Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

archiv

Všetky deti majú bunky na matematiku! Stretnutie s Hejného metódou pre učiteľov a rodičov.
Všetky deti majú bunky na matematiku! Stretnutie s Hejného metódou pre učiteľov a rodičov.
MaMat alebo Malá Matematika sú prednášky a diskusie o matematike a o tom, ako pomocou matematiky rozvíjať schopnosti  detí. Manželia-matematici Katarína a Hynek Bachratí zo Žilinskej univerzity, ktorí sú prvými lektormi Hejného metódy na Slovensku, vám každú poslednú nedeľu v mesiaci v našej kaviarni ukážu, ako môže byť myslenie už na prvom stupni základnej školy spoločným a príjemným zážitkom detí aj dospelých.Všetky deti majú bunky na matematiku, len ich treba podporiť a rozvinúť. Presnejšie, všetky majú predpoklady na budovanie matematického myslenia, ktoré, keď sa robí správne, prináša spoločnú radosť deťom, učiteľom aj rodičom. Prečo je to ale tak prekvapujúco málo známa cesta?Matematika nie je opakovanie naučených postupov, memorovanie násobilky a učenie sa poučiek. Matematika je tvorivé a originálne riešenie problémov, radosť z úspechov a postupné vytváranie a odhaľovanie súvislostí. V historických univerzitných kategorizáciách sa matematika radila medzi Art (umenia) a nie Science (vedy). Preto by sme chceli ukázať matematiku ako umenie, a jej učenie ako proces hľadania a tvorenia a nie drilu a výcviku.Deti v sebe majú neuveriteľne veľa nápadov a kreativity. Pri správnom podporení ich činorodosti je možné spôsobiť, aby počítanie a rozmýšľanie mali radi a priťahovalo ich. V prvej časti každého stretnutia v rámci prezentácie porozprávame o niektorej didaktickej téme, o skúsenostiach a o výhodách pre rozvoj detí. Na videách z vyučovania demonštrujeme niektoré princípy a vysvetlíme ich teoretické východiská. Lebo to, čo sa deje v hlavách detí nie je náhodné, v učení platia podobné zákonitosti ako v exaktných vedách. Len tomu treba rozumieť. A dobré učenie matematiky je také, že pri tom deti napĺňajú svoju potrebu rastu a tá je hnacím motorom do ďalších výkonov.V druhej časti ukážeme úlohy, ktoré sú pre žiakov motivujúce, ukážeme ako rôznorodo ich deti riešia a ako rodinné prostredie pomáha , alebo brzdí brzdí rozvoj myslenia žiaka. Tretia časť stretnutí bude formou besedy venovaná témam, ktoré si vyberú účastníci stretnutia.Katarína a Hynek Bachratí vyštudovali matematiku ma Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a od druhej polovice 1980-tych rokov pracujú na Žilinskej univerzite, kde sa venujú aj vyučovaniu matematických predmetov pre informatikov.  Ešte dlhšie pracujú v oblasti mimoškolskej matematiky. Pre deti vo veku 10 až 18 rokov, ktoré majú záujem alebo nadanie pre matematiku, viedli a vedú matematické krúžky, kluby, tábory, sústredenia a korešpondenčné semináre, ktoré vychádzajú z myšlienok a prác profesorov Milana a Víta Hejného. Okrem učenia vedú aj školenia vyučovania matematiky Hejného metódou pre prvý stupeň, spolupracujú s autormi tejto metódy. Ako prví dvaja získali certifikáty na školenie tejto metódy pre 1. aj 2. stupeň základnej školy. Metódu rozvíjajú po teoretickej stránke a zavádzajú ju do praxe aj pri vyučovaní na vyšších stupňoch (VŠ).Na stretnutiach sa zúčastnia aj učitelia, ktorí v rámci projektu MaMat pilotovali učebnice matematiky a overovali princípy vyučovania touto metódou v praxi. Stretnutia s matematikou a Hejného metódou budú štyri - v poslednú nedeľu v mesiaci od 16.00 do 18.00:26. marca 202330. apríla 202328. mája 202325. júna 2023Zúčastniť sa môžete ktoréhokoľvek z nich alebo všetkých (v tom prípade získate štvrté bezplatne). Prednášky a debaty sú určené dospelým poslucháčom - rodičom a učiteľom (najmä z prvého stupňa ZŠ). Ak nemáte kam dať dieťa, môžete ho zobrať so sebou, ale program nebude prispôsobovaný pre deti (tentokrát).Kapacita je limitovaná. Vstupné-poplatok za jeden nedeľný workshop je 15eur (jednotlivec), resp. 20eur (dvojica/rodina a pod.) a miesto si rezervujete zakúpením online vstupenky. V prípade, že je pre vás poplatok príliš vysoký a nemôžete si ho dovoliť, napíšte na info@novasynagoga.sk a poskytneme vám zľavu. Pre viac info kontaktujte Katarínu Bachratú na katarina.bachrata@fri.uniza.sk.Katarína s Hynkom celé vstupné venujú na podporu energií v Novej synagóge - ďakujeme!
#Diskusia #Pre deti #Kvíz / Hry #Prednáška
Počet termínov: 4
INFO
Lukáš Bobalík a kol.: Light work / premiéra tanečného predstavenia
Lukáš Bobalík a kol.: Light work / premiéra tanečného predstavenia
Premiéra nového sólového tanečného projektu Lukáša Bobalíka, ktorý vo svojej tvorbe v posledných rokoch rozvíja tému vynaloženého úsilia, narábania s energiou a jej zdrojmi. Dielo Light work tematicky nadväzuje na predchádzajúce Lukášovo pomerne známe „tenisové“ predstavenie Time out, burn out, v ktorom vášeň a úsilie znamenali nevyhnutnosť vyhorenia.Tentoraz na začiatku stála jednoduchá túžba - nájsť udržateľnosť v práci - cez hru s jednoduchým materiálom a s využitím toho, čo už telo vie, zažilo alebo pozná. Obkľúčený zvyškami predošlej tvorby a vstupom umeleckej metódy iného tvorcu do procesu,  nanovo sa vynárajú fragmenty z minulosti, staré obrazy, traumy, opakujúce sa refrény. Cez pamäť tela si hľadajú svoje nové miesto.Intuitívne rozhodnutie “Chcem visieť na lane, ale neviem prečo.” otvorilo cestu hľadania v prázdnom priestore. Lano ako doslovná metafora, prostriedok k ľahkosti (odľahčeniu, púšťaniu, uvoľňovaniu), ale aj ako nová výzva (zapnutie vôle) dokázať - podmaniť si a obsiahnuť niečo, čo telo neovláda.Niečo sa ti na chvíľu podarí…. a potom sa to rozpadne.Byť hore - byť dole. Zavesené telo, bez opory zeme, strážené gravitáciou.Ľahkosť ako nestabilný stav, chvejivá a dynamická štruktúra, do ktorej sa snažíš dostať. Nič sa nemení, a zrazu sa všetko zmení.Rozčerený priestor úsilím.Dialóg hmoty a fyzikálnych síl, ktoré ňou hýbu, predstavou pokroku, osciláciami intenzít, opotrebovaním. Pohyby v čase, zosilnené momenty, načmárané riadky spomienok na prázdny list, skok do otvoreného priestoru.Smerom k myšlienke ľahkosti.Sólo vzniklo v úzkej spolupráci s dramaturgičkou Majou Hriešik a s výtvarníčkou Danou Tomečkovou. Koncept: Lukáš Bobalik, Maja Hriešik, Dana TomečkováChoreografia, tanec: Lukáš BobalikDramaturgia: Maja HriešikVýtvarná spolupráca: Dana TomečkováPohybová spolupráca: Jaro ViňarskýHudba: Nikolaj NikitinKostým: Michaela Bednárová / puojdSvetelný dizajn: Lukáš KubičinaVizuál, grafický dizajn: Alena KolesoProdukcia, touring: Alexandra MirekováProducent: T-O-K Tanec/Osobnosť/KontextPodpora: Vznik sóla z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Vznik projektu ďalej podporili: Telocvičňa - Rezidenčný priestor pre tanec, Bratislavský samosprávny kraj, Rezidenčný program Divadla Štúdio tanca, Stanica Žilina - Záriečie, Nová synagóga Aj na túto akciu vám platí celoročná permanentka spojených kultúrnych centier žilinských Stanica a Nová synagóga - celý rok neobmedzených kultúrnych zážitkov máte len za 119€ (študenti, seniori, učitelia, ZŤP alebo ľudia hľadajúci si prácu so zľavou za 79€). Máme radi našich pravidelných divákov.
#Tanec
INFO
Odraz sa obraz posledný raz! Maliarsky workshop s Katarínou Škamlovou
Odraz sa obraz posledný raz! Maliarsky workshop s Katarínou Škamlovou
Januárový workshop na veľké plátna sa naplnil a vypredaný je už aj ten februárový. Ďakujeme za záujem a pridávame teda tretí a posledný termín v marci, deň pred skončením výstavy Od ú(svitu) do sú(mraku). Otvorený je opäť novým účastníkom aj tým, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich. Odraz sa s novou inšpiráciou do nového roka a namaľuj si svoj vlastný obraz. Počas workshopu budeme spoločne aj individuálne vo výstavných priestoroch Novej synagógy spoznávať, zažívať, odrážať, aj dotvárať. Výtvarný workshop je sprievodným programom k výstave obrazov Luďka Rathouského a odrazov Richarda Loskota - Od ú(svitu) do sú(mraku) a bude ho viesť umelkyňa Katarína Škamlová, ktorá vedie od septembra naše vzdelávacie aktivity. Katarína Škamlová (portfolio) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne sa spolupodieľa na rozličných umeleckých edukačných projektoch a taktiež sa venuje svojej vlastnej tvorbe (zameranej prevažne na autorské kníhy). Je tiež členkou OZ Falošný pohyb zameraného na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia, vizuálneho umenia a tiež na knižnú vydavateľskú činnosť.Počet účastníkov je limitovaný, prihlásiť sa môžete emailom na katarina.skamlova@gmail.com a zaplatením vstupenky online. Workshop je určený najmä dospelým, prihlásiť sa však môžu aj staršie deti. V cene 27,00€ je zahrnuté plátno, štetce, farby a iný potrebný materiál či pomôcky a samozrejme aj vstupné na výstavu. Pre študentov, seniorov, učiteľov či ľudí so znevýhodnením vieme poplatok za workshop znížiť, ak si ho nemôžu dovoliť.
#Workshop
INFO
O Židoch v Žiline s predsedom židovskej obce Pavlom Franklom
O Židoch v Žiline s predsedom židovskej obce Pavlom Franklom
Židovská Žilina alebo čo sa nedočítate v knihách ani na internete. História Židov v Žiline začína v podstate až v polovici 19. storočia, dovtedy mohli žiť v meste len dve židovské rodiny. Súpis Židov v Žiline zaznamenal v roku 1852 celkom 169 osôb, pričom mesto malo v tom čase 2422 obyvateľov. Židovská komunita si postavila modlitebňu, za mestom kúpila pozemok, kde zriadila cintorín a vznikla aj prvá, súkromná, židovská škola (1850). Komunita v meste nadobúda spoločenský a hospodársky význam. V roku 1861 registrujeme stavbu prvej synagógy na mieste dnešnej Neologickej (novej) synagógy a krátko na to aj stavbu prvej židovskej ľudovej školy (1863) v blízkosti synagógy. V takomto texte o histórii komunity by sme mohli pokračovať, ale nájdete ho v knihe Židia v Žiline, ktorú napísali bratia Peter a Pavel Franklovci. Nie všetko je však v tejto a ďalších knihách či na internete. Veľa informácií je skrytých v spomienkach pamätníkov. Väčšina z nich už nie je medzi nami, ale orálna história ich zaznamenala a príde ich vyrozprávať predseda žilinskej židovskej obce Pavel Frankl. Po rekonštrukcii Novej synagógy s Marekom Adamovom pokračujeme v rozprávaní starších príbehov, ktoré s našou budovou súvisia a žili ich ľudia, ktorí ju postavili. Žilinskí Židia.Vďaka vášmu vstupnému môžeme zostať otvorení a použijeme ho na elektrinu a vykurovanie, ktoré nám od januára narástlo o 400%. Ďakujeme za podporu. V cene vstupenky je aj na výstava obrazov Luˇdka Rathouského a odrazov Richarda Loskoto v hlavnej sále. Na prednášku a diskusiu platí permanentku na všetky výstavy a sprievodné diskusie, kúpite ju za 11€ na celý rok.Alebo odporúčame celoročnú permanentku spojených kultúrnych centier žilinských Stanica a Nová synagóga - všetky akcie získate za 119eur (študenti, seniori, učitelia, ZŤP alebo ľudia hľadajúci si prácu so zľavou za 79eur).
#Diskusia #Prednáška #Prezentácia
INFO
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (09. 01. 2023 - 17.03.2023)
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (09. 01. 2023 - 17.03.2023)
Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542. *Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je 2,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umenia – do 19. marca 2023 prebieha výstava malieb a svetelných inštalácií Od ú(svitu) do sú(mraku) - Luděk Rathouský a Richard LoskotProgram workshopov pre školySvetlo aj tma je môj kamarát1. január - 17. marec 20233 - 9 rokov, 60 minútRadi predstavíme aj našim najmenším návštevníkom aktuálnu výstavu Luďka Rathouského a Richarda Loskota - Od ú(svitu) do sú(mraku), pretože je toho naozaj veľa, čo chceme ukázať a spoločne zažiť. Popozeráme si veľké a ešte väčšie obrazy od umelca Luďka a odrazy svetla od umelca Richarda. Budeme spoznávať náš nový výstavný priestor v pomalom rozvidnievaní a následnom zatmievaní. Prejdeme si všetko, čo nám priestor ponúka a potom si spoločne vytvoríme veľké aj malé obrázky, abstraktné aj konkrétne, geometrické aj organické, všelijaké, ktoré sa budú dať odrážať alebo budú odrážané našou špeciálnou zrkadlovou inštaláciou a dokonca ich bude vidno aj v tme! **Program deťom a žiakom hravou formou sprostredkuje výstavu a jej hlavný zámer. Úlohou je priblížiť a pochopiť lepšie samotnú výstavu, spoznať seba v novej situácii, zážitku. Program tiež rozvíja predstavivosť, jemnú motoriku a slobodné výtvarné vyjadrenie.Hľadanie novej inšpirácie 1. január - 17. marec 202310 - 18 rokov, 60 - 90 minútVýstava Luďka Rathouského a Richarda Loskota - Od ú(svitu) do sú(mraku) je o tvare, svetle, odraze, farbe a v neposlednom rade o inšpirácii. Inšpirácia je základ každej vznikajúcej tvorby umeleckého diela. Skúsime sa poobzerať našim novým výstavným priestorom a zažiť tento priestor opäť trochu inak. Vnímať svetlo aj tmu, tvar aj farbu. O dielach sa trochu porozprávame a skúsime s novou skúsenosťou a poznatkami, možno aj inšpiráciou, vytvoriť vlastné dielo fungujúce v priestore, v svetle, aj tme. **Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime hľadať a objavovať nové skúsenosti a inšpirácie tvarov, čiar, farieb a odrazov.Hviezdna história Novej synagógy celoročne11 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila, odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Po Lucii Gašparovičovej a Simone Gottierovej vedie workshopy od septembra 2022 umelkyňa Katarína Škamlová (portfolio). Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo vlastnej tvorbe vo vizuálnom umení sa zameriava prevažne na autorské kníhy, ako členka OZ Falošný pohyb zase na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia.Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy. Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Digitálne zručnosti detí nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange. Ďakujeme!
#Workshop #Výstava #Pre deti #Prezentácia
Info
Na vlastné oči (ŠPECIÁL) - program pre materské, základné a stredné školy 16. 01. 2023 - 17.03.2023)
Na vlastné oči (ŠPECIÁL) - program pre materské, základné a stredné školy 16. 01. 2023 - 17.03.2023)
Termíny pre kombináciu s workshopom Animácie sú už všetky obsadené, ďakujeme za záujem. Samostatné workshopy Na vlastné oči sú ešte dostupné v niektorých dňoch. ---K programu Na Vlastné oči, sme pripravili od 16/01/ 2023 do 17/03/2023 (pondelky, utorky a štvrtky) špeciálnu ponuku dvojworkshopu.V tejto špeciálnej ponuke bude zahrnutý jeden workshop z programu workshopov pre školy Na vlastné oči (Svetlo aj tma je môj kamarát alebo Hľadanie novej inšpirácie) a druhý workshop Stop-motion animácie s Dušanom Dobiašom.Workshop stop-motion animácie16. január - 17. marec 20236 - 18 rokov, 90 minútDielňa animovania s Dušanom Dobiašom, na ktorej sa školáci a školáčky zoznámia s technikou stop-motion a vlastnoručne si vytvoria krátke animované filmy.Vystačíme si pri tom s telefónom, šikovným programom a notebookom. Spoznáme kúzlo jednoduchej techniky s novými technológiami, ktoré okrem hier môžu slúžiť aj ako perfektný pomocník pri tvorení vlastnej animácie. Inšpiráciu a nápady budeme čerpať v aktuálnej výstave plnej obrazov, zrkadiel, pohybu svetiel a Slnka. Ak nám to pôjde dobre, stihneme si svoje filmy aj sami nazvučiť alebo nadabovať!Ukážka Dušanovej animácie s deťmi.*Odporúčaný počet detí v jednej skupine je 30, ktoré rozdelíme na dve skupiny*Poplatok za dvojworkshop v Novej synagóge je 3,00 € na žiaka*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542.Tešíme sa na vašu návštevu! Rozvoj digitálnych zručností detí v rámci tohto programu nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange.
#Workshop #Výstava #Pre deti #Prednáška #Prezentácia
Info
O obrazoch s Luďkom Rathouským a o Behrensovej architektúre s jeho študentami
O obrazoch s Luďkom Rathouským a o Behrensovej architektúre s jeho študentami
Autor aktuálnej výstavy Od ú(svitu) do sú(mraku) Luďěk Rathouský príde urobiť ešte jednu komentovanú prehliadku - pridajte sa do skupiny jeho študentov z FaVU v Brne a objavte jeho obrazy.Prečo musel namaľovať všetkých 129 svätých z Kaplnky sv. Kríža na Karlštejne? Ako dlho mu to trvalo a prečo to nevyšlo? Aké odkazy sú zakódované na jeho obrazoch? Kedy začal používať dekoračné maliarske valčeky a koľko ich dnes má vo svojej zbierke? Ako sú jeho maľby spojené s maliarskymi princípmi stredovekých mníchov-maliarov? Ako delí svoju umeleckú tvorbu medzi konceptuálnu prácu v kolektíve Rafani a sólo maľbu a grafiku? Luděk Rathouský (1975) je maliar a vedúci Ateliéru maliarstva 2 na FaVU VUT v Brne. Ako člen skupiny Rafani spolurealizuje intermediálne projekty a inštalácie, vo svojej individuálnej tvorbe tvorí v plošných disciplínach maľby a grafiky. Žije v Prahe a ako kurátor vedie Galériu Luxfer v Českej Skalici.instagram.com/ludekrathouskySúčasťou “školského výletu” bude aj prezentácia Mareka Adamova o rekonštrukcii Novej synagógy aj o Stanici Žilina-Záriečie a prednáška Markéty Žáčkovej o architektúre Synagógy a jej autorovi Petrovi Behrensovi.Vstupné na prednášky a komentovanú prehliadku je v cene vstupenky na výstavu. Kúpiť si môžete aj permanentku na všetky výstavy a sprievodné diskusie či komentované prehliadky výstavy - za 11€ na celý rok.
#Výstava #Prednáška #Prezentácia
INFO
SIGNUM - dúhoví kresťania: Queer spoločenstvo
SIGNUM - dúhoví kresťania: Queer spoločenstvo
SIGNUM - dúhoví kresťania pozývajú na duchovné stretnutie pri príležitosti začiatku pôstu:“Pre všetkých, čo chcú vstúpiť do pôstneho obdobia duchovne občerstvení pripravil starokatolícky kňaz Martin Kováč bohoslužbu, počas ktorej môžeme pookriať, stráviť čas s Bohom a posilniť sa. Okrem iného nebude chýbať umelecký prednes básne od mladej queer kresťanky, či krátke svedectvo života viery LGBT+ osoby pri spoločných chválach. Ak sa budete mať chuť zdieľať, spoznať nových ľudí, dobehnúť zameškané so starými či pomodliť sa, po oficiálnom programe bude nasledovať neoficiálny, kde bude vytvorený bezpečný priestor na rozhovory."Viac info a kontakt na organizátorov: duhovi-krestania.skfacebook.com/duhovi.krestaniainstagram.com/duhovikrestania  "Sme kresťania, ktorí prežívajú inú než väčšinovú heterosexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Keďže tieto sú často vnímané ako problematické v rámci kresťanstva, vyvoláva to rôzne napätia a nepokoj, vnútorný i vonkajší. Snažíme sa preto žiť čo najhlbšie a najzdravšie sebaprijatie a komunikovať pokoj a cestu dialógu.Snažíme sa vytvoriť priestor pre LGBT veriacich, kde by mohli diskutovať / zdieľať / podeliť sa o svoje problémy, o ktorých väčšinou hovoriť nemôžu ani v rámci svojho spoločenstva.Sme denominačne zmiešané spoločenstvo, pretože sexualita aj viera sa prejavuje naprieč konfesiami, bez rozdielov."
#Iné #Prezentácia
Info
Jazz United - koncert pre Ukrajinu
Jazz United - koncert pre Ukrajinu
Benefičný koncert pre Ukrajinu. Vystúpi ukrajinský basgitarista Rodion Sun Lion so svojimi hudobnými priateľmi z Prahy – špičkovým jazzovým muzikantom Marcelom Bártom a speváčkou a performerkou Hanou Varadzinovou. Nečakajte klasický jazz, ale pestrú zmes viacerých hudobných žánrov a jazzový prístup k hudobnej improvizácii. Zaznejú aj pretransformované rusínske folklórne piesne, ktoré pochádzajú z teritória východokarpatských vrchov Slovenska a Ukrajiny.Program vznikol v spolupráci so súborom fyzického divadla Farma v jeskyni a centrom súčasného umenia DOX Praha v minulom roku. Premiéru mal na akcii Jazz Night in the Air v Gulliverovej vzducholodi. V rámci večera odznejú aj kompozície z nového sólového albumu Rodion Sun Liona a jeho album bude „pokrstený“. Symbolicky si pripomenieme smutné výročie vojny a spolupatričnosť s Ukrajinou. Nezabúdame na našich priateľov, ktorí ďalej trpia kvôli ruskej agresii. Výťažok venujeme organizácii Ukrajinský dom, v ktorej Ukrajinci žijúci v Žiline pomáhajú svojim krajanom a na podporu ukrajinských umelcov.  Marcel Bárta (CZ)Saxofonista, klarinetista, skladateľ, pedagóg a výtvarník. Významná postava českej jazzovej a improvizačnej scény (napr. Vertigo, Muff, DoMa Ensemble a ďalší). Je tvorcom scénickej hudby (Theater Novogo Fronta, Divadlo Vizita, spolupráca s výtvarníkom P. Niklom). Dlhodobo spolupracuje s divadelným súborom Farma v jeskyni a je spoluautorom hudby v mnohých inscenáciách a projektoch súboru. Je niekoľkonásobným držiteľom ceny Anděl.Hana Varadzinová (CZ)Performerka, speváčka, lektorka. Je zakladajúcou členkou súboru Farma v jeskyni. V Žiline so súborom viackrát vystupovala. Napríklad aj v divadelnom otvorení kultúrneho centra Stanica v roku 2003, pod ktorým je podpísaný režisér Viliam Dočolomanský. Na Stanici viedla aj medzinárodný spevácky workshop Hlasy sveta, kde účastníci z celého sveta transformovali a spievali upravené rusínske piesne. Rodion Sun Lion (UA)Vyštudoval hru na tubu a pozaunu na konzervatóriu. Od 17-tich rokov hrá výhradne na basgitare. Momentálne žije a tvorí v Žiline. Pôsobil a hral v hudobných kapelách všetkých žánrov (metal, jazz, etno, rock, indie…). Rodion v minulom roku prišiel zhodou okolností jeden deň pred vypuknutím vojny na Ukrajine do Žiliny s cieľom zahrať sólový koncert v Novej synagóge. Na druhý deň sa zobudil do vojny… Odvtedy je umeleckým rezidentom Novej synagógy. Je aj kapelníkom ukrajinského world-music projektu Vandor, v ktorom sa venuje komponovaniu nového hudobného folklóru s textami starých ukrajinských ľudových piesní. Na Slovensku hráva od roku 2017 v slovensko-ukrajinskej indie kapele Charms Kids. Vystupuje aj sólovo so svojimi kompozíciami a improvizáciami pre looper a basgitaru. Pred pár týždňami mu vyšiel tretí sólový album We Don't Understand Them. Album a jeho živá prezentácia bola podporená z verejných zdrojov formou štipendia Fondu na podporu umenia. Vizuál ku koncertu nakreslil Marsel Onisko z Užhorodu.Špeciálny bonus pre divákov: ak máte po koncerte v Novej synagóge chuť pokračovať ďalej na Stanici Záriečie, môžete využiť vašu vstupenku Jazz United. Na Stanici bude ten istý večer rap a nočná párty (Haf & Beyuz, Dj Vec). Akcia na Stanici nezačne skôr ako o 21.00, takže sa to dá v pohode stihnúť a nemusíte platiť druhýkrát vstupné. 
#Koncert
INFO
SEŠN lídrov: Ako spracovať úspech a prekonať pády
SEŠN lídrov: Ako spracovať úspech a prekonať pády
SEŠN lídrov je prezentačný a diskusný večer, ktorý organizuje rovnaký tím ako SEŠN marketérov: Iveta Hrabovská (Gentlejam), Martina Zvolenská (Be Lenka), Zuzana Chudíková (B10). SEŠN lídrov budú o objavovaní, potvrdení a praktických témach zo života lídra a budúceho lídra. Budú pre všetkých, ktorí chcú seba a iných viesť s vnútorným kľudom a na ceste k predvídateľným výsledkom. My ďakujeme, že si za miesto konania vybrali kaviareň Novej synagógy, vďaka čomu nám pomáhajú s extrémnymi cenami energií.SEŠN lídrov je pre manažérov i nemanažérov, ľudí, ktorí chcú osobnostne i manažérsky rásť a chcú sa posúvať ďalej v rôznych oblastiach leadershipu a soft skills. Pod vedením skúsenej koučky a mentorky Ivany Havranovej rozoberieme počas celého roka 2023 rôzne témy, vďaka ktorým získaš pevné piliere pod nohami.Prvou témou budú Úspechy a pády: ✔ ako porozumieť úspechu a ako pracovať s nápadmi✔ kde nájsť silu nevzdať sa keď príde pád✔ ako spracovať úspech a čo je pre úspech rozhodujúceIvana vás naučí jednoduchú techniku, ako poraziť strach. 26 rokov pracovala v manažmente. Považuje sa za lídra samouka  a večného študenta lídershipu. Fascinuje ju, ako jednoduché veci môžu pri vedení ľudí fungovať a prinášať pozitívne výsledky. V roku 2018  vykročila za svojim snom a stala sa koučkou a mentorkou podnikateľov, manažérov, rodičov. Je spoluzakladateľka vzdelávacieho projektu expertklub a zakladateľka Školy rodičovstva.Viac info a vstupenky na www.inviton.eu.Na mieste sa vstupenky nepredávajú a počas akcie bude v kaviarni uzavretá spoločnosť, ďakujeme za pochopenie.
#Prednáška #Prezentácia
INFO
Divadlo Houže: Fándly alebo Stručná história neúspechu
Divadlo Houže: Fándly alebo Stručná história neúspechu
Inscenácia šitá na reprízy v krčmách, putikách, šenkoch. V dedinke medzi kopcami sa ukrýva ozajstné šialenstvo. Vo vybájnených tvoroch, ktoré nikdy nik nevidel. V opitých cicuľkách, tradíciách, chlievoch. A v opovrhnutí, ktoré nachádzajú učenci medzi hlupákmi. rozpráva príbeh životnej cesty katolíckeho kňaza a spisovateľa. Juraja Fándlyho zosiela na svet Pán Búch, aby zvrátil skazu a zadubenosť, do ktorej sa ženie obyčajný ľud 18. storočia. Fándly sa ocitá v mnohých zapeklitých situáciách - od dedinčanov, ktorí pália vlastnú úrodu, cez dekadentný ľudový večierok až po domáce násilie a súboj s vybájeným monštrom menom Neviemeštečo.Búch: Bože, Bože... Co jsem to udělal...To že je budoucnost?! Tyhle ničemové?! S tím já musím něco udělat. Neboť celá má práce vyjde navnivoč!Hrdina príbehu je jasný, riešenia problémov jednoduché. Čo sa však stane, keď sa masa vzbúri proti osvietenému človeku? Kde má miesto rozum a dialóg v rukách sfanatizovaného davu s povestným „sedliackym rozumom“?Koncept a libreto: Matej Truban a Hana LaunerováRéžia, text: Matej TrubanDramaturgia: Hana LaunerováScéna a bábky: Michaela ZajačkováHudba: Matej Truban, Erik Sitár, Štefan KratochvílTechnická spolupráca: Ján BaumannProdukcia: Matej Truban a Filip JankovičHrajú: Lukáš Takáč, Jakub Jablonský a Matej TrubanVznik a realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.Aj na túto akciu vám platí celoročná permanentka spojených kultúrnych centier žilinských Stanica a Nová synagóga - celý rok neobmedzených kultúrnych zážitkov máte len za 99eur (študenti, seniori, učitelia, ZŤP alebo ľudia hľadajúci si prácu so zľavou za 69eur).
#Divadlo
INFO
Odraz sa obraz posledný raz! Maliarsky workshop s Katarínou Škamlovou
Odraz sa obraz posledný raz! Maliarsky workshop s Katarínou Škamlovou
Januárový workshop na veľké plátna sa naplnil a vypredaný je už aj ten februárový. Ďakujeme za záujem a pridávame teda tretí a posledný termín v marci, deň pred skončením výstavy Od ú(svitu) do sú(mraku). Otvorený je opäť novým účastníkom aj tým, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich. Odraz sa s novou inšpiráciou do nového roka a namaľuj si svoj vlastný obraz. Počas workshopu budeme spoločne aj individuálne vo výstavných priestoroch Novej synagógy spoznávať, zažívať, odrážať, aj dotvárať. Výtvarný workshop je sprievodným programom k výstave obrazov Luďka Rathouského a odrazov Richarda Loskota - Od ú(svitu) do sú(mraku) a bude ho viesť umelkyňa Katarína Škamlová, ktorá vedie od septembra naše vzdelávacie aktivity. Katarína Škamlová (portfolio) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne sa spolupodieľa na rozličných umeleckých edukačných projektoch a taktiež sa venuje svojej vlastnej tvorbe (zameranej prevažne na autorské kníhy). Je tiež členkou OZ Falošný pohyb zameraného na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia, vizuálneho umenia a tiež na knižnú vydavateľskú činnosť.Počet účastníkov je limitovaný, prihlásiť sa môžete emailom na katarina.skamlova@gmail.com a zaplatením vstupenky online. Workshop je určený najmä dospelým, prihlásiť sa však môžu aj staršie deti. V cene 27,00€ je zahrnuté plátno, štetce, farby a iný potrebný materiál či pomôcky a samozrejme aj vstupné na výstavu. Pre študentov, seniorov, učiteľov či ľudí so znevýhodnením vieme poplatok za workshop znížiť, ak si ho nemôžu dovoliť.
#Workshop
Počet termínov: 2
INFO
Odrazu zvuk - sólo koncert Vojtěcha Havla vo výstave
Odrazu zvuk - sólo koncert Vojtěcha Havla vo výstave
“Přijedu sám vlakem. Mám připravený sólový program, hrát budu na piano i violoncello,” napísal dnes ráno Vojta. Ireninej 90-ročnej mame sa zhoršil zdravotný stav a musí s ňou zostať v Prahe. Koncert bude aj sólo rovnako silný. Pozrite si čerstvé video z Vojtovej improvizácie, ktoré natočil Vincent Moon, nezávislý filmár a zvukový umelec, ktorý robil videá pre Toma Jonesa, R.E.M. či Arcade Fire, ale špeciálne sa venuje hľadaniu novej a experimentálnej hudby. Nalaďte sa a vidíme sa večer v Synagóge!Pestrú tvorbu manželov Ireny & Vojtěcha Havlovcov, ktorá prekračuje hranicami ambientnej, klasickej, experimentálnej i duchovnej hudby, uvedieme medzi obrazmi a odrazmi aktuálnej výstavy v centrálnom priestore. Okrem violončela a violy vytiahneme aj naše biele krídlo. Bude to slávnosť. Koncert, počas ktorého môžete počúvať, ale aj sa prechádzať výstavou a užiť si meniacu sa akustiku v odrazoch priestoru. Havlovcov poznáme od 1990-tych rokov, kedy nás prvýkrát zobrali na hudobný výlet do Indie v podkroví Makovického domu. Viola, violončelo, klavír či iné nástroje v ich rukách zneli celkom inak ako na koncertoch klasickej hudby. Repetitívny minimalizmus a práca s tichom pôsobila ako liek. Škatuľkovať ich pestrú tvorbu na duchovnú hudbu však nie je správne, cestujú naprieč východnou i západnou tradíciou, indické inšpirácie a hudobné meditácie spájajú s európskou klasikou od renesancie po súčasné kompozičné a interpretačné postupy. Majú za sebou stovky koncertov v Európe, USA, Kanade, Indii, Japonsku aj v Afrike a vytvorili hudbu k viacerým divadelným projektom a filmom - za film Křižáček získali v roku 2017 Českého leva.Veľmi sme sa pred pár rokmi potešili ich intenzívnemu návratu na scénu a objaveniu ich tvorby o generáciu-dve mladšími ľuďmi. V Synagóge ich pred dvoma rokmi uviedli Jakub Juhás a Juraj Gábor v rámci Ozvuku Sphéry. V roku 2021 im v renomovanom holandskom vydavateľstve Melody As Truth vyšla kolekcia skladieb Melodies In The Sand a v novembri 2022 hrali na jednom z najväčších európskych festivalov Le Guess Who? v holandskom Utrechte. Ako pozvánka na ich vystúpenie vzniklo polhodinové video od nezávislého filmára, fotografa a zvukového umelca Vincenta Moona, ktoré zdieľame tu na našom webe. Nalaďte sa.https://havlovi.bandcamp.comhttp://havlovi.wz.cz“Od počátku devadesátých let tu stojí hudba autorského gesta, která v širokém překvapivém pásmu sahá od křehkého post-Satie klavíru až k hlasitým ritualistickým perkusím a gongům. Má v sobě nespecifikovanou, otevřenou spiritualitu, která oslovuje na úrovni péče, soucítění, soustředěné cesty za podstatou. A nemůžete ignorovat blízkost a neokázalou intimitu obou partnerů na scéně: silný osobní náboj vyvažuje všechno univerzální. Myslím, že část publika se za Vojtěchem a Irenou po léta vrací, protože je to hudba tajemství a hudba bezpečí. Dvojice, u které je život a hudba jako Möbiova páska, měla za 35 let mnoho významných spolupracovníků. Participovala na zrodu českého videoartu (Radek Pilař), doprovázela existenciální současný tanec (Eva Černá a Karel Vaněk). Dokumentární film o dvojici natočil vynikající nezávislý filmař Vincent Moon. Kompozice Bryce Dessnera Little Blue Something je poctou hudbě pražského dua a využívá jeho motivy: na album Aheym ji natočil Kronos Quartet. Hudebníci z kapely The National, stejně jako Sufjan Stevens, patří mezi dlouhodobé příznivce Ireny a Vojtěcha Havlových. Jejich hudba je otevřená a pořád přijímá nové podněty: Ale i přesto její zárodek těžko mohl vyrůst jinde než v “Praga magica”, městě, v němž minulost prostupuje dnešek a démoni dnešních dnů zápasí s těmi, co tu sídlí už po staletí.” (Pavel Klusák)V cene vstupenky na koncert je vstup na aktuálnu výstavu Od ú(svitu) do sú(mraku). Príďte si ju pozrieť skôr pred koncertom alebo sa môžete vrátiť v nasledujúce dni. Aj na túto akciu vám platí celoročná permanentka spojených kultúrnych centier žilinských Stanica a Nová synagóga - celý rok neobmedzených kultúrnych zážitkov máte len za 99eur (študenti, seniori, učitelia, ZŤP alebo ľudia hľadajúci si prácu so zľavou za 69eur).Ak máte permanentku na výstavy, uplatnite si zľavnené vstupné špeciálne pre vás.
#Hudba #Koncert
INFO
V odraze s Richardom Loskotom (artist talk)
V odraze s Richardom Loskotom (artist talk)
Prednáška a premietanie Richarda Loskota predstaví projekty, ktoré realizoval, ale aj spôsob premýšľania a ekológiu v umení. Bude to zaujímavé aj zábavné, vedecké aj objavné. Dozviete sa veľa umení, architektúre aj o fyzikálnych javoch a budete si mať chuť si to vyskúšať doma sami. Stretnete sa s príjemným, šikovným a bystrým človekom, ktorého chcete spoznať bližšie. A v novom svetle budete odteraz vidieť našu výstavu Od ú(svitu) do sú(mraku).Richard je umelec, ale väčšina jeho diel nie je prenosná a vznikli pre konkrétne miesta, galérie, výstavy. Vytvára situácie a mení prostredia, často je výsledkom skôr proces ako hotová inštalácia. Využíva pri tom sofistikované aj celkom obyčajné technologické prostriedky, odrazy, svetlá, zrkadlá, lom svetla a častokrát je výsledkom kúzelnícky alebo fyzikálny trik. Kým Luděk Rathouský si svoje obrazy po skončení výstavy prevezie naspäť do ateliéru, Richardova intervencia končí vypnutím elektriky. Zostane mu jeden televízor, na ktorom sa nedá nič pozerať a 16 zrkadiel (ktoré skúsime predať na Bazoši). Richard Loskot (*1984) je absolvent Fakulty umenia a architektury na Technickej univerzite v Liberci (ateliér Vizuálnej komunikácie), v súčasnosti tam vedie Ateliér environmentálneho dizajnu. Dva roky tiež študoval na Akademie der Bildenen Künste v Mníchove (ateliér Magdaleny Jetelovej). Vystavoval samostatne aj kolektívne v Česku a na Slovensku, v Národnej galérii v Prahe, Dome umenia mesta Brno aj Galérii hl. m. Prahy, na Biennale Giovaniho Monza, v galérii Rotor v Grazi či v Astrup Fearnley Museet v Osle. Bol finalistom ceny Blumm Prize v Bruseli a trikrát bol vo finále Ceny Jindřicha Chalupeckého. V Novej synagóge je už tretíkrát, prvýkrát ho celkom dávno na stavenisku uviedla Katarína Gatialová, samostatnú výstavu mu v Plusmínusnula zorganizoval Janko Gašparovič. Tvorí aj vo verejnom priestore a je architektom výstav iných umelcov. Žije v Ústí nad Labem, kde pôsobí ako kultúrny a občiansky aktivista a má nedávnu skúsenosť aj s kandidatúrou na primátora.instagram.com/richard_loskot"Žijeme v zajímavých časech, kdy fyzici pracují s pojmem vědomí a vznikají nové obory, jež zkoumají vztahy mezi dříve nepropojitelnými věcmi. Začínáme chápat, že spolu vše souvisí. Mluvíme o ekologii. Když ale popisujeme, v čem žijeme, často používáme slova realita, skutečnost nebo prostor. Jako bychom se snažili popsat svět bez nás. Výchozí pohled je přitom vždy náš, nelze ho oddělit. Subjekt je objekt. En-viron-mental znamená okolí vědomí. Okolí má svůj střed – tím je nejen člověk, ale i zvíře, rostlina či kámen. V prostředí se rozprostírá síť významů, které se spojují v celek." (z popisu knihy Richarda Loskota Subjektivní encyklopedie, ktorú vydala Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého)Vstupenka platí na prednášku aj výstavu Od ú(svitu) do sú(mraku). Nemusíte obe absolvovať v rovnaký deň, ale odporúčame to. Na akciu platí celoročná permanentka na výstavy v Novej synagóge, aj celoročná permanentka Stanice a Novej synagógy.
#Diskusia #Výstava #Prednáška #Prezentácia
INFO
USC Shoah Foundation: Čo znamená holokaust v 21. storočí?
USC Shoah Foundation: Čo znamená holokaust v 21. storočí?
Prečo je nenávisť stále živou a aktuálnou témou? Ako nám príbehy z minulosti pomáhajú bojovať proti extrémizmu dneška? O týchto a ďalších veľmi aktuálnych témach sa bude pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu reportér Denníka N Mirek Tóda rozprávať s:s popredným odborníkom na holokaust a extrémizmus z USA, výkonným riaditeľom USC Shoah Foundation Robertom Williamsom,predsedom židovskej komunity v Žiline Pavlom Franklom,a vedúcou oddelenia verejnej diplomacie Veľvyslanectva USA Tamarou Sternberg-Greller, ktorej stará mama pochádza z tohto regiónu a je jednou zo žien, ktoré prežili holokaust.Inštitút USC Shoah Foundation pre vizuálnu históriu a vzdelávanie je nezisková organizácia, ktorú založil režisér Steven Spielberg v roku 1994 po tom, ako dokončil svoj oscarový film Schindlerov zoznam. Inštitút sídli na University of Southern California (USC) a jeho úlohou je zaznamenávať, uchovávať a zdieľať audiovizuálne svedectvá ľudí, ktorí prežili a boli svedkami holokaustu (hebrejsky Shoah) a iných genocíd. V digitalizovanom archíve je dnes 115-tisíc hodín svedectiev, ktoré slúžia študentom, výskumníkom aj širokej verejnosti. Vďaka novej technológii sa môžete dokonca rozprávať s AI (umelá inteligencia) verziou niektorých preživších, čo by sme chceli vyskúšať po diskusii u nás.Podujatie organizujeme v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Vstup je voľný a sledovať môžete aj livestream - na našej Facebook stránke a Facebook stránke Denníka N.Diskusia bude v angličtine a tlmočená do slovenčiny.
#Diskusia #Prezentácia
Info
Ozvuk obrazu - koncert Karpaty Magiczne vo výstave
Ozvuk obrazu - koncert Karpaty Magiczne vo výstave
Pôvodne poľské a dnes už slovenské “etnocore” duo Karpaty Magiczne sú naši priatelia Anna Nacher a Marek Styczyński. Sprevádzajú nás našou históriou od začiatkov na Stanici Žilina-Záriečie, hrali tu viackrát s kapelou aj sami, prednášali o etnobotanike a sprevádzali nás po Súľove. Po pár rokoch bez koncertov sa nám ich podarilo s hudbou pozvať opäť - ozvučiť naživo výstavu obrazov Luďka Rathouského a odrazov Richarda Loskota v hlavnej sále. The Magic Carpathians / Permaculture OrchestraVo svojej hudbe spájajú 25 rokov živé nástroje, vokály i syntezátory, elektroniku aj etnické nástroje a inšpirácie z celého sveta. Ich najnovšia inkarnácia je fascinujúcim amalgámom bohatých zvukových tapisérií založených na preparovanej gitare, experimentálnych hlasových technikách hrdelného spevu, tradičných karpatských drevených dychových nástrojoch a analógových syntetizátoroch (vrátane domácej analógovej elektroniky). Okrem umenia sa venujú ekológii-etnobotanike (Marek, donedávna odborný pracovník Pieninskom národnom parku) a teórii nových médií (Anna, profesorka na Jagellonskej univerzite). V roku 2015 sa presťahovali na Slovensko a založili permakultúrnu záhradu Biotop Lechnica s výhľadom na Tri koruny, kde spolunažívajú s rastlinami z celého sveta. Celý svet aj precestovali a vydali knihu o hudobných nástrojoch, ktorých majú z celého sveta slušnú zbierku. A vydali aj turistického sprievodcu po Slovensku pre Poliakov, v ktorom je samozrejme aj Nová synagóga. https://magiccarpathians.bandcamp.com https://biotoplechnica.eu Koncert bude priamo vo výstave, medzi obrazmi a odrazmi. Pred koncertom o 17.00 pozývame na artist talk autora výstavy Luďka Rathouského. Vstupné na prednášku, komentovanú prehliadku aj koncert je v cene vstupenky na výstavu. Kúpiť si môžete aj permanentku na všetky výstavy a sprievodné diskusie či komentované prehliadky výstavy - za 9€ na celý rok.Alebo celoročnú permanentku spojených kultúrnych centier žilinských Stanica a Nová synagóga - všetky akcie získate za 99eur (študenti, seniori, učitelia, ZŤP alebo ľudia hľadajúci si prácu so zľavou za 69eur).
#Hudba #Výstava #Koncert
INFO
V obraze s Luďkom Rathouským - artist talk
V obraze s Luďkom Rathouským - artist talk
Rozprávanie a premietanie autora aktuálnej výstavy Od ú(svitu) do sú(mraku). O svojej tvorbe, ktorá výstave predchádzala aj o tej, ktorú na výstave nájdete. Rozprávanie o umení, o zmysle umenia, o radosti z maľovania aj potrebe maľovať.Prečo musel namaľovať všetkých 129 svätých z Kaplnky sv. Kríža na Karlštejne? Ako dlho mu to trvalo a prečo to nevyšlo? Aké odkazy sú zakódované na jeho obrazoch? Kedy začal používať dekoračné maliarske valčeky a koľko ich dnes má vo svojej zbierke? Ako sú jeho maľby spojené s maliarskymi princípmi stredovekých mníchov-maliarov? Ako delí svoju umeleckú tvorbu medzi konceptuálnu prácu v kolektíve Rafani a sólo maľbu a grafiku? Luděk Rathouský (1975) je maliar a vedúci Ateliéru maliarstva 2 na FaVU VUT v Brne. Ako člen skupiny Rafani spolurealizuje intermediálne projekty a inštalácie, vo svojej individuálnej tvorbe tvorí v plošných disciplínach maľby a grafiky. Žije v Prahe a ako kurátor vedie Galériu Luxfer v Českej Skalici.instagram.com/ludekrathouskyVečer bude o 19.00 pokračovať koncertom a zvukovým performance dvojice Karpaty Magiczne priamo vo výstave medzi obrazmi. Vstupné na prednášku, komentovanú prehliadku aj koncert je v cene vstupenky na výstavu. Kúpiť si môžete aj permanentku na všetky výstavy a sprievodné diskusie či komentované prehliadky výstavy - za 9€ na celý rok.Alebo celoročnú permanentku spojených kultúrnych centier žilinských Stanica a Nová synagóga - všetky akcie získate za 99eur (študenti, seniori, učitelia, ZŤP alebo ľudia hľadajúci si prácu so zľavou za 69eur).
#Výstava #Prednáška #Prezentácia
INFO
Odraz sa obraz! Maliarsky workshop s Katarínou Škamlovou
Odraz sa obraz! Maliarsky workshop s Katarínou Škamlovou
Odraz sa s novou inšpiráciou do nového roka a namaľuj si svoj vlastný obraz. Počas workshopu budeme spoločne aj individuálne vo výstavných priestoroch Novej synagógy spoznávať, zažívať, odrážať, aj dotvárať. Na veľké plátna!Výtvarný workshop je sprievodným programom k aktuálnej výstave obrazov Luďka Rathouského a odrazov Richarda Loskota - Od ú(svitu) do sú(mraku) a bude ho viesť umelkyňa Katarína Škamlová, ktorá vedie od septembra naše vzdelávacie aktivity. Katarína Škamlová (portfolio) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne sa spolupodieľa na rozličných umeleckých edukačných projektoch a taktiež sa venuje svojej vlastnej tvorbe (zameranej prevažne na autorské kníhy). Je tiež členkou OZ Falošný pohyb zameraného na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia, vizuálneho umenia a tiež na knižnú vydavateľskú činnosť.Počet účastníkov je limitovaný, prihlásiť sa môžete emailom na katarina.skamlova@gmail.com a zaplatením vstupenky online. Workshop je určený najmä dospelým, prihlásiť sa však môžu aj staršie deti. V cene 23,00€ (PF 2023!) je zahrnuté aj plátno, štetce, farby a iný potrebný materiál či pomôcky a samozrejme aj vstupné na výstavu. Pre študentov, seniorov, učiteľov či ľudí so znevýhodnením vieme poplatok za workshop znížiť alebo aj celkom odpustiť.
#Workshop
Počet termínov: 2
INFO
O rekonštrukcii Novej synagógy s Marekom Adamovom
O rekonštrukcii Novej synagógy s Marekom Adamovom
V januári je to jedenásť rokov, odkedy sme sa prvýkrát verejne priznali, že už robíme na rekonštrukcii a obnove Novej synagógy a že z kina Centrum bude “kunsthalle”. Rozhodli sme sa, že raz za čas príbeh rekonštrukcie oživíme a vytiahneme na svetlo v podobe prednášky či diskusie. Aby sa nezabudlo, ako to bolo a prečo sa to podarilo. Lebo mohlo to dopadnúť aj celkom inak.Ako sa svetoznámy architekt Peter Behrens dostal do Žiliny? Čo bolo v Synagóge pred kinom Centrum? Ako sme sa k dostali k budove dostali my, malé občianske združenie z malej staničky v Záriečí? Kde zohnať prvý milión (eur)? Prečo je všade na zemi liaty betón? Kde sme našli Behrensove výkresy? Prečo je polovica Synagógy zatretá na bielo? Boli dvere naozaj takéto? Nie je pre Židov problém mať v modlitebni kaviareň? Znejú z múru oproti pošte mená mŕtvych? Na tieto a ďalšie otázky bude odpovedať a fotografiami dokazovať nedávnu históriu Marek Adamov, ktorý spolu s Fedorom Blaščákom, Martinom Jančokom, Robom Blaškom a Jankom Gašparovičom rekonštrukciu Synagógy na kultúrne centrum viedol.Vstup je dobrovoľné, ale poteší nás, ak si kúpite lístok na aktuálnu výstavu obrazov Luďka Rathouského a odrazov Richarda Loskota. Okrem toho, že uvidíte super výstavu, pomôžete nám s kúrením a elektrikou, ktoré nás všetkých riadne zaskočili.
