Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Kurátorská komentovaná prehliadka
Dátum 24. 11. 2021
Čas 17:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Prechádzka výstavou Dana Tomečková a Peter Jánošík krúžia okolo Sphéry v sprievode kurátora Juraja Gábora.

Cez rozprávanie o koncepcii výstavy, výbere umelcov a cez príbeh vystavených diel skúsime načtrnúť odpovede na otázku: Ako hovoriť o totálne celistvom cez bežné životné deje? Alebo ako hovoriť o absolútnom-neuchopiteľnom cez denne kontaktné, zažívané? Pomôckou pre pochopenie súvislostí výstavy bude porovnávanie s dielami zo 70-tych a 80-tych rokov umelcov ako sú Rodolf Sikora, alebo Michal Kern.

 

Ďakujeme za podporu