Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Pripravovanie Sphéry / horizontálna gradácia a šťastné sviatky
Dátum 8. 12. 2020
do 3. 1. 2021
Čas 13:00
Miesto Nová synagóga Žilina

work in progress - inštalácia výstavy
8. 12. 2020 - 3. 1. 2021, utorok - nedeľa 13.00 - 19.00
stretnutie a diskusia s autorom Jurajom Gáborom v sobotu 19. 12. 2020, 17.00

Juraj Gábor už na pripravovaní Sphéry robí niekoľko rokov. Začiatok fyzického rastu diela v Synagóge je spojený so zbieraním energie a materiálu. Celý proces vzniku Sphéry bude otvorený verejnosti a galéria bude počas inštálacie otvorená. V decembri namiesto vianočných trhov do centra Synagógy privezieme prvých 12 kubíkov dreva z Jurajovho štyri roky starého diela Vertikálna gradácia, monumentáneho schodiska vytvoreného pre galériu Kostka v pražskej Meet Factory. 

Vertikálnu gradáciu o postupnom stúpaní a klesaní, raste i úpadku, presúvame pod kupolu, aby rozšírila naše možnosti putovania do inej Sphéry. Od hmoty, jej váhy a špecifickej povahy materiálu sa postupne prostredníctvom celoročného programu chceme dostať opäť k jej nehmotnému a abstraktnému rozmeru. 

Horizontálnu Vertikálnu gradáciu doplnia kresby slávnej umelkyne Agnes Martin, ktorú ani Juraj Gábor pred pred rokom ešte nepoznal: "Najprv som si jej dielo uvedomil na pohľadnici, ktorú do našej domácnosti dostala moja snúbenica. Bola na nej s krásnym prianím šťastia do roku 2020 reprodukcia obrazu Happy Holiday pripomínajúca výrez červeno-bielych pásov na stene v Synagóge. Potom som dostal vo februári poštou katalóg s reprodukciami jej kresieb od poetky Mily Haugovej so slovami, že ten katalóg patrí ku mne. Poslala mi ho po tom, ako som jej v lete 2019 daroval knihu mojich kresieb. Rozhodol som sa kresby z knihy Agnes Martin vystaviť a ukázať akési paralelné línie."

Prajeme vám šťastné sviatky, vydýchnutie a hlboké nadýchnutie v novom ťažko popísateľnom priestore Sphéry, ktorú pre vás pripravujeme v roku 2021. 

vstupné 3,00€ / študenti a seniori dobrovoľné, v hotovosti na mieste alebo online na tootoot.fm

Ďakujeme za podporu