#Prednáška #Prezentácia
INFO
Výstava od ú(svitu) do sú(mraku) - Luděk Rathouský a Richard Loskot (18. 12. 2022 - 19. 3. 2023)
Výstava od ú(svitu) do sú(mraku) - Luděk Rathouský a Richard Loskot (18. 12. 2022 - 19. 3. 2023)
Výstava je otvorená každý deň okrem pondelka 13.00 - 19.00. Ak ste náš pravidelný divák, využite permanentku na neobmedzený vstup na výstavy počas celého roka 2023 za 11€.Obaja už v Novej synagóge vystavovali. Richard Loskot celkom dávno na stavenisku, v úvode našej rekonštrukcie, kedy na zem dopadali jeho čisté listy papierov z tlačiarne v kupole. Luděk Rathouský zase ako člen skupiny Rafani pred tromi rokmi, kedy sa v jazere pod kupolou zrkadlili tézy o nevyvrátiteľnosti v zemi za obzorom. Teraz sa ich diela stretnú v jednom priestore a rozhraní medzi svetlom a tmou - keďže obrazy potrebujú svietenie a svetelné objekty naopak zatemnenie.Výstava obrazov a odrazov"Naše výstava pro Novou synagogu bude přes abstraktní formy hluboce zakořeněná v humanismu, bude korelovat mezi pamětí kulturní a osobní. Jedna ze sérií mých obrazů bude přímo pracovat s prvotní vzpomínkou. Na starších plátnech vycházejících ze středověké malby jsou zakódovány jednoduché vzkazy související s aktuální situací. Nedávné obrazy jsou úzce spojeny s časem, který je podobný k malířským principům středověkých mnichů-malířů. Nejnovější budou více formální ale v kombinaci s Richardovými světelnými intervencemi velmi emotivní. S Richardem jsme se domluvili na principu stmívání až do tmy, kdy by se zjevili jeho světelné instalace a intervence. Pak by se opět pomalu rozsvítilo a objevili by se zase moje obrazy."Luděk Rathouský (1975) je maliar a vedúci Ateliéru maliarstva 2 na FaVU VUT v Brne. Ako člen skupiny Rafani spolurealizuje intermediálne projekty a inštalácie, vo svojej individuálnej tvorbe tvorí v plošných disciplínach maľby a grafiky. Žije v Prahe a ako kurátor vedie Galériu Luxfer v Českej Skalici.instagram.com/ludekrathouskyRichard Loskot (1984) je vizuálny umelec a architekt. Vedie Ateliér Environmentálneho dizajnu na Fakulte umenia a architektúry Technickej univerzity v Liberci. V tvorbe pracuje so svetlom a rôznymi sofistikovanými i jednoduchými technológiami. Tvorí aj vo verejnom priestore a je architektom výstav iných umelcov. Žije v Ústí nad Labem, kde pôsobí ako kultúrny a občiansky aktivista a lokálny politik.instagram.com/richard_loskot
#Výstava
INFO
Þetta Reddast - prezentácia Ľuboša Kotlára a Martiny Mäsiarovej v Sngg studio
Þetta Reddast - prezentácia Ľuboša Kotlára a Martiny Mäsiarovej v Sngg studio
Vizuálni umelci Ľuboš Kotlár a Martina Mäsiarová spolu v októbri tohto roku absolvovali rezidenčný pobyt v Artak350 Residency v Grundarfjörður na Islande. Umeleckú rezidenciu ukončili krátkou výstavou v Reykjavíku. Ako je však možné vytvoriť výstavu alebo samotné dielo na ostrove, s obmedzenými materiálnymi aj produkčnými možnosťami, v tak krátkom čase? Ako vnímať, porozumieť a pohybovať sa v krajine plnej nepochopiteľných fenoménov? Ich mesiac trvajúci rezidenčný pobyt bol nekončiaci rozhovor o pokusoch a omyloch, nerealizovaných konceptoch, behu a chôdzi, hľadaní miesta, kde končí dúha...Ich prezentácia je voľným dialógom o tvorbe, živote, izolácii, zlyhaní, strachoch z úspechu aj neúspechu, troloch a Elvisovi. Ako hovoria Islanďania: „Þetta Reddast: Bude to v poriadku”.Diskusia sa uskutoční v priestore Sngg studia.Vstup na podujatie je voľný.Ľuboš Kotlár (*1991) je fotograf a vizuálny umelec. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. Počas štúdií sa zúčastnil stáží na Aalto School of Arts Design and Architecture v Helsinkách a Bazalel Academy of Arts and Design v Jeruzaleme. V roku 2012 spoluzakladal a je aktívnym členom umeleckého zoskupenia dsk. Od roku 2021 pôsobí ako pedagóg na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnil sa rezidenčných pobytov vo Villa Romana vo Florencii, MeetFactory v Prahe. Venuje sa najmä vlastnej výtvarnej tvorbe, ale aj editorskej a kurátorskej činnosti. https://luboskotlar.com/Martina Mäsiarová (*1991) je vizuálna umelkyňa, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na katedre maľby a iných médií. Zúčastnila sa viacerých zahraničných stáží a umeleckých rezidencií (Wroclaw-Poľsko, Porto-Portugalsko, Not Quiet – Švédsko, Fish Factory – Island…). Tvorí prevažne intermediálne projekty založené na kresbe ako prostriedku vnímania a pochopenia sveta, ktoré neskôr rozširuje do priestorových inštalácií, site-specific prostredí. Vytvára komplexné prostredia, atmosférické situácie. Pôsobí v umeleckom zoskupení 1+1+1+1=1.https://martinamasiarova.cargo.site/Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Prednáška #Prezentácia
Info
Diskusia vydavateľstva Absynt: Večer so spisovateľkou Weronikou Gogolou
Diskusia vydavateľstva Absynt: Večer so spisovateľkou Weronikou Gogolou
Aké je Slovensko videné poľskými očami? Príďte ho spoznať spoločne s Weronikou Gogolou – poľskou spisovateľkou, ktorá si Slovensko zvolila za svoj domov. Vo svojej novej reportážnej knihe Ufo nad Bratislavou pozoruje túto osvojenú domovinu s dávkou humoru a sympatie. Výsledkom je knižka, ktorú by sme mohli nazvať aj návodom na použitie Slovenska. Či už tu žijete alebo tadiaľto len prechádzate.Myslíte si, že Slovensko je pre Poliakov len krajinou Tatier, halušiek, oštiepkov a iných ľudových stereotypov? Ani zďaleka! Je to raj surferov, aký nikde na okolí nenájdete. Je to krajina, v ktorej vznikol muzikál o poľskom pápežovi a je to aj miesto, z ktorého môžete po smrti odletieť rovno na obežnú dráhu. No taktiež je to krajina s dlhodobými neliečenými traumami z minulosti i súčasnosti – od Jánošíka, cez Tisa až po Fica.Weronika Gogola je poľská spisovateľka a prekladateľka. Vyštudovala ukrajinistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove. Debutovala v roku 2017 prozaickou knihou Po troškách (slovenské vydanie: Slovart, 2021; preložil Karol Chmel). Za knižku si vyslúžila významnú cenu Jospeha Conrada i nomináciu na najprestížnejšie poľské literárne ocenenie Nike. Do poľštiny preložila knihy slovenských autorov ako Maroš Krajňak, Daniel Majling, Ján Púček či Marek Vadas.Diskusia je súčasťou putovného festivalu reportážnej literatúry Reportéri v prvej línii, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Vstup na toto podujatie je voľný.
#Diskusia #Literatúra
Info
Katarína Koščová a Daniel Špiner - koncert vypredaný
Katarína Koščová a Daniel Špiner - koncert vypredaný
Koncert je vypredaný, na mieste sa už lístky predávať nebudú. Ďakujeme za záujem! Tvorba speváčky Kataríny Koščovej inklinuje k hudobným štýlom ako je šansón, jazz, folk. Svoje texty píše v slovenčine, vychádza tiež zo slovenskej ľudovej tradície. S klaviristom Danielom Špinerom tvoria zohratú autorskú a interpretačnú dvojicu a po piatich rokoch prichádzajú s novým autorským albumom Hranica dažďa. Nezameniteľný spev charizmatickej speváčky v spojení s typickým klavírnym doprovodom na cédečku obohatený o sláčikové kvarteto, akordeón, gitaru a klarinet sľubuje skutočne lahodný hudobný zážitok.Má za sebou úspešné koncerty s Geišbergovcami. Ako hosť pravidelne koncertovala s českou folkovou legendou Neřež. Zaspievala si aj s Danom Bártom, jazzovým AMC triom, swingovým Prešovským Dixielandom a mnohými ďalšími kapelami a interpretmi. V roku 2012 zhudobnila niekoľko textov Michala Horáčka, dva z nich – Štědrý večer, Přes most bez punčoch – sa stali súčasťou Horáčkovho projektu Český kalendář. Pieseň Štědrý večer naspievala Katarína ako duet s Vojtěchom Dykom.Okrem autorských pesničiek si na koncerte budete môcť vypočuť aj pár kolied.video:https://youtu.be/uAuPiSVNGs0 (Hranica dažďa)https://youtu.be/Rgu1aHUYy40 (Čo zostane)
#Koncert
INFO
Yuri Korec & Co.: Sapiens Territory / tanečné predstavenie
Yuri Korec & Co.: Sapiens Territory / tanečné predstavenie
Kde končí telo a začínajú šablóny, do ktorých ho každodenne vtesnávame? Je vôbec ešte možné ich odlíšiť alebo za tie roky zrástli do neoddeliteľnej skrumáže, ako zlomená noha do sadry?  Yuri Korec sa v diele Sapiens Territory zaoberá násilím, ktoré na sebe páchame, aby sme zamaskovali, kým sme. Ale aj násilím, ktoré nás chráni pred sebou samými alebo okolím, ktoré na nás upiera zrak skoro neustále. Podrobuje ho dôslednému opakovanému skúmaniu zblízka. Pri takomto pohľade sa ale veľmi skoro ukáže, že viac ako samotné rámce nás formuje to, ako sa voči nim vymedzujeme. Namiesto odstraňovania šablón si Sapiens Territory všíma momenty, keď nás telo v kontakte s nimi náhle zradí, vypovie poslušnosť, nespolupracuje. Ak vôbec dokážeme byť sami sebou, bude to práve vtedy.Jediné bytosti, které nejsou zmatené, jsou divocí holubi: ti byli totiž zmatení už od počátku, od přírody, a ještě pořád létají v bludném kruhu jako odedávna.Teprve když se člověk ztratí, začíná život se vším všudy.(Peter Handke: Stopy zbloudilých)choreografia: Yuri Korecdramaturgia: Ivana Rumanováscéna, svetlá: Tomáš Hubinský, Matúš Ďuranhudba: Matúš Bolkaperformance: Eftychia Stefanou (GR), Jakob Jautz (D), Eva Priečková (SK), Silvia Bakočková (SK), Jakub Cerulík (SK), Michal Toman (CZ), Alica Šaling (SK)produkcia: Skrzprstwww.yurikorec.eu
#Tanec
INFO
Počúvať kresbou vo WAVES VLNY s Martinou Mäsiarovou
Počúvať kresbou vo WAVES VLNY s Martinou Mäsiarovou
Výstavu (alebo zvukové prostredie) WAVES VLNY necháme plynule doznieť pri záverečnom stretnutí so strunou a vlnami. Účastníkov/ poslucháčov pozývame k spoločnému uvažovaniu o tom, ako kresliť vlnu a vo vlne, ako kresliť pohyb a pohybom.Petra Dubach a Mario van Horrik nechali tichý priestor prehovoriť, my vyskúšame prostredníctvom kresby a rôznych možností zápisu v prázdne uvidieť jeho plnosť. Zdanlivo prázdny priestor v skutočnosti nie je prázdny: je plný pohybu, chvenia, svetla, pohľadov, trajektórií, vzťahov, možností...Dá sa vôbec zvuk zachytiť inak než hudbou alebo hudobným zápisom? Dá sa melódia nakresliť? Dá sa zaznamenať pohyb v priestore?Na udalosť nie je potrebné sa vopred registrovať, stačí prísť.Martina Mäsiarová (*1991) je vizuálna umelkyňa, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na katedre maľby a iných médií. Zúčastnila sa viacerých zahraničných stáží a umeleckých rezidencií (Wroclaw-Poľsko, Porto-Portugalsko, Not Quiet – Švédsko, Fish Factory – Island…). Tvorí prevažne intermediálne projekty založené na kresbe ako prostriedku vnímania a pochopenia sveta, ktoré neskôr rozširuje do priestorových inštalácií, site-specific prostredí. Vytvára komplexné prostredia, atmosférické situácie. V súčasnosti pôsobí ako lektorka výtvarných ateliérov na Stanici Žilina-Záriečie a venuje sa programovému obsahu Novej synagógy.https://martinamasiarova.cargo.site/
#Workshop #Výstava
INFO
Raspberry Pi v umení - workshop s galerijným technikom Dušanom Dobiašom
Raspberry Pi v umení - workshop s galerijným technikom Dušanom Dobiašom
Praktický návod na použitie 100-eurového mikropočítača v multimediálnych inštaláciách.Raspberry Pi je univerzálny a lacný mikropočítač, ktorý sa zvyčajne používa na plnenie špecifických, dlhodobo sa opakujúcich úloh. Galerijný technik Dušan Dobiaš sa počas workshopu podelí o svoje know-how a predvedie rôzne spôsoby použitia Raspberry Pi hlavne pri realizovaní multimediálnych a umeleckých inštalácií. Vysvetlíme si výhody aj nevýhody týchto zariadení v každodennej prevádzke galérií a ďalších umeleckých inštitúcií.  Vyskúšame si nasledujúce praktické príklady rôznych náročností (je ale možné, že nestihneme všetko): audio/video loop, synchronizovaná multikanálová audio/video inštalácia, pohybový senzor, časozber (s raspberry kamerou), vzdialený prístup k raspberry cez sieť, mutlikanálové audio s externou USB zvukovou kartou, etc.Kapacita workshopu je limitovaná. Všetky účastníčky a účastníci by si mali priniesť notebook (alebo usb klávesnicu) a olovrant. Každému požičiame jedno Raspberry. V prípade záujmu píšte email s predmetom "raspberry workshop" na dusan.dobias@gmail.com. Workshop je určený aj pre úplných začiatočníkov a širokú verejnosť. Uprednostňujeme však záujemcov a záujemkyne, ktoré by chceli začať používať Raspberry vo svojej umeleckej praxi. Účastnícky poplatok: 15 eurDigitálne zručnosti rozvíjame vďaka podpore Nadácie Orange.
#Workshop
Info
PRESUNUTÉ DO ONLINE PRIESTORU Ty&Teraz pre LGBTQ+ - Inkluzívny ideathon
PRESUNUTÉ DO ONLINE PRIESTORU Ty&Teraz pre LGBTQ+ - Inkluzívny ideathon
Chopte sa šance prispieť k lepšiemu Slovensku a staňte sasúčasťou prvého inkluzívneho ideathonu TY&TERAZ pre LGBTQ+, ktorý ako jedno z partnerských miest hostíme v Kaviarni Novej synagógy. Prihláste sa teraz do prvého inkluzívneho ideathonu TY&TERAZ od Night of Chances a pomôžte vytvoriť bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí na Slovensku.TY&TERAZ je o ideách a praktických riešeniach. Súťažiaci vytvoria mnohospektrálny pohľad na spoločensky poddimenzovanú tému. Nezáleží odkiaľ sú ani koľko majú rokov. V priebehu jedného dňa budú ako jednotlivci či so svojím tímom pracovať na riešení jedného zo zadaní, pričom cieľom bude vypracovať riešenie, ktoré budú vedieť aplikovať do praxe a rozbehnúť ho ako projekt.TY&TERAZ pre LGBTQ+ sa bude konať v dvoch kolách21. 11. 2022: Kick off eventStreamovaný na Youtube, Facebooku a LinkedIne Night of Chances, na ktorom bude možné pýtať sa cez slido #tyateraz na všetko, čo prihláseným nebude jasné. Navyše, livestream bude o kvalitnej diskusii a odbornom úvode do korektnej komunikácie o LGBTQ+, ktorý sa zíde pri prezentovaní projektu.26. 11. 2022: Ideathon – aj u nás v Novej synagógePrihlásení budú ako jednotlivci alebo ako tímy v sobotu pracovať na projekte do prezentovateľnej formy. Zároveň budú mať priestor zabookovať si odborného konzultanta pre ten správny doťuk ich projektu.Samotný ideathon sa uskutoční naživo v Bratislave, ale aj v malých working groups spotoch po Slovensku, prípadne priamo u súťažiacich doma. Stačí, ak sa zaregistrujú, zapnú si livestream online a pustia sa do hackovania.TémySúťažiaci budú “hackovať” jednu z piatich kategórií, teda vytváranie a udržiavanie bezpečného priestoru pre LGBTQ+ ľudí:● v rodinách,● na školách a pri športových aktivitách,● na pracovisku,● v online prostredí,● a na verejnom priestranstvePrihlasovaniePrihlasovanie tímov či jednotlivcov do ideathonu končí 20. 11. 2022 o polnoci.Je to aj o vásPomôžte vytvoriť bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí na Slovensku a prihláste sa na TY&TERAZ pre LGBTQ+ už dnes!https://www.tyateraz.sk/https://nexteria.sk/
#Iné
Info
ZRUŠENÉ - Zašime nedostatky - vzdelávací seminár o móde / Fashion Revolution Slovakia a Nitka
ZRUŠENÉ - Zašime nedostatky - vzdelávací seminár o móde / Fashion Revolution Slovakia a Nitka
Workshop je zo zdravotných dôvodov zrušený, o prípadnom novom termíne vás budeme informovať.- - -Kto vyrába naše oblečenie, čo je v našom oblečení? Je dôležité to vedieť - a prečo? Módny priemysel má obrovský vplyv na ľudí a prostredie okolo nás. Áno, móda je to krásne, v čom sa prezentujeme, no čo všetko to so sebou prináša?Program RecyCOOL - Zašime nedostatky je vstupnou bránou do objavovania sveta módy a jej vplyvu na nás. Ide o niekoľkostupňový program, počas ktorého sa účastníci vzdelávajú o ľudskoprávnych a environmentálnych dopadoch módneho priemyslu, vytvárajú si vlastné oblečenie a na záver ho aj predstavia počas udržateľného podujatia.Vzdelávací seminár predstaví online kurz, kurikulum, manuál na dizajnové mentorovanie a manuál na organizovanie udržateľného podujatia. Seminár je určený pre edukátorov a všetkých, ktorí chcú priblížiť mladým ľuďom dopady nášho rozhodovania ako spotrebiteľov módy, ale aj spôsoby, ako sa aktívne zapojiť do pozitívnych zmien.Špeciálne uvítame mladých ľudí, ktorí by tento program chceli zorganizovať pre svojich rovesníkov!Viac o projekte na https://imperfections.recycool.academy/Prihlásite sa na forms.gle/6pyg1SJRWCcTczMo9Fashion Revolution Czech Republic and Slovakia & Nitkalektorky: Veronika Habalová & Martina Mareková Kuipers
#Workshop #Prednáška #Prezentácia
Info
Zobkáčik (koncert flautistiek zo ZUŠ L. Árvaya)
Zobkáčik (koncert flautistiek zo ZUŠ L. Árvaya)
Vždy poteší, ak sa v programe podarí nájsť priestor pre vystúpenia nastupujúcej generácie a radi pozývame. Všetky účinkujúce majú skúsenosti i ocenenia z viacerých domácich súťaží, Klára Valentovičová svojimi hráčskymi kvalitami už aj s presahom do zahraničia. Súbor Zobkáčik založil a umelecky vedie Pavel Stiller:“Zobkáčik je môj osobný hudobno-pedagogický projekt a deje sa vtedy, keď znie zobcová flauta a hrá na ňu niektorý z mojich žiakov. V ideálnom prípade sa tento proces odohráva aj mimo múry ZUŠ L. Árvaya, v architektonicky či akusticky zaujímavom priestore ktorý pomáha interprétovi i poslucháčovi vymaniť sa zo školskej atmosféry a prihliadania k veku hráča a navodzuje možnosť sústredenia sa na hudbu samotnú ako akt darovania sa a prijímania. Môže ísť o sólový výkon alebo hru vo väčších či menších ansámbloch. Na blížiacom sa koncerte sa predstavia moje tri úspešné študentky sólovo so sprievodom klavíra a čembala a zahrajú skladby hudobných tvorcov z čias dávno minulých i kusy súčasných žijúcich autorov.”Účinkujú:Veronika ČahojováKarolína ValentovičováKlára ValentovičováKlavírna spolupráca:Martin SuroviakProgram:Hudobné diela skladateľov A. Vivaldi, G. A. Hasse, B. Marcello, N. Fulton, A. Hedges a iných. Vstupné na podujatie zaplatíte na mieste a je dobrovoľné.
#Hudba
Info
BOHOROVNÍ (bar kabaret noir) - Ansámbel nepravidelného divadla @ Slovenská Tepláreň
BOHOROVNÍ (bar kabaret noir) - Ansámbel nepravidelného divadla @ Slovenská Tepláreň
Kabaret Bohorovní uvádzame v rámci akcie Slovenská Tepláreň - Koncerty pre Matúša a JurajaChceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave.Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí. Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ komunite.Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti.Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ komunity.Chceme kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie.www.slovenskateplaren.skAnsámbel nepravidelného divadla:Bohorovní (bar kabaret noir)Hudobno-tanečná inscenácia vznikla ako reakcia na narastajúcu aroganciu, netoleranciu, rasizmus a xenofóbiu na Slovensku. Našej pospolitosti prekáža takmer všetko: pravidlá dodržujúci abstinenti, cudzí chalupári, tureckí vynálezcovia vakcín, mladý jemný Filipínec v Bratislave..., ale neprekážajú im hlupáci, manipulátori, diktátori, neboja sa ani smrti. Smrť ako Boh (Elena Spaskov) je centrálnou postavou kabaretu a jednotlivé výstupy striedajú rôzne formy bohorovnosti od osobných, cez lokálne, až po svetovo geopolitické. Temný (noir), dynamický, miestami humorný a v závere silne pozitívny kabaret, ktorý vám nedá 80 minút vydýchnuť. Ešte že sa odohráva v bare a v ruke máte svoj drink. Texty piesní: Vlado JančekDramaturgia, produkcia: Ján FaklaHudba: Róbert MankoveckýPohybová spolupráca: Ladislav CmorejKostýmy a rekvizity, grafika: Marek G. ŠafárikTechnická spolupráca: ROBBY STUDIOAsistencia produkcie a scénografie: Linda OlléScenár a réžia: Jana MikitkováÚčinkujú: Elena Spaskov, Tomislav Koprivčević, Martin Toman, Tadeáš Bolo, Tereza Kmotorková a Ida AdolfováPremiéry sa uskutočnili v marci 2022 v Bratislave (Metropol Bar) a v Banskej Štiavnici (Hotel Grand Matej).Ansámbel nepravidelného divadla (AND) vznikol generačnou a programovou transformáciou Kremnického divadla v podzemí (2012 – 2017), ktoré v roku 1981 založilo a 25 rokov organizovalo Festival humoru a satiry Kremnické gagy. AND sa venuje hľadaniu nových foriem moderného kabaretu, pouličným a angažovaným produkciám. AND má sídlo v Art Cafe v Banskej Štiavnici a v roku 2016 tu založil medzinárodný Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie. Stálymi členmi AND sú: dramaturgička a režisérka Jana Mikitková, dramaturg a producent Ján Fakla, scénograf a grafik Dušan Krnáč, občiansky aktivista Milan Lichý a komixový ilustrátor Tomáš Eniac Cíger.www.and-theatre.art
#Hudba #Divadlo #Kabaret
INFO
S Jakubom Juhásom vo WAVES VLNY / Hudba na dlhom tenkom drôte (prednáška o soundarte)
S Jakubom Juhásom vo WAVES VLNY / Hudba na dlhom tenkom drôte (prednáška o soundarte)
“Hudba na dlhom tenkom drôte je príbeh, ktorý sa snažím vyrozprávať na pozadí rôznych zvukových ukážok z blízkych aj ďalekých hudobných dejín. Vyhľadáme vysušený korytnačí pancier, v ktorom sa zrodila hudba. Spomenieme si na prechádzky naturalistov Johna Muira a Henryho Davida Thoreaua, ktorí načúvali zvukom hvízdajúceho vetra v ihličí a telegrafickom vedení. Predstavíme si niekoľko zvukov long string instruments, teda hudobných nástrojov, ktorých dĺžka strún môže dosahovať až 30 metrov. Nebudú chýbať skladateľky Ellen Fullman, či Pauline Oliveros. A nakoniec ani Alvin Lucier s jeho legendárnou skladbou Music on a Long Thin Wire, ktorej názvom som zastrešil celé rozprávanie / komentovanú prehliadku. V skratke sa vynasnažím stopovať myslenie o drôte - strune, počúvaní, priestore a zvuku, ktoré by nás malo priviesť až k inštalácii WAVES VLNY.” Jakub Juhás (1990 - ) je kurátor v bratislavskom kultúrnom priestore LOM, ktorý sa zameriava na súčasné podoby zvukového umenia a akustickej ekológie. Vedie experimentálne hudobné vydavateľstvo mappa. Medzi aktivity vydavateľstva spadá tiež kurátorovanie koncertov, inštalácií, rezidencií a workshopov. Knižne debutoval v roku 2016 prózou Novoročný výstup na Jaseninu, s ktorou sa dostal do desiatky ceny Anasoft litera a získal za ňu Cenu Jána Johanidesa pre mladého autora. Texty o zvukovom umení publikoval v rôznych kultúrnych a hudobných magazínoch. V pražskom vydavateľstve Rubato mu začiatkom tohto roka vyšla jeho druhá kniha s názvom PS.Pozn.Vstupné je vo výške vstupného štandardnej návštevy Novej synagógy.
#Prednáška #Prezentácia
INFO
Tri dni dobrodružstva Cestou necestou, Snow Film Fest a Expedičná kamera (10. - 12. 11. 2022)
Tri dni dobrodružstva Cestou necestou, Snow Film Fest a Expedičná kamera (10. - 12. 11. 2022)
Trojdňový maratón cestovateľov, horolezcov, dobrodruhov a lyžiarov v Novej synagóge a na Stanici Žilina-Záriečie. Živé prezentácie aj najlepšie z online prednášok z festivalu Cestou necestou, najlepšie filmy z 10 rokov festivalu Expedičná kamera aj výber z aktuálneho ročníka Snow Film Festu naraz.Program v Novej synagóge:Štvrtok 10. 11. 2022, kaviareň Novej synagógy17.30 Tomáš Pastierik: Z irackého Kurdistanu až do Južnej AmerikyStopovanie po kurdských oblastiach Turecka a Iraku, s veľkou dávkou improvizácie a následný prelet do úplne iného sveta Latinskej Ameriky – Peru a Ekvádor na všetky spôsoby-hory, púšť, Amazonka.18.30 Joži a Pali: Patagonia na koňoch bez skúsenostíPríbeh novodobého Dona Quiota a Sancho Panzu. Ako inak sa dá nazvať pokus prejsť Argentínsku Patagóniu na koňoch, bez toho aby ste vedeli jazdiť?20.00 Adryana Kachalavová: Moja cesta SNPPoriadne spoznať Slovensko na záver strednej školy?Piatok 11. 11. 2022, kaviareň Novej synagógy17.30 Miloslav Daníšek: Madeira - z východu na západ ostrovom kvetovOstrov večnej jari, európsky šperk v Atlantickom oceáne, 260km trek od východu na západ, od morskej hladiny až do výšky skoro 2.000m, takmer tropická džnugľa, nekonečné levády, ale aj víchrica a mokré nohy.18.30 Zuzana Remišová (OverlandVAN): S deckami na cestách v obytnom auteKedy začať cestovateť s deťmi a ako to prežiť v psychickom zdraví, keď ste nonstop spolu v jednom aute? Čo hygiena, jedlo, hračky, kamaráti? Dobrodružstvá a katastrofy za 2 mesiace na ceste po Gruzínsku, Arménsku a Turecku.20.00 Michal Knitl: 109 dní v Kolumbii – láska, ľadovce i neprebádané miestaDva oceány, ľadovce, amazónia a hory – okruh El Cocuy, túra do Strateného mesta (Ciudad Perdida), výstup na 5274 metrov vysoký Nevado del Tolima - ale aj pláže Karibiku, kakaová farmu, vodopád Fin del Mundo a oblasť Guaviare s petroglyfmi, ktorá sa iba pred pár rokmi otvorila turizmu.Sobota 12. 11. 2022, kaviareň Novej synagógy15.00 Prednáška z online archívu Cestou necestou - Hanka a Peťo Chrenkovci: TasmániaRôznorodý ostrov u protinožcov, ktorý je síce súčasťou Austrálie, no tvorí samostatný unikátny svet. Niekoľko národných parkov a čudesných zvierat, ktoré nikde inde nežijú. Jedinečný, no krehký ekosystém v odľahlom kúte sveta.16.00 Prednáška z online archívu Cestou necestou - Michal a Lucia Foltýnovci: To najlepšie z BaliNetradične na tradičný ostrov. Nádherné západy slnka na plážach, prechádzka ryžovými poliami bez turistov, východ slnka na jednej z najvyšších sopiek, súkromný koncert lokálnych umelcov, potápanie pri japonskom vraku a s korytnačkami, surfovanie s miestnymi, spanie vo „vtáčích hniezdach“ a oveľa viac.17.30 Petra Macurová: Dvojmesačné dobrodružstvo na trase Mexiko, Belize, GuatemalaVýlet, ktorý sa začal na ostrove Holbox a pokračoval pozdĺž celého mexického štátu Quintana Roo. Pyramídy, koloniálne mestečká aj pláže. Šnorchlovanie so žralokmi na druhom najväčšom korálovom útese na svete na ostrove Belize. Na záver veľkolepé a farebné oslavy Veľkej noci v Guatemalea výstup na jeden z najaktívnejších vulkánov v Strednej Amerike.18.30 Michal Chmeliar: Kuba – Slnko, pláže, salsa, rum, cigary, večne usmiati ľudia a revolúcia Fidela CastraTakto si väčšina ľudí predstavuje Kubu. A tak to aj je! Prejdeme sa po Havane, kde každý deň spadne aspoň jeden balkón, ukážeme si, kde sa pestuje najlepší tabak na kubánske cigáry, miesto, kde pristál Krištof Kolumbus, vystúpime na Stolovú Horu a vysvetlíme si ako fungujú miestni pašeráci.20.00 Zdenko Somorovský: MozambikPo stopách bývalej portugalskej kolónie, kde sa stretá Európa s Afrikou a India s Arábiou, po stopách Vasca de Gamu. Ilha do Mozambique, malý ostrovný Lisabon v Indickom oceáne. Národný park a káva z hory Gorongosa. Aj krásne pláže, biely piesok a úlovky miestnych rybárov.Program na Stanici Žilina-Záriečie:Štvrtok 10. 11. 2022, Stanica17.00 Prednáška z online archívu Cestou necestou - Marcel Rebro: Nenci – kočovníci ruského severuRozprávanie o pastieroch sobov, ktorí celý život strávia pod stanom pri teplotách klesajúcich k -50°C. O ľuďoch, čo každú jeseň putujú 3 mesiace na juh a na jar späť na sever anamiesto zeleniny jedia surovú sobiu pečeň, pijú sobiu krv. A ktorí sú napriek drsným podmienkam a ťažkému životu šťastní a na nič sa nesťažujú.18.30 Najlepšie filmy z 10 rokov festivalu Expedičná kamera s témou Cesta za polárny kruhSibírsky traverz (Kanada, 28 min) - 9 288 km lyžiarska výprava po Transsibírskej magistrálePolárník (SR, 56 min) - portrét Petra Valušiaka od Pavla BarabášaNord for Sola (Nórsko, 46 min) - 9 mesiacov surfovania v odľahlej zátoke arktického ostrovaCrossing the Ice (Austrália, 20 min) - 2200km naprieč Antarktídou a späť cekom bez pomociBaffin Babes (Kanada, 20 min) - 4 ženy, 1200 km, 80 dní v arktickej pustinePiatok 11. 11. 2022, Stanica17.00 Prednáška z online archívu Cestou necestou - Miroslav Peťo: Za skialpom do PerzieSkialpinistické zážitky z Iránu, kde spolu s kamarátom Robo Vrlákom pôsobili v máji 2016. Tri týždne v horách nad Teheránom, kde sa podarilo zlyžovať viacero zaujímavých kopcov, vrátane najvyššieho Damavandu (5670 m). Skialpové dobrodružstvá doplnia lezecké a cestovateľské zážitky a postrehy z tejto pre nás ešte stále exotickej destinácie.18.30 Snow Film Fest 2022 - Sneh, ľad, adrenalínOsem filmov, po ktorých budete túžiť, aby sneh napadol čím skôr.Bez pádla (Kanada, 41 min) - kanoistický film o snowboardingu na rieke ColumbiaInnsbruck. Powder. People. (Nový Zéland, 17 min) - najnáročnejšie freeridy v TirolskuĽadový tanec na Godafosse (Nemecko, 31 min) - zimné kajakovanie na islandských vodopádochPrezieravosť (Taliansko, 20 min) - rýchlostný horolezec a skialpinista Benedikt Böhm v NepálePre vrchol až na koniec sveta (ČR, 25 min) - Marek Holeček v AntarktídeStúpanie (Francúzsko, 7 min) - animovaný výstup na vrcholJyrgalan (ČR, 20 min) - Freerideguides po pás v prašane v KirgizskuNáruč severu (ČR, 24 min) - na lyžiach a bez podpory 450km nejznámejším švédskym trailom KungsledenSobota 12. 11. 2022, Stanica15.00 Najlepšie filmy z 10 rokov festivalu Expedičná kamera s témou Pamír, Tibet a HimalájeThe Pamir Game (ČR, 16 min) - skialp výstup na Pik Komunisma a Pik KorženevskejTamara (Nemecko, 17 min) - portrét ženy, ktorá miluje extrémy - K2Návrat do Zanskaru (UK, 24 min) - príchod civilizácie do starého sveta v srdci HimalájíHigh Tension (USA, 36 min) - Ueli Steck a Simone Moro v konflikte so šerpami na EveresteBrahmaputra (ČR, 29 min) - českí vodáci na jednej z nejväčších riek sveta18.00 Mária Fučí Fúčelová: Pilierom Rouge du Brouillard na vrchol Mont BlancuDve baby, päť dní mimo civilizácie, nebezpečný ľadovec, preliezanie trhlín, lezenie škár s ťažkými batohmi, rozbitý hrebeň, mrazivý bivak vo výške 4465 m n. m., únava, drina a neuveriteľné šťastie z dosiahnutiu vrcholu.19.00 Ferdinand Hudek - Kanada na lyžiach a bicykliNiečo vyše roka stráveného na západnom pobreží Kanady. Neskutočné terény na lyžovanie, netradičné bicyklové traily a dychberúca príroda. (pozn. Pôvodne bola na sobotu avizovaná prezentácia Juraj Ďurifuka Koreňa, bohužiaľ z osobných dôvodov nemôže prísť, ale mali sme šťastie a Fero Hudek, ktorý pôvodne nemohol, nakoniec môže.)Viac info a vstupenky nájdete na www.cestounecestou.sk.
#Kino #Festival #Prednáška #Prezentácia
INFO
Diskusia Absyntu: Večer s reportérom Wojciechom Jagielskim
Diskusia Absyntu: Večer s reportérom Wojciechom Jagielskim
Jeden z najuznávanejších súčasných poľských reportérov zavíta opäť do Žiliny! Wojciech Jagielski sa ako novinár a korešpondent zúčastnil ozbrojených konfliktov v Čečensku, Afganistane, Tadžikistane či v Gruzínsku a dlhodobo vývoj v týchto oblastiach sleduje. Okrem spolupráce s krakovským časopisom Tygodnik Powszechny, s BBC či s Le Monde, mu vo Vydavateľstve Absynt vyšlo už 5 z jeho 8 kníh. Noční pútnici (2016) o detských vojakoch v Ugande, príbeh silnej matky z prostredia Gruzínska pod názvom Všetky Larine vojny (2019) či netradičná reportáž o večných hľadačoch šťastia Na východ od západu (2021).V češtine mu vyšli knihy Modlitba za déšť (2018), ktorá je výsledkom jeho niekoľkých ciest do konfliktných zón Afganistanu, a najnovšia – Kamenné věže (2022). V nej sa reportér vydáva na Kaukaz, aby priniesol nový pohľad na vojnu v Čečensku a ako hovorí prekladateľka knihy, novinárka a bývalá disidentka Petruška Šustrová, ponúkol nám „sondu do politickej duše Čečenska“. Ako súvisí momentálna vojna na Ukrajine s tou rusko-čečenskou?O svojej najnovšej knihe, ale aj o úlohe literárnej reportáže, ktorá dokáže svetové udalosti a konflikty reflektovať s odstupom času, sa porozpráva s novinárkou spravodajského portálu Aktuality.sk Stanislavou Harkotovou. Diskusia je súčasťou putovného festivalu reportážnej literatúry Reportéri v prvej línii, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Vstup je voľný.
#Diskusia
Info
Moderné mesto - prednáška Dušana Mellnera o medzivojnovej architektúre Žiliny
Moderné mesto - prednáška Dušana Mellnera o medzivojnovej architektúre Žiliny
Ing. arch. Dušan Mellner, Ph.D. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave vás pozýva na októbrový cyklus svojich prezentácií Mesto Žilina - architektúra a prítomnosť. Časť o modernej architektúre sa rozhodol odprednášať u nás. Spoznáte dôležité medzivojnové pamiatky, ktoré sú atakované alebo podľahli developerským zásahom, ale aj také, ktoré sa v meste dodnes zachovali. Moderné mestoŽilina patrila v období prvej Československej republiky k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim mestám na Slovensku. Doba sa výrazne podpísala na obraze moderného mesta. Vznikli tu jedinečné stavby, ktoré sa zaraďujú k pamiatkam európskeho významu, patrí medzi ne aj Neologická synagóga od nemeckého architekta Petra Behrensa. V 30. rokoch 20. storočia sa zrealizovala mestská štvrť Svojdomov, jedna z najvýznamnejších kolónií rodinných domov v Československu, kde sa použili myšlienky moderného bývania prezentované na svetovej výstave nemeckého Werkbundu Die Wohnung v Štuttgarte v roku 1927.Panelovú výstavu Dušana Mellnera z histórie modernej architektúry a štvrte Svojdomov sme v Synagóge zrealizovali v roku 2019, viac nájdete v našom archíve na https://old.novasynagoga.sk/svojdomov-dusan-mellner/ alebo na fotoalbume na Flickr.com/novasynagoga.Ďalšie prednášky v rámci cyklu organizuje Turistická a informačná kancelária Žilina na Radnici:História mesta od prvých kamenných stavieb po štvorcové námestie - rínokUrbanizmus mestaPamiatky, pamätihodnosti  a architektúra mestaVstup na prednášky je voľný.
#Prednáška #Prezentácia
Info
Jozef Van Wissem (NL)
Jozef Van Wissem (NL)
Holandský avantgardný skladateľ a barokový lutnista Jozef Van Wissem sa vracia do Žiliny. V priestore Novej synagógy sa predstaví s najnovším albumom Behold! I make all things new (2022).Tvorba Jozefa Van Wissema sa vyznačuje predovšetkým minimalistickosťou, tajomnom, mystikou a hypnotickým rázom. Azda jedna z najznámejších je spolupráca s režisérom a hudobníkom Jimom Jarmuschom, s ktorým nahral tri albumy a odohrali spoločné turné v Európe a USA. Za hudbu k filmu Only lovers left alive získal v roku 2013 cenu za najlepší soundtrack v rámci festivalu Cannes. Okrem hudobného aranžmá pre nemé i hrané snímky v niekoľkých aj sám účinkoval. Ako skladateľ bol Národnou galériou v Londýne poverený skomponovaním zvukovej skladby pre obraz The Ambassadors (Hans Holbein, 1533) a v decembri 2017 bol pozvaný, aby v múzeu Hermitage perforoval madrigal z obrazu The Lute Player (Caravaggio, 1596).V roku 2020 vydal album „Ex Mortis“ inšpirovaný knihou The Booke of Gostlye Grace, ktorú napísala nemecká mníška Mechthild z Hackebornu a jej sestry okolo roku 1920. Na skladbách spolupracoval napríklad s Jarboe a Thor (Swans), alebo s Nikolaj Komiagin (Shortparis).Album Behold! I make all things new vyšiel v marci tohto roku. Koncert uvádzame vo výstave WAVES VLNY holandských umelcov Petry Dubach a Maria van Horrik.https://www.jozefvanwissem.com/https://jozefvanwissem.bandcamp.com/musicVstupné v predpredaji: 11/ 7€Vstupné na mieste: 13/ 8€Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
#Koncert
INFO
Petra Dubach & Mario van Horrik: WAVES VLNY (zvuková intervencia do 4. 12. 2022)
Petra Dubach & Mario van Horrik: WAVES VLNY (zvuková intervencia do 4. 12. 2022)
Pre túto jeseň sme sa u nás po vyhrávaní s materiálom (drevo s Jurajom Gáborom) a svetelnými podmienkami (modré prítmie s Kristínou Kandrikovou) rozhodli pohrať s prázdnom, akustikou a zvukom. Spolu s holandskými umelcami Petrou Dubach a Mariom van Horrik pre Vás chystáme špecifickú výstavnú situáciu – niečo ako zvukový priestor WAVES VLNY.S Petrou a Mariom máme za sebou niekoľkoročnú online komunikáciu a tiež zopár drobnejších spoluprác na diaľku. Prichádzajú k nám jednak so záujmom o architektúru priestoru i o príbeh za rekonštrukciou ako aj so záujmom o náš programový kontext. No predovšetkým s motiváciou “nechať Novú synagógu prehovoriť”…Od neskorých 80tych rokov sa Petra Dubach s Mariom van Horrik okrem rôznych iných aktivít intenzívne zaujímajú o zvukovú spätnú väzbu (tzv. audio feedback). Odvtedy spolu vytvorili radu performancií, objektov či zvukových inštalácií založených na rozličných typoch spätnej väzby. A do ich dlhodobého umelcko-výskumného projektu s názvom WAVES teraz radi vstupujeme a Vás pozývame tiež:„Nie sme vedci, sme len zvedaví umelci. Napredujeme s projektom WAVES vlastným spôsobom a nesmierne nás to obohacuje. Esenciou je to, že nie sme schopní a ani nechceme byť schopní vysvetliť čaro, ktoré pri tvorbe zažívame. Spolu s Petrou sme si vybrali nechcieť vedieť – je to naša metóda a zároveň naša hnacia sila, ktorá nás v tomto projekte ženie vpred“. (Petra Dubach a Mario van Horrik)Kurátorský text: Martina MäsiarováProdukcia a technické zabezpečenie: Truc sphériquePozn.Počas trvania WAVES VLNY pripravujeme radu ďalších koncertov, zvukových intervencií, komentovaných prehliadok či performancií a iných stretnutí, o ktorých Vám dáme včas vedieť.Za vizuál ďakujeme Petrovi Dlhopolčekovi z profigrafik.sk.Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia.Project WAVES is supported by Stichting Cultuur Eindhoven.
#Výstava
INFO
Mixability – fokusové skupiny
Mixability – fokusové skupiny
Projekt Mixability sme odštartovali už pred letom sériou workshopov. Teraz sme pripravili tri fokusové skupiny pre pozvaných hostí po 5 účastníkov. Témou fokusových skupín je otváranie kultúrnych inštitúcii pre čo najširšiu komunitu. Na stretnutí budeme počúvať názory a skúsenosti ľudí, ktorí čelia v živote rôznym limitom a prekážkam – napr. zdravotné postihnutie, náročná životná situácia, extrémna chudoba, vysoký vek, sú súčasťou niektorej minoritnej komunity alebo sú majoritou spoločensky vylučovaní a pod. Spoločne chceme identifikovať bariéry a príležitosti pre čo najširšie otváranie sa kultúrnych inštitúcií.Facilitátorkou bude psychologička Soňa Holúbková. Doteraz je aktívna v treťom sektore, najmä v oblasti poradenstva, sociálnych služieb a zvyšovania kvality života ľudí s postihnutím. Iniciatívu organizujú kultúrne centrá Stanica Záriečie, Nová synagóga Žilina. Je realizovaná v rámci medzinárodného projektu Culture for Health podporeného Európskou komisiou a v spolupráci so sieťou európskych kultúrnych centier Trans Europe Halles. Trans Europe Halles je medzinárodna sieť kultúrnych centier, ktoré vznikli zdola na základe inicitív občanov po celej Európe.- - -Náša časť aktivít je zameraná na prístup “mixability” a v oficiálnych dokumentoch nesie pracovný názov Mind the Gap. Aktivity boli podporené v rámci veľkého medzinárodného projektu Culture for Health Európskou komisiou:Within the framework of the project “Culture for Health” (Project Reference Number with the Funder (registration Number): EAC-2021-0413), funded by the EUROPEAN COMMISSION of the European Union, Under the call for ‘Grants For Action’ . EAC/S18/2020)
#Diskusia
Info
Stopy hľadania
Stopy hľadania
Básne, hudobná improvizácia a prepojenie dvoch jazykov Pozývame vás na večer súčasnej ukrajinskej poézie, ktorá po prvý raz zaznie v dvoch jazykoch - ukrajinčine a slovenčine.Výber básní spájajú témy individuálnej a kolektívnej pamäti, hľadania domova a citlivosti. Básne bude čítať slovenský herec a ukrajinská prekladateľka. Vznikne tak atmosféra medzijazykového spojenia doplnená o improvizáciu ukrajinského basgitaristu, ktorý vystupuje pod menom - Rodion Sun Lion.~ Mená básnikov, ktorých básne sa budú čítať: Kateryna Kalytko, Ostap Slyvynsky, Taňa Maljarčuk, Olesia Mamčyč, Daryna Hladun, Halyna Kruk, Ella Jevtušenko, Kateryna Michalicyna~ Čítajú: Anna Siedykh, Mário Drgoňa~ Jazyk podujatia: ukrajinský, slovenský~ Prekladateľka: Anna Siedykh~ Editorka: Soňa JakuboveProgram Stopy hľadania vznikol s podporou kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave.Za ilustráciu ďakujeme Daniele Vagašovej.Сліди пошукуВірші, музична імпровізація та перетин двох мов. Запрошуємо вас на вечір сучасної української поезії, яка вперше звучатиме двома мовами - словацькою та українською.У добірці віршів сплітаються теми індивідуальної та колективної пам’яті, пошуку дому та чутливості. Вірші читатиме словацький актор та українська перекладачка. Це створить атмоферу міжмовного плетива, яке доповнить імпровізація українського бас-гітариста зі сценічним ім’ям Rodion Sun Lion.~ Читатимуть: Анна Сєдих, Маріо Дрґоня~ Мова заходу: українська, словацька~ Перекладачка: Анна Сєдих~ Редакторка: Соня ЯкубовеЗа ілюстрацію дякуємо Даніелі Ваґашовій.Захід “Сліди пошуку” створено за підтримки культурного центру Malý Berlín у Трнаві.
#Literatúra
INFO
Žilinský literárny festival 2022
Žilinský literárny festival 2022
22. - 25. 9. 2022Najväčšia literárna udalosť na strednom Slovensku sa uskutoční už po 19-krát, využite predpredaj permanentiek na celý festival za 19,- Eur (seniori, študenti, učitelia 13,- Eur). V predaji už máme aj jednodňové lístky a na Malý knižný veľtrh bude vstup voľný, aby vám zostalo čo najviac na knihy.Knihám bude patriť už streda 21. septembra, kedy sa bude na ôsmich miestach v meste čítať v rámci populárnej Noci literatúry. Žilinský literárny festival otvorí oficiálne vo štvrtok 22. septembra švajčiarsky spisovateľ Joachim B. Schmidt a v nedeľu 25. septembra zakončí nemecká spisovateľka Judith Hermann. Stretnúť môžete českú spisovateľku Petru Soukupovú, poľskú reportérku Katarzynu Surmiak-Domańsku a poľského spisovateľa Wojciecha Dutku, architekta Adama Gebriana, či spisovateľa Martina M. Šimečku. Porozprávame sa o lusofónnej literatúre v slovenskom preklade, o rómskych rozprávkach a realite, aj o scifi a fantasy na Slovensku a v Čechách. S Jánom Púčekom sa zatúlame do Malých Karpát a naživo si pozrieme nahrávanie podcastu Toto vystrihneme! Večer zahrajú skvelé koncerty Talaqpo, Modré hory a na záver výnimočný projekt Fregt di Welt.  V rámci sobotného Knižného trhu bude detské divadlo a workshopy. Tu je program v skratke:Streda 21. 9. 202218:00 - 22:00Noc literatúryŠtvrtok 22. 9. 202217:30 – 19:30Otvorenie festivalu s Joachimom B. Schmidtom20:00Koncert Talaqpo / Lucie PáchováPiatok 23. 9. 202210:00 – 12:00Vyhlásenie výsledkov súťaže Cena Absynt12:30 – 14:00Workshop Literárneho informačného centra - Esej Jána Johanidesa14:00 – 15:00Oceán kultúr: lusofónna literatúra v slovenskom preklade15:30 – 16:30Nezvyčajné potulky Karpatmi s Jánom Púčekom16:00 – 16:45Joga zvieratká z detskej knižky Zuzky Šmatlákovej17:00 – 18:00Vzťahy, na ktoré nastal čas? Stretnutie s Petrou Soukupovou17:30 – 18:30Kánon v scifi a fantastike v slovenskom a českom preklade s Jurajom Malíčkom18:30 – 19:30Katarzyna Surmiak-Domańska o Kieślowskom v detaile19:00 – 20:00Večer súčasnej ukrajinskej poézie: Stopy hľadania ~ сліди пошуку20:30Nahrávanie podcastu Toto vystrihnemeSobota 24. 9. 202210:00 – 18:00Knižný trh slovenských a českých vydavateľov10:00 – 12:30 Divadlo Trieska: Môj strakatý smiech a workshop pre deti Byť iný je super12:30 – 13:30Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej s Annou Gruskovou13:00 – 14:00Čipkovaný tato od Igora Adamca13:00 – 15:30Prednáška a workshop pre deti - Ako vyzerali dinosaury?14:00 – 15:00Od rómskych rozprávok k nerozprávkam reality14:00 – 16:00Workshop pre deti - Opičie masky z knihy OPI 15:30 – 16:30Čierna a purpurová: neobyčajný príbeh z čias holokaustu16:00 – 17:00 Cesta k „nášmu“ kalendáru s Eduardom Koči zo Slovenskej ústrednej hvezdárne16:00 – 17:30Workshop pre deti - Cesta do sveta brazílskych legiend17:00 – 18:00Filozofia verejného priestoru a funkčnej architektúry s Adamom Gebrianom18:30 – 19:30Beh všemohúci s Martinom M. Šimečkom a Benem (nielen o behaní)21:00Koncert Modré hory Nedeľa 25. 9. 202217:00 – 18:00Slávnostné zakončenie festivalu s Judith Hermann a Michalom Hvoreckým19:00Koncert Fregt di Welt - Danubius Octet Singers a Listy Tisovi od Madeline Vadkerty - - -Témou 19. ročníka budú a/symetrie. Slovo dokáže liečiť duše aj búrať ríše. Záleží len na tom, či slúži pokusom o dosiahnutie symetrie alebo vedome asymetricky kýva so svetom. Symetricky zrkadlí svet, alebo asymetricky rozhadzuje realitu? Štyri festivalové dni budú plné bohatého literárneho a kultúrneho programu – debaty so zaujímavými slovenskými aj zahraničnými autormi, tematické diskusie, koncerty, workshopy, celodenný detský program a v sobotu aj knižný trh vydavateľov a kníhkupectiev.  Kompletný program nájdete na www.zlf.sk.Festival organizuje občianske združenie ZLF v spolupráci s kníhkupectvom Artforum v Žiline, Novou synagógou a Stanicou Žilina-Záriečie. Z verejných zdrojov ho podporuje Fond na podporu umenia a Mesto Žilina; dvomi percentami a vaším vstupným vy sami. Ďakujeme!
