk aj priestorov je samozrejmosťou.

V prípade, že by ste nemohli prísť do galérie, naše programy je možné realizovať dištančne ako online sprevádzanie výstavami. Lektorka Simona Gottierová s vami doladí detaily návštevy/prednášky podľa vašich špecifických potrieb.

-------------------------------------------------------------

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0918 104 294. 

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia

 – aj prvých 5 mesiacov tohto roka sa bude všetko točiť okolo guľatej Sphéry.

 

Praktické

*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.

*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.

*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

 

Programy

1. Hore-dole-hore

január - marec 2022

3 - 11 rokov, 60 minút

Tým najmenším chceme v tomto programe ukázať drevenú konštrukciu Sphéry ako zrkadlo - je totiž presným odrazom kupoly Synagógy, ktorá sa týči hore nad ňou. Zrkadlí a pomyselne prináša dole pod naše nohy a na “dotyk” nielen kupolu, ale aj vzduch nad nami, oblohu a vesmírne nekonečno. Budeme spoločne dvýhať hlavy hore - kam až dovidíme? Tiež budeme z rôznych materiálov vytvárať oblaky a priania a vypúšťať ich hore do vzduchu nad nami.

 

2. Sphéra ako Slnko

január - marec 2022

3 - 11 rokov, 60 minút

Najmenších návštevníkov pozývame zažiť Sphéru ako obrovskú vriacu guľu - Slnko. V atmosfére žlta, tepla a svetla sa hravou formou budeme spoločne viac dozvedať o Slnku vo vesmíre, ale aj o tom ako ho cítime tu na Zemi. Program podporuje imagináciu detí v tomto veku a kooperáciu triedy/skupiny. Súčasťou je aj tvorivá úloha, v ktorej si deti skúsia prácu s výtvarným materiálom.

 

3. Plno-prázdno-plno

Január - marec

11 - 18 rokov, 60 - 90 minút

Starších žiakov pozývame Sphéry sa dotknúť, zažiť ju a rozprávať sa v otvorenej spoločnej diskusii o tomto zavnímanom. Našou témou bude dualita plnosti a prázdna. Budeme sa pýtať kedy alebo kde je podľa nich jedno alebo druhé najväčšie a či vlastne úplné prázdno existuje. Je teraz vo Sphére? Predstavíme si tiež slávne diela z dejín umenia, ktoré prázdno tematizujú a spolu so žiakmi ich budeme interpretovať. Sphéra je vlastne taká obrovská drevená miska, ktorá čaká na zaplnenie - čím by ju zaplnili oni? Súčasťou programu je totiž aj kreatívna úloha, v ktorej si dopĺňanie Sphéry sami vyskúšajú.

 

4. Hviezdna história Novej synagógy 

január - jún 2022

11 - 18 rokov, 60 - 90 minút

Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase  – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ –  uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.

 

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.

Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

-------------------------------------------------------------

Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

Ďakujeme za podporu