Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
ONLINE Čierne na bielom: Cesta k prijatiu iných vedie cez nás
Dátum 16. 12. 2021
Čas 18:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z oblasti vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. Vo štvrtom tohtoročnom on-line vydaní uvedie psychologičku a lektorku Vieru Hincovú, ktorá sa dlhodobo venuje rôznym zraniteľným skupinám a zameriava sa na možnosti ich podpory. Na záver diskusie odprezentuje Pavlína svoj video projekt Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia (2021), venovaný téme transrodovosti. 

Ako súvisí téma inklúzie a diverzity s témami transrodovosti a čo je to vlastne neurodiverzita? Ako sa odráža prijatie seba samého ako človeka v prijímaní rôznorodosti sveta a ľudskej skúsenosti? Existujú vôbec objektívne kritériá "normality" alebo je to len pomocný koncept, ktorý nám v niečom pomáha, a v inom nás zase môže brzdiť a brániť nám lepšie porozumieť svetu okolo nás?

Mgr. Viera Hincová je psychologička a lektorka. Vyštudovala klinickú a poradenskú psychológiu na FF UK v Bratislave a absolvovala výcvik v procesorientovanej psychológii. Vyrastala s mladšou sestrou s Downovým syndrómom, preto sa rozhodla venovať vzdelávaniu pracovníkov zariadení sociálnych služieb v metódach práce a komunikácie s ťažko a viacnásobne postihnutými, založených na originálnej metóde minimálnych signálov. 10 rokov práce v tejto oblasti s viac ako 2000 účastníkmi z celého Slovenska prezentovala na 1. medzinárodnej konferencii IAPOP – Medzinárodnej asociácie procesorientovanej psychológie v Londýne. Už v tom čase sa stretla aj s problematikou autizmu a neskôr zistila, že jej dieťa  má Aspergerov syndróm. Téma prijatia inakosti a diverzity pre ňu srdcovou záležitosťou i preto, že jej dcéra je zároveň transrodová. Je tiež blogerka a spoluautorka podcastov Deti bez návodu (nájdete na spotify) a portálu o neurodiverzite #beznávodu. Vedie vzdelávaciu organizáciu A Centrum a celoslovenské združenie rodín s Aspergerovým syndrómom HANS. Od roku 2018 realizovala sériu projektov Cesty k inklúzii, realizuje živé knižnice rodičov detí s Aspergerovým syndrómom a neurodiverzitou. V tomto roku iniciovala vznik siete odborných organizácií so zameraním na AS a na jeseň organizovala konferenciu Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR. 

Pavlína a Viera sú členkami Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, ktorí sa zasadzujú za práva svojich detí.  Združenie za svoje aktivity, predovšetkým Otvorený list poslancom a poslankyniam Národnej rady, bolo nominované na Cenu inakosti 2021. Na záver diskusie uvedie Pavlína Fichta Čierna v premiére svoj videofilm Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia, na ktorom pracovala v roku 2021 s podporou štipendia z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia.

 

Ďakujeme za podporu