#Hudba #Diskusia #Literatúra #Festival #Prednáška #Koncert
INFO
Žilinský festival kávy 2022
Žilinský festival kávy 2022
piatok a sobota 16. - 17. 9. 2022, každý deň 10.00 - 19.00Opäť si u nás budete môcť vychutnať skvelé kávy od slovenských pražiarní. Ponorte sa do kávového sveta užite si dva dni plné kofeínu, nových informácií i dobrej nálady.Po skúsenostiach z prvého ročníku a pozitívnych ohlasoch bude festival znova v eko-duchu bez jednorázových pohárov. Buď si donesiete z domu vlastnú šálku alebo si pri vstupe kúpite originálny festivalový pohárik (177 ml) od KeepCup s logom festivalu. Samozrejme nebude chýbať možnosť oplachovania.Všetky ochutnávky káv sú v cene vstupenky, lístok si môžete kúpiť aj v predpredaji na > https://bit.ly/zilinskyfestivalkavy2022Festivalu sa zúčastnia najmä slovenské pražiarne. Na svoje si prídu kávoví nadšenci, ktorí milujú svetlo praženú výberovú kávu plnú ovocných tónov, aj tí, ktorí hľadajú kávové vychytávky, mliečne nápoje či miešané drinky. Spoznáte kávové technológie Victoria Arduino, kávové pivo aj nejaké street food špeciality. Sprievodný program bude zahŕňať prednášky, workshopy pre skúsenejších a diskusie. Môžete sa tešiť na netradičné dizajnové kávovary, dozviete sa o krajinách, kde sa pestuje káva, ale aj o základoch baristiky.Kofeínový víkend zastrešuje organizačný tím, ktorý tvorí žilinská značka etiópskej kávy Habesh Coffee a kaviareň Street Cafe v spolupráci s festivalom Coffee Market a hlavným partnerom Mlsnacava.www.zilinskyfestivalkavy.sk
#Gastro
INFO
Žilinský šachový festival
Žilinský šachový festival
Pozývame Vás na turnaj pre deti a mládež "Žilinský šachový festival", organizovaný Šachový klubom Mladosť Žilina.Turnaj sa hrá v 3 kategóriách: A - 2011 a mladší (pri počte 10 a viac detí nar. 2014 a ml., budú hráči samostatne vyhodnotení) B - 2008 - 2010 C - 2007 - 2004Bližšie info: sach.mladost.zilina@gmail.comPROPOZÍCIE:Cieľ turnajov: Spopularizovanie šachu medzi deťmi a mládežouMiesto konania: Nová Synagóga J. M. Hurbana 220/11 Žilina(vedľa CVČ a bábkového divadla na Kuzmányho ul. Žilina) Šachový klub Mladosť ŽilinaOrganizátor: Šachový klub Mladosť ŽilinaTermín: 11. septembra 2022 - nedeľaČasový plán: prezentácia: 08:30 – 09:00 hod. 1. kolo: 09:30 hod.Hrací systém: Švajčiarsky systém, 7 kôl, tempo 2 x 13min.+2 sek pre každého hráča. Právo účasti:A – turnaj - dievčatá a chlapci nar. 2011 a mladšíB – turnaj- dievčatá a chlapci nar.: 2008 – 2010C – turnaj hráči nar.: 2007 – 2004Štartovné: 5.- € Ceny: V turnaji A, pri počte 10 a viac hráčov, nar. 2014 a mladší, budú hráči samostatne vyhodnotení.nad 30 účastníkov v skupine – min. 8 ciennad 20 účastníkov v skupine – min. 7 ciennad 10 účastníkov v skupine – min. 5 ciendo 10 účastníkov v skupine – min. 3 cenyPrihlášky: najneskôr do 05.09.2022 e-mailom: sach.mladost.zilina@gmail.com alebo sms: 0908143286 – Tóthová RenátaUpozornenie: Hráči prihlásení po termíne nemusia byť zaradení do súťaže. Organizátor má právo na zmenu propozícií! Šachový materiál zabezpečuje organizátor. Cestovné hradí vysielajúca zložka.Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.
#Kvíz / Hry #Šport
Info
Vertigo
Vertigo
V roku dvadsiateho výročia svojho založenia prichádza kultová nadžánrová kapela Vertigo s novým - v poradí už šiestym - štúdiovým albumom. Na českej scéne zastáva Vertigo pozíciu toho, kto neustále prekvapuje a prichádza stále s novou formou, obsahom aj zvukom svojich nahrávok. Nie inak je tomu pri novom albume, ktorý nesie názov „Nic“. Šestica na ňom prináša hutné a košaté, ale aj minimalistické kompozície, v ktorých sa štýly aj nálady vnárajú do seba, aby vytvorili jeden kompaktný celok s typicky vertigovskou poetikou, nadhľadom a stále rovnakým „ťahom na ucho“ pozorného poslucháča.Album vychádza v piatok 9. septembra. V priebehu jesene ho potom kapela predstaví na turné po Českej republike a tiež v Londýne, Paríži a Nemecku. Väčšina skladieb na albume „Nic“ pochádza od saxofonistu Marcela Bártu, dve sú dielom klaviristu Vojtecha Procházku a jednu napísal kontrabasista Rastislav Uhrík.Vertigo pôsobí na českej jazzovej scéne od roku 2002, na konte má aj s novým titulom celkom sedem štúdiových albumov a jednu živú nahrávku a je držiteľom troch Cien Anděl za najlepšiu jazzovú nahrávku: za debutový eponymný album Vertigo (2005), za albumy Metamorphosis (2011) a Daleko (2019).Účinkujú:Vojtěch Procházka / klavírMarcel Bárta / soprán saxofón, basklarinet Oskar Török / trúbka, spevRastislav Uhrík / kontrabas Daniel Šoltis / bicie nástroje Dorota Barová / violončelo, spevhttp://vertigo-music.cz/Vstupné v predpredaji: 7/ 5eVstupné v deň koncertu: 10ePodujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Projekt jazzových koncertov podporilo tiež Mesto Žilina.
#Hudba
INFO
Swing Heil!
Swing Heil!
Koprodukčný medzinárodný projekt Divadla Pôtoň a Horáckého divadla Jihlava zaostruje pozornosť na subkultúru vyznávačov jazzu a swingu, ktorá stála v období druhej svetovej vojny v opozite voči totalitnému nacistickému režimu.Inscenátori pracovali s fragmentami dvoch autentických príbehov z obdobia druhej svetovej vojny. Prvým je príbeh tanečnice, choreografky a výtvarníčky Niny Jirsíkovej, ktorá bola azda ako jediná Češka deportovaná do koncentračného tábora Ravensbrück za svoj tanec v baletnej inscenácii Pohádka o tanci. Nositeľkou druhého príbehu je Anna Goldsteiner, z malého mestečka Pulkau v dolnom Rakúsku, ktorej sťali hlavu kvôli tomu, že povolila miestnym mládežníkom – vyznávačom jazzu a swingu – stretávať sa v jej byte. Swing Heil! je fúziou činoherného, tanečného, objektového a fyzického divadla. Inscenácia získala Mimoriadnu cenu poroty festivalu Nová dráma / New drama 2021 a nomináciu na Cenu akadémie divadelných tvorcov za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny 2020/2021. Libreto: Michal Ditte, Iveta Ditte JurčováRéžia: Iveta Ditte JurčováVýtvarný koncept: Iveta Ditte Jurčová, Katarína CakováDramaturgia: Marek GodovičHudba: Ivan AcherSound dizajn: Milan Slama, Lukáš KubičinaLight dizajn: Michal DittePohybová spolupráca: Tom Rychetský, Denisa MusilováVýroba objektov a bábok: Katarína CakováVýroba mechanického objektu: Peter KvitkovskýProjektový manažment: Monika Škojcová, Michal Ditte, Ľudmila KvitkovskáTrailer a videozáznam: Milo FabianÚčinkujú: Ela Lehotská, Denisa Musilová, Tom Rychetský, Filip JekkelDivadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000. Účelovo pôsobí mimo hlavného mesta Slovenska, ale zato takmer v jeho geografickom strede. Profiluje sa ako divadlo, ktoré uprednostňuje autorskú tvorbu, no nebráni sa ani klasike, ktorú prináša v netradičnej interpretácii. Jadro divadla tvoria režisérka Iveta Ditte Jurčová a dramaturg a autor Michal Ditte. Ich spoločné inscenácie spája zmysel pre metaforu a poéziu, zároveň nechýba nadsádzka, humor, častokrát zveličenie až karikatúra. Tvorcovia sa sústredia na hľadanie zaujímavých a kontroverzných spoločenských tém, ktorých inscenovaniu predchádzajú terénne výskumy a zber autentického materiálu. Viaceré inscenácie sa s úspechom prezentovali na domácich i zahraničných festivaloch. Popri tvorbe inscenácií majú v Divadle Pôtoň priestor aj progresívne formy vzdelávania publika a profesionálnych umelcov. Atraktívnou a interaktívnou formou sa snaží študentom stredných a vysokých škôl priblížiť umenie vo všeobecnosti i divadlo samostatne. Okrem vzdelávania mládeže Divadlo Pôtoň pripravuje aj projekty pre skúsených divadelných profesionálov formou workshopov na rôzne témy (pohyb, práca s hlasom, písanie hier). Intenzívna práca na týchto projektoch sa postupom rokov systematizovala a vyústila do založenia Centra umenia a kreativity, ktoré pri Divadle Pôtoň funguje od roku 2008. Divadlo Pôtoň získalo v roku 2018 Cenu Doska za najlepšiu inscenáciu sezóny - Americký cisár (koprodukčný projekt Divadla Pôtoň a Štúdia 12).
#Divadlo
INFO
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Výstava na Stanici Žilina-Záriečie.Peter Korček sa vo svojom dlhodobom fotografickom projekte Stanice zaoberá hmatateľným dedičstvom totalitného režimu, zobrazovaným prostredníctvom verejne prístupných objektov slovenských vlakových staníc. Cíti silný potenciál lokalít, ktoré sa čoraz viac stávajú unikátnymi. Zatiaľ čo predmetom väčšiny snímok so železničnou tematikou sa stávajú vizuálne monumentálne lokomotívy, železničné mosty, viadukty a exteriéry budov, Korčeka zaujíma zákulisie verejne prístupných priestorov. Zjavne má k fotografovaným miestam kladný až nostalgický vzťah a ich návštevou uniká od sterilných a moderných interiérov. Autorova otvorenosť nekorešponduje s politickou a propagačnou motiváciou, s akou boli plastiky, mozaiky a kvety do staničných hál inštalované. Scény nijak nemanipuluje, ale príznačne vo vnútri staníc čaká na vhodné situácie. K reáliám pristupuje s nadsázkou, hľadá groteskné zátišia, koncentráciu pozostatkov minulých desaťročí a zároveň ich prepája s novými motívmi. Okrem výtvarnej hodnoty majú snímky autora ešte širší presah. Nezanedbateľný je totiž dokumentačno-historický a sociologický význam. Nejedná sa teda len o súkromný archív. Peter Korček vytvára ilustračný materiál, ktorého cena bude v nasledujúcich desaťročiach stúpať.text: Ondřej Durczakdokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek/staniceOtvorenie výstavy s autorom bude v stredu 7. septembra 2022 o 18.00 a jej súčasťou bude aj premietanie a prednáška o celom projekte Stanice. Výstava potrvá do konca roka 2022, prístupná je počas otváracích hodín Stanice (každý deň 12.00 - 22.00).Projekt Stanice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Peter Korček (1980) je  fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje doma aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.dokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek
#Výstava
Info
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (do 09. 12. 2022)
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (do 09. 12. 2022)
Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542. Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umeniaPraktické*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.-------------------------------------------------------------Programy:V letnej krajine september 2022 3 – 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Máme za sebou veľa slnečných dní a preto by sme vás radi pozvali spoločne zaspomínať na naše letné chvíle a strávili spoločný čas v našich priestoroch Novej synagógy. Dá sa preniesť leto do galérie súčasného umenia? Ako ste sa mali? Bolo slnečné, zamračené, studené, teplé, mokré...? A dokážeme túto krajinu opísať farbami? A čo to je vlastne tá galéria, a prečo sa v nej môžeme o takýchto veciach rozprávať? Budeme objavovať, pátrať, spomínať na obrazy z nášho leta, skúsime zacítiť čerstvý dážď, vysušené lúčne kopce, vôňu lesa. Pomocou spoločných dialógov, príbehov budeme hľadať vhodné vizuálne vyjadrovacie prostriedky, prenášať túto skúsenosť do obrázkov a následne sa pokúsime tieto práce vystaviť a prezentovať v našich galerijných priestoroch. **Cieľom programu je priblížiť jeden zo spôsob ako môže umelec tvoriť v galérií a priblížiť mu tak proces tvorenia a vystavujúcej praxe. Cibriť predstavivosť, vnímať zmysly a ilustrovať ich vzájomnú prepojenosť. Vlnenie I. 4. október – 2. december 2022 3 – 11 rokov, 60 minút Aktuálnu výstavu Petry Dubach a Maria van Horrika radi predstavíme aj našim najmenším návštevníkom! Spoločne sa budeme prechádzať týmto zázračným priestorom a objavovať skryté tajomstvá zvukového diela v priestore. Prepojíme nohy, ruky, bruchá, hlavy, oči, uši, prsty dokopy a spoznáme nové netradičné spôsoby vnímania diela a nás samotných. Budeme počúvať, hýbať telami, vnímať priestor. Súčasťou výstavy budú aj prizvaní umelci, ktorí svojou interpetáciou budú oživovať toto živé dielo a preto naše kreatívne zadania budú reagovať na konkrétne obdobie výstavy. **Program deťom a žiakom hravou formou sprostredkuje výstavu a jej hlavný zámer. Úlohou je priblížiť a pochopiť lepšie zvukové inštalácie a samotné naše telá a zmysly. Program tiež rozvíja predstavivosť, jemnú motoriku a slobodné výtvarné vyjadrenie. Vlnenie II. 4. október – 2. december 2022 11 – 18 rokov, 60 – 90 minút Výstava Petry Dubach a Maria van Horrika je zvuková inštalácia silno prepojená zvukom v priestore a pohybom, ktorý ju obkolesuje. Zvuk je neviditeľný ale dá sa znázorniť? Nakresliť? Slovne opísať? A čo sa stane, keď použijeme celé telo, ako reaguje na zvuk, aký vznikne pohyb?Spolu so žiakmi a študentami budeme interpretovať zvuk, ktorý na výstave započujeme pomocou tela a vizuálnych prostriedkov. Počas celého priebehu výstavy budú vstupovať do priestoru prizvaní umelci, ktorí budú na výstavu performatívnym spôsobom reagovať. Preto toto dielo bude po celú dobu veľmi živé, organické, dýchať svojím časom, priestorom, životom. Z tohoto dôvodu budeme kreatívne úlohy prispôsobovať danému obdobiu výstavy. **Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime lepšie pochopiť súčasné sound-artové a performatívne diela. Taktiež si priblížime pojmy sound-artu, performancie a predstavíme si pár diel a umelcov, ktorí túto formu pri tvorbe svojich diel využívajú.Hladina vody 5. december – 9. december 2022 3 – 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Aká bola hladina vody v lete pri ktorej sme ležali, kráčali, plávali počas rána, počas obeda, aká bola, keď slnko zapadlo, až zapadlo úplne? A aká je hladina teraz, vieme po nej chodiť? Pohladiť ju? Ako vyzerala v lete a ako teraz v zime? Pomocou rôznych kreatívnych úloh si skúsime znázorniť hladinu vody, objavovať jej odtiene, skupenstvá, odlesky, vlastnosti... Využijeme prázdny priestor v našej Novej synagóge pre našu spomienkovú mapu a staneme sa tvorcovia našej spoločnej výstavy pomocou spomienok na hladinu vody.**Program ponúka pochopiť spôsoby tvorenia, tvorby diela, koncepcie výstavy, ilustrovať rôznorodosť galerijného priestoru a súčasného umenia. Prepájať a znázorňovať skúsenosti, spomienky, zmysly, ktoré sa častokrát stávajú neoddeliteľnou súčasťou tvorby. Hviezdna história Novej synagógy september - december 202211 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.-------------------------------------------------------------Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
#Workshop #Výstava
Info
Finisáž výstavy Deň po tom, ako zapadlo slnko
Finisáž výstavy Deň po tom, ako zapadlo slnko
Výstavu Deň po tom, ako zapadlo slnko maliarky Kristíny Kandrikovej ukončíme finisážou s komentovanou prechádzkou cez site-specific inštaláciu vytvorenú priamo pre priestor Synagógy.Autorka na prelome mája a júna 2022 v Novej synagóge absolvovala trojtýždňovú umeleckú rezidenciu, kedy skúmala svetelnosť priestoru. Pozorovala ho, vnímala, vstupovala doň a sama ho vytvárala interagovaním s prirodzeným svetlom a farebnými maľbami na transparentných fóliách, ktoré inštalovala do priestoru. Jej maľby existujú v priamom vzťahu so svetlom: reagujú na svetelné podmienky priestoru, môžu v ňom zažiariť alebo zostať nenápadné, tiché a pokojné. Tentokrát siaha po repetitívnej tvorbe minimalistických malieb. Opakovaný akt vrstveného nanášania modrej farby sa stáva rituálnou zautomatizovanou činnosťou. Tento proces pre autorku vytvára ideálny stav: získava od maľby odstup a zostáva jej nezaujatou sprostredkovateľkou.Na výstave pracuje s priestorom ešte veľkorysejšie: maľby expandujú do celého priestoru, obrazy prekračujú vlastné hranice a celá Synagóga sa stáva maliarskym priestorom. Farba a svetlo sú nosnými prvkami výstavy; dominantná modrá sa rozptýlila do priestoru, je všade, neohraničuje ju žiaden rám. Maľba pohlcuje priestor, a zároveň ho tvorí. Vstupujeme priamo do maľby. Inštalácia farebných plôch na oknách Synagógy zdôrazňuje sakrálnosť priestoru a odkazuje k sklomaľbám alebo farebným vitrážam. Kristínine maľby sú formálne abstraktné minimalistické plochy, no vychádzajú z pozorovania prírody a krajiny v špecifických svetelných podmienkach. Ocitáme sa v súmračnej krajine tesne po západe slnka. Modré šero vytvára rozhranie medzi svetlom a tmou, dňom a nocou. Oči si zvykajú na nové svetelné podmienky, z prítmia začínajú vystupovať tajomné objekty a obrazy. Putovaním priestorom nachádzame fragmenty lesa a krajiny, povedomé, no súčasne znepokojujúce. Pohltené modrou sa stávajú akýmisi mystickými nositeľmi vlastného svetla vznášajúcimi sa v priestore.Kristína Kandriková (*1992) je vizuálna umelkyňa, ktorá absolvovala štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby (2011-2017). Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Vystavuje najmä v Českej republike a na Slovensku (napr. Galéria Medium v Bratislave, Nástupište 1-12 Topoľčany, ABC Gallery Bratislava). Naposledy bolo možné jej diela vidieť v Galirii XY v Olomouci na výstave Dokola,ale jinudy. Kristína tvorí najmä veľkorozmernejšie diela, preto je pre ňu dôležitý element fyzickej prítomnosti a pohybu počas tvorby obrazu. Abstraktné maľby často vychádzajú z krajinných a prírodných motívov, odkazujú k poetike svetla a tieňa, vytrácania svetla za súmraku či jeho presvitanie cez koruny stromov. Pracuje s premenlivosťou svetlených podmienok a atmosfér v krajine, prchavými zmenami farebnosti a nálady. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Výstava
INFO
Alf Carlsson / Jiří Kotača Quartet
Alf Carlsson / Jiří Kotača Quartet
Spoločný projekt švédskeho gitaristu Alfa Carlssona (o. i. komponoval hudbu pre Nobelovu cenu mieru) a českého trubkára Jiřího Kotaču (o. i. nominovaný na Cenu Anděl a držiteľ ceny Česká jazzová sklizeň 2020). Dvoch muzikantov (na foto od Jiřího Lubojackého) spojilo štúdium v holandskom Rotterdame a pol roka po ich návrate do svojich rodísk i plánovaný výlet Alfa do Českej republiky, z ktorého se nakoniec stala krátka šnúra a následne regulérna kapela, ktorá vydala v novembri 2019 pozitívne hodnotený album Journeys (Amplion Records) a odohrala desiatky koncertov na jazzových festivaloch a v kluboch vo Švédsku, na Slovensku, v Nemecku a Českej republike. Kapelu postupne doplnili i najžiadanejší slovenskí jazzmani najmladšej generácie, Peter Korman na kontrabas a Kristián Kuruc na bicie nástroje.V hudbe kvarteta sa miešajú vplyvy lyrickej škandinávskej hudby a moderného jazzu so štipkou moravského a slovenského folklóru, čo kapele prináša unikátnu zvukovú kombináciu, ktorá kladie dôraz na zvukovú pestrosť, silné melódie a pracuje s prepojovaním odlišných hudobných tradícií a koreňov jednotlivých členov. Členovia kapely majú bohaté skúsenosti s koncertovaním s na Grammy nominovanými hudobníkmi ako je napr. Ilja Reijngoud či Sulivan Fortner a sami taltiež vo svojich krajinách patria medzi oceňovaných hudobníkov. Pozývame!Tentokrát hráme na pódiu vnútri v kaviarni.Ďakujeme, že využívate možnosť online predpredaja, uľahčuje nám to prácu.Naše podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Koncert
INFO
Puščaňa
Puščaňa
Album so zvukomalebným titulom je výsledkom spolupráce renomovaných slovenských hudobníkov (Oskar Rózsa, Martin Valihora, Andrej Šeban, Miki Skuta, Oskar Török, Stano Palúch, Marcel Comendant, Rasťo Andris), ktorých prizvala speváčka, aranžérka a dlhoročná redaktorka hudby v RTVS Zuzana Mojžišová (na foto od Marty Földešovej). V albume svojským spôsobom sprítomňuje ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska (tie sprevádzajú, lemujú život človeka od narodenia až po smrť). Od uspávaniek - cez piesne ľúbostné, pracovné, svadobné, vysťahovalecké, piesne pri zábave, piesne obradového folklóru a pod. - až po plačky.„Hudbou vytváram vlastný obraz ľudovej piesne zasadenej do súčasnosti. Mojou snahou je priniesť vnímavým poslucháčom hudbu, ktorej srdcom je ľudová pieseň interpretovaná inovatívnym a vkusným spôsobom. Hudbu, v ktorej cítiť príbeh človeka, emócie sprevádzajúce jeho život. Je krásne spievať piesne staré stovky rokov a pritom prežívať emóciu súčasného človeka, pretože ľudové piesne sú svojím posolstvom a odkazom nadčasové. My im len našou novou formou pomáhame prežiť ďalšie desiatky rokov. Určite si to zaslúžia.“ Zuzana MojžišováAlbum Puščaňa vyšiel na sklonku roka 2019 a bol niekoľkokrát koncertne uvedený v plnej zostave. No k nám Zuzana Mojžišová prichádza so subtílnou, komornou podobou tohto hudobného konceptu. Približuje sa tak k svojim pôvodným klavírnym aranžmánom a ponúka štedrý interpretačný priestor skvelým spoluhráčom.Účinkujú:Zuzana Mojžišová / spevStano Palúch / husle, mandolínaMiki Skuta / klávesy, spevRasťo Andris / píšťalky, fujara, drumbľa, gajdica Ďakujeme, že využívate možnosť online predpredaja, uľahčuje nám to prácu.Naše podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
#Koncert
INFO
Performatívna rezidencia Petra Tilajčíka a Lýdie Ondrušovej
Performatívna rezidencia Petra Tilajčíka a Lýdie Ondrušovej
Dvojica hercov a performerov Peter Tilajčík a Lýdia Ondrušová v rámci rezidencie v hlavnom priestore Novej synagógy tvorivo nadväzuje na autorskú performance z roku 2022 Anton by bol nadšený. Jej uvedenie nepovažujú za ukončený proces a počas rezidencie chcú pracovať na  jeho voľnom pokračovaní s pracovným názvom Bolesť 2.1 (V rámci možností...).Ich hlavnou obsahovou témou je bolesť, ktorá vyviera z mnohých zdrojov, je neuchopiteľná a často vystupuje na povrch v neočakávaných formách.„Majú všetko, čo im chýba. Hľadajú, čo majú alebo by mohli mať. Kde to skončí? Veď všetko ostatné, čo nemám, vlastne mám. Je to o túžbach? Je. Aj o nádeji v beznádeji, ktorá umiera posledná. Bezbreho.“Autori chcú pracovať s miestošpecifickosťou Synagógy – jej priestorom a akustikou. Hlavná sála sa stane ich skúšobňou, ateliérom, javiskom. Návštevníci Novej synagógy tak počas bežných otváracích hodín budú môcť nahliadnuť do ich tvorivého procesu.Peter Tilajčík (*1991) je herec, performer a pedagóg. Pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby na DF VŠMU a Katedre intermédií VŠVU v Bratislave. Už počas štúdia účinkoval v inscenáciách Blaha Uhlára v Divadle Stoka v Bratislave a Divadle Disk v Trnave. Hosťoval aj  v inscenáciách Štúdia 12, GAFFA, DPM, Uhol_92, Divadla Nomantinels, Divadla Ludus, Divadla Aréna, SND či v rôznych nezávislých zoskupeniach. Je členom Divadla Stoka a H.R.H. OZ. Väčšinou účinkuje v alternatívnych performatívnych a pohybových divadelných inscenáciách.Lýdia Ondrušová (*1992) je absolventkou Katedry bábkarskej tvorby a pôsobí v rámci nezávislého divadla ako herečka, performerka a režisérka. Okrem toho je absolventkou intermédií na Vysokej škole výtvarných umení a venuje sa tiež publikačnej činnosti. Lýdia v rámci divadla reflektuje osobné témy s dôrazom na autenticitu a presah naprieč médiami. Jej inscenácie pracujú s alternatívnymi a experimentálnymi formami divadla a autorskou tvorbou.Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia. 
#Rezidencia
Info
Koncert k Vrba Wetzler Memorial 2022: Michal Matejčík
Koncert k Vrba Wetzler Memorial 2022: Michal Matejčík
Harfista Michal Matejčík - zanietený propagátor tohto impozantného hudobného nástroja - je žilinský rodák s úspechom pôsobiaci vo Viedni. Popri klasickom repertoári je známy svojimi pravidelnými presahmi aj do iných žánrov (napr. koncertná spolupráca so spevákom Georgom Michaelom či so skupinou Depeche Mode). Aktuálne tiež fascinovaný (podľa jeho vlastných slov): „zredukovanými hudobnými myšlienkami na pár predstáv združených do malých plynúcich celkov“ k nám mal v decembri minulého roka prísť s novým koncertným programom z diel skladateľa Philipa Glassa, ale vystúpeniu zabránila pandémia. Tešíme sa, že sa to tentokrát podarí a pozývame!Hráme vo vnútri Novej synagógy a v programe zaznejú diela J. S. Bacha, F. J. Nadermanna, G. Donizettiho, A. Hasselmansa, P. Hindemitha, B. Brittena a P. Glassa.Koncertu predbieha aj ďalší program pochodu Vrba Wetzler Memorial (podrobnosti): 15:00 - 15:30 Návšteva Pamätnej izby na Hollého ul. 9, kde Wetzler s Vrbom spísali tzv. Správu17:30 - 18:00 Spoločný raut účastníkov, organizátorov a podporovateľov pochodu v Novej synagóge (J. M. Hurbana 220/11) 18:00 - 19:00 Otvorenie oficiálneho programu v Novej synagóge; odovzdanie ceny VWM laureátom a následná diskusia19:00 - 19:30 Ukončenie pochodu, príhovory a odovzdávanie diplomov Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Koncert
INFO
Deň po tom, ako zapadlo slnko
Deň po tom, ako zapadlo slnko
Výstava Kristíny Kandrikovej.2. 8. - 4. 9. 2022, otvorená 13.00 - 19.00 každý deň okrem pondelka.Stretnutie s autorkou a komentovaná prehliadka bude na záver výstavy v nedeľu 4. 9. 2022 o 17.00.Diela pre site-specific inštaláciu s názvom Deň po tom, ako zapadlo slnko vznikali ako objekty závislé na svetle priestoru Novej synagógy a jeho premenlivosti. Kristína Kandriková využíva odraz farby a svetla, maliarsku vrstvu a jej intenzitu a slnečné svetlo putujúce centrálnou sálou Synagógy. Okrem objektov naplní celý priestor farba a divák sa stane jej súčasťou, ocitne sa v nej. Kristína Kandriková (*1992) absolvovala štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby (2011-2017). Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Vystavuje najmä v Českej republike a na Slovensku (napr. Galéria Medium v Bratislave, Nástupište 1-12 Topoľčany, ABC Gallery Bratislava). www.kandrikova.sk Ako maliarka skúma formálnu podstatu maľby a maliarskeho priestoru. Zaujímajú ju aj možnosti využitia nemaliarskych materiálov, ako sú farebné priehľadné fólie, ktoré vďaka svojej transparentnosti a rozličnému vrstveniu umožňujú prirodzené prepúšťanie svetla v rôznej hustote, intenzite, farebnosti. Postavené vo vertikálnej polohe môžu jej maľby pripomínať vitráže alebo sklomaľbu na veľkých sklených tabuliach. Jej maľby existujú v priamom vzťahu so svetlom: reagujú na svetelné podmienky priestoru, môžu v ňom zažiariť alebo zostať nenápadné, tiché a pokojné. Farebné svetlo vznikajúce prenikaním cez priehľadnú plochu obrazu zas vytvára nový maliarsky priestor – rozširuje ho až za hranice obrazu a maľba samotná sa stáva tvorcom priestoru. Tvorí najmä veľkorozmernejšie diela, preto je pre ňu dôležitý element fyzickej prítomnosti a pohybu počas tvorby obrazu. Abstraktné maľby často vychádzajú z krajinných a prírodných motívov, odkazujú k poetike svetla a tieňa, vytrácania svetla za súmraku či jeho presvitanie cez koruny stromov. Pracuje s premenlivosťou svetlených podmienok a atmosfér v krajine, prchavými zmenami farebnosti a nálady.V Žiline bola na prelome mája a júna na trojtýždňovej rezidencii a pohybovala v celom priestore Synagógy – od hlavného priestoru, cez balkóny až po okná, pracovala s jeho atmosférou, otvorenosťou, svetlom. Vstupovala doň vznikajúcimi abstraktnými veľkoformátovými maľbami. Synagóga sa už počas jej rezidencie plnila farebným svetlom a vzduchom, žiarou, odleskami a tak sme ju pozvali, aby začatý kontakt s miestom dokončila do samostatnej výstavy a inštalácie do celého priestoru.Kurátorkou rezidencie aj výstavy je Martina Mäsiarová.Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia.
#Výstava
INFO
Kiosk 15: NULANUS
Kiosk 15: NULANUS
Dokumentárna opera pre klony sa bude odohrávať na lyžiarskom svahu v Hornej Marikovej, kam pôjdeme spoločne autobusom z Novej synagógy. Odchod autobusu bude o 19:00.Ocitáme sa vo svete po zániku ľudstva; zostala iba umelá inteligencia, ktorá si na základe dochovaných fragmentárnych informácií vytvorí projekciu človeka (nazýva sa Hugwald). Projekciou je aj samotný priestor, opustený lyžiarsky vlek, ktorý prostredníctvom Hugwalda skúma.Materiál zbieral Miroslav Tóth spolu s dramaturgičkou Michaelou Rosovou asi tri roky, inscenácia následne vznikla v júni 2021 počas intenzívneho tvorivého pobytu v obci Horná Mariková. Na príprave projektu sa už tradične podieľali umelci a umelkyne z rôznych krajín a oblastí, pričom réžie sa ujal fínsky konceptuálny umelec Pasi Mäkelä. V hereckom obsadení sa ocitla aj nezávislá performerka a choreografka Nela H. Kornetová, dlhodobo pôsobiaca v Nórsku. Autorský tím pracoval s pôvodnými prameňmi, jedna scéna napríklad čerpá z rozhovorov so slovenskou astrobiologičkou Michaelou Musilovou, ďalšie sa opierajú o archívne materiály, ktoré tvorcom sprístupnili regionálni historici Ján Hromek a Ján Peter. Dielo akosite-specific performance využíva krajinu s lyžiarskym vlekom v Hornej Marikovej, v lete opusteným, a teda prostredie s veľmi svojskou atmosférou. Tematicky sa dotýka niekoľkých oblastí, pričom ťažisko tvoria úvahy o umelej inteligencii."Dielo ako také vytvára nový druh, živý organizmus s intenzívnym naliehaním na vnímanie nášho bytia bez samozrejmosti a neustálej prítomnosti. Pochováva antropocentrizmus a zámerne necháva trčať jeho holé kosti, ktoré nás nútia premýšľať o tom, čo sa s ľudstvom deje, pomocou priameho zážitku mnohých možných záverov, ako to s ním skončí." (Veronika Kubanková, MLOKi.sk)Hugwaldovia: Nela H. Kornetová, Pasi Mäkelä, Emese KovácsSkladateľ: Miroslav TóthRežisér: Pasi MäkeläNámet: Miroslav Tóth, Michaela RosováDramaturgia: Michaela RosováKostýmy: Diana StrauszLight design: Jan HustákProdukcia: Ivo Dobrovodský, Kristína Rigerová
#Iné
INFO
Kiosk 15: Multisenzorický vesmírny večer
Kiosk 15: Multisenzorický vesmírny večer
Večer sa bude odohrávať vo Hvezdárni v Kysuckom Novom Meste, kam pôjdeme spoločne autobusom z Novej synagógy. Odchod autobusu bude o 18:30. Dávid KoroncziBruchovravy. Poetická degustáciaZnámé porekadlo, že sme tým, čo jeme, dostáva v posledných dekádach znepokojujúci charakter. Vedľa dominantnej distribúcie a výroby potravín, ktorá se odohráva mimo náš pohľad, začínáme cítiť, že ja sa nikdy nedeje samé. Maskulínna povaha doterajších praxí, ktoré mali svoje okolie podriaďovať a dominovať mu, je stále menej presvedčivým receptom na súčasnosť a miesto zdanlivej kontroly se ukazuje naša krehkosť a previazanosť. Sme obklopení a obklopené metabolickými procesmi (žalúdkami) v rôznych fázach trávenia. Zároveň s tvrdením, že sme tým, čo jeme, by se dalo povedať, že sme to, čo nás žerie. Budú ale tieto poznatky stačiť k preformulovaniu stereotypov o našich identitách, a k prekročeniu binarít príroda vs. kultúra, živé vs. neživé, mužské vs. ženské? Vieme znovuvynájsť vzťah so všetkým, skutočne všetkým, čo nás obklopuje?Ako o týchto otázkach hovoriť a hlavne ako ich jesť?Povráva sa, že pri trávení ide väčšina krvi z mozgu do žalúdka, rozhodli sme se preto dať slovo našim žalúdočným procesom.BRUCHOVRAVY je formát komponovanej hostiny, ktorá sa snaží prepájať prístupnosť zážitku z chutného jedla s poetikou a špekulatívnosťou súčasných umeleckých stratégií. Pôžitok (ale aj rozpaky) spoločného stolovania sa v ňom miešajú s performativitou. Projekt chce vytvoriť sviatočnú situáciu, zaostretnú na metabolické procesy, ktoré nás aktívne prepájajú s okolím.Suroviny pokrmov, ktoré vám ponúkneme, sa stali hrdinami zaujímavých zápletiek dávno predtým než sme sa ich pre vás rozhodli uvariť a tým na ne upozorniť. Volíme si ich intuitívne, ohraničení sezónou, chuťami, a vlastnými mikrobiómami, ktoré ich spoluvytvárajú.András CséfalvayNeužitočné sám. Zmysluplné spolu.Príbeh Pluta: O pravdách vedy, o samote vesmírnych telies a užitočnosti vzájomnej závislosti. A o čom všetkom ešte, to postupne doplníme.Krajská hvezdáreňPozorovanie vesmírnych telies
#Iné
INFO
Kiosk 15: OK CARBON
Kiosk 15: OK CARBON
V OK Carbon sa skupina dobrovoľníkov pokúša pracovať s performatívnym potenciálom neurónových sietí. Umelá inteligencia sa stáva pre nehercov nevyspytateľnou partnerkou. Počas mesačného skúšania vznikla divadelná partitúra zložená z interakcie človeka a stroja, improvizácie a hudobných zložiek. Základný princíp práce s neurónovou sieťou spočíva v neustálom vkladaní vstupov, na ktoré sieť reaguje. Jej odpovede sú založené na štatistickom modele vychádzajúcom z rozsiahlej databázy anglického jazyka. Účinkujúci vedú konverzáciu s technológiou a technológia vedie konverzáciu s nimi. Predstavenie tak stojí na variácii tohto jednoduchého motívu. OK CARBON nadväzuje na prax divadelného režiséra Petra Gondu, ktorý skúma možnosti práce s nehercami. Všetko, čo sa profesionáli snažia eliminovať – stres, zmätok, chybovosť – sa tu stáva súčasťou výkonu. Koncept a réžia: Peter GondaDramaturgia: Adam DragunHudobná dramaturgia: Michal CábScénografia: Matěj SýkoraArchitektúra kódu: Samuel MichalikTvorba objektu: Natália SýkorováProdukcia: Klára Mamojková, Tereza Dvořáková, Lucia RačkováÚčinkujú: Karolína Ježková, Anna Kárníková, Eliška Kupcová, Eva Oliva, Lenka Pražáková, Alna¨Procházková, Jolana Ritterová, Hana Sarvajová, Lucie Sčurková, Anastasia Sirůčková, Jakub Sláma, Monika Soušová, Hana VenclováPoďakovanie: Lukáš VodseďálekFoto: Michal Hančovský, Radim Labuda, Karina GolisováPartner: Alfred ve dvoře
#Divadlo
INFO
Kiosk 15: Fresh solo dance z VŠMU
Kiosk 15: Fresh solo dance z VŠMU
Výber zo sólovej autorskej tvorby študentiek a študentov študijného plánu Tanečné divadlo a performancia Katedry tanečnej tvorby VŠMU bude v Bábkovom divadle Žilina v piatok 29. júla o 17:30. Kurátorka výberu: Maja HriešikJuraj Bilený: Taliansky týždeň v LídliHudobná performancia: Tomáš UríkNamiesto potlesku ma zrecyklujte, ďakujem.Nela Rusková: s.001Dramaturgická spolupráca: Alexandra PazguUmelecká supervízia: Maja HriešikHudba: A-ha, Milan Lasica a Július Satinský, Ben FrostTakmer neviditeľná hranica medzi energiou a vyčerpaním, motiváciou a povinnosťou alebo komfortom a prekonávaním hraníc. Nekonečná túžba zvládať všetko v konfrontácii s nekompromisnou realitou fyziológie tela. A za všetkým iba subjektívny charakter času.Kristína Miklovičová: Echoes of FatherHudba: Pink Floyd – EchoesNeprítomnosť prvej mužskej figúry v živote mladej ženy. Spomienky skryté za fotografiami, nie jasne hmatateľné. Aj po dlhom čase cítim potrebu objať ťa, mať ťa blízko, spoznať ťa.Sólo pôvodne vzniklo pre prehliadku mladej tvorby Art Moves.Natália Plesníková HildrChoreografia, tanec: Natália PlesníkováHudobný doprovod: Benjamín RidíkŽelaj mi Hildr, aby som v boji, ktorý ide životom, mala odvahu riskovať a udrieť.Ak mám zvíťaziť, nech je to právom. Ak mám prehrať, daj, aby som dokázala stáť pri ceste a pozdravila víťaza keď pôjde okolo.Sólo pôvodne vzniklo pre prehliadku mladej tvorby Art Moves.
INFO
Kiosk 15: Pro(s)thetic Dialogues
Kiosk 15: Pro(s)thetic Dialogues
Performance na desktope počítača v Sngg studio pri hlavnom vstupe do Novej synagógy. Georgy Bagdasarov, Alexandra MoralesKonštrukcie dvoch pozícií, ktoré nakoniec splývajú. So strojom nemožno viesť dialóg v pravom zmysle slova. Feedback stroja nie je dialogickou odpoveďou. Stroj je monologický. Vie sa aktualizovať. Jeho „názory“ sú originálne, neduplicitné, odrážajú paradigmu a vysielajú diskurz. Stroj sa mení na vlastnú protézu vnútorného dialógu. Prejav vzniká na rozhraní autorských a kolektívnych textov ako snapshot kolektívneho vedomia.Pro(s)thetic dialogues možno definovať ako záznam divadelnej performancie odohrávajúcej sa na desktope počítača. Ľudský operátor tu vytvára podmienky pre skúmanie performatívnosti filozofickej zombie poskladanej z neurónových sietí. Operátor-javiskový technik iba usmerňuje prúd matematických operácií predstierajúcich myslenie a vytvárajúcih priestor, kde dochádza k rozpusteniu filozofických diskurzov nasledujúcich autorov: Giorgio Agamben, Günther Anders, Hannah Arendt, Alain Badiou, Gilles Deleuze, Roberto Esposito, Michele Foucault, Vilém Flusser, Byung-Chul Han, Donna J. Haraway, Michael Hardt, Friedrich Georg Jünger, Warren Montag, Antonio Negri, Peter Sloterdijk, Paolo Virno, Slavoj Žižek.Performance predstavuje snahu kriticky nahliadnuť do blackboxu jednotlivých generatívnych modelov, otázkou ale stále zostáva, či nakoniec nedošlo len k rozšíreniu ich programu o viac či menej pravdepodobné konfigurácie, a za akú cenu technológie prinášajú tieto nové možnosti."If there are zombie philosophers, they would be able to make no sense[z] at all of the other minds problem. They might, of course, be able to ponder[z] an ‘other zombies’ problem: how do we know[z] that there are not other beings whose experience[z] is accompanied by a quality that we cannot fathom[z]? But it is unlikely that this problem would occur to them, until they met us." Todd Moody, “Conversations with zombies” (1995)
#Iné
INFO
Kiosk 15
Kiosk 15
KIOSK 15 - Festival po divadle a tanci 28. 7. - 31. 7. 2022Stanica Žilina-Záriečie, Nová synagógaBudúcnosť je jasná. Je jedno, ako skončíme (veľká bomba, tsunami, meteorit, mor, neplodnosť), raz sa to stane - roky, tisícročia - z geologického hľadiska za ani nie sekundu. Stavby pohltí les a skaly, aj posledné sklenené veže sa rozložia. Divadlá tiež, ale zmizne teatralita? Performatívnosť, hravosť, emócie, predstieranie, klamanie, zvádzanie? Zmizne divák? Schopenhauer má hodnotové kritérium, že čím extrémnejšie podmienky kladené na telo, tým väčší estetický zážitok zo situácie. A príroda dokáže extrémy. Nevieme, či bude jazyk, písmo, či bude elektrina, stroje a inteligencia, či zostanú zvieratá. Ak však bude aspoň jedna z týchto vecí, bude aj divadlo. A kým bude vesmír, určite je niekde niekto, kto sa pozerá alebo si predstavuje. Mantra súčasného umenia káže - chápať netreba, stačí cítiť.Ale kým nastanú extrémy, čakajú nás časy, ktoré nám každá avantgarda môže len nemo závidieť - umelá inteligencia, e-telá, emancipované zvieratá, nové dominantné druhy. To všetko sa stane realitou. Realita je však nudná. Predstavivosť je lepšia. Bude si mať kto predstavovať? Ako sa dívame na budúcnosť divadla bez človeka? Aký bude tanec po tanci? Ak sa chcete zapojiť do premýšľania o všetkých týchto existenciálnych otázkach, ak chcete byť človek, ktorý príde na festival po človeku, čoskoro si budete môcť kúpiť lístky na jednotlivé (ne)predstavenia či permanentku na festival, ktorý v tejto chvíli už možno neexistuje. Všetko, čo potrebujete vedieť postupne pribúda na festivalovej webstránke.PERMANENTKA A VSTUPENKYAj keď nižšie sa píše, že vstupenky sú vypredané, NIE JE TO TAK. - - - Ak si chcete kúpiť permanentku na celý festival, najskôr si vytvorte svoj program na www.azara.stanica.sk, čím si na jednotlivých predstaveniach zabezpečíte miesto. Následne vám príde promo kód, ktorý vám po zadaní umožní úhradu permanentky. (+ Pridať promo kód)- - - Jednotlivé lístky si môžete kúpiť na tieto predstavenia:Štvrtok 28. júla 16.00 Georgy Bagdasarov, Alexandra Morales: Pro(s)thetic Dialogues / Sngg studio21.00 M. Talaga: SARX / Nová synagógaPiatok 29. júla11.00 Tyhle: Obývací pokoj / Stanica, S117.30 Fresh dance / Bábkové divadlo Žililna19.00 D’Epog: NIC - MOC / Mestské divadlo Žilina21.00 A. Hód, M. Hajdyla, S. Ferienčíková: SOFT SPOT / Nová synagógaSobota 30. júla11.00 Gaffa: C R ASH / Stanica, S116.00 P. Gonda a kol.: OK CARBON / Nová synagóga19.00 Multisenzorický vesmírny večer / Hvezdáreň Kysucké Nové Mesto20.30 NULANUS / Lyžiarsky vlek Horná Mariková Nedeľa 31. júla11,30 Exergonická odysea / Mestská plaváreň Žilina
#Divadlo #Festival #Tanec
INFO
Delo Sauce v Novej synagóge
Delo Sauce v Novej synagóge
Projekt DELO SAUCE vznikol v USA na Berklee College of Music. Lídrom projektu je mladý talentovaný hudobník a skladateľ Mattia Müller. Jedná sa o veľmi kreatívnu, pestrú a modernú hudbu najmladšej svetovej generácie muzikantov.Mattia Müller sa počas jeho prvého semestra na Berklee rozhodol vytvoriť vlastný projekt s najlepšími mladými hudobníkmi zo školy. Skupina stihla za krátky čas odohrať koncerty priamo v priestoroch školy i po kluboch v Bostone. Na jej debutový koncert v novembri 2021 došlo (do malej miestnosti pre 50 ľudí) až vyše 200 spolužiakov, čo sa žiadnej aktuálnej kapele na Berklee nepodarilo. Týmto si zoskupenie vytvorilo dobré meno. Členovia zoskupenia hrali a študovali so svetoznámymi hudobníkmi ako Christian McBride, John Patitucci, Mike Pope, Marquis Hill, Jazzmeia Horn, Mike Rodriguez, Tia Fuller, Francisco Mela a inými. Projekt Delo Sauce hrá prevažne autorské skladby Mattiu Müllera. Táto medzinárodná skupina sa snaží spájať kreativitu a slobodu jazzu s modernými zvukmi a groovami alternatívnych žánrov, z ktorých žiari silná energia a preto si ju obľúbia nielen fajnšmekri jazzu, ale aj poslucháči iných žánrov od Rocku, cez RnB až k DnB.Členovia zoskupenia:Mattia Müller (SK/ITA)- Bicie nástroje, SpevPaul Reinhold (USA)- Basová gitara, SpevOmri Aruch (AUS)- Klávesové nástroje, SpevReggie Reed (USA)- SaxofónJoey Du Bois (USA)- TrumpetaMladý 18-ročný slovensko-taliansky bubeník Mattia Müller prežil detstvo striedavo v Taliansku a na Slovensku. Ako 9-ročný začal navštevovať špecializovanú školu- l’Accademia Musicale Italiana di Monza, kde dostal skvelého učiteľa Andrea Quattrini, jedného z popredných bubeníkov talianskej jazzovej scény. Neskôr sa stal žiakom Bratislavského Konzervatória, kde študoval melodické bicie nástroje u jedného z najuznávanejších hráčov na marimbu v Európe- prof. Petra Kosorína (vedúci sekcie bicích nástrojov v SF). Mattia bol úspešným študentom školy (v marci roku 2019 vyhral celoslovenskú medzi-konzervatoriálnu súťaž hráčov na bicie nástroje v oboch kategóriách: bicia súprava ako aj melodické bicie nástroje a stal sa tak absolútnym víťazom súťaže. Vedúci poroty bol Štefan Bugala.) Počas štúdia na konzervatóriu ho k jazzu a modernému hraniu na bicej súprave viedol aj renomovaný slovenský bubeník Peter Szapu, Michal Fedor a svetovo uznávaný bubeník a producent David Hodek. Mattia bol v roku 2021 prijatý na prestížnu školu Berklee College of Music v Bostone na plné štipendium, kde ho momentálne učí svetový unikát Francisco Mela (dlhodobo pôsobil a spolupracuje s McCoy Tynerom, Ray Brown, Chucho Valdés, Roy Haynes, John Scofield, John Patitucci a ďalšími).Koncert je súčasťou projektu New Generation, ktorého cieľom je prepájať umenie so vzdelávaním. Projekt je spolufinancovaný Mestom Žilina.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Koncert
INFO
Deti jsou taky lidi: Výchova, vzdelávanie a vývojové traumy
Deti jsou taky lidi: Výchova, vzdelávanie a vývojové traumy
"Som Zdeňka, mám 3 deti, blog a YouTube kanál Děti jsou také lidi. Žijem (nielen s deťmi) unschooling, worldschooling, nomádsky život, samoriadené vzdelávanie, slobodu, dobrovoľnosť a vzťahy naplnené rešpektom a úctou. Baví ma jazdiť po svete a rozprávať sa o tom s inými ľuďmi.Okrem toho propagujem informácie z oblasti práv detí a rodičov vo vzdelávaní (fb skupina Řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy) a od roku 2012 som sa podieľala na iniciatíve SvobodaUčení.cz. V septembri 2022 vyjde moja kniha o tom, aké dopady má nerešpektujúca výchova na naše životy. Robím aj na dokumentárnom filme Svobodné děti. Milujem slobodu, Pipi dlhú pančuchu, cestovanie a zmrzlinu.Prídem sa s vami podeliť o zážitky a skúsenosti zo života matky jednoho dvadsaťročného mladého muža, štrnásťročnej unschoolerky a trojročnej slobodnej bytosti. Môžeme sa rozprávať aj o 8 rokoch Slobody učenia, o niekoľkých rokoch práce s deťmi v krúžkoch a v škôlke, o sedemročnej domoškoláckej striedavke, jednom pokuse o komunitnú školu, alebo o tisícoch príbehov tráum z detstva, ktoré mi posielajú ľudia na sociálnych sieťach."Diskusiu so Zdeňkou Šíp Staňkovou organizuje Janka Svíbová.www.detijsoutakylidi.czwww.svobodnedeti.czwww.svobodauceni.cz
#Diskusia
INFO
Kamene zmiznutých - uloženie prvých Stolpersteine v Žiline a diskusia s Petrom Salnerom
Kamene zmiznutých - uloženie prvých Stolpersteine v Žiline a diskusia s Petrom Salnerom
Pozývame na slávnostné osadenie prvých Kameňov zmiznutých (Stolpersteine) v Žiline. Stretneme sa v kaviarni Novej synagógy so známym etnológom, judaistom a bývalým predsedom bratislavskej židovskej obce Petrom Salnerom. Jeho rodinný príbeh ukrýva tajomné prepojenie so žilinskou rodinou Hornovcov. Tých v jeseni 1944 deportovali do koncentračného tábora Osvienčim a zavraždili. Po diskusii sa prejdeme spoločne na Mariánske námestie 4, kde Hornovci bývali. Tam do chodníka pred domom ceremoniálne uloží pamätné Stolpersteine nemecký umelec a autor projektu Stolpersteine Gunter Demnig. Môžete priniesť sviečku alebo kvet na pamiatku obetí fašizmu.Kamene zmiznutých (Stolpersteine) pripomínajú a ctia pamiatky obetí fašistov, ktorými boli odbojári, politickí protivníci, Rómovia, ale najčastejšie Židia. Stolperstein (z nemeckého „kameň na zakopnutie“) je pevne vsadený do chodníka pred domom zavraždeného, okoloidúcim nenásilne pripomína zločin a miestnu históriu a dotvára verejný priestor. Na kameni s mosadznou tabuľkou (10×10 cm) je uvedené meno obete, rok narodenia a jej osud (zatknutie, deportácia či miesto zavraždenia). Pamätník vo verejnom priestore na zemi zahŕňa viacero symbolík – chodec naň natrafí každodenne pri bežnom pohybe po ulici, dáva možnosť stotožniť sa s obeťou a do budúcna varuje pred opakovaním zločinu, okoloidúci sa pohľadom na kameň na zem symbolicky klania pred obeťou. Dva kamene na pamiatku Hornovcov máme v Synagóge od novembra 2021. Vtedy stretnutie a osadenie kameňov zrušil pandemický lockdown a tak sme čakali na novú príležitosť. Tou je okrem stretnutia s Petrom Salnerom návšteva samotného autora Guntera Demniga z Kolína nad Rýnom, ktorý s dlažobnými kameňmi s menami zmiznutých obetí začal v roku 1996. Okrem Žiliny uloží osobne kamene v Hlohovci a Liptovskom Mikuláši. Dodnes bolo uložených takmer 100-tisíc Stolpersteine v 27 krajinách po celej Európe – od Francúzska po Rusko a od Nórska po Grécko. Žilina sa tak stáva súčasťou najväčšieho pamätníka na svete (tak nazýva túto iniciatívu Wikipédia). Na Slovensku osadzovanie Stolpersteine realizuje občianske združenie Antikomplex.sk.#zakopnime, aby sme už nikdy viac nezakopli.
#Diskusia #Prezentácia
Info
Gary and the homegrown + Hvozd
Gary and the homegrown + Hvozd
Leto bez pár koncertov pod lipou na našej terase - nehrozí. Skladáme pesničkové večery pre všetky uši aj vkusy. Pozývame a tešíme sa na stretnutia!Gary and the homegrownZ rušných ulíc multikultúrneho mesta Brighton v Anglicku sa Gary Halmkan v roku 2015 sťahuje na Slovensko do menšej a tichšej Banskej Bystrice. Krátko na to sa s hudobníkmi v regióne zohráva do kapely. Píšu spolu vlastné piesne inšpirované Blues/Soul/Rock/Funk žánrami.Účinkujú:Gary Halmkan / spev, gitaraVlado Kubala / basaRado Rugala / biciePeter Berec / klávesyKatarina Lahová / vokályLea Dimitrovová / vokályhttps://garyandthehomegrown.comHvozdKapela Hvozd (na vizuáli) je už na začiatku tohto tisícročia stabilnou súčasťou bratislavskej alternatívnej scény. V priebehu rokov sa ich zvuk ustálil na lahodnej kombinácii dvoch hlasov sestier Ivany Tirpákovej a skladateľky Lucie Chuťkovej s výrazným klavírom a akordeónom. A teda na mieste, odkiaľ je rovnako blízko k šanzónu ako aj k punku. Takto ho zachytili aj na debute Po kopcoch v županoch z roku 2010, ktoré vydalo Slnko Records. Po vydaní prvého albumu nastáva dlhšia tvorivá i koncertná pauza, ktorá končí približne v období prvých pandemických lockdownov. Hvozd tak pracuje na nových skladbách, ktoré Slnko Records plánuje vydať tento rok Predzvesťou nového albumu je nielen kompilácia Starý Hvozd, na ktorej vychádzajú zremastrované demá kapely z rokov 2001 a 2005, ale najmä nová skladba Krehkou krajinou. Tá už vyšla aj s klipom v marci tohto roka. A séria nových skladieb zaznie aj na koncerte u nás…Účinkujú:Ivana Tirpáková / spev, akordeónLucia Chuťková / spev, klavírPeter Čaputa / basgitaraJuraj Raši / bicieKarol Šípoš / trúbkaMajo Džubák / gitarahttps://hvozd.bandcamp.com/Ďakujeme, že využívate možnosť online predpredaja, uľahčuje nám to prácu.Naše podujatia z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia.
#Hudba
INFO
Sphéra na Pohode 2022
Sphéra na Pohode 2022
Neúnavne pomáhame Sphére cestovať, aby písala ďalšie kapitoly. Pre začiatok spočinie na letisku v Trenčíne v rámci konceptu vizuálneho stageu festivalu Pohoda, kde ide o najdlhšie trvajúcu stavbu na letisku (práce trvajú od začiatku júna do polovice júla). V architektúre pódií, stanov, bufetov, záchodov, parkovísk, festivalových pódií a veží, betónových a trávnatých plôch bude konštrukcia Sphéry spletitou, ale aj pravidelnou kresbou v priestore. Bude rozoznateľným miestom, za ktorým sa poputuje, aby sa tam našiel chládok a uskutočnili stretnutia, aby sa odpočinulo a porozhliadlo z vyššia na festival, aby sa vypočulo diskusie alebo diskusie viedlo...„Neraz som túžil vytvoriť niečo ako lietadlo. To sa mi v živote nepodarilo a asi sa mi to ani nepodarí, ale na mesiac a pol na letisku 'pristanem'. Znak nebeskej klenby - kupolu s hviezdou Synagógy - vymením za otvorené nebo (pre niekoho nebeskú klenbu), kde sa budeme cez kruhový priezor pozerať na nezastaviteľnú premenlivosť oblohy i hviezd a všetko nad nami…“ Juraj GáborSphéra vznikla aj vďaka podpore spoločností Kontrakting - staviame z dreva, ktorá nám venovala 36 000 skrutiek, VESELY Očná Klinika, ďakujeme aj podporovateľom na Startlabe a Čiernym dieram. Naše podujatia z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Program vo Sphére na Pohode 2022 je pod hlavičkou ESET (open) space a v dramaturgii Visual stage.
#Iné
Info
Kristína Kandriková o svetle a farbe
Kristína Kandriková o svetle a farbe
Trojtýždňovú rezidenciu maliarky Kristíny Kandrikovej v hlavnom priestore Novej Synagógy ukončíme spoločným rozhovorom a nahliadnutím do jej uvažovania o farbe, svetle, priestore.Záver jej skúmania je zatiaľ otvorený, no už teraz vieme, že Kristína sa počas umeleckej rezidencie bude pohybovať v celom priestore Synagógy – od hlavného priestoru, cez balkóny až po okná, a bude pracovať s jeho atmosférou, otvorenosťou, svetlom. Sama doň bude vstupovať abstraktnými veľkoformátovými maľbami. Synagóga sa tak počas jej rezidencie premení na maliarsky ateliér naplnený farebným svetlom a vzduchom, žiarou, odleskmi.Kristína je maliarka, ktorá skúma formálnu podstatu maľby a maliarskeho priestoru. Zaujímajú ju aj možnosti využitia nemaliarskych materiálov, ako sú farebné priehľadné fólie, ktoré vďaka svojej transparentnosti a rozličnému vrstveniu umožňujú prirodzené prepúšťanie svetla v rôznej hustote, intenzite, farebnosti. Postavené vo vertikálnej polohe môžu jej maľby pripomínať vitráže alebo sklomaľbu na veľkých sklených tabuliach. Jej maľby existujú v priamom vzťahu so svetlom: reagujú na svetelné podmienky priestoru, môžu v ňom zažiariť alebo zostať nenápadné, tiché a pokojné. Farebné svetlo vznikajúce prenikaním cez priehľadnú plochu obrazu zas vytvára nový maliarsky priestor – rozširuje ho až za hranice obrazu a maľba samotná sa stáva tvorcom priestoru.Kristína Kandriková (*1992) je vizuálna umelkyňa, ktorá absolvovala štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby (2011-2017). Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Vystavuje najmä v Českej republike a na Slovensku (napr. Galéria Medium v Bratislave, Nástupište 1-12 Topoľčany, ABC Gallery Bratislava). Aktuálne je možné jej diela vidieť v Galirii XY v Olomouci na výstave Dokola,ale jinudy. Kristína tvorí najmä veľkorozmernejšie diela, preto je pre ňu dôležitý element fyzickej prítomnosti a pohybu počas tvorby obrazu. Abstraktné maľby často vychádzajú z krajinných a prírodných motívov, odkazujú k poetike svetla a tieňa, vytrácania svetla za súmraku či jeho presvitanie cez koruny stromov. Pracuje s premenlivosťou svetlených podmienok a atmosfér v krajine, prchavými zmenami farebnosti a nálady.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Prezentácia
INFO
Mixability
Mixability
Otváranie kultúrnych inštitúcii pre širokú komunitu Na dvojhodinovom pracovnom stretnutí chceme spoločne nachádzať nové možnosti pre zapájanie ľudí do kultúrnych aktivít. Hlavne tých, ktorí sa tam zatiaľ dostanú ojedinele alebo majú limitované možnosti – napr. ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia z minoritných komunít, spoločensky vylučované skupiny atď.Skôr ako o inklúzii budeme hovoriť o prístupe mixability, ktorý sa nezameriava na integráciu ľudí s konkrétnym jedným postihnutím, ale snaží sa o ešte väčšiu otvorenosť. Spoločne chceme identifikovať bariéry a príležitosti pre otváranie sa kultúrnych inštitúcií, čo najširšej komunite. Súčasťou projektu môže byť overenie predstáv, budúca realizácia konkrétnych nápadov, inšpirácia dobrou praxou či vytvorenie partnerstiev na zapojenie znevýhodnených do kultúrnych a komunitných aktivít.Táto iniciatíva je súčasťou projektu zastrešeného medzinárodnou sieťou kultúrnych centier Trans Europe Halles, ktoré vznikli zdola na základe inicitív občanov po celej Európe. Facilitátorkou stretnutia vedeného formou workshopu bude Soňa Holúbková. Skončila štúdium psychológie v Prahe a od začiatku profesionálnej kariéry pracovala s ľuďmi s postihnutím. Doteraz je aktívna v treťom sektore – oblasť poradenstva, sociálnych služieb a zvyšovania kvality života ľudí s postihnutím v bežnom živote a v susedstve bežných ľudí. Od roku 1990 zakladateľka medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa a Inter Nos (Medzi nami) s 30-ročnou tradíciou. - - - Naša iniciatíva s pracovným názvom Mind the Gap bola podporená v rámci medzinárodného projektu Culture for Health Európskou komisiou:Within the framework of the project “Culture for Health” (Project Reference Number with the Funder (registration Number): EAC-2021-0413), funded by the EUROPEAN COMMISSION of the European Union, Under the call for ‘Grants For Action’ . EAC/S18/2020)
#Workshop
Info
Ostrovy: Stanica a Nová synagóga
Ostrovy: Stanica a Nová synagóga
Dokument o Stanici a Novej synagóge zo série OSTROVY v réžii Jany Bučky a Michala Fuliera sledujte o 20.10 na Dvojke.OSTROVY - Dokumentárny cyklus o nezávislých kultúrnych centrách na SlovenskuOsemdielna televízna séria dokumentárnych filmov OSTROVY prináša divákom pohľad do bežných dní kultúrnych centier, dobrovoľníkov, zakladateľov a umelcov, ktorí v nich pôsobia. Každý diel približuje ich prácu a každodenné rutinné povinnosti. Jednotlivé diely prirodzenou formou otvárajú uzamknuté dvere profesijného a intímneho života kultúrnych pracovníkov a umelcov a umožňujú divákom nenútenou formou lepšie pochopiť význam a zmysel umenia a kultúry pre človeka a spoločnosť. Sériu OSTROVY odvysiela RTVS na Dvojke. Diváci ju budú môcť sledovať každý pondelok o 20.10, jej druhý diel o Stanici a Novej synagóge odvysiela 6. júna. Jednotlivé diely: RTVS / Dvojka / pondelky / 20.10(sledovať môžete aj cez RTVS Live stream)30. máj - Divadlo Potôň Bátovce - réžia Jana Bučka Kovalčíková a Michal Fulier6. jún - Stanica Žilina Záriečie a Nová synagóga - réžia Jana Bučka Kovalčíková a Michal Fulier13. jún - SMACK MY Bytča ! - réžia Andrej Kolenčík20. jún - Nad tým - Hájovňa Banská Štiavnica - réžia Miriam Petráňová27. jún - Periférne centrá Dúbravica -réžia Miriam Petráňová4. júl - Punková bašta Bardejov - réžia Andrej Kolenčík11. júl - Arta Piešťany - réžia Jana Bučka Kovalčíková a Michal Fulier18. júl - Kláštor - réžia Viera Dubačová a Peter KotrhaDokumentárna séria OSTROVY postupne mapuje kreatívne centrá v rámci nezávislej siete ANTÉNA. Reflektuje hodnoty a premeny v kultúrnom dianí v duchu NEPREDAŤ! ZVEĽADIŤ.„Dôležitosť existencie kultúrnych centier na Slovensku je nespochybniteľná. Prežívajú vďaka obetavej a náročnej práci malých skupín ľudí naprieč celým Slovenskom, ktorým záleží na hodnotovej kultivácii svojho okolia. Neúnavne, bez výraznej pomoci štátu a adekvátneho finančného ohodnotenia prinášajú esenciu umenia a kultúry tam, kde treba,“ hovorí producentka série Lívia Filusová. „Ako človek, ktorý pozná všetkých ľudí z kultúrnych centier, ktorí neustále a vytrvale tvoria, prinášajú nové myšlienky a programy, sa domnievam, že práve títo ľudia budú pre televíznych divákov pozitívnou inšpiráciou,“ hovorí autorka námetu Viera Dubačová.Séria dokumentárnych filmov OSTROVY vznikla aj vďaka podpore Audiovizuálneho fondu. Za jej realizáciou stojí producentka Lívia Filusová a dramaturgička Alexandra Gunišová Ševčíková. Autorkou námetu projektu je Viera Dubačová.Dĺžka dielu: 26 minút Producent: Furia Film s.r.o.Dramaturgia: Alexandra Gunišová ŠevčíkováDramaturg RTVS: Martin PeterichŠéfdramaturg dokumentárnej tvorby RTVS: Ondrej StarinskýProducent Furia Film: Lívia FilusováProducent RTVS: Roman Genský
#Dokumentárny
Info
Aftersphéra / Vertikálna gradácia Juraja Gábora
Aftersphéra / Vertikálna gradácia Juraja Gábora
Monumentálny objekt vznikol v roku 2016 v pražskej Galérii Kostka v Meetfactory. Vtedy ešte Juraj Gábor nemohol vedieť, že so svojou 8- metrovou výškou sa presne vojde na balkón Novej synagógy.Koncom roku 2020 Vertikálnu gradáciu doviezol do Žiliny a zakomponoval ako vstupné schodisko na budúcu ochodzu Sphéry – obrovskej drevenej polgule, ktorá dokončila kupolu Synagógy po zem. Keďže vtedy v úvode stavania sme boli zatvorení pandémiou, nemohli ste Vertikálnu gradáciu a jej stavbu vidieť. Rozhodli sme sa ju teda na pár dní ponechať aj bez Sphéry... Vystúpte a zostúpte. Kým je ešte tu. Na fotke Marty Preciado vidíte Vertikálnu gradáciu aj s obrazom Dominika Hlinku, na ktorej je aj s kúskom Sphéry. - - -Text kurátorky pôvodnej výstavy v Galérii Kostka Zuzany Jakalovej:GRADACEVertikální gradace je kresbou v prostoru. I když je sama o sobě statická, je v neustálém pohybu. Vertikální gradace je vztahovou mapou – vytváří koordináty mezi místem, ve kterém se tyčí, světlem, které na ni dopadá, které vstřebává a odráží, mezi pohyby a zvuky těla, jeho fyzickou a performativní kvalitou. Je místem pro meditaci v pohybu, kontemplaci a zklidnění, setrvání v pozorování.POZOROVÁNÍFázi prostorového ohledávání otevírá pozorování. Stoupání se táhne odzdola nahoru, vertikálně i diagonálně. Budí zvědavost, iniciuje obcházení, otevírá vztahové konstelace percepčních interakcí. Vše hraje roli – čas, soustředění, poloha, trpělivost či unáhlenost.Světlo na konci schodiště je kreslícím perem. Do prostoru vnáší nové struktury, mění barevnost objektu, jeho odraz na zdech. Mění pocitový náboj okolí, v plynoucím čase komponuje proměnlivé obrazce, gradaci tvarů.V prostoru visí rytmus dechu, záznam námahy, příslib sblížení.SBLÍŽENÍFáze intimity nastává při kontaktu těla s objektem. Krok, dotyk, prohlubující se dech, stoupání a klesání či zavrávorání a podepření se jsou styčnými plochami vzájemného vztahu.Sblížení otevírá tělu jiný pohled, pozorování se rozrůstá v prožívání. Stává se jeho součástí, zakouší objekt i sebe v něm. Tělo uvnitř se chová jinak než tělo pozorující – vyvozuje konsekvence z vlastního pohybu. Svojí přítomností se stává živou kresbou, rozpohybovanou radiálou stoupání a klesání. Navrací tělu soustředění dovnitř, obrací ho k vlastní fyzičnosti, je performativním prvkem pro sebe sama.V těle doutná rytmus dechu, záznam námahy, výsledek sblížení.
#Výstava
Info
Aftersphéra / Dominik Hlinka rozložil Sphéru
Aftersphéra / Dominik Hlinka rozložil Sphéru
Výstava potrvá do 5. 6. 2022, otvorená je každý deň okrem pondelka 13.00 - 19.00.Po rozobratej Sphére, ktorá po roku a pol odišla zo Synagógy, zostala ešte stále vôňa dreva. A most ("Most Juraja Gábora"?) spájajúci balkóny, ktorý sme sa rozhodli nechať si dlhšie. Stojí aj Jurajova Vertikálna gradácia na severnom balkóne, ktorú sme bez Sphéry samostatne nevideli. A na dva týždne sme si nechali niekoľko obrazov Dominika Hlinku, ktoré vznikli za posledný mesiac počas jeho rezidencie a ktoré ste mohli vidieť počas rozoberania Sphéry alebo nainštalované pri výťahu či na kopách dosiek. Rozhodli sme sa ich vystaviť aj samostatne.“Výstavná situácia pozostáva z malieb mapujúcich proces rozoberania Sphéry a je aj spomienkou na časy, kedy tento monumentálny objekt existoval v architektúre Novej synagógy. V olejomaľbách na doskách a plátnach som prevažne prepisoval videné miznutie drevenej konštrukcie, no prepašoval som do nich tiež intenzívne prežívanie, pozorovanie a interagovanie s celým tímom ľudí zo Synagógy. Postupne som vybočil z formálnej presnosti zápisu Sphéry a dekonštruoval svoju maľbu, resp. prístup k maľovaniu, poodhalil som a priznal vrstvy farieb, ktoré by mali byť inak skryté - pre sprístupnenie svojich vlastných dojmov zo zažitých podmienok.”- - -Dominik Hlinka patrí k reprezentantom mladšej strednej generácie slovenskej maliarskej scény. Štúdium absolvoval na VŠVU v Bratislave na Katedre maliarstva v Ateliéri mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby ArtD (2008- 2014), kde od roku 2015 pokračoval v doktorandskom štúdiu a od roku 2018 pracuje ako odborný asistent pre tento ateliér. V rokoch 2011-2012 absolvoval stáž na HEAD v Ženeve. V autorovej tvorbe môžeme sledovať dlhodobý záujem o dokumentárny prístup k maľovaným motívom, ktorý sa postupne posúva k otázke o možnosti prepisu predlohy na plochu plátna. Uvažovanie o maľbe, jej možnostiach a vôbec jej podstate, realizuje súčasne v širšom spektre médií, akými sú okrem odlišných maliarskych riešení aj tvorba objektov, miesto špecifických inštalácií a v neposlednom rade práve práca v digitálnom prostredí. V posledných rokoch do svojej tvorby aktívne zapája softvér a výpočtové technológie, no zároveň reflektuje aj ich pozíciu a vplyv na ľudské myslenie a konanie. Motívy jeho malieb sú prevažne digitálne, pracuje s 3D skenovaním objektov, machine learningom ako aj s laickým programovaním pre dosiahnutie obrazových predlôh bez „zmyslového“ zaujatia, čím naráža na racionalitu a nezaujatosť softvéru. www.dominikhlinka.comFoto: Marta Preciado, ďalšie nájdete na našom Flickri.
#Výstava
INFO
ANGRUSORI s Ivou Bittovou
ANGRUSORI s Ivou Bittovou
Slovensko-nórsky orchester Angrusori vydal svoj debutový album Live at Tou vo vydavateľstve Hudson Records v máji 2021. Kombinuje a zároveň spája v sebe tradičné rómske piesne a súčasnú, experimentálnu hudbu. Okamžite si vyslúžil uznanie v zahraničnej tlači a na Slovensku získal ocenenie Radio_Head Awards v kategórii World Music / Folk. Tešíme sa, že hostíme Angrusori na ich turné Bratislava - Žilina - Košice.Účinkujú:Nils Henrik Asheim (harmónium)Iva Bittová (spev, husle)Roman Harvan (violončelo)Marcela Dreveňáková (spev)Jozef Dreveňák (gitara, spev)Patrik Žiga (husle)Petter Frost Fadnes (dychové nástroje)Signe Irene Time (spev)Ståle Birkeland (bicie)Johan Egdetveit (akordeón)Gjertrud Økland (husle)Organizátorom podujatia je občianske združenie Žudro.Partneri: Kitchen Orchestra, Tou Scene, Filozofická Fakulta UK, Kino Úsmev, Nová synagóga Žilina.Projekt ANGRUSORI – Rómska hudba, dedičstvo, prelínanie a improvizácia získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je spojiť nórskych hudobníkov s rómskymi a vytvoriť nové špeciálne hudobné diela na základe ich kultúrneho pozadia. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. www.eeagrants.skTurné Angrusori podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a koná sa aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.Ďakujeme za požičanie hudobných nástrojov Štátnemu komornému orchestru a za požičanie harmónia Evanjelickému cirkevnému zboru v Žiline.A ďakujeme za podporu aj všetkým mediálnym partnerom.Pozn. Odporúčame využiť online predpredaj, na mieste zaplatíte viac a nemusíte sa na koncert vmestiť…
#Koncert
INFO
Rezidencia Kristíny Kandrikovej
Rezidencia Kristíny Kandrikovej
Na základe výsledkov Open Callu na umeleckú rezidenciu v Novej Synagóge hostíme na prelome mája a júna vizuálnu umelkyňu Kristínu Kandrikovú. Budete mať možnosť stretávať ju v hlavnou priestore Synagógy a nakuknúť do jej tvorivého procesu. Synagóga sa počas jej rezidencie premení na maliarsky ateliér naplnený farebným svetlom a vzduchom, žiarou, odleskmi. Rezidenciu autorka využije na experimentovanie s veľkoformátovou maľbou.Kristína je maliarka, ktorá skúma formálnu podstatu maľby a maliarskeho priestoru. Využíva aj nemaliarske materiály ako farebné priehľadné fólie, ktoré vďaka transparentnosti a rozličnému vrstveniu umožňujú prirodzené prepúšťanie svetla v rôznej hustote, intenzite, farebnosti. Tým môžu pripomínať vitráže alebo sklomaľbu na veľkých sklených tabuliach. Jej maľby tak reagujú na svetelné podmienky priestoru, môžu zažiariť alebo zostať nenápadné a pokojné. Farebné svetlo zas vytvára nový maliarsky priestor.Vizuálna umelkyňa Kristína Kandriková (*1992) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby. Je bytostnou maliarkou skúmajúcou formálne možnosti maliarskych aj nemaliarskych materiálov ako aj procesu tvorby maliarskeho diela – maľby ako objektu aj priestoru. Tvorí najmä veľkorozmernejšie diela, preto je pre ňu dôležitý element fyzickej prítomnosti a pohybu. Na prvý pohľad abstraktné maľby vychádzajú z krajinných a prírodných motívov, odkazujú k poetike svetla a tieňa, vytrácania svetla súmraku či jeho presvitanie cez koruny stromov. Prezentáciu rezidencie plánujeme na 8.6. o 17:00 - čoskoro vás o udalosti budeme bližšie informovať.
#Rezidencia
Info
Dominik Hlinka rozložil Sphéru
Dominik Hlinka rozložil Sphéru
Mesačný rezidenčný pobyt zavŕši maliar Dominik Hlinka jednodňovou výstavnou situáciou. Vytvorené obrazy budú nainštalované s kopami materiálu zo Sphéry. Miestom tejto maliarskej inštalácie bude dvor za Novou synagógou, kde bude sprístupnená kedykoľvek od 13:00 až do zotmenia. Kurátorské a autorské uvedenie bude súčasťou Oslavy Sphéry, ktorá začína v ten istý deň o 17:00.Dominik Hlinka pracuje so situáciou miznutia Sphéry ako s požiadavkou na manipuláciu a reorganizáciu materiálu. Zaujíma ho predovšetkým nosná drevená konštrukcia, určujúca a nesúca dominantnú pologuľu, a postupná demontáž jej spletitosti spojov a väzieb, prepájania sily a nadväzovania opory, ukrývajúca sa pod vyčisteným priestorom. Hlinka sa bude zaoberať, síce v inklinácii ale aj v kontraste s výstavbovým duchom konštruktivistickej tendencie, jej odhaľovaním a postupným miznutím po celú dobu rozoberania architektúry Sphéry. Autor neplánuje formálne dokumentovať jej demontáž, ale vyzdvihovať momenty usporiadaných geometrických foriem v kontraste k ústrednej meta-funkcii obrátenej kupoly a pracovať s momentami, pri ktorých sa postupne obnažuje ako ukrývaná podpera, tak aj architektúra interiéru Novej synagógy. Hlinka tak plánuje registrovať a rekonštruovať videné, odkrývajúce a miznúce, a analyzovať súbežne viaceré situácie v rôznych štádiách rozkladu. Vo výsledku autor plánuje vznik prevažne plošných realizácií v maľbe, ale tiež v práci s materiálom z ktorého je samotná Sphéra vytvorená, až po zapojenie sa do procesu jej rozoberania.Kurátorom rezidencie je Juraj Gábor.Dominik Hlinka patrí k reprezentantom mladšej strednej generácie slovenskej maliarskej scény. Štúdium absolvoval na VŠVU v Bratislave na Katedre maliarstva v Ateliéri mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby ArtD (2008- 2014), kde od roku 2015 pokračoval v doktorandskom štúdiu a od roku 2018 pracuje ako odborný asistent pre tento ateliér. V rokoch 2011-2012 absolvoval stáž na HEAD v Ženeve. V autorovej tvorbe môžeme sledovať dlhodobý záujem o dokumentárny prístup k maľovaným motívom, ktorý sa postupne posúva k otázke o možnosti prepisu predlohy na plochu plátna. Uvažovanie o maľbe, jej možnostiach a vôbec jej podstate, realizuje súčasne v širšom spektre médií, akými sú okrem odlišných maliarskych riešení aj tvorba objektov, miesto špecifických inštalácií a v neposlednom rade práve práca v digitálnom prostredí. V posledných rokoch do svojej tvorby aktívne zapája softvér a výpočtové technológie, no zároveň reflektuje aj ich pozíciu a vplyv na ľudské myslenie a konanie. Motívy jeho malieb sú prevažne digitálne, pracuje s 3D skenovaním objektov, machine learningom ako aj s laickým programovaním pre dosiahnutie obrazových predlôh bez „zmyslového“ zaujatia, čím naráža na racionalitu a nezaujatosť softvéru. Foto: Marta Preciado
#Výstava
INFO
LAND(art) Training
LAND(art) Training
Zaujíma Vás spojenie umenia a prírody? Svitá umeniu v krajine aj u nás na lepšie časy?V rámci jednodennej konferencie môžete spoznať dve desiatky umelcov a expertov na landart. V okolí Žiliny budú na týždeň v rámci programu + LAND Training Week Slovakia diskutovať o rôznych prístupoch k tvorivej práci s krajinou. Spolupráca medzi umelcami, správcami parkov, vedcami a ochranármi sa dokáže premeniť na jedinečné zásahy do krajiny a vie tak napríklad zlepšiť povedomie verejnosti o vzácnych prírodných lokalitách. Umenie v krajine dokáže experimentálne spájať to, čo často vidíme ako oddelené: umenie, krajinu a vedu.Konferencia v Novej synagóge bude otvorená aj širokej verejnosti a budeme ju streamovať aj online. Program prezentácií:10:00 Otvorenie / Aktívny Park Rajec & Nová synagóga10:10 Land practice in UK / Activate Performing Arts10:40 Land practice in FR / Le Citron Jaune- -11:20 Land practice in NL / Learning Hub Friesland, Oerol Festival, Arjan Berkhuysen11:50 Land practice in N0 / Bodo 2024- -13:20 Sphéra / Juraj Gábor (SK)13:50 Lorna Rees (UK)14:10 Rob van Rijswijk (NL)14:30 Beatrice Guyot (FR)- - 15:00 Jaroslav Kyša (SK)15:20 Anton Čierny (SK)15:40 Sofie Doeland (NL)16:00 Jente Hoogeveen (NL)- -16:30 Veronika Kotradyová (SK)16:50 Laurien Zwaans (NL)17:10 Woven (SK)+ LAND ako platforma pre slovenské a zahraničné umenie landartu pre Žilinský kraj je jedným z pokračujúcich projektov kandidatúry Žilina Beskydy 2026 na titul Európskeho hlavného mesta kultúry.  Napriek tomu, že sme titul nezískali, skupina nadšencov z Rajca a Kysúc pod záštitou OZ Aktívny PARK pracuje na projekte ďalej a s podporou EÚ programu Erasmus + pozvali do Žiliny organizátorov existujúcich landart festivalov z Nórska, Anglicka, Francúzska a Holandska s cieľom pripraviť vznik landartového festivalu na Slovensku. Vzdelávací a rozvojový program sa zameria nielen na landart, ale aj širšie témy ekológie, biodiverzity, genia loci či prírodného turizmu.Chcete vedieť viac alebo sa prihlásiť ako aktívny účastník? Kontaktujte Petra Kasmana z OZ Aktívny PARK Rajec - petokasman@gmail.com.
#Workshop #Prezentácia
Info
Slávka kreslí pre Synagógu III.
Slávka kreslí pre Synagógu III.
Tretie pokračovanie rezidencie smerujúcej k ilustrovaniu detských panelov o histórii Synagógy a zošita približujúceho súčasné umenie širokej verejnosti.So Slavomírou Ondrušovou sme v poslednom čase spolupracovali už viackrát. Môžete si ju pamätať z kresliarskych seáns, ktoré sme hostili počas lockdownov, ako aj z rezidencie a výstavy vo Sphére (máj a jún 2021). Tentokrát Slávku pozvala do spolupráce lektorka galerijného vzdelávania v Synagóge Simona Gottierová. Spolu tvoria malý tím, ktorý vyvíja “nástroje” hravou formou približujúce históriu Novej synagógy, ako aj súčasné vizuálne umenie. V tomto rezidenčnom časovom bloku sa tešíme na finále Slávkiných kresieb.Prajeme si, aby výstavy, ktoré si u nás nachádzajú miesto boli vnímané aj širšou verejnosťou. Hľadáme spôsoby ako umenie približovať aj návštevníkom, ktorí sú možno v galérii prvý raz v živote. Vizuálna umelkyňa Slavomíra Ondrušová (1985) je permanentný hľadač, má v sebe nárok – nespokojnosť a naopak hravosť - otvorenosť. Tá sa prejavuje hlavne v nenaplánovateľnosti, neracionálnosti, kde získava pocit autenticity. Dôležitý je pre ňu tvorivý proces, zmena i tešenie sa na bytie tu až tam. Vyštudovala umelecký šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a permanentne jeho charakteristiky a konvencie prehodnocovala a obohacovala práve v porovnaní s povahou média kresby. S Milanom Vagačom desať rokov toto médium skúmali na platforme časopisu Magazín X. Svoju dizertačnú prácu napísala v priebehu rokov rovnako ix-krát, aby ňou pre seba a akademický svet priniesla dávku zmysluplnosti. Ak by v súčasnosti nebola v Žiline, mohli by ste ju stretnúť v kníhkupectve Ex-libris Slovenskej národnej galérie alebo na workshopoch Kresliarska seansa, kde nekonvenčne zdieľa svoje skúsenosti s kresbou a motivuje, búra strach a predsudky každého, kto sa prihlási. Odhodlanie sa k plneniu listov papiera, sranda a ľahkosť zúčastnených sú toho výsledkom.foto Ján Skaličan
#Rezidencia
Info
Slávka kreslí pre Synagógu II.
Slávka kreslí pre Synagógu II.
Druhé pokračovanie rezidencie smerujúcej k ilustrovaniu detských panelov o histórii Synagógy a zošita približujúceho súčasné umenie.So Slavomírou Ondrušovou sme v poslednom čase spolupracovali už viackrát. Môžete si ju pamätať z kresliarskych seáns, ktoré sme hostili počas lockdownov, ako aj z rezidencie a výstavy vo Sphére (máj a jún 2021). Tentokrát sme Slávku pozvali do malého tímu, ktorý vyvíja “nástroje” hravou formou približujúce históriu Novej synagógy, ako aj súčasné vizuálne umenie. Prajeme si, aby výstavy, ktoré si u nás v Synagóge nachádzajú miesto boli vnímané aj širšou verejnosťou. Hľadáme spôsoby ako umenie približovať aj návštevníkom, ktorí sú možno v galérii prvý raz v živote. Veríme si, že na niečo prídeme a tešíme sa na Slávkine kresby!Vizuálna umelkyňa Slavomíra Ondrušová (1985) je permanentný hľadač, má v sebe nárok – nespokojnosť a naopak hravosť - otvorenosť. Tá sa prejavuje hlavne v nenaplánovateľnosti, neracionálnosti, kde získava pocit autenticity. Dôležitý je pre ňu tvorivý proces, zmena i tešenie sa na bytie tu až tam. Vyštudovala umelecký šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a permanentne jeho charakteristiky a konvencie prehodnocovala a obohacovala práve v porovnaní s povahou média kresby. S Milanom Vagačom desať rokov toto médium skúmali na platforme časopisu Magazín X. Svoju dizertačnú prácu napísala v priebehu rokov rovnako ix-krát, aby ňou pre seba a akademický svet priniesla dávku zmysluplnosti. Ak by v súčasnosti nebola v Žiline, mohli by ste ju stretnúť v kníhkupectve Ex-libris Slovenskej národnej galérie alebo na workshopoch Kresliarska seansa, kde nekonvenčne zdieľa svoje skúsenosti s kresbou a motivuje, búra strach a predsudky každého, kto sa prihlási. Odhodlanie sa k plneniu listov papiera, sranda a ľahkosť zúčastnených sú toho výsledkom.
#Rezidencia
Info
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0918 104 294. Tešíme sa na vašu návštevu!-------------------------------------------------------------Reagujeme na aktuálne opatrenia spojené s pandemickou situáciou a s tým súvisiace potreby vás aj žiakov - snažíme sa zaistiť čo najbezpečnejšie podmienky pre vašu návštevu. V doobedných hodinách máte ako skupina galériu len pre seba a neprichádzate do kontaktu s ďalšími návštevníkmi, pričom lektorka aj celý tím Novej synagógy je zaočkovaný. Dezinfekcia rúk aj priestorov je samozrejmosťou.V prípade, že by ste nemohli prísť do galérie, naše programy je možné realizovať dištančne ako online sprevádzanie výstavami. Lektorka Simona Gottierová s vami doladí detaily návštevy/prednášky podľa vašich špecifických potrieb.Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umenia – V apríli a prvej polovici mája budú témy programov naviazané na rozkladanie drevenej konštrukcie Sphéry a výstavu Lucie Nimcovej a Dávida Petráša. – Od 16.5. - 9.6. bude v hlavnom priestore prebiehať rezidencia maliarky Kristíny Kandrikovej – deti môžu zažiť atmosféru maliarskeho ateliéru. Vystavené budú jej diela a maľby Dominika Hlinku.Praktické*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.Programy:Stavebnica vyššia ako my1. apríl - 15. máj 20223 - 9 rokov, 60 minútKým sa drevená konštrukcia Sphéry pred našimi očami v hlavnom priestore Synagógy rozkladá a na fotografiách aktuálnej výstavy sa zas v Afrike stavia o stošesť, my budeme s tými najmenšími návštevníkmi tiež čosi budovať do výšky. Najprv si precvičíme jemnú motoriku a pripravíme stavebný materiál – pomaľujeme drevené kocky veľkej stavebnice – odpadový materiál priamo zo Sphéry. V ďalšej časti programu budeme spolu s deťmi tieto objekty obkresľovať na veliký výkres a vytvárať tak geometrickú kresbu – naše spoločné dielo. Spoluprácu zavŕšime postavením “stavby” z kociek, ktorá bude rásť do výšky tak vysoko, ako len dočiahneme! Prerastie aj konštrukciu Sphéry? Uvidíme… Živé živelné stavanie1. apríl - 15. máj 20229 - 18 rokov, 60 - 90 minútV tomto čase u nás nájdete nielen rozoberanú konštrukciu monumentálneho diela Sphéra – dopĺňať ju bude výstava rozprávajúca o živelnej mestskej výstavbe, ktorá v posledných rokoch prebieha v niekoľkomiliónovom hlavnom meste Etiópie. V priestore Synagógy sa tak parádne zmiešajú pokriky afrických robotníkov (nahrávky, ktorá je súčasťou výstavy) so živými zvukmi práce pomocníkov a pomocníčok rozoberajúcich Sphéru. Spolu so staršími žiakmi sa budeme rozprávať aj o sociálnych pomeroch v Etiópii, o tom, že tam prebieha občianska vojna, (o ktorej sme zrejme doteraz netušili), o propagande, ale aj porovnáme kultúru a zvyky “našej ulice” s tou etiópskou. Súčasťou programu je tvorivá úloha, v ktorej budú deti stavať improvizované vratké stavby z odpadového dreveného materiálu priamo z konštrukcie Sphéry. Program vytvára priestor na kooperáciu a tvorivú prácu detí v menších skupinách.Hľadáme stratený rám obrazu16. apríl - 8. júl 20223 - 9 rokov, 60 minútS našimi najmenšími návštevníkmi najskôr objavíme (len do 9.6.) tvorivý ateliér maliarky Kristíny na balkóne Synagógy, možno ju tam aj zahliadneme ako maľuje obraz alebo ako práve pije kávu… Budeme tiež v priestore galérie hľadať obrazy a ich stratené rámy – možno nájdeme aj prázdne a dosť veľké, aby sme sa do nich sami zmestili… Uvidíme! Deti budú v druhej časti programu samostatne vytvárať a zdobiť vlastný rám. Ten si na konci môžu vziať so sebou a pozerať tak na svet okolo zúženým, no o to viac sústredeným pohľadom.Ako sa pozeráme na svet16. apríl - 8. júl 20229 - 18 rokov, 60 - 90 minútV období do 9.6. budú môcť žiaci v hlavnom priestore zažiť výstavu úplne čerstvých malieb dvoch umelcov (Kristína Kandriková a Dominik Hlinka), ktorí ich vytvoria priamo v Synagóge. Ak budú mať deti šťastie, tak maliarku Kristínu aj stretnú naživo a uvidia ju v tvorivom sústredení a tvorivom prostredí – v jej dočasnom ateliéri na balkóne Synagógy. Môžu sa jej pokojne na čosi opýtať... V programe sa budeme so žiakmi rozprávať nielen o tvorení umelcov v ich ateliéroch, ale aj o spôsobe, akým sa pozerajú na svet, ako sa z neho inšpirujú a “rámujú” si do svojich diel jeho fragmenty. Budeme tiež hovoriť o vzťahu obrazu a rámu: “Na čo je vlastne takému obrazu dobrý rám?”. Krátkym exkurzom do dejín umenia zistíme, ako vlastne rám kedysi dávno k obrazu prišiel, a akú rolu hrá v súčasnom umení dnes. Žiaci budú v druhej časti programu sami tvoriť – precvičia si svoju pozornosť a komunikáciu oka s rukou – “zarámujú si” a skúsia nakresliť vybraný fragment z toho, čo práve vidia okolo seba…Hviezdna história Novej synagógy január - jún 202211 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.-------------------------------------------------------------Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
#Workshop #Výstava
Info
Justice Construction. “Whichever direction you turn away from, or to, turns into a battlefield”
Justice Construction. “Whichever direction you turn away from, or to, turns into a battlefield”
Miestošpecifická inštalácia Lucie Nimcovej a Davida Petráša v prostredí architektúry Sphéry v Novej synagóge, v čase rozoberania tejto konštrukcie, vychádza zo zvukových a obrazových záznamov živelnej stavebnej činnosti, ktorá v posledných rokoch prebieha v niekoľkomiliónovom etiópskom meste Addis Ababa. Táto výstavba, ktorá je realizovaná prevažne ručne, radikálne premieňa tradičný život masy chudobných ľudí i zvierat v meste. S ňou súvisiace vizuálno-zvukové záznamy boli nazhromaždené počas niekoľkoročného terénneho výskumu. Súčasťou inštalácie sú aj zvukové intervencie vybraných zariekacích rituálov a liečivých modlitieb za lepšie časy od starých rusínskych žien z Karpát, z časozberného projektu DOLE. Sú to zvuky vytúženej budúcnosti, ktorá je budovaná holými rukami a nohami tých najzraniteľnejších.Kurátorka: Mira KeratováPiata výstava súčasného vizuálneho umenia v rámci projektu Completing the Sphere / Dopĺňanie Sphéry.Výstava bude sprístupnená v piatok 1. apríla od 13.00. Súčasťou otváracieho dňa bude živá zvuková performance Lucie Nimcovej a Davida Petráša ako procesia mestom Žilina o 17.00 so začiatkom a koncom v Novej synagóge.O 19.00 začne autorská a kurátorská komentovaná prehliadka výstavou spojená s voľnou diskusiou.Ďalší sprievodný program:V stredu 27.4. 2022 o 17.00 komentovaná prehliadka s Jurajom Gáborom V posledný deň výstavy, v nedeľu 15.5.2022 o 17.00 komentovaná prehliadka s kurátorkou Mirou Keratovou.Výstava má v ponuke prehliadky a tvorivý program pre jednotlivcov i pre školské skupiny.
#Výstava
INFO
Dominik Hlinka rozkladá Sphéru
Dominik Hlinka rozkladá Sphéru
Mesačný umelecký pobyt spraví z maliara aj jedného z pomocníkov pri rozoberaní drevenej konštrukcie. Na záver jeho nové diela na deň odprezentujeme s kopami naukladaného materiálu pripraveného na transport na dvore za Novou synagógou.Dominik Hlinka plánuje pracovať so situáciou miznutia Sphéry ako s požiadavkou na manipuláciu a reorganizáciu materiálu. Zaujíma ho predovšetkým nosná drevená konštrukcia, určujúca a nesúca dominantnú pologuľu, a postupná demontáž jej spletitosti spojov a väzieb, prepájania sily a nadväzovania opory, ukrývajúca sa pod vyčisteným priestorom. Hlinka sa bude zaoberať, síce v inklinácii ale aj v kontraste s výstavbovým duchom konštruktivistickej tendencie, jej odhaľovaním a postupným miznutím po celú dobu rozoberania architektúry Sphéry. Autor neplánuje formálne dokumentovať jej demontáž, ale pracovať s momentami, pri ktorých sa postupne obnažuje ukrývaná podpera, a vyzdvihovať momenty usporiadaných geometrických foriem v kontraste k ústrednej meta-funkcii obrátenej kupoly. Hlinka tak plánuje registrovať a rekonštruovať videné, odkrývajúce a miznúce, a analyzovať súbežne viaceré situácie (zo svojich vlastných pozícii v priestore Novej synagógy) v rôznych odlišných formálnych prevedeniach a tvorivých stratégiách. Vo výsledku autor plánuje vznik prevažne plošných realizácií v maľbe, ale tiež v práci s materiálom z ktorého je samotná Sphéra vytvorená, až po zapojenie sa do procesu jej rozoberania, ako aj práce so samotnými remeselníkmi k tomu určenými.Kurátorom rezidencie je Juraj Gábor.Dominik Hlinka patrí k reprezentantom mladšej strednej generácie slovenskej maliarskej scény. Štúdium absolvoval na VŠVU v Bratislave na Katedre maliarstva v Ateliéri mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby ArtD (2008- 2014), kde od roku 2015 pokračoval v doktorandskom štúdiu a od roku 2018 pracuje ako odborný asistent pre tento ateliér. V rokoch 2011-2012 absolvoval stáž na HEAD v Ženeve. V autorovej tvorbe môžeme sledovať dlhodobý záujem o dokumentárny prístup k maľovaným motívom, ktorý sa postupne posúva k otázke o možnosti prepisu predlohy na plochu plátna. Uvažovanie o maľbe, jej možnostiach a vôbec jej podstate, realizuje súčasne v širšom spektre médií, akými sú okrem odlišných maliarskych riešení aj tvorba objektov, miesto špecifických inštalácií a v neposlednom rade práve práca v digitálnom prostredí. V posledných rokoch do svojej tvorby aktívne zapája softvér a výpočtové technológie, no zároveň reflektuje aj ich pozíciu a vplyv na ľudské myslenie a konanie. Motívy jeho malieb sú prevažne digitálne, pracuje s 3D skenovaním objektov, machine learningom ako aj s laickým programovaním pre dosiahnutie obrazových predlôh bez „zmyslového“ zaujatia, čím naráža na racionalitu a nezaujatosť softvéru.
#Rezidencia
Info
Florilegium Musicum Žilina (Festival starej hudby 25. - 26. 3. 2022)
Florilegium Musicum Žilina (Festival starej hudby 25. - 26. 3. 2022)
Prvý ročník nového hudobného festivalu v spolupráci medzi Novou synagógou, Rosenfeldovym palácom a umeleckým vedúcim Ensemble Thesaurus Musicum - Michalom Hottmarom (dramaturgom festivalu). Festival prináša do Žiliny predovšetkým hudbu, ktorá je súčasťou našich hudobno-historických zbierok a čaká na znovuobjavenie - hudbu stredoveku, renesancie a raného baroka. Florilegium Musicum Žilina chce kultivovať tradíciu koncertov historickej hudby s cieľom nachádzať a následne uvádzať unikátne hudobné diela skladateľov nášho územia v kontexte s hudobnými dielami európskych skladateľov. Informácie k programu:25. 3. o 19:00, Nová synagógaKoncert gregoriánskych chorálov a žalmov účinkuje: Schola Minor (SK)v zložení:Hilda Gulyás / spevTomáš Šelc / spevMária Páleníková / spevJúlia Urdová / spevSylvia Urdová / spev a dirigovanieUmelci o programe:“Gregoriánsky chorál spred 10. storočia, z raného i neskoršieho stredoveku, ale aj z novoveku (v súčasnosti na území Slovenska zachovaný v notovaných knihách). V programe odznejú taktiež chorály s textovou zložkou čerpajúcou z Biblickej knihy žalmov – ide o literárny prameň, ktorý tvoril dôležitú zložku židovskej synagogálnej praxe.”25. 3. o 20:15, Rosenfeldov palácKoncert “Vox humana” (stredoveké a renesančné piesne k tancu, k modlitbe a k láske)účinkuje: L. A. N. Consort (HU)v zložení:Nóra Király / spev, stredoveká harfaCsaba Nagy / lutnaSándor Szászvárosi / viola da gambaUmelci o programe:“400 rokov vývoja hudby skoncentrovaných do jedného programu. Návrat k tomu ako ľudia cítili, ako milovali pred mnohými storočiami, ako zmýšľali o živote a smrti a o večnosti. Aj keď nás od stredovekého alebo renesančného človeka delí taký dlhý čas, vo svojej podstate zostávame rovnakí. Pod pláštikom krásnych melódií dúfame, že odkryjeme naše vlastné myšlienky a emócie vo forme krásy a jemnosti.” 26. 3. o 19:00, Rosenfeldov palácKoncert “Villanelle di Luca Marenzio” (z Levočskej zbierky hudobnín, 16. - 17. stor.)účinkuje: Ensemble Thesaurus Musicum (SK)v zložení:Stanislava Maggioni / sopránAnna Kňažíková / altPeter Cyprich / basAgnesa Ferienčíková / čembaloAlexander Botoš / violončeloMichal Hottmar / theorbaUmelci o programe:“Koncert oživuje dielo talianskeho renesančného velikána európskeho rozmeru, ktorého hudba sa nachádza v slovenských ako aj zahraničných hudobných zbierkových fondoch. Na Slovensku skladby nachádzame ako súčasť Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín zo 16. – 17. storočia. Ide o unikátny projekt, nakoľko Marenziove villanely z Levočskej zbierky hudobnín ešte neboli interpretované v podobe, v ktorej sa zachovali v Levoči. Okrem Marenziových skladieb zaznejú aj diela jeho súčasníkov ako Girolamo Frescobaldi či Claudio Monteverdi a i. Ensemble Thesaurus Musicum interpretuje túto unikátnu dobovú hudbu na kópiách historických nástrojov a uvádza svetovú premiéru súborného diela.” Vstup je na všetky koncerty prvého ročníka festivalu voľný. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
#Hudba #Festival
Info
Žilina žije svetlom
Žilina žije svetlom
Na piatich miestach v centre Žiliny môžete vidieť počas dvoch večerov na konci marca svetelné inštalácie umelcov a dizajnérov. Dve z nich nájdete aj u nás v Novej synagóge a vstup bude zdarma - vďaka hlavnému orgaizátorovi, ktorým je Mesto Žilina. ŽILINA ŽIJE svetlom / jarný warm up25. – 26. 3. 2022V septembri 2021 plánovali mesto Žilina a OOCR Malá Fatra zorganizovať prehliadku svetelných umeleckých inštalácií vo verejnom priestore a sprostredkovať tak obyvateľom rozšírenú ponuku kultúrnych zážitkov v rámci hudobného festivalu Žilina žije. Kvôli pandemickým opatreniam to nebolo možné realizovať. Verili sme, že za pár mesiacov opatrenia umožnia aspoň prehliadku interiérových inštalácií a tak sme presunuli prípravu a realizáciu na jar do priestorov kultúrnych inštitúcií - Konzervatórium Žilina, Mestské divadlo Žilina, Nová synagóga, Považská galéria umenia a Rosenfeldov palác. „Výberom inštalácií sme chceli upozorniť na variabilitu kreatívnej práce so svetlom. V Rosenfeldovom paláci môžu diváci vidieť akým spôsobom sa dá s farbami pracovať na fasáde budovy ako na veľkoformátovom plátne a zároveň zažiť monumentálny multimediálny objekt odkazujúci na pominuteľnosť a obnovu sveta. V Novej synagóge budú k vzhliadnutiu tiež dve inštalácie. Jedna priamo transformuje divadelné predstavenie do vizuálneho prežitku pominuteľnosti okamihu, druhá využíva scénografiu a technológie k intervencii do priestoru kaviarne. V Považskej galérii umenia sa bude pracovať s odrazom svetla a vytvorí sa celý nový vesmír, ktorý sa zasadí už do existujúceho vesmíru vystavujúceho výtvarníka Stana Masára. V koncertnej sále žilinského Konzervatória zas diváci objavia možnosti farieb v rámci ich vlastného života prostredníctvom video inštalácie. Len jeden deň, v piatok 25. 3., bude možné nahliadnuť v štúdiu Mestského divadla do utopického sveta budúcnosti stvárneného svetelnými objektami.“ Dramaturgia programu je dielom našich bývalých kolegov a kamarátov z Prahy - Kataríny Ďuricovej a Tomáša Morávka.PROGRAM:Bulletin na stiahnutie nájdete napríklad na Zilina.sk.Nová synagóga - centrálny priestorYOU ARE HERE / Tomáš MorávekZáklad inštalácie vychádza z rovnomenného divadelného predstavenia v réžii Petry Tejnorové, tanečníkov a performerov Jara Viňarského, Terezy Ondrovej a Nathana Jardina, scénografky Adriany Černej, sound designéra Dominika Žižku.Je vôbec možné zažiť niečo ako číry okamih prítomnosti? Alebo sme neustále vlečení našou minulosťou, predsudkami, nahromadenou skúsenosťou z minulosti a plánmi do budúcnosti?Je možnosť medzi hektickou produkciou významu skutočnosti a rezignáciou na schopnosť vnímať, zažiť čas iného druhu, počas ktorého sa iba jednoducho pozeráme?A myslíš si, že vidíš to, čo ja?Jedna sféra, uzavretý priestor, otvor, ktorým vojdú diváci, po obvode sú inštalované lavičky. Na vonkajšej strane kruhu sú umiestnené reproduktory. V strede kruhu je valec vyrobený z plexiskla, visiaci vo výške, pod ním nádoba s vodou a poháre. Prehráva sa hudba z predstavenia, hlasový prejav, zvuková stopa…Inštalácia bude prístupná oba dni v hodinových vstupoch o 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00.www.tomasmoravek.euNová synagóga - kaviareňעַיִן / Tomáš MorávekObjekt použitý v inštalácii je zapožičaný z inscenácie Shadow Meadow režiséra Jana Mocka a svetelného dizajnéra Davida Prokopiča.Svetelná inštalácia podporujúca atmosféru zimnej modlitebne Novej synagógy, ktorá v súčasnej chvíli slúži ako kaviareň vedená FrickoBrothers.www.tomasmoravek.euInštalácia bude prístupná oba dni 13.00 - 22.00.Rosenfeldov palácØUROBOROS / Alex Zelina a Radovan DragaTechnická spolupráca: Dioníz TroškoZvukový dizajn: Adam DekanSvetelná spolupráca: LED strip studioMotorická časť: Samuel FajnorØuroboros sa interpretuje ako symbol večnej obnovy alebo kolobehu života, smrti a znovuzrodenia. Symbolizuje cyklickú povahu vesmíru: stvorenie zo zničenia, život vznikajúci zo smrti. Zdá sa, že aj my ako ľudia sa riadime týmto základným kódom vesmíru. Keď tvoríme a ničíme. Príroda zvíťazí. Ponorte sa do seba.www.alexzelina.comInštalácia bude prístupná oba dni 17.00 - 22.00.Rosenfeldov palácFLOCCINAUCINIHILIPILIFICATION / Karel Karlos ŠimekZvuk: ErlkönigInštalácia sa voľne inšpiruje secesnou architektúrou Rosenfeldovho paláca a vníma ju ako prázdne plátno, ktoré poskytuje umelcovi priestor pre vyjadrenie. Snaží sa pracovať s ornamentálnosťou a záľubou vo farbách secesného slohu. Pracuje taktiež s princípmi plynulej secesnej línie a akcentuje štylizáciu, typickou pre secesné diela.www.karelkarlossimek.euInštalácia bude prístupná oba dni 17.00 - 22.00.Považská galéria umeniaGALAXIA / sedemminutHudba: Stroon Priestor, nikdy nekončiace skúmanie vlastných možností a schopností, hranice vnímania, reflexia videného a počutého - to všetko v pokojnom rytme STROONovej hudby môže a nemusí pôsobiť ako symbolicky žiariaca aura inštalácie od sedemminut. sedemminut a jeho atmosférické svetelné zdroje v interiéri Považskej galérie umenia sú prvkami #placetobe a #mustsee predstavujúce ďalší rozmer zážitku. Dielo vzniklo s podporou festivalu Biela noc.www.sedemminut.skInštalácia bude prístupná oba dni 17.00 - 22.00.Štúdio Mestského divadlaAWAKEN MONSTERS / Alex Zelina a Radovan DragaZvukový dizajn: Adam DekanKedysi mýtus sa teraz stáva skutočnosťou? Svet zložený z pozostatkov ľudskej techniky, ktorému sa príroda prispôsobila, aby prežila. Novodobé organizmy vytvorené z odpadu a recyklovaných materiálov sa stávajú živými. Umelci varujú ľudí pred znepokojujúcou, no možnou budúcnosťou našej planéty.www.alexzelina.comInštalácia bude prístupná len v piatok 17.00 - 22.00.KonzervatóriumSTEREORAMA / mammasONicaUmelecký riaditeľ: Luca PulvirentiStereorama je site-specific inštaláciou, v ktorej vibrácie farby a zvuku sprostredkujú živý dialóg medzi virtuálnym priestorom a vnímateľným prostredím.Farebné svetelné zdroje sú zachytávané do digitálnych pigmentov - od aditívneho modelu po subtraktívne miešanie. Vnímanie farieb tak môže byť individuálnym, ale i kolektívnym zážitkom.Vibrácie a farby v pohybe sa stávajú kompozíciou, putujúcou skrz čas a priestor, od Vedomia k Svedomiu.www.mammasonica.orgInštalácia bude prístupná oba dni 17.00 - 22.00.
#Výstava #Festival
Info
Enigma (kooperatívna hra)
Enigma (kooperatívna hra)
20. 3. 2022 o 10:00 a 13:00„Enigma je šifrovací stroj z 20. storočia, ktorý zohral významnú úlohu v udalostiach 2. svetovej vojny. Pokusy o prelomenie jeho šifry viedli k začiatku éry počítačov…"A tiež je to názov interaktívnej kooperatívej hry, kde si dvaja „nemeckí bratia" budú merať sily so skupinou hráčov (dospelých či rodičov s deťmi…). Vyzývajú ich ako jednotku s potenciálom stmeliť sa a zorganizovať, využiť rôznorodé schopnosti každého jednotlivca a prekonať ich nástrahy. TO je jediná cesta, ako ich poraziť; rovnako ako II. svetovú vojnu vyhrali spojenci aj ich je možné poraziť len spoločne.Zistili sme, že slovenčina nemá adekvátny preklad českého výrazu „bojovka". A prišli sme aj na to, prečo. MÁLO SA HRÁME! Bojovka nie je, ako si mnohí myslia, hra, v ktorej sa bojuje. Bojovka je hra plná úloh, príbehov, šifier, hádaniek, básní a hlavne zábavy! Zažite s nami bojovku vo Sphére, zažite Sphéru úplne inak. Hrať sa môžu veľkí aj malí.Nepotrebujete k tomu nič špeciálne, nepotrebujete predošlé skúsenosti s hrami. Len príďte!V prípade záujmu o viac informácii či prihlásenie sa do hry, píšte na maria@stanica.sk.Cena pre osobu 8 eur, dieťa 4 eur, rodinný lístok 20eur.Reakcie účastníkov:…po skončení se otáčím na manžela :,, Víš, že to nebyli Němci, že jo, že jsi jim tak pomáhal s pravopisem. „odpověď :,, Nekecej, fakt?! “. Takže herecký výkon neskutečný?. Za mě bylo naprosto dokonalé vtažení účastníků do děje a možnost se osobně setkat s herci. Oceňuji, že v dnešní době se někdo snaží zapracovat na spolupráci lidí, protože mi přijde, že se čím dál víc lidé odcizují a snaží si hrát pouze na svém písečku. Takže za mě nápad úžasný, jedinečný a příště jdeme znovu. Díky, díky, díky!…… byl jsem poprvé a musím říci že jsem velice překvapen, jak se do toho zapojily všichni přítomni, nebyl žádný rozdíl malý velký, přeji vám hodně takových akcí s velkou účastí, a pokud to bude možné, budeme docházet, jak nejvíce půjde na vámi pořádané akce. Ještě jednou velké díky s celou rodinou. Děti si to moc chválily, cituji: „bylo to skvělý“. Mějte se krásně..…prosím, oběma vyřiďte, že to byla pecka. Měla jsem skupinku kluků ve věku 8, 8, a 10 a užili jsme si to náramně, tak dobře připravenou hru pro děti jsem dlouho nehrála. Vtaženi jsme byli všichni. Ačkoli jsme „nevyhráli“, měla jsem pocit, že výsledná „prohra“ nebyla důležitá, šlo o ten prožitek……Doma jsme vyprávěli o Enigmě synovi Davidovi (14), který byl velmi zklamaný, že se nezúčastnil. Domnívali jsme se, že je program určen spíš pro menší děti, a tak zůstal doma. Neuvažují autoři o verzi pro starší děti?… …pro Reinholda a Heinricha: kdykoli budete podobnou akci v Usti v budoucnu planovat, hlasime se v plnem poctu…A vlastne jeste jedna vec: v jake knizce byla ulozena karticka, ke ktere se vazal (asi) Goetheho text (asi) z Fausta… mela to byt str. 79, prosli jsme vsechna dila od Goetheho a nic nenasli… Ale mozna jsem vedle, jak ta jedle ? Diky a paaa L….…A vyřizuju nadšení​, o víkendu mi kamarádi psali, že doma nemluví o ničem jiném a dnes v knihovně jeden tatínek povídal, jaká to byla pecka. Při uklízení jsem našla verše o vaně pana Weinmanna..kdybych předem věděla, jak geniální to máte, naplánovala bych to jako víkendovou událost na celé odpoledne a ne všednodenní páteční, kdy každý chce domů.. Moc děkujeme!!Hru z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Kvíz / Hry
INFO
Sedem rokov v Absynte
Sedem rokov v Absynte
Správy o ruskej invázii na Ukrajinu vydavateľstvo zasiahli uprostred príprav ich siedmych narodenín. Program oslavy sa zatiaľ rozhodli nemeniť a vedzte, že sa nebránia diskutovať aj do rána na rôzne témy. Srdečne vás oni a my spolu s nimi pozývame do Novej synagógy v Žiline!„V Absynte sa knihám venujeme už siedmy rok. Naše výročie si s nami príde pripomenúť poľský reportér Marek Rabij, autor knihy Život na míru. Keď sa v roku 2013 v Dháke zrútila textilná továreň Rana Plaza a pochovala v troskách viac než tisíc ľudí, Marek Rabij sa vydal do Bangladéšu. Hovoril s ľuďmi, ktorí prišli o svojich blízkych aj s tými, ktorí za minimálnu mzdu plnia naše šatníky kúskami fast fashion. Po diskusii bude nasledovať malé narodeninové posedenie a koncert slovenského pesničkára Chrissa Ellysa. Chriss je sólo umelec pochádzajúci z Prešova, v jeho tvorbe sa prelína indie-folk s prvkami popu. Počas večera si navyše budete môcť v rámci swapu kníh vymeniť vašu obľúbenú absyntovku za inú alebo doplniť chýbajúcu pásku.“AbsyntMarek Rabij je poľský novinár, cestovateľ a reportér. Zameriava sa na problematiku globalizácie a jej vplyvu na náš každodenný život. Pôsobil v denníku Gazeta Wyborcza a viac ako 15 rokov aj v týždenníku Newsweek Poľska, v súčasnosti pracuje pre prestížny Tygodnik Powszechny. Za reportáž Život na míru bol nominovaný na cenu Grand Press a reportážne ocenenie Teresy Torańské.https://www.absynt.sk/zivot-na-miruVstup na podujatie je voľný.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Diskusia #Koncert
Info
Koncert pre Ukrajinu v Žiline
Koncert pre Ukrajinu v Žiline
V krajských mestách sa uskutočnia Koncerty pre Ukrajinu, ktoré organizuje Hudobná únia Slovenska v spolupráci s partnermi z regionálnych kultúrnych inštitúcii, občianskych iniciatív a samospráv. “Koncerty pre Ukrajinu sú spoločným vyjadrením podpory a ľudskej súnaležitosti s Ukrajinou a jej obyvateľmi. S tými, ktorí zo strachu o svoj život i život svojich najbližších práve húfne opúšťajú svoje domovy i tými, ktorí ostali a rozhodli sa brániť svoju vlasť. Je tiež venovaný kolegyniam a kolegom z ukrajinskej kultúrnej scény, s ktorými nás spájajú roky spolupráce, ľudských vzťahov a priateľstiev. Aj im budú venované tieto koncerty, aj na ich podporu akoukoľvej cestou budeme apelovať, či už na koncertoch, alebo v rámci prebiehajúcich zbierok. Za každé gesto pomoci a podpory vopred ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle,” uviedol za organizátorov Lumír Mati z Hudobnej únie.Program koncertu v Žiline, Mariánske námestie od 16.00:Marosh / PlayBrian BajakRodion Sun Lion (Ukrajina)Barbora ŠvidraňováNebeská muzikaQueenshowDaša fon FľašaKlanMoonmanPeter CmoríkArzénAyaHTModeruje Nikita Slovák, ktorý akciu v mene Hudobnej únie aj zorganizoval v spolupráci Mestom Žilina, Klubom Smer 77, Spicybrown (Eventhouse) a nami.Priamo na námestí môžete kúpou modrožltého odznaku podporiť aktivity vznikajúceho ukrajinského komunitného centra na Štúrovej 10 - Ukrajinský dom Žilina (viac info nájdete vo FB skupine Žilina pomáha Ukrajine). Ďakujeme!Po skončení koncertu pozývame o 18.00 do kníhkupectva Artforum na diskusiu Fedora Blaščáka s Michalom Havranom a Irynou Rybovich Zastavme ich bratia.Vaše symbolické vstupné je finančná podpora pre:Magna https://donate.magna.org/sk/ukrajina/Ukrajinský Červený kríž https://redcross.org.ua/Človek v ohrození https://clovekvohrozeni.sk/humanitarna-pomoc/ukrajina/Slovensko-ukrajinská humanitárna organizácia https://smespolu.org/ako-pomoct/Slovenská katolícka charita charita.darujme.sk/ukrajinaKto pomôže Ukrajine www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajinePriamo na námestí môžete kúpou modrožltého odznaku podporiť aktivity vznikajúceho Ukrajinského komunitného centra na Štúrovej 10 - ˇZilina pomáha Ukrajine. Ďakujeme!
#Hudba #Koncert
Info
Malý princ pristáva vo Sphére
Malý princ pristáva vo Sphére
Hráme 3. a 4. marca o 17:30Tanečné predstavenie naprieč generáciami a planétami, ktoré u nás pripravujú naši susedia z Centra pohybu a tanca Labyrint. Názov ich aktuálneho vzdelávacieho projektu Tancom naprieč generáciami, priestormi a planétami našepkáva, že pôjde o hravý tanečný experiment. Jeho cieľom je spoločná tvorivá práca a tanečný zážitok, vo februári naplánovaný vo Sphére. Deti a dospelí z pravidelných tanečných dielní a tréningov, ktoré v centre realizujú, tu počas celého mesiaca spoločne tvoria (nielen) pohybový materiál inšpirovaný príbehom Malého princa.Možno ich stretnete počas otváracích hodín ako sa hrajú, tancujú, objavujú, lietajú a pristávajú. A možno aj vás pozvú do tanca. Záverom tohto mesačného tvorivého procesu bude hravé pohybové predstavenie, ktoré spoločne vytvoria, pre malých i veľkých divákov i tanečníkov.  Projekt realizuje Tanečné divadlo Alternatív o.z. v spolupráci s Novou synagógou.Tvorivý tím: Bashka Jombíková, Zuzka Burianová, Anka Mamojková, Juraj Gábor, súbor TDA deti a TDA dospelí.Účinkujú: Anabelka Šimová, Eliška Várnai, Barborka Juhásová, Agátka Kotrhová, Terezka Chabanová, Rebeka Sedliačková, Mila Rojas, Hanka Lihocká, Laura Briššáková, Dorka a Klárka Zorkovské, Dianka a Adelka Baštekové, Alžbetka Zacharová, Terezka Dobšinská, Sára Budinská, Karolínka Žuffová, Simonka Gaňová, Marína Janáková, Lucka Dulová, Saška Medvecká, Peťa Páchniková, Ľubica Zacharová, Lenka Palečková, Martina Hronská, Anna Zorkovská, Kamil Mihalov, Mirka Kobrtková, Tomáš Hudcovič, Zuzana Burianová, Barbora Jombíková
#Tanec
Počet termínov: 2
INFO
Hudba Sphér a Rodion Sun Lion (Ukrajina)
Hudba Sphér a Rodion Sun Lion (Ukrajina)
Pozývame vás na koncert a hudobnú performance ukrajinského basgitaristu Rodiona Sun Lionavo vo Sphére v Novej synagóge o 19:00. Môžete prísť ako divák a sledovať proces vzniku novej hudby, alebo sa môžete zapojiť do tvorby.“Každý človek má v sebe hudbu a svoj jedinečný zmysel pre muziku aj rytmus. Nezáleží na tom, či je hudobník alebo nie. Chcem ľudí inšpirovať. V rámci spoločnej komunikácie dokážeme vytvoriť niečo hudobne osobitné. Diváci môžu prispieť k spoločnej kompozícii, ktorá bude vychádzať z ich vnútra,” povedal o svojom projekte Rodion Sun Lion.Ako to bude fungovať? Môžete si vo svoje hlave predstaviť čokoľvek – spomienky, obrazy, príbeh, emóciu. Rodion pre vás na základe vašej predstavivosti vytvorí priamo na mieste hudobnú kompozíciu a zahrá na basgitare. Pomocou loopera bude postupne vrstviť viaceré melódie do harmonického celku. Môžete mu na začiatku vyťukať základný rytmus alebo tempo. Skladby budeme nahrávať. Vo Sphére takto vznikne za účasti divákov nový album. Ten bude dostupný na internete. Môžte byť jeho spolutvorcom. OFF-PROGRAM: Ako bonus, po koncerte vo Sphére, bude od 20:30 v bare Novej synagógy nasledovať improvizovaný jazzovo a art-rockovo ladený koncert Rodiona Sun Liona s ďalšími žilinskými hudobníkmi, na ktorý je voľný vstup. Basgitarista Rodion Sun Lion a narodil sa v Kazachstane v meste Tselinograd v rodine umelcov. Na basgitaru hrá od 16-tich rokov. Študoval konzervatórium - trombón a tubu. Od roku 1991 žije na Ukrajine. Hral a rôznymi kapelami viacerých žánrov: jazz, etno, rock, metal, rock, experimentálna hudba, elektronická hudba. Na svojom konte má tri sólové albumy, ktoré si môžete vypočuť tu. V Žiline vystupoval viackrát sólovo aj s rôznymi projektami, napr. Tango Tempo a naposledy so skupinou Charms Kids v roku 2018. Projekt dramaturgicky pripravil Róbert Blaško, v rámci programu Otvorená sphéra, kedy je Sphéra bez kurátorkého vedenia jej autora Juraja Gábora a je ponechaná fantázii jeho kolegov.
#Koncert
INFO
Slávka kreslí pre Synagógu
Slávka kreslí pre Synagógu
Mesačná rezidencia smerujúca k ilustrovaniu detských panelov o histórii Synagógy a zošita približujúceho súčasné umenie.So Slavomírou Ondrušovou sme v poslednom čase spolupracovali už viackrát. Môžete si ju pamätať z kresliarskych seáns, ktoré sme hostili počas lockdownov, ako aj z rezidencie a výstavy vo Sphére (máj a jún 2021). Tentokrát sme Slávku pozvali do malého tímu, ktorý vyvíja “nástroje” hravou formou približujúce históriu Novej synagógy, ako aj súčasné vizuálne umenie. Prajeme si, aby výstavy, ktoré si u nás v Synagóge nachádzajú miesto boli vnímané aj širšou verejnosťou. Hľadáme spôsoby ako umenie približovať aj návštevníkom, ktorí sú možno v galérii prvý raz v živote. Veríme si, že na niečo prídeme a tešíme sa na Slávkine kresby!Vizuálna umelkyňa Slavomíra Ondrušová (1985) je permanentný hľadač, má v sebe nárok – nespokojnosť a naopak hravosť - otvorenosť. Tá sa prejavuje hlavne v nenaplánovateľnosti, neracionálnosti, kde získava pocit autenticity. Dôležitý je pre ňu tvorivý proces, zmena i tešenie sa na bytie tu až tam. Vyštudovala umelecký šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a permanentne jeho charakteristiky a konvencie prehodnocovala a obohacovala práve v porovnaní s povahou média kresby. S Milanom Vagačom desať rokov toto médium skúmali na platforme časopisu Magazín X. Svoju dizertačnú prácu napísala v priebehu rokov rovnako ix-krát, aby ňou pre seba a akademický svet priniesla dávku zmysluplnosti. Ak by v súčasnosti nebola v Žiline, mohli by ste ju stretnúť v kníhkupectve Ex-libris Slovenskej národnej galérie alebo na workshopoch Kresliarska seansa, kde nekonvenčne zdieľa svoje skúsenosti s kresbou a motivuje, búra strach a predsudky každého, kto sa prihlási. Odhodlanie sa k plneniu listov papiera, sranda a ľahkosť zúčastnených sú toho výsledkom.
#Rezidencia
Info
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Sme radi, že programy výtvarného vzdelávania pre školy máme aj počas pandemickej situácie otvorené! Vnímame ako dôležité, aby aj v týchto náročných podmienkach mali deti možnosť zažívať umenie. Zároveň reagujeme na aktuálne opatrenia a s tým súvisiace potreby vás aj žiakov - snažíme sa zaistiť čo najbezpečnejšie podmienky pre vašu návštevu. V doobedných hodinách máte ako skupina galériu len pre seba a neprichádzate do kontaktu s ďalšími návštevníkmi, pričom lektorka aj celý tím Novej synagógy je zaočkovaný. Dezinfekcia rúk aj priestorov je samozrejmosťou.V prípade, že by ste nemohli prísť do galérie, naše programy je možné realizovať dištančne ako online sprevádzanie výstavami. Lektorka Simona Gottierová s vami doladí detaily návštevy/prednášky podľa vašich špecifických potrieb.-------------------------------------------------------------Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0918 104 294. Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umenia – aj prvých 5 mesiacov tohto roka sa bude všetko točiť okolo guľatej Sphéry.Praktické*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.Programy1. Hore-dole-horejanuár - marec 20223 - 11 rokov, 60 minútTým najmenším chceme v tomto programe ukázať drevenú konštrukciu Sphéry ako zrkadlo - je totiž presným odrazom kupoly Synagógy, ktorá sa týči hore nad ňou. Zrkadlí a pomyselne prináša dole pod naše nohy a na “dotyk” nielen kupolu, ale aj vzduch nad nami, oblohu a vesmírne nekonečno. Budeme spoločne dvýhať hlavy hore - kam až dovidíme? Tiež budeme z rôznych materiálov vytvárať oblaky a priania a vypúšťať ich hore do vzduchu nad nami.2. Sphéra ako Slnkojanuár - marec 20223 - 11 rokov, 60 minútNajmenších návštevníkov pozývame zažiť Sphéru ako obrovskú vriacu guľu - Slnko. V atmosfére žlta, tepla a svetla sa hravou formou budeme spoločne viac dozvedať o Slnku vo vesmíre, ale aj o tom ako ho cítime tu na Zemi. Program podporuje imagináciu detí v tomto veku a kooperáciu triedy/skupiny. Súčasťou je aj tvorivá úloha, v ktorej si deti skúsia prácu s výtvarným materiálom.3. Plno-prázdno-plnoJanuár - marec11 - 18 rokov, 60 - 90 minútStarších žiakov pozývame Sphéry sa dotknúť, zažiť ju a rozprávať sa v otvorenej spoločnej diskusii o tomto zavnímanom. Našou témou bude dualita plnosti a prázdna. Budeme sa pýtať kedy alebo kde je podľa nich jedno alebo druhé najväčšie a či vlastne úplné prázdno existuje. Je teraz vo Sphére? Predstavíme si tiež slávne diela z dejín umenia, ktoré prázdno tematizujú a spolu so žiakmi ich budeme interpretovať. Sphéra je vlastne taká obrovská drevená miska, ktorá čaká na zaplnenie - čím by ju zaplnili oni? Súčasťou programu je totiž aj kreatívna úloha, v ktorej si dopĺňanie Sphéry sami vyskúšajú.4. Hviezdna história Novej synagógy január - jún 202211 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase  – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ –  uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.-------------------------------------------------------------Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
#Diskusia #Workshop #Výstava
Info
Stroon & DevKid: Temple Timbre Embers
Stroon & DevKid: Temple Timbre Embers
Sphéra ako dejisko nevšedného „chrámového“ projektu. Pozývame na audio-vizuálnu transformáciu nového albumu v podaní hudobného umelca Dalibora Kociana (Stroon, foto kredit: Jan Kuča) a vizuálneho umelca Jána Šicka (DevKid).Konceptom nezvyčajného albumu Temple Timbre Embers (v preklade „Chrámové žeravé uhlíky”, album vyšiel na Deadred Records a Starcastic Records vo forme oranžového vinylu i digitálne) je chrámová hudba súčasnosti. Avšak chrámová len po stránke formy, v obsahu bez akejkoľvek náboženskej tematiky. V kompozícii a zvuku ôsmich skladieb (1. Shall We, 2. Would You, 3. May I, 4. Can’t We, 5. Should I, 6. Could You, 7. Might We, 8. Are We) je na jednej strane prítomná snaha o zachytenie a sprostredkovanie majestátnosti, veľkoleposti a hutnosti chrámovej hudby, no na druhej strane je tu zrejmé prepojenie na klubovú tanečnú elektroniku, ktorá sa pripomína „flumeovskými” syntezátormi - aj keď hudba nie je tanečná navonok, skôr pulzuje a vťahuje zažívať rytmus, pri ktorom sa človek nemusí fyzicky hýbať.„Snažil som sa využívať zvuky ako pri kompozícii pre komorný orchester. Tomu odpovedá ich rozloženie v rámci celej nahrávky, možno si to predstaviť ako sláčikový orchester s vibrafónom. V porovnaní s mojou predchádzajúcou tvorbou používam vibrafón skôr ako farbu než ako sólový nástroj. Je tu pre mňa metaforou zvonov v chráme.”Stroon„Vizuálna koncepcia projektu vychádza z idey zmrazenia určitého momentu v čase. Kontemplácia či meditácia. Vizuál je založený na generovaných simuláciách pohybu ‘žeravých uhlíkov’ v čase a priestore, podliehajúcich rôznym parametrizovaným zákonitostiam. Pohyb častíc je vizualizovaný trajektóriami, ktoré tvoria priestorové štruktúry – vizualizujú priebeh pohybu v rôznych časových výsekoch. Poslucháč či divák môže rozjímať v zmrazenom časopriestore, kde je dočasné oddelené od večného, kde je každodennosť nahradená nevšednosťou, rovnako, ako sa o takýto posun snažili stavitelia chrámov. Vytrhnutie duše zo všednosti do stavu bytostnej bdelosti.ʺDevKidVo vstupnom je už započítaná aj prehliadka (platí iba v deň konania podujatia). Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Pozn. Podujatie realizujeme pri zachovaní aktuálnych opatrení, robíme všetko pre to, aby sme ostali bezpečným priestorom pre kultúru a umenie. Ďakujeme, že ste zodpovední voči vlastnému zdraviu aj zdraviu ostatných.
#Hudba #Iné
INFO
Jeden na jedného - individuálne komentované prehliadky výstavy alebo tvorivé dielne
Jeden na jedného - individuálne komentované prehliadky výstavy alebo tvorivé dielne
Pozývame Vás na návštevu formou individuálnej komentovanej prehliadky alebo tvorivej dielne pre jedného návštevníka, dvojicu či rodinu. V zime aj na jar 2022 priestor synagógy ešte vždy zapĺňa monumentálna inštalácia Sphéry Juraja Gábora. Aktuálnou výstavou Vás prevedie výtvarníčka Simona Gottierová, ktorá tiež lektoruje vzdelávacie programy pre škôlky, školy aj dospelú verejnosť – Na vlastné oči.Formát Jeden na jedného je určený širokej verejnosti - Vám, ktorí radi objavujete súčasné výtvarné umenie. Nie je kurátorskou komentovanou prehliadkou, skôr vytvára priestor pre Vaše subjektívne vnímanie a interpretovanie diel. Simona v tejto prechádzke galériou reaguje priamo na Vás a teda Vaša návšteva môže mať rôzne podoby; od počúvania, cez dialóg až po tvorenie z materiálu vlastnými rukami. Vítané sú Vaše deti!prehliadky prebiehajú v dňoch pracovného týždňa v čase medzi 8:00 - 19:00objednajte sa vopred na tel. 0918 104 294 alebo emailom na simona@novasynagoga.sk vstupné: príplatok 5,00€ za individuálne sprevádzanie, ktorý sa pripočíta k cene vstupného na výstavu (5,00€/dospelí a 3,00€/deti, študenti a seniori), či už ste jeden alebo skupina do 6 ľudí.
#Diskusia #Workshop #Výstava
INFO
ONLINE Spectrum Quartett: CUBUS
ONLINE Spectrum Quartett: CUBUS
Pred časom sme boli nútení koncert s novými kompozíciami slovenských skladateľov zrušiť. Teraz máme o to väčšiu radosť z toho, že vám ho môžeme ponúknuť v živom prenose z našej kaviarne.Ďakujeme za podporu kúpou dobrovoľného vstupného.Hudobné zoskupenie Spectrum Quartett premiérovo uvádza čerstvé autorské kompozície od štvorice pomerne mladej, no už veľmi známej generácie slovenských skladateľov narodených medzi rokmi 1984 a 1988. Autorka Lucia Chuťková i autori Vladislav Šarišský, Michal Paľko a Peter Duchnický boli už počas štúdia výnimoční svojím osobitým prístupom k hudbe. V súčasnosti sa ich diela neustále objavujú v dramaturgiách podujatí a festivalov venujúcich sa nielen súčasnej klasickej hudbe, ale aj iným hudobným žánrom.Účinkujú: Ján Kružliak ml. / husleMiroslav Vilhan / husleBranislav Bielik / violoncelloPeter Dvorský / viola Program:Peter Duchnický:4 kusy pre sláčikové kvartetoExogenes (Suonoris)IntermedioKontrasFinalisVladislav Šarišský:Sláčikové kvarteto č. 6Michal Paľko:Sláčikové kvarteto č. 5, BOXGrooveMixture LinesBoxCadenza LinesLucia Chuťková:Loose in Blues, sláčikové kvarteto č. 1I.II.III. Iniciátorom projektu je Ján Kružliak ml. Všetky kompozície v programe vznikli v roku 2020. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Hudba #Classical #Koncert
Info
PRESUNUTÉ NA 2022: Kamene zmiznutých - uloženie prvých Stolpersteine v Žiline a diskusia s Petrom Salnerom
PRESUNUTÉ NA 2022: Kamene zmiznutých - uloženie prvých Stolpersteine v Žiline a diskusia s Petrom Salnerom
Pôvodne plánovanú akciu na konci novembra zrušil pandemický lockdown, nový dátum predpokladáme v januári 2022 alebo aj neskôr, prispôsobíme sa platným obmedzeniam. - - -Pozývame na slávnostné osadenie prvých Kameňov zmiznutých (Stolpersteine) v Žiline. Stretneme sa v kaviarni Novej synagógy so známym etnológom, judaistom a bývalým predsedom bratislavskej židovskej obce Petrom Salnerom. Jeho rodinný príbeh ukrýva tajomné prepojenie so žilinskou rodinou Hornovcov. Tých v jeseni 1944 deportovali do koncentračného tábora Osvienčim a zavraždili. Po diskusii sa prejdeme spoločne na Mariánske námestie 4, kde Hornovci bývali. Tam do chodníka pred domom ceremoniálne uloží pamätné Stolpersteine študent umenia Martin Bízik. Môžete priniesť sviečku alebo kvet na pamiatku obetí fašistov.Kamene zmiznutých (Stolpersteine) pripomínajú a ctia pamiatky obetí fašistov, ktorými boli odbojári, politickí protivníci, Rómovia, ale najčastejšie Židia. Stolperstein (z nemeckého „kameň na zakopnutie“) je pevne vsadený do chodníka pred domom zavraždeného, okoloidúcim nenásilne pripomína zločin a miestnu históriu a dotvára verejný priestor. Na kameni s mosadznou tabuľkou (10×10 cm) je uvedené meno obete, rok narodenia a jej osud (zatknutie, deportácia či miesto zavraždenia). Pamätník vo verejnom priestore na zemi zahŕňa viacero symbolík – chodec naň natrafí každodenne pri bežnom pohybe po ulici, dáva možnosť stotožniť sa s obeťou a do budúcna varuje pred opakovaním zločinu, okoloidúci sa pohľadom na kameň na zem symbolicky klania pred obeťou.Kamene vytvoril a začal ukladať nemecký umelec Gunter Demnig z Kolína nad Rýnom v roku 1996. Dodnes bolo uložených takmer 100-tisíc Stolpersteine v 27 krajinách po celej Európe – od Francúzska po Rusko a od Nórska po Grécko. Žilina sa tak stáva súčasťou najväčšieho pamätníka na svete (tak nazýva túto iniciatívu Wikipédia). Zároveň si pripomíname 10 rokov Kameňov zmiznutých na Slovensku. #zakopnime, aby sme už nikdy viac nezakopli.
#Diskusia
Info
ONLINE Čierne na bielom: Cesta k prijatiu iných vedie cez nás
ONLINE Čierne na bielom: Cesta k prijatiu iných vedie cez nás
Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z oblasti vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. Vo štvrtom tohtoročnom on-line vydaní uvedie psychologičku a lektorku Vieru Hincovú, ktorá sa dlhodobo venuje rôznym zraniteľným skupinám a zameriava sa na možnosti ich podpory. Na záver diskusie odprezentuje Pavlína svoj video projekt Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia (2021), venovaný téme transrodovosti. Ako súvisí téma inklúzie a diverzity s témami transrodovosti a čo je to vlastne neurodiverzita? Ako sa odráža prijatie seba samého ako človeka v prijímaní rôznorodosti sveta a ľudskej skúsenosti? Existujú vôbec objektívne kritériá "normality" alebo je to len pomocný koncept, ktorý nám v niečom pomáha, a v inom nás zase môže brzdiť a brániť nám lepšie porozumieť svetu okolo nás?Mgr. Viera Hincová je psychologička a lektorka. Vyštudovala klinickú a poradenskú psychológiu na FF UK v Bratislave a absolvovala výcvik v procesorientovanej psychológii. Vyrastala s mladšou sestrou s Downovým syndrómom, preto sa rozhodla venovať vzdelávaniu pracovníkov zariadení sociálnych služieb v metódach práce a komunikácie s ťažko a viacnásobne postihnutými, založených na originálnej metóde minimálnych signálov. 10 rokov práce v tejto oblasti s viac ako 2000 účastníkmi z celého Slovenska prezentovala na 1. medzinárodnej konferencii IAPOP – Medzinárodnej asociácie procesorientovanej psychológie v Londýne. Už v tom čase sa stretla aj s problematikou autizmu a neskôr zistila, že jej dieťa má Aspergerov syndróm. Téma prijatia inakosti a diverzity pre ňu srdcovou záležitosťou i preto, že jej dcéra je zároveň transrodová. Je tiež blogerka a spoluautorka podcastov Deti bez návodu (nájdete na spotify) a portálu o neurodiverzite #beznávodu. Vedie vzdelávaciu organizáciu A Centrum a celoslovenské združenie rodín s Aspergerovým syndrómom HANS. Od roku 2018 realizovala sériu projektov Cesty k inklúzii, realizuje živé knižnice rodičov detí s Aspergerovým syndrómom a neurodiverzitou. V tomto roku iniciovala vznik siete odborných organizácií so zameraním na AS a na jeseň organizovala konferenciu Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR. Pavlína a Viera sú členkami Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, ktorí sa zasadzujú za práva svojich detí.  Združenie za svoje aktivity, predovšetkým Otvorený list poslancom a poslankyniam Národnej rady, bolo nominované na Cenu inakosti 2021. Na záver diskusie uvedie Pavlína Fichta Čierna v premiére svoj videofilm Chris alebo Stred sveta / Pravda podľa vcítenia, na ktorom pracovala v roku 2021 s podporou štipendia z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia.
#Diskusia #Prezentácia #Online stream
INFO
ONLINE Eurosuvenír: nula-eurové bankovky Novej synagógy a Žiliny
ONLINE Eurosuvenír: nula-eurové bankovky Novej synagógy a Žiliny
Predaj nula-eurových bankoviek s motívom Novej synagógy a Žiliny začína v stredu 15. 12. 2021 o 9.00 na stránke www.kaviarensynagoga.sk.Vydať prvú dvojicu obľúbených eurosuvenírov zo Žiliny sa rozhodli naši kamaráti zo kaviarne Novej synagógy - bratia Frickobrothers.. Na nula-eurové bankovky, ktoré sa (okrem toho, že sa nimi nedá platiť) nelíšia od skutočných peňazí, vybrali panorámu Katedrály a Burianovej veže (Žilina) a našej Synagógy.Pôvodným cieľom bolo pozvať na návštevu k nám čo najviac ľudí z celého Slovenska i zahraničia, ktorí sa zbieraniu nula-eurových bankoviek venujú a cestujú vďaka svojej záľube na miesta, kde sú vydané. Nová forma kultúrnej a poznávacej turistiky tak podporuje tieto destinácie. Bohužiaľ kvôli lockdownu fyzický predaj bankoviek nie je možný - množstvo záujemcov by prekročilo obmedzenia zhromažďovania v čase. Z dôvodu bezpečnosti a neistého konca lockdownu Frickobrothers pristúpili k neľahkému kompromisu - predávať nulové bankovky online a zasielať poštou. Aby ste tú svoju stihli dostať ešte pod stromček.Predaj nula-euro-bankoviek nájdete od 15. 12. 2021 od 9.00 na stránke www.kaviarensynagoga.sk a môžete to spojiť s nákupom ich výbornej Martella kávy z Talianska. Podporíte tak našu zatvorenú kaviareň. Ďakujeme!Inštrukcie k nákupu od Frickobrothers:Cena jednej nulovej bankovky je 3€.Cena vianočného balenia (250g káva + 6ks bankoviek) je 30€, resp. viac kávy a menej eurosuvenírov (1kg + 4ks bankoviek) je za 42€.Jedna objednávka môže obsahovať maximálne:- 2ks bankovky od 301 do 1000- 4ks bankovky od 1001 do 4000- 2ks anniversary od 4301 do 5000- 1ks vianočné balenie od 1 do 300Čísla bankoviek a vianočných balení sa nedajú vyberať. Ak budú v objednávke obe bankovky ŽILINA a NOVÁ SYNAGÓGA budú sa kaviarnici snažit poslať rovnaké číslo z každej.Frickobrothers si vyhradzujú právo predávať bankovky len formou online predaja na www.kaviarensynagoga.sk a vzhľadom na pandemickú situáciu nebude možný priamy predaj u nás na vstupe do výstavy v Novej synagóge ani v kaviarni, ktorá je zatvorená. Vďaka, že to rešpektujete!
#Iné
INFO
Máme zamknuté, ale nie nadlho!
Máme zamknuté, ale nie nadlho!
Ďakujeme vám - urobili ste tento rok, podobne ako my všetci, čo tu pracujeme, všetko, čo ste mohli. Dodržiavali ste pravidlá, správali sa zodpovedne a ohľaduplne. Hľadali ste prvé možné termíny, častokrát aj niekoľko sto kilometrov od domu, aby ste sa mohli očkovať. Vďaka vám a vďaka tomu sme spolu zažili (znovu) niekoľko mesiacov plných života, stretnutí, akcií. Cestovali sme a iní cestovali sem k nám. Bolo to super a ďakujeme za to!Bohužiaľ nás je stále málo na to, aby sme vírus porazili a preto končíme opätovne zamknutí. Mrzí nás to, do odvolania lockdownu budeme zatvorení a rušíme všetky plánované podujatia. Veríme, že to nebude nadlho a situácia sa zlepší natoľko, aby ľudia chránení očkovaním mohli znovu oživiť kultúrne centrá. Tešíme sa na vás a dovtedy zostaňme v kontakte na diaľku a (trochu) online. Je to iný lockdown ako minulú zimu. Nebojíme sa tak o seba ani o svojich blízkych - teda okrem tých, ktorí pracujú v nemocniciach a tých, ktorí sa do nich nedostanú, lebo kapacitu obsadili nezaočkovaní s Covidom. Bojíme sa hlavne o túto spoločnosť, bojíme sa o kultúru, či sa vôbec má kam vrátiť a či má v tejto krajine šancu žiť. Bojíme sa iného vírusu - egoizmu a tuposti polovice jej obyvateľov. Hlúposti, ktorá z nich urobila manipulovateľné stádo, ktoré nepresvedčí ani to, keď im umierajú alebo trpia ich rodiny, známi či susedia. Bojíme sa politikov, ktorí ich bezcitne hecujú a stratili akékoľvek zábrany a ľudskosť. Blahovci, Ficovci, Pellegriniovci, Mazurekovci, Uhríkovci aj Kotleby a ďalší sú roznášačmi smrteľnej nákazy a ťažko dnes v Európe nájsť zákernejších od nich. V auguste sa nám veľa ľudí čudovalo, prečo tak striktne a aktívne obmedzujeme vstup na podujatia, prečo si hneď v septembrovej zelenej farbe vyberáme vstup “len pre očkovaných”. Mali sme pravdu a keby to tak urobili všetci, nielen v kultúre, ale aj v gastre, zábave aj v zamestnaniach, neskončili by sme teraz zamknutí. Očkovala sa väčšina lekárov a vedcov, väčšina politikov a lídrov, biskupi aj akademici, väčšina športovcov, podnikatelia aj manažéri, väčšina učiteľov, väčšina ľudí z neziskoviek aj väčšina umelcov a kultúrnej obce. Urobila to aj väčšia polovica dôchodcov aj väčšina obyvateľov nášho aj hlavného mesta. Očkovala sa väčšina z vás - našich divákov. Na akcie v našom malom kultúrnom centre to bolo dosť, nemali sme doteraz ani jeden prípad, ani jednu karanténu. Ale celkovo na normálny život je to málo, spolu nás je stále len polovica. Aj v iných štátoch sa to nepodarilo na sto percent, aj tam je očkovanie poznávacie znamenie príslušnosti k múdrejšej, zodpovednejšej, empatickejšej časti obyvateľstva. Aj tam sa situácia zhoršuje, ale nikde vo vyspelom svete to nie je také zlé ako tu. Slová Zuzany Čaputovej: “Mám pocit, že nerozumiem krajine, v ktorej žijem,” si môžeme dať vytetovať.
#Iné
Info
Tomáš Janypka vo Sphére 11.
Tomáš Janypka vo Sphére 11.
Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka v priebehu celého roka 2021 opakovane vchádza do dialógu so Sphérou. .....V novembri Tomáš vstúpi do novovzniknutej výstavy (jej autormi sú Dana Tomečková a Peter Jánošík), kde bude svojou špecifickou citlivosťou reagovať na ďalšiu zo situácií - atmosfér Sphéry.Tentokrát to bude už jeho jedenásta návšteva drevenej konštrukcie a Tomáš bude reflektovať -  pozerať sa späť na to, čo už v tomto projekte od januára 2021 zažil. Bude zhutňovať už objavené v príprave na grande finále svojho pôsobenia vo Sphére......Východiskom celoročného skúmania je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni. Podoby a vyústenia autorovho tvorivého procesu v Synagóge sa ukazujú za chodu a na ceste - zakaždým reaguje na aktuálnu atmosféru meniacej sa podoby Sphéry.Súčasťou Tomášovho výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch. Tvorbou jeho kostýmu sa do tímu pridala Andrea Pojezdalová.Fotka: Marek JančúchRezidenčný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Rezidencia
Info
Dana Tomečková a Peter Jánošík krúžia okolo Sphéry
Dana Tomečková a Peter Jánošík krúžia okolo Sphéry
Výstava je znovu otvorená a predlžujeme ju do 9. 1. 2022. Pretože stojí za to, aby ste ju videli. Otvorená je každý deň okrem pondelka od 13.00 do 19.00 a vstupné, ktoré zaplatíte, venujeme na Vianoce kníhkupectvu Artforum v Žiline - a pre vás v podobe zľavy na knihy. Dana Tomečková a Peter Jánošík krúžia okolo Sphéry je štvrtou výstavou súčasného vizuálneho umenia v rámci ročnej kurátorskej koncepcie projektu Completing the Sphere / Dopĺňanie Sphéry, ktorého autorom aj kurátorom je Juraj Gábor.Výstava bola sprístupnená v utorok 16. novembra, ďalšia komentovaná prehliadky bola v stredu 24. 11. 2021 a potom prišiel lockdown. Počas neho sme sa rozhodli, že táto výstava nemôže skončiť len tak zatvorená, že musíme počkať, kým sa ju bude dať znovu vidieť. Najprv sme otvorili na výnimku ako kostol, neskôr už aj ako galéria, to je jedno. Dôležité je, že aspoň toľko môžeme - mať znovu otvorenú a pozvať vás.Naše výstavy obyčajne ukončujeme tvorivou dielňou a komentovanou prehliadkou, a pokiaľ to situácia dovolí, bude tomu tak aj v posledný deň tejto výstavy 9.1. 2022 popoludní. tentokrát sa k programu pridá aj performance Tomáša Janypku reagujúca na výstavu. V prípade, že by sa program nemohol uskutočniť s Vami naživo budeme hľadať spôsob ako Vám rozlúčenie s výstavou sprostredkovať online. Aktuálne informácie nájdete s blížiacim sa termínom tu - našom webe a fb evente.Výstava je o cestičkách, akými môže človek uchopiť vesmír do dlane. O tom, aké následky zanechal Veľký tresk a o spôsoboch hľadania a takmer nekonečnej túžbe pochopiť svoje miesto, rolu a zmysel bytia tu.Kurátorský text Juraja Gábora k výstave nájdete na našom blogu.Vznik diel Dany Tomečkovej podporil formou štipendia z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Art design - spoluautorstvo na nástroji na Veľký tresk: Marián Králik.
#Výstava
INFO
KONCERT ZRUŠENÝ Spectrum Quartett: CUBUS
KONCERT ZRUŠENÝ Spectrum Quartett: CUBUS
Je nám to ľúto, práve sme sa dozvedeli, že dvaja zo štyroch hudobníkov boli v kontakte s chorými a podstupujú povinnú karanténu. Želáme všetko dobré a budeme sa tešiť nabudúce. Zakúpené lístky cez tootoot.fm budú vrátené.Hudobné zoskupenie aktívne vo sfére tzv. novej klasickej hudby premiérovo uvádza čerstvé autorské kompozície od štvorice pomerne mladej, no už veľmi známej generácie slovenských skladateľov narodených medzi rokmi 1984 a 1988. Autorka Lucia Chuťková i autori Vladislav Šarišský, Michal Paľko a Peter Duchnický boli už počas štúdia výnimoční svojím osobitým prístupom k hudbe. V súčasnosti sa ich diela neustále objavujú v dramaturgiách podujatí a festivalov venujúcich sa nielen súčasnej klasickej hudbe, ale aj iným hudobným žánrom.Účinkuje sláčikové kvarteto Spectrum Quartett v zložení:Ján Kružliak ml. / husleMiroslav Vilhan / husleBranislav Bielik / violoncelloPeter Dvorský / violaProgram:Peter Duchnický:4 kusy pre sláčikové kvartetoExogenes (Suonoris)IntermedioKontrasFinalisVladislav Šarišský:Sláčikové kvarteto č. 6Michal Paľko:Sláčikové kvarteto č. 5, BOXGrooveMixture LinesBoxCadenza LinesLucia Chuťková:Loose in Blues, sláčikové kvarteto č. 1 I.II.III. Iniciátorom projektu je Ján Kružliak ml. Všetky kompozície v programe vznikli v roku 2020.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Hudba #Classical #Koncert
INFO
DRAW. EAT. REPEAT.
DRAW. EAT. REPEAT.
DRAW. EAT. REPEAT.Pozývame vás na spoločný neformálny večer s prezentáciou projektu KLOBÚK DOLU, workshopom animácie a dobrým jedlom.Tomáš Rybár sa u nás zastavil už niekoľkokrát. V rámci rezidenčného programu „Umelecká karanténa“ a svojho projektu NO EXIT vytváral veľkoplošné pohyblivé digitálne kresby, ktoré premietal na steny Novej synagógy. Na Stanici pod Rondlom vytvoril muralistickú maľbu #VIKTORKUBAL@SICKNICO ako súčasť svojho projektu KLOBÚK DOLU. V ňom sa venuje pôvodnej slovenskej animovanej tvorbe, menej prítomnému komiksu a opäť hojne zastúpenej satirickej kresbe. Motiváciou je podčiarknuť ich kultúrnu a výtvarnú hodnotu. V uplynulom roku vytvoril niekoľko takýchto malieb.Inšpiráciou pre vznik projektu je tvorba česko-slovenských autorov ako V. Kubal, Z. Smetana, B. Šejda a M. Zeman. Motiváciou je podčiarknuť ich kultúrnu a výtvarnú hodnotu a poukázať na výnimočnosť ich pôvodnej tvorby. Chcem využiť svoju skúsenosť s tvorbou muralistických malieb a v kombinácii s médiom animácie a videa. Mám záujem vytvoriť komplexné dielo rozmiestnené vo viacerých mestách Slovenska. Cieľovou skupinou je široká verejnosť využívajúca verejný priestor. Tomáš sa opäť vracia do Žiliny, aby tento projekt prezentoval a zároveň ponúkol workshop animácie ručnej kresby a flipbook animácie. Neformálny večer začne o 18:00 v Sngg studio.Pre účasť je potrebná registrácia u Nienke: nienke@stanica.skPoplatok za celý večer aj s jedlom je 15 eur.Kapacita je obmedzená na 8 ľudí
#Workshop #Gastro #Prezentácia
INFO
Silvia Rosani: AmotIon
Silvia Rosani: AmotIon
Zvuková performance talianskej umelkyne Silvie Rosani, ktorej dvojtýždňovú rezidenciu vo Sphére hostíme v rámci spolupráce s Žilina Beskydy 2026 a The European Media Art Platform (EMAP). (for English please scroll down)Rezidencia: 16. - 29. októberZvuková performance: 29. október o 17:00AmotIon spája hlasy návštevníkov s akustickými a hybridnými elektroakustickými nástrojmi a pretvára ich do jednotnej kompozície založenej na detekcii emócií, realizovanej live neurálnym sieťovým modelom. Hybridné AI nástroje imitujú, kontrastujú alebo ignorujú emócie detekované vo zvukoch. Tak ako si živí performeri pamätajú svoje stratégie počas improvizácie, aj algoritmom generovaný zvuk je podmienený predchádzajúcou naučenou skúsenosťou. Súčasťou umeleckej rezidencie v Novej synagóge bude adaptácia AmotIon systému do podmienok Sphéry, výstupom bude zvuková performance, skúmajúca vzťah týchto dvoch ekosystémov.Tento projekt vznikol počas umeleckej rezidencie v Centre nových médií RIXC (Riga, Lotyšsko), ako work-in-progress bol prezentovaný na Werkleitz Festival (Halle, Nemecko) a jeho dokumentácia vystavená na Ars Electronica Gardens 2021. Jeho upravené verzie budú prezentované nielen u nás, ale aj v Museum of Transitory Art (MoTA) počas SONICA Festivalu v Ľubľane. Finálna verzia inštalácie pocestuje naspäť do centra nových médií RIXC (Riga, Lotyšsko).Dokumentácia prezentovaná počas Ars Electronica:https://emare.eu/works/amotionAudioukážka z improvizácie s čelistom Nathanom Wattsom počas Werkleitz Festival.https://soundcloud.com/silvia-ro-1/amotion-rosaniwatts-improvisation-excerpt-1-werkleitzO Silvii:Silvia študovala kompozíciu najskôr na konzervatóriu v Taliansku, potom na Mozarteum Universität (Rakúsko) a zároveň vyštudovala elektronicke inžinierstvo. Má PhD z Univesity of London, kde aj prednáša. Jej hudba je prezentovaná na medzinárodnej úrovni, hraná súbormi aj sólistami. Venuje sa aj performance s elektroakustickými nástrojmi, ktoré sama navrhuje a produkuje.    Októbrový program vo Sphére sme sa rozhodli zasvätiť zvuku. Po tom ako sme v priebehu augusta a septembra prostredníctvom výstavy Simony Gottierovej a Rastislava Podhorského navozili do výstavných priestorov šesť ton piesku, pol tony sadry, igelitové vrecia plné zeminy s burinou, množstvo malých i veľkých kresieb, nainštalovali projekciu i televíznu obrazovku, zavesili na steny obrazy, rozmiestnili po zemi mnohé objekty, po tom ako sme hostili literárny festival a výstavu bonsajov, rozhodli sme sa priestor s drevenou monumentálnou konštrukciou mesiac testovať takmer nehmotne, cez zvuky a sluch. Na októbrovom programe spolupracujeme s Mappa editions a Žilina Beskydy 2026.English: Sound performance by an Italian artist Silvia Rosani whose artistic residency we host within the collaboration with Zilina Beskydy 2026 and The European Media Art Platform (EMAP). AmotIonAmotIon connects the visitors' voices to the acoustic and hybrid electroacoustic instruments involved and shape them all into a unique AI society. The dialogue is based on emotion detection, carried out live by a neural network model. The hybrid instruments imitates, contrasts or ignores the emotion detected in the sounds they hear. Their actions are determined by the history of the actions selected, like the live performers remember the strategies used during an improvisation. A work in progress was presented at the Werkleitz Festival (Halle, Germany) and its documentation was exhibited at the Ars Electronica Garden 2021, while slightly different versions will be implemented for the Museum of Transitory Art (MoTA) during SONICA Festival (Ljubljana, Slovenia) and the Nova synagoga in Žilina (Slovakia). The final version of the installation will travel to the new media center RIXC (Riga, Latvia) and make use of an app available on any device with an internet connection.Documentation presented at Ars Electronics:https://emare.eu/works/amotionAudio excerpt from the improvisation with cellist Nathan Watts during Werkleitz Festival.https://soundcloud.com/silvia-ro-1/amotion-rosaniwatts-improvisation-excerpt-1-werkleitzAbout Silvia:Silvia studied composition at the conservatoire (Italy) first and later, at Mozarteum Universität (Austria), while completing a degree in electronic engineering. She holds a PhD from Goldsmiths, University of London, where she works as Associate Lecturer. Her music is performed internationally by ensembles such as Neue Vocalsolisten and soloists such as pianist Anna D'Errico and Xenia Pestova. Silvia performs with electroacoustic instruments she designs and produces herself. She was recently in a EASTN-DC residency at ZKM, at the Experimentalstudio of the SWR and at the new media centre RIXC (Riga, Latvia) through EMAP/EMARE.
#Hudba #Iné
INFO
Tomáš Janypka vo Sphére 10.
Tomáš Janypka vo Sphére 10.
Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka v priebehu celého roka 2021 opakovane vchádza do dialógu so Sphérou. .....Na konci októbra Tomáš naplní svojou prítomnosťou tentokrát prázdnu Sphéru. Sedem dní rezidencie je potenciálom obrátenia pozornosti do svojho vnútra a zahĺbenia sa do tém, ktoré jeho výskum sprevádzajú celým rokom: spomalenie, pozornosť k obyčajnosti a subtílii, váha vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni... Tomáš sa zároveň bude pozerať späť na to, čo už vo Sphére zažil v predchádzajúcich rezidenčných vstupoch - bude reflektovať a zaznamenávať túto skúsenosť v svojských zápiskoch.Východiskom celoročného skúmania je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni. Podoby a vyústenia autorovho tvorivého procesu v Synagóge sa ukazujú za chodu a na ceste - zakaždým reaguje na aktuálnu atmosféru meniacej sa podoby Sphéry.Súčasťou Tomášovho výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch. Tvorbou jeho kostýmu sa do tímu pridala Andrea Pojezdalová.Fotka: Marek JančúchRezidenčný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Rezidencia
Info
Ozvuk Sphéry
Ozvuk Sphéry
Zvukový zraz a výprava do útrob SphéryPäťhodinový hudobný minifestival predstaví šesť súčasných prístupov umelcov snažiacich sa o Ozvuk Sphéry. (Rozoznenie )Kurátori: Jakub Juhás, Zoltán Czakó, Juraj GáborOzvuk Sphéry je zvukovou výpravou so šiestimi zastaveniami (testovanie, okupovanie, oživovanie, vypĺňanie, vybudzovanie, dosahovanie), ktorá prepája rôzne časti Novej synagógy a končí priamo v epicentre Sphéry. Každé zastavenie- hudobné stanovište ponúka inú perspektívu načúvania Sphére a vytvára tak mapu rôznych experimentálnych zvukovových a poslucháčskych prístupov. Naše pozvanie prijali umelci a umelkyne: Bolka (SK), Veronika Svobodová & Michal Kindernay, Maria Komarova (BLR), Martin Debřička & Zdeněk Závodný (CZ),  Jonáš Gruska a Irena & Vojtech Havlovi (CZ)Spoločne zabývame okolie Sphéry, preskúmame jej podhubie, poflákame sa perifériou, pokúsime sa vymiesť všetky jej rohy, nájdeme jej potenciálne jadro a nakoniec jej útroby zaplníme zvukom.Kurátorský výber a organizácia: mappa a Juraj GáborSvetelný dizajn: David CartwrightZvučenie: Andrej HinkaPROGRAM16:00Bolka ⟶ testovanie ╱ site-specific performance v "podhubí" SphéryMaria Komarova: ´555 bugs´ ⟶ okupovanie ╱ performatívna inštalácia, zvukové organizmy v environmente na okraji SphéryJonáš Gruska ⟶ oživovanie ╱ performance reagujúca na presné parabolické vlastnosti Sphéry~ krátka prestávka19:00Veronika Svobodová & Michal Kindernay: In Between ⟶ vypĺňanie ╱ subtílne zvukové prostredie na pomedzí organickej a anorganickej prírodyLucie Vítková & Ivan Palacký ⟶ vybudzovanie ╱ semi-akustický impro setIrena & Vojtěch Havlovi ⟶ dosahovanie ╱ akustický koncert legendárneho duaNaše krédo:“Počúvanie je vo svojej podstate akt empatie, ktorý si vyžaduje vnímavosť voči zámerom iných a tiež voči okolitému svetu.”Program je rozdelený do dvoch blokov, medzi ktorými je pauza na občerstvenie. V rámci jedného hudobného bloku nebudú žiadne prestávky. Buďme preto tolerantní voči rôznym poslucháčskym návykom, vnímajme dynamiku dočasnej komunity a pokúsme sa o pozorné, aktívne a hlboké načúvanie, o akom hovorí americká skladateľka Pauline Oliveros.Juraj Gábor o októbrovom zvukovom programe:Na začiatku roka sme si s Jakubom Juhásom a Zoltánom Czakó vyslovili niekoľko túžob, ako Sphéru zaplaviť zvukom. Keď ešte len rástla drevená konštrukcia pod ňou, vedeli sme, že to nebudú klasické koncerty, publikum v hľadisku usadené pred pódiom, ale že budeme testovať, ako zažiť zvuk inak. Podliezť, priľahnúť, obísť, prehliadnuť zvuk, zakúsiť ruch. Mnohých umelcov sa nám nepodarilo do Žiliny dostať, keď ich promotéri viac ráz zrušili booking, mnohé mená ale prídu. Plánovali sme ich rozložiť na celý rok, ale potom sa nám zapáčilo koncentrovať ich na jeden dátum, aby sa navzájom stretli, počuli, reflektovali čo a ako z ich hrajúcich nástrojov znie. Áno, prispela k tomu aj medzi-pandemická situácia. Bude to ale riadne cestovanie všakovakým znením. Testovanie uší i celého tela. Tela nášho i nehmotného tela Sphéry. Neopakovateľnosť je toho spoločným menovateľom. Do počutia tu dnu v akusticky, priestorovo i svetelne premenlivej Novej synagóge. Od 6. 9. 2021 je Nová synagóga otvorená na základe Covid automatu len pre návštevníkov zaočkovaných proti Covid19, platí to aj pre toto podujatie. Ďakujeme, že ste zodpovední.
#Hudba #Festival
INFO
Lucie Páchová: Zvuková masáž
Lucie Páchová: Zvuková masáž
Lucie Páchová, vokálna improvizátorka, skladateľka, performerka a zvuková umelkyňa sa vracia do Sphéry na mikrorezidenciu v dňoch 25. - 29. 9. V posledný deň pozývame na Zvukovú masáž v troch časoch: 17:00 / 19:00 / 21:00 / s max. počtom 12 účastníkov na jeden vstupKurátori: Mappa editionsLucie u nás strávila na rezidenčnom pobyte takmer celý február, počas ktorého skúmala akustické a rezonančné vlastnosti novovznikajúcej Sphéry. Bola prítomná pri posledných tesárskych prácach a tak nahrávala aj zvuky, ruchy, šuchoty pracovných nástrojov a spracovala ich tak, že vytvorila špecifickú prechádzku, kde nás zasiahla zvukovou masážou. Bol to čas, kedy sme jej dielo nemohli kvôli lockdownu uviesť pre verejnosť, no tento zážitok si nechceme nechať len pre seba. Už vtedy sme sa dohodli, že pricestuje opäť, aby pripravila pre Novú synagógu pôsobivý zvukový enviroment. Pre umocnenie zážitku z počúvania a objavujúceho prechádzania bude jeden vstup pre obmedzený len pre 12 návštevníkov.  Máte sa na čo tešiť. O Lucii:Lucie Páchová (1988) vo svojich multimediálnych projektoch kombinuje hlasové taktiky, performance, kompozičnú tvorbu, tanec a terénne nahrávky. Multimediálnu kompozíciu študovala na JAMU v Brne a indickú hudbu na Codarts Academy v Rotterdame. Svoje experimentálne hlasové techniky prehlbuje počas opakovaných pracovných pobytov v Tanzánii, Keni, Ugande či Indii. Jej umelecká prax je postavená na spolužití v komunite, načúvaní a vzájomnom učení. Vo svojich improvizáciách vytvára nový univerzálny jazyk, v ktorom však môžeme rozoznať jednotlivé geografické a kultúrne špecifiká. Hudba a hlas sa tak stávajú zrozumiteľným jazykom, pomocou ktorého tlmočí svoje nadobudnuté skúsenosti zo života za hranicami západnej kultúry. Cesty po indickom subkontinente zachytila na albume ToTribes. Ide o interpretáciu tancov a piesní v pôvodných jazykoch, na ktoré nadväzujú terénne nahrávky z indického štátu Urísa. Medzi jej najnovšie projekty patrí trio Love_Me, v ktorom hrá spolu s Ivanom Palackým a Michaelou Antalovou. S Antalovou každoročne organizuje medzinárodný letný tábor Zlethno, v ktorom spoločne stierajú hranice medzi folklórnou a improvizovanou hudbu.Do Sphéry ju pozvalo vydavateľstvo Mappa editions ako prvú rezidentku, ktorá vo februári zabývala a následne preskúmala jej zvukové prostredie. Sphéra je teda ďalšou zastávkou na Luciinej zvukovej ceste. Otázky ostávajú rovnaké. Ako nadviazať kontakt so Sphérou? Ako sa stať jej súčasťou a pritom ju čo najmenej kolonizovať? Ako reagovať na jej ozvuk a ako do nej vtesnať čo najviac hlasov?http://luciepachova.cz/https://www.radiocustica.cz/lucie-pachova-voissage-8413613https://talaqpototribe.bandcamp.com/album/totribes
#Iné
INFO
Archa
Archa
Archa je film o dekadencii a ilúzii. Čiastočne cestopis, čiastočne filozofická meditácia. Odohráva sa v blízkej budúcnosti, v postapokalyptickom svete. Spája desivé surrealistické obrazy s bizarným mudrovaním anonymných cestujúcich na palube výletnej zaoceánskej lode na konci sveta.Táto na hlavu postavená „dovolenka“, koncipovaná ako dokumentárny film s premysleným scenárom, prináša myšlienku, že koniec sveta už nastal.Sphéra v Novej synagóge sa tento večer vďaka filmu americkej režisérky Lynne Siefert premení na symbolickú starobylú archu. Necháme sa pri svetle projektora unášať do temnejšej vízie budúcnosti ľudstva. Umiestnením filmu Archa dovnútra Sphéry vznikne instantná vizuálna inštalácia, ktorá posúva dielo do nového „archaického“ zážitku. Ide o vôbec prvé uvedenie tohto filmu na Slovensku.Filmárka Lynne Siefert Okrem filmu Archa má na konte štyri filmy. Často filmuje na 16mm film, na ktorý natočila aj najnovší film Generácie. Ten bol uvedený v roku 2020 na Berlinále v sekcii radikálneho filmu Forum. Jej filmy sú zvyčajne uvádzané v umeleckých galériách ako vizuálne inštalácie. V tomto roku 2021 mala sólovú výstavu v Seattle Art Museum. Novú synagógu navštívila aj osobne v roku 2015. Prišla do Žiliny na pohreb vzdať úctu slovenskému režisérovi Aramisova (ten bol aj pri formovaní nášho občianskeho združenia Truc sphérique). Lynne Siefert hrala totiž v jeho filme Cagey Tigers (uvedenom napr. v študentskej súťažnej sekcii festivalu v Cannes v roku 2011). Teraz sa do Novej synagógy vráti virtuálne svojim autorským filmom v podobe vizuálnej inštalácie vo Sphére. Počet miest je limitovaný, preto odporúčame zakúpiť si lístok vopred online. Film trvá 33 minút. Filmové titulky do slovenčiny preložil Igor Šimo.
#Kino #Výstava
INFO
Archa
Archa
Premietame o 19:00 a o 20:00.Archa je film o dekadencii a ilúzii. Čiastočne cestopis, čiastočne filozofická meditácia. Odohráva sa v blízkej budúcnosti, v postapokalyptickom svete. Spája desivé surrealistické obrazy s bizarným mudrovaním anonymných cestujúcich na palube výletnej zaoceánskej lode na konci sveta.Táto na hlavu postavená „dovolenka“, koncipovaná ako dokumentárny film s premysleným scenárom, prináša myšlienku, že koniec sveta už nastal.Sphéra v Novej synagóge sa tento večer vďaka filmu americkej režisérky Lynne Siefert premení na symbolickú starobylú archu. Necháme sa pri svetle projektora unášať do temnejšej vízie budúcnosti ľudstva. Umiestnením filmu Archa dovnútra Sphéry vznikne instantná vizuálna inštalácia, ktorá posúva dielo do nového „archaického“ zážitku. Ide o vôbec prvé uvedenie tohto filmu na Slovensku.Filmárka Lynne Siefert Okrem filmu Archa má na konte štyri filmy. Často filmuje na 16mm film, na ktorý natočila aj najnovší film Generácie. Ten bol uvedený v roku 2020 na Berlinále v sekcii radikálneho filmu Forum. Jej filmy sú zvyčajne uvádzané v umeleckých galériách ako vizuálne inštalácie. V tomto roku 2021 mala sólovú výstavu v Seattle Art Museum. Novú synagógu navštívila aj osobne v roku 2015. Prišla do Žiliny na pohreb vzdať úctu slovenskému režisérovi Aramisova (ten bol aj pri formovaní nášho občianskeho združenia Truc sphérique). Lynne Siefert hrala totiž v jeho filme Cagey Tigers (uvedenom napr. v študentskej súťažnej sekcii festivalu v Cannes v roku 2011). Teraz sa do Novej synagógy vráti virtuálne svojim autorským filmom v podobe vizuálnej inštalácie vo Sphére. Počet miest je limitovaný, preto odporúčame zakúpiť si lístok vopred online. Film trvá 33 minút. Filmové titulky do slovenčiny preložil Igor Šimo.
#Kino #Výstava
Počet termínov: 2
INFO
Naked Gallery
Naked Gallery
[English below]Ahojte ľudia!V priestoroch Novej synagógy v Žiline sa uskutoční akcia "Naked Gallery". Bude to koncept otvorenej miestnosti, kde si každý umelec/umelkyňa bude môcť doniesť svoje umenie. Obrazy, fotky, oblečenie, video, voľba je len na tebe! Dones si čo chceš ukázať ostatným a pokecať s nimi o tom.Každý deň od 13:00 - 19:00 v štúdiu Novej SynagógyVstupné: dobrovoľné vstupnéAk sa chceš dozvedieť viac o tomto evente, neváhaj nás kontaktovať na instagrame @youngofficežilina alebo cez správy tu na facebook-u.Tešíme sa na Vaše umenia!-----------------------------------------------------------------------------------------The Young Office will occupy the Sngg studio at Nová synagóga for ten days from 20 - 30 September, starting with an empty white room the exhibition will be created as you (the visitor) comes by. The room will be your space to create. As you step inside you will become the artist and creator of the space and shall have full autonomy over what you choose to do. We give you some materials, you may bring your own as well. This is your time to showcase your work, try out new things, mess around a little bit. Every day from 13h to 19h, meet us at Sngg studio Entrance: donation-based / freeFor any questions, message us on instagram or facebook: @youngofficezilinaNa základe aktuálneho Covid automatu bude Nová synagóga fungovať len pre zaočkovaných. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu.
#Workshop #Výstava
INFO
Andrej Kurejčik: Hlasy nového Bieloruska (DERNIÉRA)
Andrej Kurejčik: Hlasy nového Bieloruska (DERNIÉRA)
DERNIÉRA! Svetoznámy bieloruský režisér a scenárista Andrej Kurejčik, člen opozičného Koordinačného výboru, vytvoril nový text HLASY NOVÉHO BIELORUSKA počas tvorivej rezidencie v Novej synagóge v Žiline.Pätnásť reálnych životných príbehov obetí bieloruského režimu. Vďaka tomuto dokumentu sa môžete dozvedieť viac o mechanizmoch a brutalite Lukašenkovho režimu cez skutočné príbehy známych tvárí revolúcie a obyčajných ľudí.„Je to moja prvá divadelná hra, v ktorej som sa v plnej miere vzdal nielen autorského textu, ale tiež akýchkoľvek pokusov o štylizáciu alebo interpretáciu faktov. Niekedy pravda nepotrebuje nič viac len to, aby bola vyslovená. Žiadna fantázia nedokáže tak dobre a presne zachytiť skutočnosť ako tí, čo ju prežili,” hovorí Andrej Kurejčik v predslove jeho nového diela.Premiéra sa uskutoční počas Žilinského literárneho festivalu. Dielo uvádzame v podobe umeleckej videoinštalácie vo Sphére. HLASY NOVÉHO BIELORUSKA v preklade Romany Štorkovej Maliti, s hudobou skladateľa v exile Dmitrija Friga a videoartom našej dobrovoľníčky Luny Mafo. Načítali ich herci Bábkového divadla Žilina, Mestského divadla Žilina, dobrovoľníci z Novej synagógy, predajci kníhkupectva Artforum a organizátori Žilinského literárneho festivalu.Ďakujeme za podporu Nadácii Orange aj podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.
#Výstava #Literatúra #Prezentácia
INFO
Andrej Kurejčik: Hlasy nového Bieloruska (PREMIÉRA)
Andrej Kurejčik: Hlasy nového Bieloruska (PREMIÉRA)
PREMIÉRA! Svetoznámy bieloruský režisér a scenárista Andrej Kurejčik, člen opozičného Koordinačného výboru, vytvoril nový text HLASY NOVÉHO BIELORUSKA počas tvorivej rezidencie v Novej synagóge v Žiline.Pätnásť reálnych životných príbehov obetí bieloruského režimu. Vďaka tomuto dokumentu sa môžete dozvedieť viac o mechanizmoch a brutalite Lukašenkovho režimu cez skutočné príbehy známych tvárí revolúcie a obyčajných ľudí.„Je to moja prvá divadelná hra, v ktorej som sa v plnej miere vzdal nielen autorského textu, ale tiež akýchkoľvek pokusov o štylizáciu alebo interpretáciu faktov. Niekedy pravda nepotrebuje nič viac len to, aby bola vyslovená. Žiadna fantázia nedokáže tak dobre a presne zachytiť skutočnosť ako tí, čo ju prežili,” hovorí Andrej Kurejčik v predslove jeho nového diela.Premiéra sa uskutoční počas Žilinského literárneho festivalu. Dielo uvedieme v podobe umeleckej videoinštalácie vo Sphére. HLASY NOVÉHO BIELORUSKA v preklade Romany Štorkovej Maliti, s hudobou skladateľa v exile Dmitrija Friga a videoartom našej dobrovoľníčky Luny Mafo. Načítali ich herci Bábkového divadla Žilina, Mestského divadla Žilina, dobrovoľníci z Novej synagógy, predajci kníhkupectva Artforum a organizátori Žilinského literárneho festivalu.Ďakujeme za podporu Nadácii Orange aj podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.Úryvok z rozhovoru Fedora Blaščáka pre časopis kød:Odkedy ste na Slovensku? Pár týždňov. Z Bieloruska som musel utiecť v septembri 2020, pretože v tom čase dochádzalo v Minsku k ostrým represiám proti Koordinačnému centru, ktorého som bol členom. Patrili doň rôzne verejné autority z oblasti kultúry, vrátane nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Svetlany Alexejevič. Založili sme ho v situácii, keď násilie zo strany Lukašenkovho režimu eskalovalo a chceli sme to zastaviť. Čo Vám hrozilo? Zatknutie. V jedno ráno som dostal signál, že skončím podobne ako 11 kolegov, ktorí už boli zadržaní predtým, vrátane Márie Kolesnikovej, Maxima Znaka a ďalších. Zbalil som si malý kufor a spolu so synom sme odleteli na Ukrajinu pod zámienkou, že ho tam idem sprevádzať na rehabilitačný pobyt. Mali sme šťastie. Podarilo sa nám ešte v ten večer dostať do lietadla a odleteli sme do Odesy. Celé týždne sme cestovali hore dole. Po nejakom čase sme si potrebovali oddýchnuť, byť chvíľu v kľude a dostal som nápad odísť do Afriky. Tri mesiace sme sa schovávali v Tanzánii (pozn. Tanzánia je jedna z mála krajín, kde nepotrebovali vstupné víza). Ako ste sa dostali odtiaľ do Bratislavy? Získal som vaše humanitárne víza. Je to neuveriteľný príbeh. V skratke: keď v decembri 2020 Lukašenko obvinil členov Koordinačného centra z terorizmu, uvedomil som si, že ma v Tanzánii môžu zatknúť. Bol som s malým synom v neznámej africkej krajine bez víz do Európy. Všade boli zavreté hranice. Napísal som list a rozposlal ho všade po svete. Bolo to volanie o pomoc. Ozvali sa mi z vášho Divadelného ústavu. Riaditeľka Vladislava Fekete a Romana Maliti prisľúbili pomoc a naozaj, zapojili do toho ministerstvo zahraničných vecí a tak som získal víza cez vašu ambasádu v Keni. Musím poďakovať aj vášmu ministerstvu zahraničných vecí, ministrovi Ivanovi Korčokovi a diplomatovi Igorovi Slobodníkovi. Títo ľudia ma zachránili. Nikdy to tejto krajine nezabudnem. - - - Kto je Andrej Kurejčik?Andrej Kurejčik je bieloruský dramatik, filmový scenárista, režisér a novinár. Je členom Koordinačného centra a podporovateľom Svetlany Tichanovskej. Momentálne žije na Slovensku. Absolvoval štúdium práva v Minsku (2001) a kurz divadelnej réžie pod vedením herca a režiséra Olega Tabakova v divadle Moskovskij chudožestvennyj teatr imeni A. P. Čechova (2002). Je autorom vyše tridsiatky divadelných hier, ktoré sa hrali v divadlách v Bielorusku, Rusku, na Ukrajine, v Poľsku atď. Jeho hru Urazení. Bielo(rusko) (2020) uviedlo v období od októbra do decembra 2020 ako gesto podpory a solidarity s bieloruskou opozíciou a protestujúcimi Bielorusmi veľké množstvo divadiel, festivalov a umeleckých škôl po celom svete.„Veľmi si vážim odozvu z mnohých krajín. Moja hra bola predstavená v 30 krajinách, preložená do takmer 20 jazykov – od Taiwanu, cez Hong Kong po Los Angeles; od Nairobi a Štokholmu až po Bratislavu. Mnoho ľudí cítilo solidaritu s ľuďmi z Bieloruska,“ dopĺňa Andrej Kurejčik a pokračuje: „Momentálne je v projekte zapojených viac ako 600 režisérov a hercov z celého sveta a videlo ju v rôznych formách (čítania, online predstavenia) viac ako 300 000 ľudí z celého sveta.“Zdroje: Romana Maliti, Divadelný ústavRozhovor Fedora Blaščáka pre časopis kød 5/2021
#Divadlo #Výstava #Rezidencia
Info
Žilinský literárny festival 2021
Žilinský literárny festival 2021
18. ročník Žilinského literárneho festivalu bude… LitSphéra. Kompletný program nájdete na www.zlf.sk.Najväčšia literárna udalosť na strednom Slovensku, ktorú organizuje občianske združenie ZLF v spolupráci s kníhkupectvom Artforum v Žiline, kultúrnym centrom Stanica Žilina-Záriečie a Mestom Žilina, sa bude konať v dňoch 16. až 18. septembra 2021 v priestoroch Novej synagógy v Žiline, ktorej dominuje monumentálna Sphéra vizuálneho umelca Juraja Gábora. Jeho dielo prepojíme na tri festivalové dni s bohatým literárnym a kultúrnym programom. Nebudú chýbať diskusie so zaujímavými slovenskými aj zahraničnými autormi, koncerty, výstavy, workshopy, celodenný detský program a knižný trh vydavateľov a kníhkupectiev. Priamo v Sphére sa odohrá niekoľko sprievodných podujatí a literárnych diskusií, a zároveň bude počas sobotného dňa slúžiť ako chillout zóna, kde si budú návštevníci môcť oddýchnuť s dobrou knihou.Príďte si vychutnať vôňu kníh a kávy v jedinečnom architektonickom priestore s neopakovateľnou atmosférou. My sa tešíme na vás, a vy sa môžete tešiť na maďarského spisovateľa Pála Závadu, ktorý príde festival otvoriť aj so svojimi dvoma prekladateľkami do slovenčiny. Juraj Gábor vám bude priamo v Sphére čítať z knižnice Sphéry a v piatok bude Sphéra patriť umeleckej inštalácii bieloruského umelca Andreja Kurejčika, v ktorej zaznejú autentické výpovede účastníkov bieloruskej revolúcie.V piatok príde Ilona Németh porozprávať o projekte Eastern Sugar, ktorý je prvou vydavateľskou spoluprácou Slovenskej národnej galérie a Vydavateľstva Absynt, spolu s fotografkou vizuálnych esejí Oljou Triaškou Stefanović. Tešiť sa môžete aj na výstavu ilustrácií z kníh Lukáša Cabalu a na jednu z najobľúbenejších súčasných českých autoriek Alenu Mornštajnovú. O úskaliach a skrytých pôvaboch trópu "mať gule" sa porozprávame s antropológom a držiteľom ocenenia Biela vrana Andrejom Belákom, a večer bude patriť uznávanému poľskému novinárovi Wojciechovi Jagielskemu. Ak by sa vám stále málilo, večerná bodka za programom bude opäť v Sphére, kde sa v intermediálnom projekte predstaví neurónová sieť Liza Gennart, ktorá píše poéziu v slovenčine.V sobotu sa okrem knižného trhu a detského programu môžete tešiť na novinára Lukáša Onderčanina, ktorý sa vydal po stopách ľudí, ktorí sa z relatívneho bezpečia prvorepublikového Československa rozhodli vydať do ďalekého Kirgizska, aby tam založili komúnu Interhelpo. Reportér Tomáš Forró a publicista Samo Marec sa v spoločnej diskusii pozrú na bezprávie na perifériách sveta aj Slovenska. Sobotný literárny program zakončí nekorunovaný kráľ slovenskej historickej fantasy Juraj Červenák a Tomáš Hudák sa s hosťami vydá v Sphére po stopách smiechu schovaného v knihách.Súčasťou festivalu budú večerné koncerty Burgr& Štrpka & Ali Ibn Rachid (vo štvrtok 16. 9. 2021) a Bert & Friends (v sobotu 18. 9. 2021). Pozývame aj na koncert Longital s Danielom Špinerom deň pred festivalom (v stredu 15. 9. 2021). A sobota bude patriť aj Knižnému jarmoku, kde svoje tituly predstavia a predajú osobne slovenskí a českí vydavatelia.Prehľad programu (detaily nájdete na www.zlf.sk):Štvrtok 16. 9. 202116.30 - Otvorenie festivalu so spisovateľom Pálom Závadom a jeho prekladateľkami do slovenčiny - Renatou Deákovou a Evou Andrejčákovou, diskusiu moderuje Gabriela Magová.19.00 - Koncert Zen Sax saxofonistu Jána Kopčáka postavený na voľnej improvizácii so živými nástrojom v spojení so zvukovými efektmi a tichom - a s výnimočnou akustikou Sphéry.20.00 - Juraj Gábor číta z knižnice Sphéry - výberu z množstva kníh, v ktorých hľadal príbehy iných a uistenie v tom, čo tvorí.21.00 - Koncert Burgr/Štrpka & Ali Ibn Rachid - kultová kapela alternatívnej scény 1990s a osem premyslene zhudobnených textov z básnickej zbierky Kam plášť v kombinácii.Piatok 17. 9. 202110.00 - Cena Absynt, yhlásenie výsledkov súťaže gymnazistov - reportérov.13.30 - Magický svet ilustrácií v knihách Lukáša Cabalu Satori v Trenčíne a Jar v Jekaterinburgu, osem grafík s ukážkami textu z kníh nájdete vystavených počas celého festivalu vo vstupnej chodbe a môžete si ich aj kúpiť.15.00 - Projekt Eastern Sugar Ilony Németh, postkomunistické ekonomické premeny v strednej Európe optikou úpadku cukrovarníckeho priemyslu, krst knihy a diskusiu moderuje Jana Močková. Hosťkou bude aj fotografka Olja Triaška Stefanović, fotografie budeme premietať vo vstupnej chodbe do Sphéry počas celého festivalu.17.00 - Hlasy nového Bieloruska - dramatik, režisér a novinár Andrej Kurejčik osobne uvedie projekt na pomedzí divadla a videoartu, v ktorej zaznejú autentické výpovede účastníkov Bieloruskej revolúcie, ktoré v slovenčine nahovorili žilinskí herci. Audiovizuálna inštalácia bude k videniu vo Sphére v piatok 13.00 - 18.30 a v nedeľu po festivale 13.00 - 19.00.17.30 - Malé osudy na pozadí veľkých dejín s Alenou Mornštajnovou, diskusiu s jednou z najobľúbenejších súčasných českých autoriek moderuje Katarína Labudová.19.00 - Filozofický dialóg s Andrejom Belákom, antropológom, anarchistom, špičkovým vedcom, laureátom ceny Biela vrana a rodákom zo Žiliny, ktorého pestrý životný príbeh vždy zásadne ovplyvňovala a neprestáva ovplyvňovať aj literatúra, vedie Pavol Labuda.20.00 - O živote vojnového reportéra s Wojciechom Jagielskim. Diskusiu s renomovaným poľským novinárom z Gazeta Wyborza a autorom kníh Noční pútnici, Všetky Larine vojny či Na východ od západu moderuje Ján Púček a tlmočí jeho prekladateľ do slovenčiny Juraj Koudela.22.00 - Intermediálny projekt neurónovej siete Lizy Gennart, ktorá tvorí poéziu v slovenčine pomocou jazykového modelu GPT-2, predstavia jej "rodičia" Zuzana Husárová a Ľubomír Panák.Sobota 18. 9. 202110.00 – 18.00 - Knižný trh predstaví viac než desiatku slovenských a českých vydavateľov, ktorí vám osobne ponúknu svoju produkciu - Artforum, Absynt, Albatros, Divadelný ústav, Slovart, Kapitál, Valal, Bublina, Kozmos, Artis omnis, Edis, IB Vysoké Tatry, Univerzitná knižnica Žilina, Portugalský inštitút, Aspekt, Literárna bašta, Hibernant.net, Antikvariátik, Antikvariát Mädokýš, Slovíčko, Carcosa, Nová beseda, Hnutí Duha, Ideál, Ján Těsnohlídek, Dokumentmagazín, Brak, Vlna... Čerstvo zakúpené knihy si môžete vychutnať v chillout zóne v strede Sphéry a pre deti máme pripravené divadlo a štyri tvorivé dielne:11.00 - Lovec plastov Zero Waste, ekologická bábkarská show Petra Gärtnea, Lukáša Tandaru a Radovana Hrbeka nielen pre deti.12.30 - Hurá, ide sa na výlet! (Albatros), workshop s ilustrátorkou knihy Martou Matus.12.30 - Vitaj v múzeu! (Slovart), workshop s autorkou knihy Andreou Kölle Začokovou.15.00 - Bitky a bojiská (Slovart), workshop s autorom knihy Romanom Mocpajchlom a ilustrátorom Františkom Hříbalom.15.00 - Plecháč Bob (Albatros), workshop s autorkou knihy Hedvigou Gutierrez o tom, že nie je dôležité, ako vyzeráme, ale čo v nás je.12.30 - Diskusia s novinárom Lukášom Onderčaninom a historikom Jurajom Benkom o knihe Utópia v Leninovej záhrade, v ktorej sa vydal po stopách ľudí, ktorí sa z relatívneho bezpečia prvorepublikového Československa rozhodli vydať do ďalekého Kirgizska, aby tam založili komúnu Interhelpo a pomohli budovať sovietsky robotnícky raj na zemi, moderuje Samo Marec.15.00 - Reportér Tomáš Forró sa po Donbase vydal do Venezuely, ropnej veľmoci, v ktorej ľudia hladujú, publicista Samo Marec napísal v spolupráci s novinárkou Veronikou Prušovou knihu o brutálnej razii, ktorá sa v júni 2013 odohrala v osade v Moldave nad Bodvou. Ich spoločnú diskusiu o stave bezprávia moderuje Rudi Rus.17.30 - Bohatier slovenskej historickej fantasy Juraj Červenák, ktorý má na svojom konte už tri desiatky kníh, debatuje s Dadom Nagym.19.30 - Po stopách smiechu schovaného v knihách sa v debate spojenej s čítaním vydajú Samo Marec a Marián Bene Benkovič, moderuje Tomáš Hudák.20.30 - Koncert Bert & Friends, to je Karel Svoboda i David Lynch, alternatíva i pop, táborák i jazz, preháňanie i vážnosť, panna i netvor, ktorý nezaprie vyštudovaného skladateľa, ale zároveň do českého popového rybníčka vnáša závan excentricity, ktorá tam dlho chýbala. - - - Žilinský literárny festival je podobne ako celá Nová synagóga otvorená len pre zaočkovaných návštevníkov proti koronavírusu. Očkovanie preukážete Green passom v telefóne alebo vytlačeným potvrdením. Očkovanie platí 14 dní po druhej dávke očkovanie v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po očkovaní v prípade jednodávkovej vakcíny.Ďakujeme, že ste zodpovední! Okrem toho, že minimalizujeme šírenie koronavírusu, môžeme byť otvorení bez obmedzení počtu divákov aj pri zmene farby okresu.Online stream pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť naživo, bude zabezpečený na Youtube a FB Žilinského literárneho festivalu.Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
#Literatúra
INFO
Longital & Daniel Špiner
Longital & Daniel Špiner
Longital z bratislavských Dlhých Dielov práve oslavujú dvadsať rokov na hudobnej scéne. Životní a hudobní partneri - gitarista Daniel Salontay a basgitaristka/ speváčka Shina - majú na konte stovky koncertov Európe i v Amerike, 12 radových albumov, niekoľko zlomových momentov a dobre rozbehnuté hudobné vydavateľstvo Slnko Records. Aktuálny album pod názvom Mauna vyšiel v septembri 2019 a skupina je v procese tvorby ďalšieho. Korona ich zastihla v najlepšej forme a za toto obdobie sa veľa udialo... vrátili sa k dlho odkladanému, k prírode, sami k sebe. Prišli aj zmeny a tak po odchode Mariána Slávku prichádzajú Dano a Shina s novou etapou Longitalu, pre ktorý je príznačná intímnosť, hranie zoči voči jeden druhému a do playlistu sa dostávajú aj piesne, ktoré doteraz nezazneli na koncertoch. Ku dvojici sa na pódiu pridá fantastický hráč na klávesy a akordeón Daniel Špiner, s ktorým Longital nadviazali spoluprácu pri príležitosti veľkého koncertu ku sedemdesiatinám Mariána Vargu.Vstupné v predpredaji online 8 / 5 €, na mieste 10 / 7 €.- - -Nová synagóga a všetky podujatia sú od 6. 9. 2021 otvorené len pre divákov zaočkovaných proti koronavírusu. Očkovanie preukážete Green passom v telefóne alebo vytlačeným potvrdením. Očkovanie platí 14 dní po druhej dávke očkovanie v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po očkovaní v prípade jednodávkovej vakcíny.Ďakujeme, že ste zodpovední! Okrem toho, že minimalizujeme šírenie koronavírusu, môžeme byť otvorení bez obmedzení počtu divákov aj pri zmene farby okresu.Podujatie z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.Foto: Lousy Auber
#Hudba #Koncert
INFO
Otvorení pre očkovaných
Otvorení pre očkovaných
Vďaka očkovaniu prežijete vy aj kultúra a tak sme sme nastavili aj náš “Covid automat” v spojených kultúrnych centrách žilinských - na Stanici Žilina-Záriečie aj v Novej synagóge:Od 6. 9. 2021 sme otvorení na výstavách, akciách aj v našej kaviarni len pre návštevníkov očkovaných proti koronavírusu. Preukážte sa prosím pri vstupe alebo pri objednávke na bare aplikáciou Green pass v telefóne alebo vytlačeným potvrdením o očkovaní. Výnimkou sú deti, ktoré nebudeme kontrolovať, pretože do 18 rokov za nich rozhodujú rodičia a nemôžu sa sami na očkovanie prihlásiť. Výnimka sa samozrejme vzťahuje aj na osoby, ktoré sa z doktorom potvrdených dôvodov nemôžu očkovať.Vďaka režimu “len pre očkovaných” minimalizujeme šírenie nákazy a sme bezpečným miestom na stretnutia, súčasne môžeme byť otvorení bez obmedzení počtu divákov. Odmietame oportunisticky meniť pravidlá vstupu podľa farby okresu. Je to naše rozhodnutie, pretože veríme, že vakcína je najlepším nástrojom na porazenie koronavírusu a dosiahnutie kolektívnej imunity. Pretože veríme vedcom a lekárom. Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa, že môžeme žiť a stretávať sa naplno.Podobný prístup zdieľame s festivalmi a desiatkami kultúrnych inštitúcií, napríklad z networku Anténa - sieť pre nezávislú kultúru.#VakcinaPreKulturuZa foto ďakujeme Marekovi Jančúchovi a za grafiku Borisovi Melušovi.
#Iné
Info
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Sme radi, že od septembra opäť otvárame programy pre školy! Počas jesene budeme reagovať na vývoj pandemických opatrení a s tým súvisiace potreby žiakov a pedagógov. V prípade, že by ste nemohli prísť k nám do galérie, všetky programy je možné realizovať distančne ako online sprevádzanie výstavami.Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Aktuálnu ponuku programov doplníme už čoskoro. Objednať sa môžete u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0918 104 294. Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umenia – v roku 2021 sa bude všetko točiť okolo guľatej Sphéry.Praktické*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je maximálne 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.– –* roz-HRANIE6.9. - 10.9.20213 - 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Výstava Simony Gottierovej a Rasťa Podhorského je super-krehká. Prechádzajúc sa priestorom galérie budeme cvičiť svoju citlivosť a empatiu k dielam, rastlinám, kameňom aj ľuďom okolo nás vo výstave a potom aj vonku vo svete. Rozpohybujeme ruky a budeme vytvárať sochy z tých najkrehkejších materiálov - napríklad aj z hladkej múky či práškového cukru. Spolu so staršími žiakmi budeme interpretovať figurálne kresby a maľby poziciovaním vlastných tiel. Výstavu si tiež priblížime v otvorenom rozhovore na jej témy - pojmy rozhrania, blíženia a stretnutia dvoch rôznych bytí, ľudí, svetov. * Objavte Sphéruseptember - december 202111 - 18 rokov, 60 - 90 minútRadi pozývame vás a vašich žiakov počas jesene 2021 objavovať monumentálnu drevenú konštrukciu Juraja Gábora - Sphéru. Predstavte si umelecké dielo, po ktorom môžete chodiť a do ktorého môžete vojsť, ktoré je všade okolo vás. So žiakmi budeme Sphéru objavovať hravo a intuitívne, cez vlastné telo, momentálny pocit a zážitok z interpretácie tohto diela v kreatívnej úlohe. So staršími žiakmi budeme viesť v Sphére a o Sphére aj otvorený rozhovor, v ktorom sa dotkneme tém utópie, duchovna, zažívania prítomného okamihu… * Krajina všetkého možnéhoseptember - december 20213 - 11 rokov, 60 minútSphéra je vlastne takou veľkou bublinou - dokonalá skoro-guľa, do ktorej sa dá vojsť a vytvoriť si v nej na chvíľu ideálny svet sám o sebe. V tomto programe budeme podnecovať prirodzenú imagináciu detí a žiakov. Aké prostredie si dokážu predstaviť a spoločne vo vnútri Sphéry vytvoriť? Budeme všeličo vyrábať rukami z rôznych materiálov a v neposlednom rade aj viesť deti ku kooperácii v rámci skupiny a k vytvoreniu spoločného diela - imaginatívnej Krajiny všetkého možného.* Načúvanie Sphéreseptember - december 20213 - 11 rokov, 60 minútKonštrukcia Sphéry úplne zmenila akustiku v priestore synagógy. Spolu s deťmi sa stíšime a nastražíme uši, aby sme zrazu počuli aj zvuky, o ktorých sme dovtedy nevedeli, že existujú. Vytvoríme jednoduché nástroje, aby sme lepšie počuli a potom aj také, ktoré budú niesť náš hlas priestorom. Rozozvučíme Sphéru vlastným hlasom až bude vibrovať. Drevená konštrukcia sa môže pre detskú skupinu na chvíľu stať akustickým nástrojom, jej vnútrajšok zas obrovskou šmýkačkou…* Zastavený čas16.11. - 3.12.20213 - 18 rokov, 60-90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Program výstavy Dany Tomečkovej v Sphére sa bude točiť ako hodinová ručička okolo času. Tak ako ona sama, budeme aj my spolu s deťmi o ňom filozofovať, skúšať ho aspoň na chvíľu zastaviť, chytiť rukou, alebo nakresliť…* Hviezdna história Novej synagógy september - december 202111 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase  – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ –  uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.
#Workshop
INFO
Žilina re-invented: green screen the city
Žilina re-invented: green screen the city
Workshop alebo spolu-tvorenie pod vedením našej dobrovoľníčky Luna Mafo.(scroll down for English) Počas workshopu sa budeme hrať s green screenmi na rôznych miestach v meste. Spoločne vytvoríme mini-portály – brány do iných dimenzií Žiliny. Prejdeme sa ulicami mesta a budeme pozorovať jej zákutia a spoločne ich dotvárať. Objavovať a experimentovať s prvkami, ktoré nám to umožnia. Od kresieb cez video-záznam, budeme sa hrať s rôznymi textúrami, farbami, materiálmi, ako aj úrovňami, uhlami a hĺbkou. Výsledkom workshopu by malo byť krátke video, čriepka z nášho dobrodružstva. Prostredníctvom nej uvidíme brány, ktoré sme vytvorili a kam nás zaviedli. Čo potrebujete:Fotoaparát – na fotky alebo/aj videá (ideálne dobrý, ale nie je to podmienkou)SkicárCeruzky a iné kresliace potrebyFľašu s vodouPohodlné oblečenieMaximálna kapacita: 6 účastníkovPre účasť sa prosím registrujte tu: https://forms.gle/5AbWcRbeNtupv1y57 Na základe nového Covid automatu bude Nová synagóga fungovať od 23. 8. 2021 v režime OTP - podmienkou pre vstup je doklad o očkovaní, prekonanom ochorení Covid alebo platný test (PCR 72 hodín, AG 48 hodín). Workshop bude v anglickom jazyku, je zdarma, a je organizovaný našou ESC dobrovoľníčkou Luna Mafo.In this workshop (co-creative day) we will play with green screens throughout the city. Together, we will create min-portals, into a different side of Žilina.We will walk through town, observe its corners and work together to add new elements to it. It is going to be an exploration, an experimentation. We will think of elements that could add a certain twist to the city, we will add them, we will react to them. From drawings to newly recorded footage, we will play with different textures, colours, and materials just as well as with different layers, angles and depth. By the end of the workshop we should have a little video, a snippet of our adventures. In it, we will be able to see the portals we created and the way they interact. What you will need → A camera to make photos and/or videos (a phone can work, as long as we can easily transfer the footage to a computer)A sketchbookPencils and other materials to draw / paintA bottle of waterClothing to walk through townMaximum capacity: 6 participants. To participate, please register here: https://forms.gle/A52XGKTyRuTehwsA9  The workshop will be in English, is organized by Luna Mafo and is for free.This event is supported by the Young Office, for more information checkout @youngofficezilina on IG
#Workshop #Iné
Info
Tibor Feledi Kairos Quintet [New Generation]
Tibor Feledi Kairos Quintet [New Generation]
Ďalší zo série koncertov projektu New Generation. Spolu so špeciálnym Workshopom pre mladých hudobníkov a pravidelnou Jam Session. “Tibor Feledi Kairos Quintet prezentuje originálne kompozície inšpirované tradíciou slovenských ľudových piesní v netradičnom prepojení so súčasným progresívnym jazzom. Debutový album Common Playgrounds získal ocenenie Radio_Head Awards za najlepší jazzový album roka 2018. V hudbe TFKQ kombinujú groove a jazzové prvky s vplyvmi elektroniky, fusion, post-bopu či voľnej improvizácie.” Jakub Kaprálhttp://tiborfeledi-kairosquintet.com/ Line up14:00 Workshop20:00 Koncert21:30 Jam SessionÚčinkujúTibor Feledi / klávesy Michal Šelep / basgitara Lenka Molčányiová / alt saxofón Michal Cálik / trúbkaJuraj Dávid Raši / bicieVstup na Workshop a Jam Session je voľný.Registrácia na Workshop (určený začínajúcim ako aj pokročilým hudobníkom, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať v štýloch jazz, pop, elektronická hudba, a taktiež v improvizácii, či písaní vlastných skladieb, piesní) tu: shorturl.at/fmEW0.Treba si priniesť svoj vlastný hudobný nástroj.Harmonogram Workshopu14:00 - 14:55  Rytmický workshop (ako vnímať rytmus celým telom a v pohybe)15:00 - 16:30  Harmónia interaktívnym spôsobom (ako počúvať harmóniu skladby či piesne, rozoznávať akordy a ich funkcie a ako ich používať v praxi pri kompozícií)16:40 - 18:00  Jazzová improvizácia (ako cvičiť jazzovú improvizáciu, rozširovať si “hudobný slovník” a pracovať na interakcii so spoluhráčmi) Projekt podporilo Mesto Žilina. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Hudba #Koncert #Jazz #Workshop
INFO
Tomáš Janypka vo Sphére 9.
Tomáš Janypka vo Sphére 9.
celoročný rezidenčný projekt – performance15. - 19. 8. 202123. - 25. 8. 2021 Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka v priebehu celého roka 2021 opakovane vchádza do dialógu so Sphérou. .....V auguste má 8 dní, aby nachádzal svoje miesto vo výstave Simona Gottierová a Rastislav Podhorský našepkávajú Sphére. Diela umelcov podnecujú k živej akcii, k priblíženiu sa, k performatívnej interpretácii a fyzickej aktualizácii. Dávajú tak príležitosť pre tvorivú interakciu s našim celoročným rezidentom performerom, tanečníkom, choreografom Tomášom Janypkom, ktorého počas výstavy v priestore zažijete niekoľko krát.Východiskom celoročného skúmania je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni. Podoby a vyústenia autorovho tvorivého procesu v Synagóge sa ukazujú za chodu a na ceste - zakaždým reaguje na aktuálnu atmosféru meniacej sa podoby Sphéry.Súčasťou Tomášovho výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch. Tvorbou jeho kostýmu sa do tímu pridala Andrea Pojezdalová.Rezidenčný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Rezidencia
Info
Miroslav Tóth: Black Angels Songs
Miroslav Tóth: Black Angels Songs
Výnimočné hudobné dielo na koncerte vo Sphére. Hovorme o prízrakoch našej minulosti, no aj o súčasnosti. Nezabúdajme a všímajme si… Koncertom opäť symbolicky vítame organizátorov, hostí a účastníkov už tradičného pochodu Vrba-Wetzler Memorial. Pozývame aj vás na intenzívny umelecký zážitok. Miroslav Tóth patrí medzi spoločensky najviac angažovaných slovenských hudobných skladateľov. Je mimo iné známy zo spolupráce so svetoznámym Kronos Quartet, ktoré v roku 2018 uviedlo jeho dielo Kvarteto siahajúcich chápadiel (Festival Pohoda 2018). Vtedy vznikla idea projektu vrcholiaceho práve teraz skladbou s názvom Black Angels Songs.Inšpiráciou k projektu je jedna z ikonických kvartetových skladieb 20. storočia – skladba Black Angels od Georga Crumba. Kým George Crumb sa koncom šesťdesiatych rokov pokúša prostredníctvom diela vysporiadať s frustráciou z vojny vo Vietname, Miroslav Tóth si doň premieta tému nevysporiadanej povojnovej minulosti u nás. Tá sa, žiaľ, nad nami temne vznáša dodnes. Skladba Black Angels Songs (BOOK I. & II.) je venovaná Barbore a Vojtechovi Gálovcom. Odznie v podaní projektového súboru Dystopic Requiem Quartet, v ktorom účinkujú poprední interpreti súčasnej hudby (David Danel / prvé husle, Anna Veverková / druhé husle, Peter Zwiebel / viola a Andrej Gál / violončelo + Miroslav Tóth / elektronika). Cena lístkov 11 / 7 Eur je predpredajová. Predpredaj do piatka 6. augusta do 20:00.Predaj v deň podujatia na mieste začína o 19:00. Cena lístkov na mieste 15 / 9 Eur. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Hudba #Iné #Koncert
INFO
Vrba Wetzler Memorial 2021 - Stretnutie po stopách hrdinov
Vrba Wetzler Memorial 2021 - Stretnutie po stopách hrdinov
Namiesto tradičného 130-kilometrového pešieho pochodu ,,Po stopách hrdinov" sa komunita a priaznivci Vrba-Wetzler Memorialu stretnú v obci Skalité a v Žiline. Highlightom celodenného programu bude otvorenie zrekonštruovanej pivnice na Hollého ulici, v ktorej Vrba s Wetzlerom po úteku z Auschwitzu spísali svoju správu o vraždení a večerný koncert skladby Mira Tótha Black Angels Songs v podaní Dystopic Requiem Quartet vo Sphére v Novej synagóge (na koncert odporúčame kvôli malej kapacite kúpiť lístky v predpredaji). Program Vrba-Wetzler Memorial 7. 8. 2021:10.00–13.00  Obec Skalité, stretnutie pri obecnom úrade. Začatie vytyčovania náučného chodníka na trase pochodu Vrba-Wetzler Memorial, odhalenie prvých troch informačných tabulí, recepcia na obecnom úrade 13.06–14.07  Cesta vlakom do Žiliny (prípadne presun vlastnou dopravou).15.00–17.00  Nadácia POLIS, Žilina, Mariánske námestie 31. Trialóg o bielych miestach a čiernych škvrnách v pamäti, diskusia s hosťami - Robert Kirchhoff, Miro Tóth, Fedor Gál. Trialóg nielen o skladbe Black Angels Songs a filme Konšpirácia ticha, ale aj o prenose individuálnej a kolektívnej traumy a rizikách recidívy. 17.30–18.15  Hollého ulica č. 9, Žilina. Otvorenie a prehliadka Pamätnej izby VW v zrekonštruovanej pivnici, kde Vrba s Wetzlerom písali po úteku z Auschwitzu svoju správu. Sprievodcom bude Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline a osobne príde aj riaditeľ Múzea Auschwitz-Birkenau Andrzej Kacorczyk.18.30–20.00  Nová synagóga Žilina - kaviareň. Rozprávanie o Pamätnej izbe, o Vrbovi a Wetzlerovi aj Memoriale. Diskusia s Pavlom Franklom, Andrzejom Kacorczykom, organizátormi pochodu, ale aj bývalými účastníkmi Memorialu.20.00–22.00  Nová synagóga Žilina - Sphéra. Koncert Black Angels Songs v podaní sláčikového kvarteta Dystopic Requiem Quartet v zložení Andrej Gál – violončelo, Peter Zwiebel – viola, Anna Veverková – husle,  Davida Danel – husle + Miro Tóth - elektronika. Vstupenky v predpredaji na www.novasynagoga.sk/event/1198-miroslav-toth-black-angels-songs.
#Diskusia #Prednáška #Prezentácia #Koncert
Info
Kiosk 2021
Kiosk 2021
29. 7. – 1. 8. 2021 KIOSK je festivalom obojživelného slovenského divadla a tanca. V istom zmysle bol vždy schopný fungovať za akýchkoľvek podmienok - či už sa odohrával v tradičných kamenných sálach, na sídlisku, v telocvični, rozpadnutých domoch alebo uprostred lesa, prispôsobil sa. V aktuálnom 14. ročníku ho bude zaujímať, ako sa s nekonvenčnými podmienkami v uplynulom pandemickom roku vysporiadala kultúra. Adaptovali sme sa na iné formy stretávania sa, vzdialeností a (ne)plynutia času, alebo sme len šikovne maskovali nečinnosť? Aké ochranné sfarbenia a za akým účelom sme si vytvárali? Vo verejnom, virtuálnom, divadelnom i galerijnom priestore KIOSK predstaví umenie, ktoré je viacživelné, dokáže prežiť pandémiu, stav núdze, aj uživiť hlad po živom dotyku. Dramaturgicky ucelený názor o možnostiach súčasného divadla a tanca ponúkne cez dve desiatky rôznorodých predstavení, projektov, performancií, koncertov a sprievodných akcií, ktoré reprezentujú (skutočne?) schopnosť slovenského divadla prežiť a byť potrebným.Kompletný program festivalu nájdete na: https://www.kioskfestival.sk/program/Aj keď nižšie sa píše, že vstupenky sú vypredané, NIE JE TO TAK. Ak si chcete kúpiť permanentku, najskôr si vytvorte svoj program na www.rezervacie.stanica.sk, čím si na jednotlivých predstaveniach zabezpečíte miesto. Následne vám príde promo kód, ktorý vám po zadaní umožní úhradu permanentky.Na tieto predstavenia je možné si kúpiť jednotlivé lístky:Štvrtok 29. júla19.00: Eva Priečková, Tomáš Procházka: , moja láska21.00: GAFFA: Neviditeľný hosťPiatok 30. júla17.00 Fero Király, Eva Vozárová: I Am Sitting in a Room19.00: E. Klimáčková, L. Goldring: Melting times19.00: Lucia Nimcová, David Petráš: DOLE20.30: Miriam Budzáková: Anthropos Anthem21.30: mimoOS & ZDRUHESTRANY: Diaries of TouchSobota 31. júla20.30: Zuzana Kakalíková: Am I in the picture?Najaktuálnejšie informácie, pikošky a zaujímavosti sledujte v evente na facebooku.
#Festival
Info
Utópia v Leninovej záhrade: diskusia s novinárom Lukášom Onderčaninom
Utópia v Leninovej záhrade: diskusia s novinárom Lukášom Onderčaninom
Spoznajte dobrodružný príbeh Čechoslovákov, ktorí vstúpili do družstva Interhelpo a spoločne sa vydali do ďalekého Kirgizska budovať socialistickú vlasť. Slovenský novinár Lukáš Onderčanin túto tému spracoval v novom dokumentárnom románe Utópia v Leninovej záhrade., ktorý práve vychádza vo vydavateľstve Absynt. Tristo Slovákov a Čechov nastúpilo 29. marca 1925 na žilinskej stanici do vlaku, aby sa vydali na dlhočiznú dobrodružnú cestu do strednej Ázie. Bol medzi nimi aj Amerikou sklamaný Štefan Dubček s manželkou a so svojím štvorročným synom Alexandrom. Čo ich vyhnalo tak ďaleko? Predovšetkým viera, že v Sovietskom zväze zažijú to, čo ich doma nečakalo – úctu voči robotníkom a dostatok práce. V priebehu ďalších siedmich rokov odišlo do dnešného Biškeku viac ako tisíc ľudí z Československa, ktorí spoločne písali históriu československého družstva Interhelpo. Lukáš Onderčanin poskladal z čriepkov mnohých ľudských osudov pútavú mozaiku celej existencie československej komúny - od jej neľahkých začiatkov, cez obdobie rozkvetu, malé i väčšie vzbury ako aj jej definitívny rozklad. Je to kniha nielen o sile agitácie, ale aj o skutočnej moci nezničiteľných snov. https://www.absynt.sk/utopia-v-leninovej-zahradeModeruje Pavol Labuda.Lukáš Onderčanin pôsobí od roku 2014 v denníku SME ako zahraničnopolitický redaktor. Vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave, študoval aj na Varšavskej univerzite v Poľsku. Bol editorom internetového magazínu MONO.sk a je tiež šéfredaktorom štvrťročníka Príbehy 20. storočia, ktorý vydáva občianske združenie Post Bellum. Trikrát bol nominovaný na Novinársku cenu, nomináciu premenil na ocenenie v roku 2021, kedy sa mu podarilo získať Cenu otvorenej spoločnosti za reportáž o slobode médií v Maďarsku.Vstup na podujatie je voľný.Diskusia je súčasťou putovného festivalu reportážnej literatúry Reportéri v prvej línii, ktorú z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.
#Diskusia #Literatúra #Festival
Info
Niečo guľaté na Pohode
Niečo guľaté na Pohode
Truc sphérique v Pohode.Niekoľko hodín trvajúci hravý happening umelca Juraja Gábora, tímu Truc sphérique a divákov posledného dňa na festivale Pohoda On the Ground je ďalším overovaním si možností priestoru a situácie pre Sphéru. Jej príbeh sa totiž inštaláciou v galerijnom priestore nekončí. Raz po svojom definitívnom odinštalovaní, by mala nájsť svoje miesto v exteriéri. Z obrovskej drevenej stavby Sphéry v Novej synagóge, ktorú si môžete prísť pozrieť počas celého roka, zostalo Jurajovi veľa odrezkov. Z nich niečo spolu s vami poskladáme na trenčianskom letisku a bude to určite zase niečo okrúhle - Truc sphérique. Kedysi sme na hodine francúzštiny vymysleli názov nášho kolektívu-projektu (a budúceho občianskeho združenia). V tom čase sme netušili, že raz budeme prevádzkovať dve kultúrne centrá - Stanicu Žilina-Záriečie a Novú synagógu. Truc sphérique znamená "Niečo guľaté" a bola to pre nás v prvom rade poézia, guľatá vecička, aj trik a kúzlo. Čítali sme to po francúzsky trik sferik, neskôr viac a viac aj po slovensky - (na)truc. Hovorili sme tak niečomu, čo sa nedá nazvať priamo, čo nás spájalo aj bavilo popri organizovaní koncertov, divadiel, výstav a festivalov. Niečo, čo nás presahuje alebo obsahuje. Truc sphérique nie je ostrá zákruta ale plynulá jazda z kopca na bicykli. Mávanie vlakom, deň restí alebo let našich sŕdc, písali sme v manifeste v roku 1998. Veľakrát sme si s týmto názvom užili problémov na úradoch, skomolenín v novinách a na faktúrach. Veľakrát sme ho chceli zmeniť na niečo zrozumiteľné, ale umenie praktické nie je a nemusí byť. V roku 2021 sme sa definitívne rozhodli, že lepší názov sme nikdy mať nemohli. Rozhodol to za nás Juraj Gábor, ktorý Truc sphérique zhmotnil v podobe 16-metrového dokončenia guľatej kupoly Novej synagógy po zem. Nazval ju Sphéra, medzinárodným slovom doplneným o slovenský dĺžen, rod a možnosť skloňovania. Netušil, že Sphéra je logo Truc sphérique. Kruh sa uzavrel, je to náhoda aj osud, podľa toho, čo si vyberiete.
#Výstava
Info
Nina Rosa s Pasta for Breakfast
Nina Rosa s Pasta for Breakfast
Zabehnutá multi-kultúrna profi kapela s chalanmi z práve začínajúcej indie pop kapely. Na open air pódiu pod lipou na terase Novej synagógy. Pozývame na príjemný letný pesničkový večer.  Kapelu Nina Rosa založila slovenská speváčka, huslistka a skladateľka žijúca v Prahe – Nina Marinová (aktuálny rozhovor) – a pomenovala ju po svojom najoddanejšom fanúšikovi, svojej babičke. Trio hudobníkov, kde Nina spieva a hrá na husle, multi-inštrumentalista Antonín Dlapa na basu, bicie, perkusie a bendžo a Michal Mihok okrem akordeónu obsluhuje tiež analógové syntetizátory. Antonína a Michala Nina stretla počas svojho štúdia na jazzovom konzervatóriu v Prahe. Už po niekoľkých vystúpeniach sa nešetrilo prívlastkami ako "objav sezóny" či "slovenská Amy Winehouse". V ich piesňach je počuť lásku k hudbe a cestovaniu, prelínajú sa v nich rôzne reálne i vymyslené jazyky. Žánrovo tak kapela reprezentuje slovenský jazz manouche, vršovický pop, kapverdské indie, anglické reggae a kadečo iné. Je dobré, že sa Nina nerozhodla vybrať cestou programovania, ktorému sa pred hudbou venovala: “Najviac ma baví tá živosť, že môžeme práve v tom momente niečo zdieľať s ľuďmi, ktorí sú na pódiu i v hľadisku. Páči sa mi, aká je hudba univerzálna a ako ľudí spája. Najradšej mám moment, keď je spoločná atmosféra taká príjemná, že nie je až tak dôležité, kto je vystupujúci a kto publikum, ale že je proste dobrá atmosféra. Oproti programovaniu si veľmi užívam aj to, že nemusím sedieť a že vidím efekt svojej práce hneď.“ U nás predstavia svoj stále aktuálny debutový album Discover plný nevšednej vynaliezavosti, zvukových experimentov a hudobnej rozmanitosti, ktorý vydali pod hlavičkou svojho vydavateľstva NINA ROSA Records. https://www.facebook.com/ninarosabandFoto kredit Eetu Linnankivi. Pasta for Breakfast sú mladí chalani z Bratislavy a okolia. Milan Kunštatský (vokál), Igor Takáč (gitara), Dominik Láznička (basová gitara) a Juraj Šutlák (bicie) robia všetko preto, aby sa im v júli podarilo vďaka podporovateľom na StartLab-e vydať debutový album. Predstavia sa krátkym programom a “zohrejú” pódium na začiatku večera. Držíme prsty… https://www.instagram.com/pasta_for_breakfast/Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Hudba #Koncert
INFO
SkateSphéra
SkateSphéra
Na jeden júlový týždeň Sphéru obsadia štyria nadšenci skateboardingu - teoretik Erik Vilím, umelec Dávid Koronczi, dizajnér Milan Stanco a technik Dušan Dobiaš. Každý z nich na Sphére spolupracuje dlhodobo - Erik ako kurátor, Dávid ako grafický dizajnér, Milan ako tesár a Dušan ako programátor multimédií, ale tentoraz prídu skejtovať, testovať jazdu na nerovnom povrchu a z odrezkov zo stavby vyrábať ďalšie drobné prekážky. Môžete si to prísť skúsiť s nimi alebo sa len tak pozrieť - ideálne v sobotu 10. júla 2021, kedy bude SkateSphéra otvorená len pre tých, čo chcú jazdiť. Potrebné sú terénne, mäkšie, väčšie či inak na jazdu na nerovnom povrchu uspôsobené kolieska. Ale otvorení sme od utorka do nedele, 13.00 - 19.00, tak nakuknúť môžete kedykoľvek."Chcem vás takto pozvať testovať Sphéru v lete, kedy bude tento prázdny priestor najviac odovzdaný pohybu, performance, tancu, divadlu, zábave, rozvoľneniu. Chcem to nechať na vás. Ako si so Sphérou poradíte, ako dokážete vytvoriť niečo reakčné, situačné, radostné, premenlivé, spontánne, stále umelecké s korením uličníctva. Proste si to osídlite, otagujete, odkurátorujete, dostaviate, zdokumentujete. Týždňové dva mesiace prázdnin. Niečo zo subkultúr ulice do o pár stupňov chladnejšej galérie. To, ako ste k sebe vyskladaní, vám dovolí v Žiline pekne spolužiť a pomáhať si" (Z emailu Juraja Gábora štyrom spolupracovníkom, ktorí vedia jazdiť na skateboarde)Ilustrácia: Alfréd Blaško
#Výstava #Šport #Rezidencia
INFO
Letné plnoprázdno vo Sphére
Letné plnoprázdno vo Sphére
Po dvoch úvodných výstavách, kedy do Sphéry vstúpili svojimi dielami ďalší umelci, ju nechávame na júl prázdnu. V niektorých dňoch úplne, príďte si ju užiť celkom samú a čistú - otvorení sme od utorka do nedele, 13.00 - 19.00. Môžete sa stratiť v hustom lese nosníkov, vstúpiť dnu, ľahnúť si a pozerať na šesťcípe nebo, môžete vyliezť na ochoz a rátať pohľadom proporcie.Bez výstavy budeme najmä preto, že v júli hostíme dva festivaly, ktoré vyplnia nejednu Sphéru. Fest Anča (1. - 4. júla) bude premietať najlepšie animáky online, ale bude premietať a hrať aj naživo. Juraj Gábor navrhol do Sphéry kinosedenie z drevených odrezkov, ktoré nám zostali zo stavby. Na festival iného divadla Kiosk (29. júla - 1. augusta) sme ešte začiatkom roka vyhlásili výzvu na predstavenia či aktivity, ktoré by Sphéru vyplnili alebo inak využili. Odohrajú sa v dvojhodinových intervaloch a môžete porovnať, ktorému z performerov sa to ako podarilo.Od začiatku Sphéry sa kde-tu, naživo aj na sociálnych sieťach, objavujú nápady a otázka, či sa dá a môže vo Sphére skejtovať. Príďte to vyskúšať, ak máte väčšie (terénnejšie, mäkšie) kolieska na svojich doskách. Štyria “jazdci” (umelec, dizajnér, kurátor a technik) postavia (opäť z odrezkov) a otestujú SkateSphéru a na sobotu 10. júla otvoríme skejtovanie pre verejnosť. S kúskami a odrezkami Sphéry budeme aj na Pohode - v nedeľu 11. júla tam vznikne "niečo guľaté" (Truc sphérique).Poznáte toto okno na fotke? Nájdete ho v západnej chodbe, keď vstupujete do výstavy od našej kaviarne a je jediné s takýmto dizajnom. Predpokladali sme doteraz, že ide o nejaký neskorší zásah z obdobia socialisticko-realistickej prestavby Novej synagógy z 1950-tych rokov. Ale Juraj Gábor v zdanlivo dekoračnom kovovom prvku našiel proporcie Behrensovho projektu - kupola, po stranách balkóny a naznačené dokončenie gule (Sphéry), ktorá by sa do Synagógy vošla.
#Výstava #Festival
INFO
Tomáš Rafa: Postpravda
Tomáš Rafa: Postpravda
Prezentácia filmov a diskusia v kaviarni Novej synagógy s filmárom, fotografom a výtvarníkom Tomášom Rafom spojená s premiérou jeho nového projektu Postpravda.sk.Žilinčan Tomáš Rafa nás osobne prevedie dokumentárnym archívom svojich filmov, ktoré zhromažďuje viac ako 10 rokov na youtube kanáli Rafavideoart. V rámci novej webstránky Postpravda.sk budú prvýkrát jeho videofilmy doplnené aj o videkomentáre odborníkov a autorít z rôznych oblastí. Komentáre pomáhajú uviesť diváka do kontextov, pretože autor Rafavideoart doteraz nechával svoje dokumentárne videá bez komentára. Zámerom jeho novej iniciatívy Postpravda.sk je pomôcť vytvoriť prostredie pre kritické myslenie o hraničných spoločenských témach (napr. rasizmus, xenofóbia, nacionalizmus, ...). Ide zároveň aj o edukatívny nástroj pre pedagógov, ktorý im má pomôcť pri výučbe - napr. občianskej náuky alebo etiky. “Tomáš Rafa je umelcom zameriavajúcim sa na aktuálne dianie. Jeho umeleckými nástrojmi sú fotoaparát a kamera. V situáciách, keď sa na niektorom mieste zhromažďujú davy ľudí, Rafa vybavený technikou nasadá do vlaku s cieľom byť pri tom. Je v neustálom pohybe – zaznamenáva, zbiera, archivuje, no i organizuje a publikuje na sieti. Archív jeho kontinuálneho projektu s názvom Nový nacionalizmus v srdci Európy (od roku 2009) obsahuje fotografie a videoreportáže demonštrácií, blokád a protestov. Diela Tomáša Rafu sa dotýkajú politických udalostí, vyvolávajúcich verejnú diskusiu, na ktorej sa autor sám zúčastňuje – ako umelec aj aktivista. Etika zohráva v jeho tvorbe rovnakú úlohu ako estetika.” (Lenka Kukurová, kunsthallebratislava.sk)„Keď v roku 2011 vyhral Cenu Oskára Čepana pre mladého umelca, mnohí krútili hlavami. Porotu zaujal sériou videí, ktorými mapoval – ako to sám nazval – nový nacionalizmus v srdci Európy. V tom čase však ešte málokto považoval túto tému za dôležitejšiu než hocijaké iné, hoci on sa jej pomerne intenzívne venoval už tri roky. Jeho videá boli znepokojujúce, ale akoby to vtedy nebolo to pravé „umenie“. Boli to dokumenty, do ktorých autor nijako nezasahoval komentárom ani bezprostrednou konfrontáciou na mieste, a tento postoj si zachováva do dnes.“ (Jana Močková, Denník N)Tomáš Rafa (1979, Žilina) je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici, Akadémie krásnych umení vo Varšave a laureátom Ceny Oskára Čepana 2011, ocenený Slovak Press Photo, Czech Press Photo. Vo Varšave pôsobí ako pedagóg. Od roku 2009 dokumentuje rastúci nacionalismus a neofašizmus na Slovernsku a strednej Európe. Maľovaním na takzvané „športové múry“, ktorými niektorí starostovia izolovali rómske getá na východnom Slovensku, upozorňoval na problém segregácie. Od roku 2015 mapoval utečeneckú krízu. Jeho diela boli prezentované napr. na pražskom a berlínskom Bienále aj v newyorskej galérii MoMA PS1. V roku 2021 vytvoril zo svojho archívu celovečerný film Utečenci sú tu vítaní. Premiéru mal na festivale v Jihlave a teraz je dostupný aj online . Nie je to tradičný dokument, ale silné, vťahujúce, emóciami nabité momentky, ktoré autor zámerne ponechal bez komentára. Linky na videá Tomáša Rafuyour-art.skartaktivista.sk RafaVideoartPrezentáciu organizujeme v spolupráci so Združením Art Aktivista.Vstupné je dobrovoľné, venujeme ho na podporu Združenia Art Aktivista. Podpornú vstupenku si môžete zakúpiť tu.
#Prezentácia
Info
Nakreslené HOCIČO - List Výtvarky na doma 4/2021
Nakreslené HOCIČO - List Výtvarky na doma 4/2021
Milí naši kamaráti, malí aj veľkí, celý tento mesiac pobýva vo Sphére aj Slávka - majsterka kreslenej čiary - a práve o nej je náš nový list. Pozývame vás prečítať si ho - doma, alebo aj priamo vo výstave, ktorá sa každým dňom mení a tak sa o nej nedá nič presnejšie povedať, len napríklad to, že tam môžete stretnúť Slávkine "Hocičo".  Ako také hocičo vzniká? ...Keď teda (Slávka) začína kresliť na prázdny papier, ešte nevie čo nakoniec nakreslí a hovorí:“To ma vôbec nebaví vyrobiť niečo, čo už dopredu viem ako bude vyzerať.“ Teda začína kresliť a nevie koniec (to sa nám zdá veľmi napínavé aj veľmi odvážne)! Nekreslí niečo, čo CHCE ona sama nakresliť, ale kreslí spolu s čiarou - chvíľu vedie čiaru ona a chvíľu vedie čiara Slávku. Vau! ... ... vylaďte sa tiež na čiary okolo seba a zo seba, alebo sa pribehnite pozrieť na tie Slávkine. Ak ste sami majstrami alebo učňami kreslených čiar, berte ceruzky a môžete si u nás aj schuti zakresliť. Nech sa už čoskoro tešíte z uvideného alebo nakresleného Hocičoho! Srdečne zo Sphéry,Simka a HankaVýtvarka na domaAj v roku 2021 vám v schránke občas pristane aktuálny list o tom, čo sa deje v Synagóge alebo čo kutíme na Stanici. Nielen preto, že je pandémia, ale hlavne preto, že vám chceme na pokračovanie písať o tom, čo máme radi na umení a umelcoch. Ako po celý minulý rok, súčasťou každého listu ostáva výzva alebo návod, ako si niečo vytvoriť. K ničomu vás to nezaväzuje, a budeme samozrejme radi, ak nám občas odpíšete a ukážete čo sami tvoríte, alebo čo ste sami v umení objavili.Listy vám píšu: Hana Hudcovičová Lukšů a Simona GottierováProjekt listov pre deti a rodičov o našich výstavách, umelcoch a umení z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
#Pre deti
Info
Inštalácia a technická realizácia audiovizuálnych diel v galérii
Inštalácia a technická realizácia audiovizuálnych diel v galérii
V spolupráci s Anténou - sieťou pre nezávislú kultúru organizujeme workshop o prevádzke galérií, inštalovaní výstav a prezentovaní súčasného umenia. Ako pripraviť, nainštalovať a prevádzkovať technicky náročnú výstavu plnú video projekcií? Na čo dbať pri spolupráci s umelcom/umelkyňou pri príprave autorskej výstavy? Aké rôzne princípy komunikácie možno využívať smerom k návštevníkom?2-dňovým praktickým workshopom vás bude sprevádzať dvojica lektorov - umelec a technik. Ich odlišné role a skúsenosti nám sprostredkujú rozličné perspektívy na problémy a situácie, v ktorých sa pri organizovaní výstav ocitá väčšina kultúrnych pracovníkov galérií alebo múzeí.Cieľovou skupinou tohto workshopu sú teda nielen kurátorky a kurátori, produkční a produkčné, ale aj umelkyne, umelci, univerzálni kultúrni manažéri a multidisciplinárne manažérky, technici a techničky a všetci ostatní, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na príprave, realizácií a prevádzke výstav.Zámerom tohto workshopu nie je urobiť z kurátorky galerijnú techničku, ale sprostredkovať jej nové pohľady a metódy riešenia najčastejších problémov. O nich chceme spolu veľa diskutovať a navzájom si vymieňať osobné skúsenosti ilustrované na konkrétnych príkladoch z praxe. Táto debata môže priniesť ďalšie témy, na ktoré sa prípadne zameriame na budúcich workshopoch.Juraj Gábor (1985) je absolventom VŠVÚ v Bratislave. Štúdium začínal na Katedre socha, objekt, inštalácia a ukončil ho na Katedre intermédií a multimédií v Ateliéri priestorových komunikácií+ Antona Čierneho. Okrem školského zázemia ho vychovávali spolupráce na aktivistických a dobrovoľníckych projektoch Bunka pre súčasnú kultúru v Nitre, Opustená rekreácia v Trenčianskych Tepliciach. Po škole rástol na staniciach a rezidenciách u nás i vo svete (Banská Štiavnica, Žilina, Soul, Iksan, Praha). Aktuálne sa venuje ročnému autorskému projektu Sphéra v Novej synagóge v Žiline.Dušan Dobiaš (1986) získal interdisciplinárne vzdelanie v odbore Mediamatika a kultúrne dedičstvo na Žilinskej univerzite. Desať rokov pracoval na Stanici Žilina-Záriečie a v Novej synagóge, kde sa venoval rôznym aktivitám od fotografovania, cez koordináciu dobrovoľníkov, asistenciu osvetlovačom a zvukárom až po inštalovanie výstav. Ostatné tri roky pôsobí na voľnej nohe ako technik pre umelcov a umelecké inštitúcie. Špecializuje sa na inštalovanie výstav súčasného umenia, ktoré vo veľkej miere využívajú audio, video, multimédiá a nové médiá.Organizátorom workshopu je Anténa - sieť pre nezávislú kultúru, spoluorganizátormi sú Nová synagóga Žilina a Považská galéria umenia. Začiatok je 14. 6. od 10.00, koniec 15. 6. o 16:00.www.antenanet.skwww.pgu.skPoplatok za workshop: 10,- Eur, členovia siete Anténa bez poplatku.Prihlasovanie na: katka@stanica.sk - kapacita obmedzená.Podujatie finančne podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia. Ďakujeme.
#Workshop
INFO
Slavomíra Ondrušová a Martin Hreha pobývajú vo Sphére
Slavomíra Ondrušová a Martin Hreha pobývajú vo Sphére
Procesuálna výstava, ktorá začne „ prázdnom“ Sphéry sa od vonkajších múrov smerom do centra Synagógy bude postupne napĺňať dielami umelcov. Hostia: Petra Dubach a Mario Van HorrikKurátor: Juraj Gábor Kurátorská spolupráca: Erik VilímVýstava bude sprístupnená v piatok 4.júna od 13:00, s kurátorským uvedením Jurajom Gáborom o 15:00 a 18:00. Figurálne/abstraktné, procesuálne/statické, telesné/mentálne: práve tieto protiklady budú predmetom rozhovoru dvoch autorských poetík – Martina Hrehu a Slávky Ondrušovej, ktorí budú svojimi dielami „pobývať“ vo Sphére. Citlivo reagujúc na jej architektonické vlastnosti pripravia pre Novú synagógu Žilina výstavu, ktorá v sebe spája intimitu a monumentalitu jemnej kresliarskej línie a maliarskeho gesta, a zároveň zdôrazní prítomnosť tela, nielen v procese tvorby, ale aj v prostredí, v ktorom vzniká. Pozornosť pri vytváraní výstavy jej autori kladú na ukázanie autentických stôp procesu tvorby, akéhosi reťazenia vzťahov a novovznikajúcich súvislostí medzi dielami.Súčasťou úvodného týždňa výstavy budú pohybové vstupy performera Tomáša Janypku reagujúceho na momentálny stav meniacej sa výstavy. Svoje miesto v trvaní výstavy nájde aj zvukový projekt WAVES od Petry Dubach a Maria Van Horrik.
#Výstava
INFO
Tomáš Janypka vo Sphére 7.
Tomáš Janypka vo Sphére 7.
celoročný rezidenčný projekt – performance dobrovoľným vstupným nás môžete podporiť na tootoot.fm, ďakujeme! Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka v priebehu celého roka 2021 opakovane vchádza do dialógu so Sphérou. V máji má sedem dní, aby nachádzal svoje miesto vo výstave Otvárania Sphéry, v spoločnosti sôch Adama a Evy. Opäť bude hľadať možnosti ako byť zaujatý tým, čo ho obklopuje, odovzdaný prostrediu i sebe. Pri performatívnom pobývaní zažije nevyhnutne premenu jednej výstavy v druhú.  V tej prichádzajúcej bude reagovať na podnety spojené s prítomnosťou umelcov - Slavomíry Ondrušovej a Martina Hrehu.Východiskom celoročného skúmania je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni. Podoby a vyústenia autorovho tvorivého procesu v synagóge sa ukazujú za chodu a na ceste - zakaždým reaguje na aktuálnu atmosféru meniacej sa podoby Sphéry.Súčasťou Tomášovho výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch. Tvorbou jeho kostýmu sa do tímu pridala Andrea Pojezdálová.Tomáš Janypka v prvom polroku 2021 pracuje v rámci Sphéry na projekte s názvom Greyscape of solitude comes to the Sphere. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Rezidencia
Info
Najpomalší dvojlist - Výtvarky na doma 2 a 3/2021
Najpomalší dvojlist - Výtvarky na doma 2 a 3/2021
Milí kamaráti a rodičia našich kamarátov! Riadne dlho sme sa Vám zo Synagógy neozvali. Verte - neverte, takmer celú tú dobu sme pracovali na našom zatiaľ najpomalšom liste až sme zistili, že je to vlastne dvojlist! Tentokr​á​t ​sú​ to list​y​-lákadl​á​...  poz​ývame ​Vás nimi na návštevu výstavy​,​ ktor​á​ trvá do konca mája.Najpomalší dvojlist 1 na stiahnutieNajpomalší list 2 na stiahnutieK​to v Sphére tancuje a ako sa tým ​môže ​spomaľ​ovať​ svet na akurátnejšiu rýchlosť​?​Nám dvom sa zdá, že tohtoročnou výzvou je pomalosť, ale dúfame, že popri jej trénovaní neskameniete ako sochy navždy​, že ​stihnete ešte dobehnúť ​a ​naživo ​uvidieť našu Sphérovú výstavu. "Odtiaľ-tam, stadiaľ-sem, z ničoho-niečo, z niečoho-nič... Ako napríklad, keď rastie rastlinka v kvetináči, alebo aj keď nejaká vädne v pohári, ako sa pohybuje slnko na oblohe, alebo aj ako sa vonku postupne stmieva. Uvideli ste už niekedy ako pomaly niekomu rastú vlasy, alebo aj ako rastiete vy sami do výšky a múdrosti?! V niektorých momentoch sa nám zdá, že sa nič nedeje, ale predsa je to naopak - neustále sa VŠETKO deje a mení.... "Výtvarka na domaAj v roku 2021 vám v schránke občas pristane aktuálny list o tom, čo sa deje v Synagóge alebo čo kutíme na Stanici. Nielen preto, že je pandémia, ale hlavne preto, že vám chceme na pokračovanie písať o tom, čo máme radi na umení a umelcoch. Ako po celý minulý rok, súčasťou každého listu ostáva výzva alebo návod, ako si niečo vytvoriť. K ničomu vás to nezaväzuje, a budeme samozrejme radi, ak nám občas odpíšete a ukážete čo sami tvoríte, alebo čo ste sami v umení objavili.Pekné pomalorýchle časy vám všetkým! Srdečne zo Sphéry,Simka a HankaList​y vám napísali: ​​ Hana ​Hudcovičová ​Lukšů​ a Simona Gottierová​​Fotky do nich odfotili: Marek Jančúch, Laura Bouflet a Filip Beránek​Projekt listov pre deti o našich výstavách, umelcoch a umení z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
#Pre deti
Info
Slavomíra Ondrušová pobýva so Sphérou
Slavomíra Ondrušová pobýva so Sphérou
Rezidencia Slavomíry Ondrušovej v rámci projektu Completing the Sphere.Dvojmesačný umelecký pobyt s dvoma odlišnými fázami, s rovnakým zázemím rezidenčného ateliéru Sngg Studia i hlavného priestoru Synagógy je východiskom pre aplikáciu citu autorky pre koncentrované zažívanie a zaznamenávanie esencie prostredia svojho výskytu. Ondrušová je majstrom lineárnej stopy denne kreslenej do “zošitníkov” - zošitov zošitých Andreou Kurjakovou. Máj sa bude motať všemožnými zákutiami enviromentu okolo Sphéry. Smerom k nej bude nachádzať miesta zastavenia, kde sa nedá dostať – mohli by sme ich nazvať miesta dotyku. Kreslenie je pre ňu hýbanie sa, bez toho nevytvorí čiaru. Tá sa potom ťahá ako cesto. Dialóg v jej tvorbe vytvárajú dvojčlenky pojmov: figurálne – abstraktné, mäkké - pevné, procesuálne - stále…Výsledky jej prvého mesiaca budú východiskom pre druhú výstavu projektu Completing the Sphere, ktorú na jún kurátorsky pripravuje Juraj Gábor v spolupráci s Erikom Vilímom. Ďalším umelcom, ktorého na výstave uvidíme v komunikácii s Ondrušovej prácami bude Martin Hreha a celoročný rezident, performer Tomáš Janypka.Vizuálna umelkyňa Slavomíra Ondrušová (1985) je permanentný hľadač, má v sebe nárok – nespokojnosť a naopak hravosť - otvorenosť. Tá sa prejavuje hlavne v nenaplánovateľnosti, neracionálnosti, kde získava pocit autenticity. Dôležitý je pre ňu tvorivý proces, zmena i tešenie sa na bytie tu až tam. Vyštudovala umelecký šperk na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave a permanentne jeho charakteristiky a konvencie prehodnocovala a obohacovala práve v porovnaní s povahou média kresby.  S Milanom Vagačom desať rokov toto médium skúmali na platforme časopisu Magazín X. Svoju dizertačnú prácu napísala v priebehu rokov rovnako ix-krát, aby ňou pre seba a akademický svet priniesla dávku zmysluplnosti. Ak by v súčasnosti nebola v Žiline, mohli by ste ju stretnúť v kníhkupectve Ex-libris Slovenskej národnej galérie alebo na online worshopoch Kresliarska seansa napríklad u nás na Stanici, kde nekonvenčne zdieľa svoje skúsenosti s kresbou a motivuje, búra strach a predsudky každého, kto sa prihlási. Odhodlanie sa k plneniu listov papiera, sranda a ľahkosť zúčastnených sú toho výsledkom.Autorkou kresleného portrétu Slavomíry, ktorý vznikol na workshope Kresliarska seansa, je Simona Gottierová.
#Rezidencia
Info
Jeden na jedného - individuálne komentované prehliadky výstavy alebo tvorivé dielne
Jeden na jedného - individuálne komentované prehliadky výstavy alebo tvorivé dielne
Tešíme sa, že po čase opäť otvárame galériu a pozývame Vás na návštevu formou individuálnej komentovanej prehliadky alebo tvorivej dielne pre jedného návštevníka, dvojicu či rodinu. V priebehu roka 2021 priestor synagógy zapĺňa monumentálna inštalácia Sphéry Juraja Gábora. Aktuálnou - otvárajúcou výstavou v nej Vás prevedie výtvarníčka Simona Gottierová, ktorá v bežnom chode galérie lektoruje vzdelávacie programy pre škôlky, školy aj dospelú verejnosť – Na vlastné oči. Formát Jeden na jedného je určený širokej verejnosti - Vám, ktorí radi objavujete súčasné výtvarné umenie. Nie je kurátorskou komentovanou prehliadkou, skôr vytvára priestor pre Vaše subjektívne vnímanie a interpretovanie diela. Simona v tejto prechádzke galériou reaguje priamo na Vás a teda Vaša návšteva môže mať rôzne podoby; od počúvania, cez dialóg až po tvorenie vlastnými rukami z materiálu. Vítané sú Vaše deti!V máji budeme reagovať na vývoj pandemických opatrení a tiež na potreby škôl. V prípade priaznivej situácie bude Simona v galérii sprevádzať rozrastajúce sa skupinky detí a študentov. V zálohe máme aj online prechádzku výstavou pre druhý stupeň základných alebo stredné školy.objednajte sa vopred na tel. 0918 104 294 alebo emailom na simona@novasynagoga.sk prehliadky prebiehajú v pondelky / utorky / stredy / štvrtky v čase medzi 8:00 - 19:00vstupné: príplatok 5,00€  k cene vstupného 5,00€  / študenti a seniori dobrovoľné
#Výstava #Iné
INFO
Čierne na bielom s Jiřím Příhodom: Za sochou a pred architektúrou alebo Miesto, kde môžeš prečkať svoju Potopu
Čierne na bielom s Jiřím Příhodom: Za sochou a pred architektúrou alebo Miesto, kde môžeš prečkať svoju Potopu
Online diskusia na www.facebook.com/novasynagoga. Ak sa chcete pripojiť aktívne, prihláste sa na Zoom meeting ID 935 6116 5870.Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z oblasti vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. V treťom tohtoročnom online vydaní vám chceme predstaviť umelca – sochára, dizajnéra a architekta Jiřího Příhodu, autora monumentálnych objektov s prekvapivým priestorovým riešením. Dozviete sa, čo to znamená, ak je priestor základným vyjadrovacím prostriedkom. Budeme vidieť odtlačok vodnej hladiny v extrudovanom polystyréne a pozorovať, ako vnútorný povrch objektov plynulo prechádza na povrch vonkajší. Môžeme skúmať, kde sú hranice funkčnosti architektúry a nefunkčnosti umenia. A nakoniec nám autor vysvetlí, ako sa podarilo na pražskej Rustonce vybudovať “príbytok pre Mars”.Jiří Příhoda (1966) je absolventom pražskej Akadémie výtvarných umení (1990 – 1996), kde v rokoch 2005 – 2015 zaujal miesto pedagóga v Ateliéri intermediálnej tvorby II. Svoju kariéru začínal na začiatku 90. rokov ako sochár, ktorý ihneď zaujal svojimi terénnymi intervenciami, manipuláciami filmového obrazu či technicky náročnými objektami pre galerijný priestor. Získal viaceré ocenenia, v roku 1997 sa stal laureátom Ceny Jindřicha Chalupeckého, v roku 2005 získal čestné uznanie Grand prix obce architektov za výtvarné dielo v architektúre. Vo svojej umeleckej práci sa pohybuje na rozhraní umeleckého objektu a architektúry a jeho monumentálne diela často využívajú nové technológie a priemyselné materiály. Východiskové tvary a funkcie jeho objektov spoluvytvárajú futuristickú atmosféru s osobitým autorským rukopisom. Dlhodobo spolupracoval s Národnou galériou v Prahe ako architekt výstav a grafický dizajnér. O jeho sedemmetrovom interaktívnom module, ktorý konfrontuje život na Marse a na Zemi a je  trvale umiestnený vo verejnom priestore (Praha 8), nakrútila režisérka Bibiana Beňová dokument, kde sleduje náročnú realizáciu, posuny i kompromisy, ktoré prináša stret umeleckého objektu so živým verejným priestorom. Jiří Příhoda v súčasnosti pôsobí striedavo v Čechách a v americkom Austine (Texas), no svoje “cely, príbytky a miesta” buduje v spolupráci s (nielen) umeleckými inštitúciami po celom svete.
#Diskusia
INFO
Michal Freriks & Collective: Opening
Michal Freriks & Collective: Opening
Premiéra online videa zo site-specific predstavenia.Tanečno-performatívne predstavenie Opening bolo výsledkom rezidencie Michala Freriksa a performerov Evgeniye Glazunovej, Davida Ramalho a Hellen Boyko v Novej synagóge v lete 2019. Zaoberali sa ideou otvaránia a vytvárania priestoru v rôznych rovinách. Otvorenie ako poskytnutie priestoru pre seba v sebe, otvorenie ako poskytnutie priestoru ostatným.Michal Freriks & Collective vytvorili neprenosné site-specific predstavenie, ktoré malo svoju živú premiéru a derniéru 4. 9. 2019. Po viac než roku sa k nemu Michal vrátil a postrihaný videozáznam Petra Kotrhu uvedie ako v premiére. Video bude dostupné cez našu webstránku za dobrovoľné vstupné na týždeň do 27. 4. 2021. Odporúčame sledovať na väčšej obrazovke.Openingidea a vedenie: Michal Freriksperformeri: Evgeniya Glazunova (RU), David Ramalho (PT), Hellen Boyko (NL/RU)zvuk: David Ramalho, Michal Frerikssvetelný dizajn: Ints Plavniekstechnická podpora: Andrej Hinkavideo: Peter Kotrhaprodukcia: Truc sphérique, Michal Freriks, Anna RagimovaS podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.“Umožniť vstúpiť novému a nepoznanému potenciálu, nielen v tvorbe ale aj v bežnom živote, je možné iba vtedy, keď sa otvoríme prítomným možnostiam. Tých možností je ďaleko viacej, ako si myslíme, avšak vieme pracovať iba s tými, ktoré sme schopní aktuálne vnímať. Traja taneční interpreti zdieľajú priestor s divákmi. Otvárajú jeho možnosti, strácajú sa v ňom, nachádzajú a ponúkajú seba skrz svoju intímnosť, akú tanec vyjadruje. Priestor nie je len okolo nás, ale aj v nás, môžeme ho akceptovať, ale aj vytvárať. Nájsť v sebe priestor je veľkou výzvou a vyžaduje spoliehať sa na vlastné schopnosti. Pri odkrývaní obšírnej témy otvorenia, performeri prechádzajú priestorom spoločne, no nikdy bez stratenia svojej individuality.” (Michal Freriks)
#Online stream #Divadlo #Tanec
INFO
Tomáš Janypka vo Sphére 6.
Tomáš Janypka vo Sphére 6.
celoročný rezidenčný projekt – performance dobrovoľným vstupným nás môžete podporiť na tootoot.fm, ďakujeme! Vysielanie atmosferických správ z Novej synagógy "Ak by mohli prísť do synagógy ľudia už v apríli, asi by som sa zameral na ten výbuch jari okolo nás... Predpokladám ale, že ešte budem v priestore sám a mám skôr chuť sa zaoberať atmosférami - premenlivými a prchavými vnemami - či už v ľudskej situácii alebo v pozorovaní prírodných pohybov. Aký bude dnes deň? Pred-cítenie toho, čo môže prísť. Weather forecast and situation forecast. Rád by som sa ponoril.”Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka aj v apríli vstupuje do dialógu so Sphérou. Východiskom je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni a ďalej na otázky nášho telesného vzťahu k nim. Podoby a vyústenia autorovho tvorivého procesu v synagóge sa ukazujú za chodu a na ceste.Súčasťou výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch. Tvorbou jeho kostýmu sa do tímu pridala Andrea Pojezdálová.Tomáš Janypka v prvom polroku 2021 pracuje v rámci Sphéry na projekte s názvom Greyscape of solitude comes to the Sphere. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Rezidencia
INFO
Tomáš Janypka vo Sphére 5.
Tomáš Janypka vo Sphére 5.
celoročný rezidenčný projekt - performanceVýchodiskom piateho tvorivého vstupu Tomáša Janypku je opät telo tanečníka v dialógu s priestorom Sphéry. Tentokrát bude reflektovať otvárajúcu výstavu Mary Duras a Vlada Havrillu. Intervenovať s ňou bude štúdiou pomalosti - tá sa bude ukazovať v živosti sochy, statickosti tela, meditácii v pohybe a prostredníctvom korytnačky.Tomáš sa v rámci svojho celoročného skúmania vo Sphére zaoberá telesnosťou a limitmi, ktoré každé jedno telo má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni a ďalej na otázky nášho telesného vzťahu k nim. Pokračuje tak aj v marci vo výskume, ktorého podoby a vyústenia sa ukazujú za chodu a na ceste.Prekračujúcou líniou tohto projektu je jeho roztiahnutie sa medzi oblasti tanečného umenia, performance art, vizuálneho umenia a architektúry. Súčasťou výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch. Tvorbou jeho kostýmu sa vo februári do tímu pridala Andrea Pojezdálová.Tomáš Janypka v prvom polroku 2021 pracuje v rámci Sphéry na projekte s názvom Greyscape of solitude comes to the Sphere. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Rezidencia
INFO
Najväčšia guľa! Výtvarka na doma 1/2021
Najväčšia guľa! Výtvarka na doma 1/2021
Milí kamaráti a rodičia našich kamarátov! Je tu prvý pracovný list pre všetkých domácich dištančných výtvarníkov v roku 2021.V Synagóge práve rastie niečo veľké… Ešte to ani nebolo hotové a už sme z toho boli hotoví…Čo to len môže byť?Je to najväčšia guľa!“Na svete, samozrejme, už existujú milióny gúľ. Napríklad malá sklenená gulička, pingpongová, slivková guľka, zmrzlinová guľa, potom väčšia snehová na guľovačku, od nej väčšia je napríklad bowlingová, potom snehuliaková na snehuliaka, potom nasleduje naša najväčšia v Synagóge a väčšia je už asi len zemeguľa…“ Začítajte sa do prvého listu-sprievodcu tohtoročným dobrodružstvom, ktoré voláme Sphéra. Stiahnete si ho vo formáte pdf kliknutím na:Najväčšia guľa – pracovný list Výtvarky na doma 1/2021Výtvarka na domaAj v roku 2021 vám v schránke občas pristane aktuálny list o tom, čo sa deje v Synagóge alebo čo kutíme na Stanici. Nielen preto, že je pandémia, ale hlavne preto, že vám chceme na pokračovanie písať o tom, čo máme radi na umení a umelcoch. Ako po celý minulý rok, súčasťou každého listu ostáva výzva alebo návod, ako si niečo vytvoriť. K ničomu vás to nezaväzuje, a budeme samozrejme radi, ak nám občas odpíšete a ukážete čo sami tvoríte, alebo čo ste sami v umení objavili.Prajeme napínavé čítanie a dokonalé gúľanie!Simka a HankaTúto tvorivú aktivitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Pre deti
INFO
Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru (16. 3. - 30. 5. 2021)
Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru (16. 3. - 30. 5. 2021)
Od 19. 4. 2021 sme otvorení pre darcov zo Startlabu, ktorí si “kúpili” možnosť vstúpiť do Sphéry ako prví, od 4. 5. 2021 sme otvorení pre všetkých a prvú výstavu vo Sphére sme predĺžili až do konca mája, aby ste ju mohli vidieť naživo. Vitajte nažive!O výstaveAko prvá do dokončenej Sphéry vchádza socha Evy od Mary Duras. Spolu s ňou aj Adam od Vladimíra Havrillu. Výstavu uviedli v utorok 16. 3. 2021 o 19.00 online rozhovorom jej kurátori Ivo Habán a Juraj Gábor, video si pozriete na facebook.com/novasynagoga, nájdete tam aj ďalšie dve online prehliadky - 1-hodinovú zo 6. 4. 2021 a 6-hodnovú z 13. 4. 2021. Ivo Habán (monografista Mary Duras) vo svojej odbornej praxi kontinuálne reflektuje modernizmy rozvíjajúce sa na začiatku 20. storočia v Českej republike a stredoeurópskom regióne. Umelkyňa Mary Duras (1898 - 1982, Viedeň) celoživotne reflektovala ženskosť, tematizovala rôzne obdobia v živote ženy s dôrazom na vnútorné takmer nebadateľné emócie. Duras vytvorila na objednávku židovskej rodiny Schück sochu Evy v roku 1931 pre funkcionalistickú vilu v pražskej Tróji. V tom istom čase bola postavená aj Neologická synagóga v Žiline. Za zapožičanie sochy zo zbierok ďakujeme Galérii Klatovy Klenová.www.maryduras.comwww.gkk.czOd Vladimíra Havrillu (1943, Bratislava), milovníka "izmov" a majstra skratky vystavujeme na prvej výstave vo Sphére sochu Adama z roku 1980, fotografiu a tri koláže, ktoré komunikujú so sochou Evy aj Sphérou. Ďalšieho Adama (Skladacieho muža) nájdete za sklom Sngg štúdia pred hlavným vchodom. Za zapožičanie diel Vladimíra Havrillu ďakujeme Borisovi Kršňákovi a Galérii Artandconcept.www.havrilla.netwww.artandconcept.euzvukový hosť výstavy: Line Gatehttps://linegate.bandcamp.com“Line Gate je projekt v Prahe usadeného hudobníka Michala Vaľka. Jeho zvuk je charakteristický repetitívnosťou, zdanlivou nemennosťou a využívaním minimálnych výrazových prostriedkov. Skladby, ktoré sú tvorené dlhými drónmi vyvolávajú psychedelický efekt zapečateného času - kontinuálneho zostupu k radikálnemu zvukovému oprosteniu. Vaľkove kompozície nadväzujú na tradíciu minimalizmu (La Monte Young, Éliane Radigue, Steve Reich), no zároveň ich môžeme počúvať aj ako solitérne zvukové denníky. V nich sa pomocou ninery a vlastného hlasu pokúša vytvoriť utopický priestor, v ktorom dekonštruuje časovosť zameranú na výkon a zisk. Výsledkom môže byť meditácia, hypnotický trip alebo správa o blížiacej sa apokalypse, ktorá je zvestovaná pravidelným točivým pohybom kľuky drevenej ninery. Zatiaľ posledný album Apex vyšiel koncom minulého roka v našom vydavateľstve. Krédo ostáva stále rovnaké: Zanechať po sebe čo najmenej stôp.”Mappa editions (v spolupráci s ktorými Line Gate uvádzame)http://mappaeditions.com/- - -Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia, dokončenie Sphéry sa podarilo aj vďaka vám-darcom zo Startlabu a Čiernym dieram a podpore spoločností Kontrakting - Staviame z dreva a Vesely - Očná klinika. Ďakujeme aj za vaše 2 percentá z daní.
#Výstava
INFO
Dagmar Šubrtová: Rekultivácia (4. 2. - 10. 6. 2021)
Dagmar Šubrtová: Rekultivácia (4. 2. - 10. 6. 2021)
Dočasná inštalácia zoskupenia hrdzavých siluet suchých stromov Dagmar Šubrtovej, ktorú sa Juraj Gábor rozhodol inštalovať vonku pred vstupom do Synagógy ako kontrapunkt k svojej drevenej Sphére vnútri, je symbolom narastajúcej civilizačnej devastácie krajiny a dlhodobého zlého zaobchádzania s rozsiahlymi územiami.Rekultivácia je umelá premena miesta, ktoré môže byť často ukážkou neodborného alebo korupčného korporátneho počínánia. Výsledkom je často nepodarená výsadba, napriek dobrému financovaniu. Napríklad na vyťažených plochách sú umele vysadené lesy rekultivačnými firmami, ktoré však často využívajú nevhodné druhy drevín a vysádzajú monokultúry a tak nakoniec neprinášajú žiadný trvalý úžitok.Inštaláciu uviedol Juraj Gábor online rozprávaním v piatok 12. 3. 2021, videozáznam nájdete na facebook.com/novasynagoga.Sochárka a kurátorka Dagmar Šubrtová (1973) žije a pracuje v Kladne. Absolvovala ateliér sochárstva Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe, kde potom niekoľko rokov pôsobila ako asistentka. V tvorbe ju inšpiruje industriálna krajina baní v okolí Kladna, zmenami reliéfu krajiny spojených s dolovaním uhlia a aktuálnymi otázkami premeny krajiny a previazanosti postindustriálnej společnosti a prírody. Popri umeniu sa venuje aj tematickým kurátorským projektom, napríklad dlhodobej dramaturgii výstavného programu galérie Ústavu makromolekulárnej chémie Akademie vied v Prahe. Od roku 2015 pracuje na projekte Na pomedzí samoty.http://frontiers-of-solitude.org/http://dagmarsubrtova.cz/
#Výstava
INFO
Čierne na bielom s Jánom Markošom: O farebnom svete šachu a päťdesiatich odtieňoch kritického myslenia
Čierne na bielom s Jánom Markošom: O farebnom svete šachu a päťdesiatich odtieňoch kritického myslenia
Online diskusia na www.facebook.com/novasynagoga. Ak sa chcete pripojiť aktívne, prihláste sa Zoom meeting ID 92521181230.Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z oblasti vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. V marcovom pokračovaní uvedie spisovateľa, šachového veľmajstra a lektora Jána Markoša.Dozviete sa, čo si tvorcovia v Dámskom gambite vymysleli, a v čom naopak seriál verne opisuje svet profesionálneho šachu. Tiež sa ponoríme do tajov kritického myslenia: budeme spoločne hľadať, ako sa brániť proti klamstvu, polopravdám či manipulácii. A napokon sa pokúsime zorientovať vo výbušnom prostredí hodnotových sporov. Ako sa rozprávať o interrupciách či eutanázii, aby nám takáto diskusia nevybuchla v rukách ako dynamit?Ján Markoš (35) vyštudoval filozofiu a evanjelickú teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Je najsilnejším šachistom na Slovensku, bývalým juniorským majstrom Európy.  Jeho šachová kniha „Pod hladinou“ získala cenu Anglickej šachovej federácie „Kniha roka 2018“. V súčasnosti trénuje mladých šachistov z poltucta krajín. Venuje sa tiež písaniu. Pre vydavateľstvo Denníka N napísal manuál kritického myslenia „Sila rozumu v bláznivej dobe“(2019), ktorého sa za rok a pol predalo takmer 10-tisíc kusov, a knihu o ťažkých etických rozhodnutiach „Medzi dobrom a zlom“(2020). Spoluzaložil a štyri roky viedol Sokratov inštitút, doplnkové vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov, ktoré sídli na zaježovských lazoch. V súčasnosti sa v Akadémii kritického myslenia venuje vzdelávaniu firiem a organizácií v oblasti kritického myslenia a rozhodovania. V budúcnosti by Ján, podľa vlastných slov, rád napísal knihu rozprávok, mal vlastnú keramickú dielňu a konečne vysadil na záhrade ovocné stromy.
#Diskusia
INFO
Performatívna prechádzka s Tomášom Janypkom vo Sphére / online performance
Performatívna prechádzka s Tomášom Janypkom vo Sphére / online performance
Performance Tomáša Janypku streamujeme online na www.facebook.com/novasynagoga.Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka aj vo februári vstupuje do dialógu so Sphérou. Jeho štvrtá návšteva bude určená dokončenou podobou jej drevenej konštrukcie. Vyústením jeho pobytu bude online performance, ktorého forma a obsah vyplynú z Tomášovej konkrétnej skúsenosti v zmenenom priestore synagógy.Východiskom skúmania vo Sphére je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni a ďalej na otázky nášho telesného vzťahu k nim. Pokračuje tak vo výskume, ktorého podoby a vyústenia sa ukazujú za chodu a na ceste.Prekračujúcou líniou tohto skúmania je jeho roztiahnutie sa medzi oblasti tanečného umenia, performance art, vizuálneho umenia a architektúry. Súčasťou výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch.Tomáš Janypka o tom, ako duchovne a farebne byť v priestore Synagógy:“...podstatná sa mi javí aj čiapka,žltá sa mi zdá byť správna,hlavne na tomto obrázkuje to určité predĺženie a spojenie s duchovnom, naznačený smer, je v tom jasnosť a zreteľnosťa priestor na uši dobre počúvatťa je v tom niečo detské, niečo o snívaní a imaginácií o čistote a začiatku”Tomáš Janypka v prvom polroku 2021 pracuje v rámci Sphéry na projekte s názvom Greyscape of solitude comes to the Sphere. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Podporiť nás môžete dobrovoľným vstupným. Ďakujeme!
#Prezentácia #Online stream #Rezidencia
INFO
Dokončovanie Sphéry (1. - 28. 2. 2021)
Dokončovanie Sphéry (1. - 28. 2. 2021)
work in progress objektu Juraja Gábora, 1. - 28. 2. 2021online diskusia a stretnutie s autorom v nedeľu 28. 2. 2021, 19.00 na facebook.com/novasynagoga.Prichádza čas, aby sa nám po mesiacoch pandémie do životov zase vrátili veľké umelecké zážitky. Veríme, že vám chýbajú tiež. Pozývame vás do nového spoločného dobrodružstva. Pred 5-timi rokmi sa nám niečo takéto podarilo so Zrakovou pyramídou v Súľove. Tá už neexistuje, ale v Novej synagóge od decembra 2020 vzniká Sphéra. Aktuálne asi najväčšie umelecké dielo na Slovensku a výnimočná udalosť nielen pre svoju veľkosť. Po rokoch príprav sa Juraj Gábor podujal vytvoriť nový monumentálny 17-metrový drevený objekt a výtvarne tak dopovedať príbeh architektúry Novej synagógy. Fascinovalo ho, že architekt Synagógy Peter Behrens do nej pred takmer storočím vpísal tvar levitujúcej gule. Po 4 rokoch počítania, kreslenia a plánovania sa odhodlal túto pomyselnú Sphéru zhmotniť – dokončiť guľu od kupoly až po podlahu. Na “chýbajúcej” obrovskej polguli Sphéry robíme od decembra s partiou šikovných tesárov, po mesiaci a pol roboty už vztýčili 48 desaťmetrových nosníkov poskladaných z 500 kusov ručnej vyrezaných dosiek do oblúka. Sme za polovicou prác a prichádza Dokončenie Sphéry. Spracovali sme 50 kubíkov dreva (5 veľkých nákladných áut) z píly v Dlhom Poli, použili sme už vyše 20-tisíc skrutiek darovaných od Staviame z dreva. Ďakujeme Fondu na podporu umenia za grant, ale stále chýba 20-tisíc eur, aby sme Sphéru dokončili a skutočne ožila, pretože sme spustili zbierku na Startlabe a uchádzame sa tiež o vaše 2% z daní.Do konca februára vďaka vám objekt dokončíme a sprístupnime ho na celý rok 2021, hneď ako pandémia dovolí. Sphéra bude nielen neprehliadnuteľným umeleckým dielom, ale aj celoročnou scénou pre všetky výstavy, zvukové projekty, koncerty, festivaly, divadelné, pohybové a tanečné predstavenia na 2021. O tom, prečo ju stavia ale aj o tom, čo všetko sa do Sphéry zmestí, porozpráva Juraj Gábor na záver jej stavby osobne na záver posledného mesiaca stavby - v online streame. Celý proces stavby mal byť otvorený verejnosti, sledovať Dokončovanie Sphéry bohužiaľ môžete len dištančne na fotografiách na Flickr.com/Novasynagoga alebo na našom Facebooku či Instagrame.  Juraj Gábor je autorom viacerých úspešných inštalácií z dreva v galériách aj v krajine – okrem Zrakovej pyramídy v Súľove (2015 – 2020) napríklad dielo Vertikálna gradácia v Pražskej Meet Factory (2016), Prechod/Transfer v Banskej Štiavnici (2019). Bol finalistom Ceny Oskára Čepana (2016) a laureátom Ceny Nadácie Tatra banky pre mladých umelcov (2017).http://www.novasynagoga.sk/spherahttp://www.novasynagoga.sk/dokoncenie-sphery
#Výstava
INFO
Ozvuk Sphéry: Lucie Páchová (6. 2. - 27. 2. 2021)
Ozvuk Sphéry: Lucie Páchová (6. 2. - 27. 2. 2021)
Lucia je vokálna improvizátorka, skladateľka, performerka a zvuková umelkyňa. Svoje experimentálne hlasové techniky prehlbuje počas opakovaných pracovných pobytov v Tanzánii, Keni, Ugande či Indii. Jej umelecká prax je postavená na spolužití v komunite, načúvaní a vzájomnom učení. Vo svojich improvizáciách vytvára nový univerzálny jazyk, v ktorom však môžeme rozoznať jednotlivé geografické a kultúrne špecifiká. Hudba a hlas sa tak stávajú zrozumiteľným jazykom, pomocou ktorého tlmočí svoje nadobudnuté skúsenosti zo života za hranicami západnej kultúry. Vydavateľstvo Mappa editions ju pozvalo ako prvú rezidentku, ktorá zabýva a následne preskúma zvukové prostredie Sphéry.Sphéra je ďalšou zastávkou na Luciinej zvukovej ceste. Otázky ostávajú rovnaké. Ako nadviazať kontakt so Sphérou? Ako sa stať jej súčasťou a pritom ju čo najmenej kolonizovať? Ako reagovať na jej ozvuk a ako do nej vtesnať čo najviac hlasov?Lucie Páchová (1988) vo svojich multimediálnych projektoch kombinuje hlasové taktiky, performance, kompozičnú tvorbu, tanec a terénne nahrávky. Multimediálnu kompozíciu študovala na JAMU v Brne a indickú hudbu na Codarts Academy v Rotterdame. Svoje cesty po indickom subkontinente zachytila na albume ToTribes. Ide o interpretáciu tancov a piesní v pôvodných jazykoch, na ktoré nadväzujú terénne nahrávky z indického štátu Urísa. Medzi jej najnovšie projekty patrí trio Love_Me, v ktorom hrá spolu s Ivanom Palackým a Michaelou Antalovou. S Antalovou každoročne organizuje medzinárodný letný tábor Zlethno, v ktorom spoločne stierajú hranice medzi folklórnou a improvizovanou hudbu.http://luciepachova.czhttps://www.radiocustica.cz/lucie-pachova-voissage-8413613https://talaqpototribe.bandcamp.com/album/totribesPodujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Music #Rezidencia
Info
Pripravovanie Sphéry / horizontálna gradácia a šťastné sviatky
Pripravovanie Sphéry / horizontálna gradácia a šťastné sviatky
work in progress - inštalácia výstavy8. 12. 2020 - 3. 1. 2021, utorok - nedeľa 13.00 - 19.00stretnutie a diskusia s autorom Jurajom Gáborom v sobotu 19. 12. 2020, 17.00Juraj Gábor už na pripravovaní Sphéry robí niekoľko rokov. Začiatok fyzického rastu diela v Synagóge je spojený so zbieraním energie a materiálu. Celý proces vzniku Sphéry bude otvorený verejnosti a galéria bude počas inštálacie otvorená. V decembri namiesto vianočných trhov do centra Synagógy privezieme prvých 12 kubíkov dreva z Jurajovho štyri roky starého diela Vertikálna gradácia, monumentáneho schodiska vytvoreného pre galériu Kostka v pražskej Meet Factory. Vertikálnu gradáciu o postupnom stúpaní a klesaní, raste i úpadku, presúvame pod kupolu, aby rozšírila naše možnosti putovania do inej Sphéry. Od hmoty, jej váhy a špecifickej povahy materiálu sa postupne prostredníctvom celoročného programu chceme dostať opäť k jej nehmotnému a abstraktnému rozmeru. Horizontálnu Vertikálnu gradáciu doplnia kresby slávnej umelkyne Agnes Martin, ktorú ani Juraj Gábor pred pred rokom ešte nepoznal: "Najprv som si jej dielo uvedomil na pohľadnici, ktorú do našej domácnosti dostala moja snúbenica. Bola na nej s krásnym prianím šťastia do roku 2020 reprodukcia obrazu Happy Holiday pripomínajúca výrez červeno-bielych pásov na stene v Synagóge. Potom som dostal vo februári poštou katalóg s reprodukciami jej kresieb od poetky Mily Haugovej so slovami, že ten katalóg patrí ku mne. Poslala mi ho po tom, ako som jej v lete 2019 daroval knihu mojich kresieb. Rozhodol som sa kresby z knihy Agnes Martin vystaviť a ukázať akési paralelné línie."Prajeme vám šťastné sviatky, vydýchnutie a hlboké nadýchnutie v novom ťažko popísateľnom priestore Sphéry, ktorú pre vás pripravujeme v roku 2021. vstupné 3,00€ / študenti a seniori dobrovoľné, v hotovosti na mieste alebo online na tootoot.fm
#Výstava
INFO
Cena Oskára Čepana 2020
Cena Oskára Čepana 2020
výstava finalistiek a finalistov30. 9. – 6. 12. 2020, utorok – nedeľa 13.00 – 19.00vstupné 3,00€ / študenti a seniori dobrovoľné, online na tootoot.fm alebo v hotovosti na miesteNová synagóga je miestom aktuálneho ročníka súťaže pre slovenských umelcov do 40 rokov, ktorá vznikla v roku 1996 a oslavuje tak 25. výročie. Finalistami Čepana 2020 a zároveň vystavujúcimi umelcami sú Ludmila Hrachovinová, Daniela Krajčová, Kristián Németh a Jozef Pilát. Ich finálovú výstavu pripravili v spolupráci s kurátormi Luciou Gavulovou a Viktorom Čechom, architektonické riešenie je v supervízii Petra Lišku. Počas dvojmesačného trvania výstavy budú mať návštevníci možnosť diváckeho hlasovania za svojho osobného favorita. Kľúčovou udalosťou bude vyhlásenie laureátky/laureáta za účasti členov medzinárodnej poroty aj minuloročného víťaza Erika Sikoru, ktoré sa uskutoční v piatok 13. novembra.Na štyroch finalistoch sa zhodla medzinárodná porota Čepana, ktorá posudzovala portfóliá 36 umelcov a umelkýň. „Väčšina z prihlásených umelcov artikuluje svojou tvorbou bystrú kritiku spoločnosti a jej inštitúcií. Kalibrovaním silného umeleckého prejavu a jazyka prepožičiavajú hlas spoločným obavám ohľadne aktuálnych tém dneška. Niektorí cez intervencie do dystópií prítomnosti naznačujú alternatívne budúcnosti. Iní hľadajú utópie budúcnosti a projektujú ich na plátno každodenného života v lokálnom kontexte. Spytujú javy vecí, a usilujú sa prísť na to, čím by sa niekedy mohli stať. Prihlásených umelcov znepokojuje nielen to, čo je odvnímateľné, ale aj ako je to odvnímateľné, a ako sa to, čo je reprezentované, zhmotňuje/stelesňuje. Vo svetle týchto skutočností sa do popredia dostáva napríklad aj maľba v spojení s performance, v súlade s už osvojeným vedomím, že umenie nie je tvorené iba pre zrakový vnem, ale využíva telo, aby bolo prítomnejšie a uviedlo do pohotovosti všetky zmysly,“ uviedla vo svojom vyhlásení porota, ktorú tento rok tvoria Vjera Borozan (CZ) – historička umenia, kurátorka a pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia pražskej AVU, Bartholomew Ryan (USA) – nezávislý kurátor a teoretik umenia, absolvent Center for Curatorial Studies / Bard College, Jaro Varga (SK) – umelec s medzinárodným presahom a kurátor súčasného vizuálneho umenia, Kathrin Bentele (CH) – kurátorka a publicistka, v minulosti aktívna v Artists Space New York, Kunsthaus Glarus a aktuálne KW Berlín a Jan Verwoert (NL) – kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie, profesor na Oslo National Academy of the Arts a Piet Zwart Institute v Rotterdame.(minuloročný laureát Erik Sikora)Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia, od roku 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Od roku 2018 je spoluorganizátorom ceny platforma na podporu súčasného umenia collective. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.Laureáta/laureátku 25. ročníka čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited, finančná odmena, samostatná výstava a podpora Nadácie – Centrum súčasného umenia pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku i v zahraničí.Oskár Čepan (1925-1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom.www.facebook.com/cenaoskaracepana/www.oskarcepan.skLudmila Hrachovinová (1984, Bratislava)V roku 2008 získala magisterský titul na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Katedra maliarstva, 4. ateliér prof. Ivana Csudaia) a v roku 2017 na Royal Institute of Art v Stockholme. V rokoch 2019 a 2020 študovala na Städelschule, Staatliche Hochschule für Bildende Künste v nemeckom Frankfurte. Samostatne svoju tvorbu prezentovala na výstavách v Maďarsku, Viedni, vo Švédsku, Nórsku, Českej republike a na Slovensku (2020 – Silent Immediacy, Knoll Gallery, Budapešť; 2019 – Limits of Navigation, Galéria mladých, Nitrianska galéria), v rámci skupinových prezentácií vystavovala v Nemecku, Belgicku, Česku, Švédsku, Dánsku, Grécku, Fínsku, Taliansku a na Islande (2020 – Rundgang 2020, Städelschule, Frankfurt nad Mohanom; 2019 – Fast Kotzen, Pilotenkueche AIR, Lipsko ai.). Aktuálne je súčasťou tímu HotDock Project Space v Bratislave.Porota: „Maliarska prax Ludmily Hrachovinovej prehovára k súčasnému diskurzu, rozvíjanému okolo ‚zániku rozpúšťania‘ a zároveň ‚rozširovania‘ média maľby vo vzťahu k jej fyzickým okolnostiam a telám ľudí, ktorí s ňou trávia čas. Tieto experimenty a skúšanie vzbudili zvedavosť poroty do tej miery, že by ich chcela zažiť na mieste výstavy finalistov. Spôsobom spolu-fungovania maliarskeho povrchu a performujúcich tiel v priestore vyzdvihuje Hrachovinová to, čo môže (z)bežnému pohľadu uniknúť, a síce, že maľba, podobne ako tanec, je k času sa vzťahujúca skúsenosť a čas je hodnotnou integrálnou súčasťou vnímania fyzického maliarskeho diela.“Daniela Krajčová (1983, Žilina)Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení, na Katedre Intermédií a multimédií pod vedením Doc. Anny Daučíkovej a Vysokú školu múzických umení v odbore animácia. Doktorandský titul získala na VŠVU s prácou na tému Spomienky na židovskú komunitu formou ručnej animácie. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v Rumunsku, Slovinsku, Rakúsku, Francúzsku, Anglicku a v Mexiku, jej dielo bolo súčasťou mnohých skupinových aj samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí (2020 – Behind the railings, Liptovská galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš; 2019 – Maps of friendships, Altán Klamovka, Praha; Place of nearness, space of separation, Kabinet T, Zlín; Dancing on the ruins, Nová cvernovka, Bratislava; Flora pondtemporary, St. Polten, Austria).Porota: „Nenápadne ambiciózne projekty Daniely Krajčovej zapájajú ľudí za účelom vytvorenia experimentálnych dokumentov, ktoré pracujú s médiami ako kresba a maľba, spolu s animáciou a inštaláciou. Komunity sa stávajú aktívnymi spoluúčastníkmi v procese tvorby a kontextualizácie diela. Slovenské sestričky pracujúce v Rakúsku, imigranti, ľudia poznačení spomienkami na strádanie v koncentračných táboroch – každý z nich rozpráva svoj vlastný príbeh. S nenútenými, no bohatými výrazovými prostriedkami, spontánnym okom a živými líniami, vypovedajúcimi o silných biografických naratívoch, Krajčovej zladená maliarska forma a spoločenská angažovanosť sa stali jediným a neoddeliteľným celkom, činiac prístupnosť politickou hodnotou a začleňujúc svedectvo ako hodnotu komunálnu.“Kristián Németh (1983, Dunajská Streda)Autor je študentom doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri vvv (vizuálne. verbálne. verejné) u Martina Piačeka. Magisterský titul získal v Ateliéri IN Prof. Ilony Németh. Z jeho posledných samostatných prezentácií rezonuje výstava v At Home Gallery v Šamoríne Monument of Possible Fall, ale aj No Balance v Schemnitz Gallery v Banskej Štiavnici, alebo Vatican Archives v Novej Cvernovke v Bratislave (2019). V rámci skupinových výstav predstavil svoje dielo v minulom roku napríklad na Queer Arts Festival v Thessaloniki (Lab’Attoir; kurátor: Thomas Diafas, Marie Tomanová), alebo na výstave Reflect What You Are (České centrum New York, USA; kurátori: Thomas Beachdel, Marie Tomanová). Porota: „Kristián Németh prináša intenzívne meditácie o vžitej povahe katolicizmu v rámci súčasnej slovenskej spoločnosti. Výpoveď umelca operuje naprieč médiami a nachádza vyjadrenie v nazeraní cez inštaláciu. Jeho ikonografický záber siaha od náboženstva k životnému štýlu; vnímavo zaznamenáva diapazón polôh na škále „obeť-svätec“. S mimoriadne zušľachťujúcim prístupom k materiálu a hustotou alegorických odkazov prepožičiava život erotickému telu, ktoré by cirkev zahalila, vymazala, alebo poprela. Jeho dielo do seba včleňuje architektúru a „tvár miesta“ ako prídavné stavebné kamene, podporujúce výpoveď jeho zmyslových (až zmyselných) bádaní.“Jozef Pilát (1992, Poprad)Autor je aktuálne doktorandom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri vvv (vizuálne. verbálne. verejné) pod vedením Martina Piačeka. Magisterský titul získal na Akadémii výtvarných umení vo Varšave (2013-2018), na oddelení maľby u profesora Wojciecha Zubala, so špecializáciou na umenie vo verejnom priestore. V rokoch 2015 až 2016 študoval na Univerzite umení v Berlíne , v maliarskom ateliéri Prof. Valerie Favré. Vystavoval prevažne v Poľsku, ale aj vo Fínsku, v Česku a na Slovensku (2019 – I Will Be There Even If It Kills Me; kurátor: Kaja Werbanowska, Promocyjna Gallery, Varšava; Let’s Make Paradise Together; kurátor: Kateryna Filyuk, IZONE, Kyjev; Anty Gold Rush, Obrońców Stalingradu 17, Szczecin či Entrotopia 1.0., kurátor: Ville Laksonen, Rantakasarmi Gallery, Helsinki).POROTA: „Jozef Pilát si získal pozornosť poroty konzistentnosťou svojho umeleckého jazyka a schopnosťou uchopiť a kondenzovať lokálne naratívy, čerpajúc zo svojho rodného prostredia Šunavy, do precíznych skulpturálnych gest. Jeho dielo reprezentuje istý druh ‚kolízie‘ utópie s distópiou, miesta s ne-miestom, zmyslu s nezmyslom, a to všetko v sprievode subtílnej irónie, reflektujúcej a prekrúcajúcej zaužívané kultúrne vzorce.“
#Výstava
INFO
Dana Tomečková: Dočasná hmota
Dana Tomečková: Dočasná hmota
prezentácia umeleckej rezidencie a olovrantsobota 26. 9. 2020, 15.00 v Sngg studiovstupné 3,00 € / študenti, seniori a spol dobrovoľné, online na tootoot.fm alebo v hotovosti na miesteNa stretnutí priblíži svoju tvorbu naša aktuálna (opätovná) rezidentka Dana Tomečková. Vo svojej práci sa opakovane vracia k téme dočasnosti – cez krehkosť, premenlivosť a nestabilnosť. Všíma si ju cez objekty a ich materialitu, ale aj samotný priestor a jeho povahu. Hosťom bude jej priateľ a kozmológ Ata Karakçi, s ktorým počas jedného roka v Osle zdieľali kuchyňu na internáte a záujem o vesmír.Dana Tomečková (1986, Bratislava) študovala šperk na VŠVU v Bratislave, pracuje s objektom a inštaláciou. Zaujímajú ju efemérne fenomény, ktoré sa dajú ťažko zachytiť, ale ľahko pocítiť. Plnosť, prázdno, napätie, nestálosť. Všíma si priestor a jeho vzťah s telom, vrátane tela ako vlastného priestoru. Krehkosť, pnutie. Zaoberá sa nestabilným charakterom reality, jej nepolapiteľnosťou. Reaguje na ňu vytrvalosťou a pomalosťou. Používa materiály, nad ktorými nemožno mať úplnú kontrolu. Rada prepája malé deje a veľké udalosti, každodennosť a vesmír."Počas rezidencie v Sngg studio si budem všímať čas prostredníctvom materiálu - jeho plynutie, ohraničenie, koniec a koniec konca. Miznú veci okolo nás alebo sa vždy "len" menia? Ostáva tu všetko? Hmota je energia formovaná nehmotnými zákonitosťami. Tie sa vyvíjajú, nie sú nemenné. Hmota sa stále vyvíja. Aj my sme hmota. Zaujíma ma ako a kam tento vývoj môže dospieť. Neurčité je neuzavreté - je v ňom neustály priebeh, pokračovanie. O objektoch, ktoré vytváram, preto rozmýšľam ako o skici, nie definitíve. Zmena sa deje stále, avšak často v tak pomalom tempe, že ju nevieme uvidieť. Skúmať budem akým spôsobom si čas uvedomujeme, kedy o ňom vieme. Ako ho chytáme, zadržiavame, naťahujeme."
#Výstava #Prezentácia
INFO
Clarinet Factory
Clarinet Factory
koncert a jam sessionstreda 23. 9. 2020, 20.00vstupné 8,00 € / 5,00 € (zľavnené pre študentov, seniorov, …)v predpredaji na tootoot.fm alebo v hotovosti na mieste pol hodinu pred koncertomJindřich Pavliš – klarinetLuděk Boura – klarinet, basetový rohVojtěch Nýdl – klarinet, zpěvPetr Valášek – basklarinetKlarinetové laboratórium, kde sa experimentuje s klasickým hudobným vzdelaním a kde sa mieša world music s jazzom či elektronikou s príchuťou minimalizmu. Fenomenálne zoskupenie, ktoré nie je ničím, čo si bežne predstavíme pod klarinetovým kvartetom. Má chuť odvážne improvizovať a otvárať sa všetkým možným žánrom s cieľom zbavovať hudbu prebytočných hraníc.“Nechceme byť iba interpretmi a klarinetistami. V klasike alebo jazzovej hudbe sme interpreti, pri improvizáciách a nových medzižánrových projektoch aj tvorcovia. Spočiatku sme hlavne hrali na klarinety a aranžovali, teraz viac improvizujeme, komponujeme, hráme aj na iné nástroje a spievame. Chceme byť súborom, ktorý má čo povedať — nie múzeom.” (Jindra Pavliš)Kvarteto Clarinet Factory spolupracovalo na albumoch speváčky Lenky Dusilovej (Eternal Seekers, Out of Home) a plodnú spoluprácu tiež nadviazalo s Českým rozhlasom a Českou televíziou. Svojou hudbou prispelo k viacerým filmovým a divadelným projektom. V roku 2008 si ich na svoj prvý pražský koncert vybral svetoznámy vokalista a performer Bobby McFerrin.Koncertom predstavia svoj nový album Pipers (2020), na ktorom opäť posúvajú svoj zvuk niekoľko úrovní vyššie a s hravosťou sebe vlastnou menia zažité chápanie klarinetu a možnosti jeho využitia. Hudba je to nevšedná, ťažko škatuľkovateľná, ale o to podmanivejšia a zaujímavejšia.Po koncerte sa pridajte k jam session a k iniciátorovi našich jazzových večerov – bubeníkovi Jakubovi Kaprálovi – ktorému pomáhame vytvárať a udržiavať priestor pre kvalitný autorský jazz v Žiline. Tak ako zakaždým, pozývame tiež na pódium.
#Music #Koncert
INFO
Viera Čakányová: Frem – Requiem za Homo Sapiens
Viera Čakányová: Frem – Requiem za Homo Sapiens
autorská projekcia filmuutorok 22. 9. 2020, 19.00 vstupné: 5,00 € / 3,00 € (zľavnené pre študentov, seniorov, …)v predpredaji online na tootoot.fm alebo v hotovosti na miesteZažite jedinečnú projekciu dystopickej sci-fi, ktorá mala vo februári premiéru na prestížnom Berlinale, v galerijných priestoroch prázdnej Synagógy. Po projekcii bude nasledovať diskusia s režisérkou, moderuje Matej Sotník z distribučnej spoločnosti Film Expanded.Umelá inteligencia exponenciálne rastie a klimatická kríza je čoraz naliehavejšia a nezvratná. FREM je unikátnym dokumentom, ktorý odráža podobu nového sveta a zobrazuje svet prírody za hranicami ľudského vnímania skutočnosti. Je výsledkom izolovaného nakrúcania v extrémnych podmienkach na Antarktíde. Film skúma túto nádhernú ohrozenú krajinu nezvyčajným spôsobom, vzrušujúco odľudštenou optikou neľudskej entity s vlastným vedomím. Dron sa skúmavo plíži ľadovou rovinou, zvláštne zmätočným spôsobom a opatrne objavuje krajinu Antarktídy. Náhle prerušované fragmenty zvukov či hovoreného slova a roztekajúci sa obraz vytvárajú spolu s tajuplným vizuálnym spracovaním znepokojivú filozofickú reflexiu limitov antropocentrického myslenia.“Viera Čákanyová veľmi dobre vedela, že robí niečo absurdné. Niečo, čo sa nedá pri najlepšej vôli splniť, aj keď si to sama sebe dala ako zadanie. Lenže práve na to máme umenie a najmä film, že sú takým krkolomným pokusom predstaviť si nepredstaviteľné.”(Miloš Krekovič, Denník N)FREM – Viera Čákanyová (CZ, SK) 2019, 73 minHrajú: Martin KovačíkProducentka (CZ): Nina Numakandic, HYPERMARKET FILMKoproducent (SK): Ivan Ostrochovský, Punchart filmsKamera: Tomáš Klein, Viera ČákanyováStrih: Marek Šulík, Viera ČákanyováZvuk: Dominik Dolejší, Miroslav Tóth, Stanislav Abrahámwww.filmexpanded.com
#Kino #Diskusia
INFO
Žilinský literárny festival 2020
Žilinský literárny festival 2020
štvrtok – nedeľa 17. – 20. 9. 2020celý program na www.zlf.skdenné vstupné na diskusie a výstavy 3,00 € / študenti a seniori dobrovoľnédenné vstupné s večerným divadlom a koncertom 5,00 € / zľavnené 3,00 €vstupné na workshopy pre deti 3,00€ / rodičia zdarmapredpredaj online na tootoot.fm alebo v kníhkupectve Artforumštvrtok 17. 9. 202016.00 (Makovického dom)Tvorivé písanie – workshop s Marekom Matuškom.17.30 (Artforum)Otvorenie festivalu a diskusia so švajčiarskou spisovateľkou Danou Grigorcea (Dáma s Maghrebským psíčkom) a prekladateľkou Paulína Šedíková Čuhová, moderuje Katarína Labudová.20.00 (Synagóga – veľká sála)Tanečné predstavenie INDIGO Kataríny Brestovanskej, ktorého predlohou bola ľudová rozprávka Braček Jelenček.piatok 18. 8. 202010.00 (Synagóga – veľká sála)Cena Absynt – súťaž študentov žilinských stredných škôl.10.00 (Rosenfeldov palác)Radničné noviny – novinársky workshop pre žiakov a študentov so šéfredaktorkou Katarínou Gazdíkovou a ďalšími prispievateľmi z Mesta Žilina.12.00 (Synagóga – veľká sála)Najväčšie prozaické chyby s Medziriadkami – tvorivý workshop so Soňou Urikovou pre študentov stredných škol.14.00 (Synagóga – veľká sála)Akadémia veľkých diel – študenti s lektorkou čítajú Stávku A. P. Čechova.14.00 (Synagóga – kaviareň)Debata s Rolandom Oravským, spoluzakladateľom facebookovej stránky Lovci šarlatánov a Matejom Spišiakom so skupiny STRATPOL (Strategic Policy Institute), moderuje Pavol Labuda.16.00 (Synagóga – kaviareň)Počúvaj prekladateľov – diskusia s Michalom Hvoreckým, Tomášom Hučkom, Paulínou Šedíkovou Čuhovou a Barbarou Sigmundovou.16.00 (Nadácia Polis)Genocída Rómov počas 2. sv. vojny – psychiater Péter Hunčík, etnografka a historička z OZ IN MINORITA Zuzana Kumanová, kultúrny antropológ z Ústavu rómskych štúdií Alexander Mušinka aJán Orlovský.18.00 (Synagóga – kaviareň)Počúvaj históriu – mladí historici Jakub Drábik (Fašizmus) a Anton Hruboň (Alexander Mach a Ľudácka čitanka) v diskusii s historikom Kysuckého múzea Adamom Buchtom.20.00 (Synagóga – kaviareň)Koncert Tolstoyssobota 19. 9. 202010.00 – 18.00 (Synagóga – veľká sála)Malý veľký knižný trh – market slovenských a českých vydavateľov dobrých kníh.10.00 (Synagóga – balkón)Animátorský workshop s Martinom Smatanom, autorom oceňovaného animovaného filmu Šarkan.10.00 (Synagóga – kaviareň)Naučme deti počúvať, naučíme ich čítať – Ľudmila Hrdináková a Timea Vráblová a ich prednáška s diskusiou o tom, čo deťom dávajú príbehy.12.00 (Synagóga – balkón)Workshop Kataríny Kosánovej a ilustrátorky Nataše Štefunkovej, ktoré vytvorili dve krásne detské knihy Ako umelci vidia svet a Ako maliari vidia svet.12.00 (Synagóga – kaviareň)Debata Martina Staňa s Čiernymi dierami – Martinom Liptákom, Michalom Tornyaiom a grafickou dizajnérkou Ivanou Palečkovou.14.00 (Synagóga – balkón)Workshop – Činčuláčik.14.00 (Synagóga – kaviareň)Počúvaj tradíciu – debata spisovateliek Aleny Sabuchovej, Kataríny Kucbelovej, Dominky Madro, autoriek kníh Šeptuchy, Svätyňa a Čepiec, moderuje Marta Součková.16.00 (Synagóga – kaviareň)Detské divadlo Fí: Pupo a fazuľka – interaktívne čítanie na motívy knihy Hany Lasicovej.16.00 (Nadácia Polis)Zodpovednosť elít – traja kamaráti Slováci v Prahe sociológovia Pavol Frič a Fedor Gál a psychiater Peter Pöthe.18.00 (Synagóga – kaviareň)Anasoft Litera – debata s piatimi finalistami najprestížnejšej slovenskej literárnej ceny Anasoft litera, moderuje Katarína Labudová.20.00 (Synagóga – kaviareň)Básnici, raperi a muzikanti – Supa, Tomáš Ďurovka, Mirka Ábelová, Jan Těsnohlídek, Mišo Németh.nedeľa 20. 9. 20209.00 (Budatínsky hrad)Výlet s filozofom a matematikom Ladislavom Kvaszom (Prostor mezi geometrií a malířstvím, otázky mu počas prechádzky dáva filozof Pavol Labuda.16.00 (Nadácia Polis)Ján Lajčiak: Mýtoborec s bystrým úsudkom – diskusia o zabudnutom mysliteľovi 20. storočia, Zora Jaurová, Ladislav Kováč, Ondrej Sliacky.výstavy v rámci festivalu, piatok - nedeľa 18. - 20. 9. 2020Čierne diery: 209+ grafík (balkóny Novej synagógy)Martin Smatana: Dobrosaurus (pod balkónmi)
#Music #Divadlo #Diskusia #Workshop #Výstava #Literatúra #Festival #Tanec #Koncert
INFO
Výstavy - Čierne diery a Dobrosaurus
Výstavy - Čierne diery a Dobrosaurus
Dve výstavy 8. - 20. 9. 2020 v Novej synagógeutorok – nedeľa 13.00 – 19.00 (okrem 17. 9. 2020)Čierne diery: 209+ grafíkŠesť rokov cestujú za storočnými továrňami, chátrajúcimi pamiatkami a dokumentujú miesta, ktoré už ďalšie generácie neuvidia. Hovoria si Čierne diery a snažia sa nadchnúť ľudí pre zabudnutú históriu Slovenska. Okrem písania kníh je súčasťou ich aktivít aj tvorba nového mýtu stratených miest, zachytenie pamiatok na autorských grafikách. Sú dielom náhody, produktom japonskej risografickej tlačiarne, ktorá je sama o sebe slepou uličkou tlačových technológií. Zo žiarivých ryžových a sójových farieb vznikajú nové zobrazenia schátraného dedičstva. S tlačovými chybami, ktoré sú zaujímavosťou diela. Do tvorby limitovaných edícií sa dosiaľ zapojilo desiatky autoriek a autorov z prostredia slovenskej ilustrácie, grafického dizajnu, výtvarného umenia a architektúry. S vybočeniami ajk iným podceňovaným stavbám než sú priemyselné pamiatky. Z voľnočasovej aktivity sa stal nečakaný zberateľský fenomén. Z fenoménu konkrétna pomoc na oživenie pamiatok. Všetkých 209 a možno aj 210 grafík nájdete dva týždne na balkónoch Synagógy.www.ciernediery.skMartin Smatana: DobrosaurusDobré skutky ilustrátora a autora animovaných filmov, ktorý ich nekreslí, ale vyrába už niekoľko mesiacov na rezidencii v Synagóge z odpadových textilných materiálov. "Človek, ktorý je odkázaný len na správy z médií postupne nadobúda pocit, že svet sa rúti do záhuby a nič nie je také, ako kedysi. V skutočnosti sa však na svete každý deň udeje aj veľa pozitívnych vecí. Rozhodol som sa preto každý týždeň vybrať jednu dobrú správu zo sveta a vyrobiť k nej veselú ilustráciu. Nebudú to však iba dobré správy globálnych rozmerov, kedy krajina znížila produkciu plastov o 15%, alebo sa zvýšila informovanosť a vzdelanosť obvateľov. Môžu to byť aj malé, povzbudzujúce a úsmevné gestá, napríklad ako keď muž v Japonsku strávil dva roky sadením tisícov kvetov, aby sa jeho slepá žena mohla nadýchať ich vône. Alebo ako sa 85-ročná babka priznala vnukovi, že nikdy nevidela hory. Odvtedy spoločne precestovali 40 000 km cez 38 štátov a navštívili 29 národných parkov. Alebo ako požiarnici rozptýlili preľaknuté dievčatko po autonehode tým, že si od nej nechali nalakovať nechty.” Martin urobil počas koronarezidencie aj z textílií aj animovaný spot pre Bienále ilustrácií Bratislava, aj ten nájdete na výstave.www.martinsmatana.comVýstavy uvádzame v rámci Žilinského literárneho festivalu 2020. Vstupné 3,00€ / študenti a seniori dobrovoľné, online kartou na tootoot.fm alebo na mieste v hotovosti.
#Výstava
INFO
Čierne na bielom: Ako ďaleko má umenie od vedy?
Čierne na bielom: Ako ďaleko má umenie od vedy?
diskusia Pavlíny Fichta Čiernej s dizajnérkou Silviou Jánoškovou štvrtok 16. 7. 2020, 19:00 na terase / v kaviarni vstupné 3,00 € online na tootoot.fm alebo v hotovosti na mieste / študenti, seniori dobrovoľné Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z oblasti vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. V júlovom pokračovaní uvedie dizajnérku a umelkyňu Silviu Jánoškovú, ktorá je aktuálne súčasťou prípravného tímu kandidatúry Mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Môže dnes byť umenie bez vedy a veda bez umenia? V prvom pokoronovom vydaní vám predstavíme konzultantku a dizajnérku Silviu Jánoškovú. Diskusia nebude o kandidatúre na EHMK 2026, dozviete sa, načo je nám výskum v umení a dizajne, ako môžeme prekonať problémy diskusie medzi umením a vedou, ale napríklad i prečo je dôležité robiť občas chyby. Silvia Jánošková je absolventkou Royal College of Art v Londýne, Design Academy v Eindhovene a Interfaculty ArtScience v Hágu. Vo svojej profesionálnej práci sa venuje dizajn výskumu a súvisiacim stratégiám. Pracuje ako konzultantka v oblasti dizajnu služieb, HCI, inkluzívneho dizajnu, healthtech, dizajn výskumu a realitného developmentu. Kurátorsky a produkčne sa venuje projektom, ktoré experimentujú v medzipriestoroch umenia, technológií a politiky. Aktuálne je projektovou a produkčnou manažérkou v rámci tímu kandidatúry mesta Žilina na EHMK 2026.
#Diskusia #Prednáška #Prezentácia
INFO
Kristin Lash & Jakob Grey
Kristin Lash & Jakob Grey
jazz koncert + jam session piatok 10. 7. 2020, 20.00 v kaviarni Novej synagógy vstupné 8,00 /5,00 €, predpredaj na tootoot.fm, predaj na mieste od 19.30 Kristin Lash = Kristína Mihaľová / spev Jakob Grey = Jakub Šedivý / gitara Intímna hudba pre veľké pódiá. Dvojica z najvýraznejších tvárí slovenskej jazzovej scény, ktorá zbiera jedno ocenenie za druhým. V roku 2017 získali ocenenie Objav roka na súťaži Nové tváre slovenského jazzu. Minulý rok vyhrali súťaž mladých talentov Bratislavských Jazzových Dní a taktiež súťaž Jazz Start Up 2019. Boli taktiež nominovaní v ankete Rádia_FM – Radio_Head Awards v kategórii Objav roka 2019, kde získali ocenenie Nadácie Advance Investments. Na Slovensku predskakovali pred svetovými hviezdami ako Stanley Clarke či Candy Dulfer na najznámejších slovenských jazzových festivaloch. Svetová jazzová legenda Dianne Reeves si ich vybrala ako predskokanov jej koncertu v bratislavskom Istropolise. Aktuálne vydávajú svoj debutový album Sleepin` With The Lights On pod pseudonymami Kristin Lush & Jakob Grey a čaká ich sľubná koncertná budúcnosť. Svojou vyzretou autorskou tvorbou jednak oslovujú širokú verejnosť, no priťahujú pozornosť aj hudobných kritikov. V októbri budú otvárať Bratislavské jazzové dni a majú prisľúbenú účasť aj na viacerých významných európskych jazzových festivaloch – napr. na talianskom Fara Jazz Fest, Ascona Jazz Fest, Technopolis Jazz Fest v Aténach a iných. Koncert Kristin Lash & Jakob Grey je druhým, ktorý organizuje náš nový externý kolega, jazzový bubeník Jakub Kaprál. Pred časom vymenil Prahu za rodnú Žilinu, chýba mu tu však rozmanitosť kultúrneho života. Výsledkom je tento cyklus jazzových koncertov spojených s jam sessions. Tak ako minule, po koncerte vás pozývame na pódium. “Kristína a Jakub sú jediní muzikanti, ktorí priniesli do štúdia tlačenku. Normálne Kristína spievala a Jakub si krájal a jedol tlačenku. Ale však nevadí. Ale keď sa o pár dní finalizoval mix, došli so srnčím gulášom. Normálne prišli, dali si bundy na vešiak a začali jesť guláš. Ale však nevadí. Keď som dnes večer jedol makrelu, tak mi napadlo toto: dobrý zvuk vzniká jednoducho – treba mať dobrý song a dobrých muzikantov. Skies je krásny song a Kristína a Jakub sú najtalentovanejší hudobníci, akých som nahrával.” – Erik Horák
#Music #Jazz #Koncert
INFO
Zoltán Agócs: Zákulisie obrazového poľa
Zoltán Agócs: Zákulisie obrazového poľa
výstava, 10. 7. - 23. 8. 2020 streda - nedeľa 13.00 – 19.00 komentované prehliadky s autorom a kurátorom 10. 7. 2020 o 15.00 a 17.00 a 31. 7. 2020 o 17.00 vstupné 3,00€ / študenti, seniori, … dobrovoľné Výstava je výstupom zo dlhodobej rezidencie autora v Sngg. architektúra výstavy: Juraj Gábor kurátor: Ján Kralovič Obraz je paradoxným objektom. Je modelom skutočnosti aj expozíciou subjektívneho prežívania. Je záhybom medzi vnútrom a vonkajškom. Do tohto záhybu – lemu obrazivosti – necháva autor nahliadnuť diváčku/diváka. Možnosť preniknúť okom do záhybu je podmienené hľadiskom. Miestom zotrvania pri pohľade. Hľadisko je modelované podmienkami videnia, dispozitívnom: materiálovými, fyziologickým či psychologickými podmienkami, ktoré utvárajú vzťah medzi pozorovateľkou/pozorovateľom a obrazom. Výstava Zoltána Agócsa Zákulisie obrazového poľa je tematizáciou vyššie naznačených súvislostí. Z hľadiska námetov diel ako aj architektonicko-výstavného riešenia je reflexiou vzťahu diváčky/diváka, obrazu a prostredia (architektonického priestoru). Je úsilím – prostredníctvom média maľby – skúmať možnosti obrazu ako plochy, ktorá odkazuje k priestorovým vzťahom, k stanoveniu pozícií medzi figúrou a pozadím, medzi javiskom a zákulisím. Zoltánova maľba nikdy nezabúda na diváčku/diváka, ktorý pred plátnom stojí. Vystavuje sa pohľadu a zároveň spoluutvára jej/jeho pozíciu. Plátna na rámoch sa v kontexte inštalácie stávajú hranicou, nepriechodnou stenou. Obraz je reprezentáciou priestorových vzťahov v maliarskej ploche, a zároveň je – sám o sebe, ako objekt – hranicou modelujúcou fyzický priestor. Obraz sa stáva súčasťou výstavnej architektúry a sám pre seba vytvára útočisko. Na ozrejmenie genézy výstavy je potrebné začať ešte raz. Na počiatku bol skicár formátu leporela, ktorý autor postupne zapĺňal kresbami. Tie sa stali predlohou k veľkoformátovým plátnam. Leporelo sa zároveň stalo východiskom k výstavnému riešeniu inštalácie. Skicár odkrýva, ako jednotlivé obrazy z cyklu dvadsiatich diel vznikali. Motív následnosti rozvíja autorove chápanie maľby od konštrukcie a tvarovej pevnosti až k destabilizácií obrazových prvkov, k dominancií gestického vyznenia. Cyklus je sledom osobných statusov. Odvíja sa od inšpirácie konkrétnymi umeleckými osobnosťami, k subjektívnejším väzbám a vzťahom k rodinným príslušníkom. Figúra je vsadená do iluzívneho architektonického priestoru. Často sa odvracia od pohľadu diváčky/diváka, je zahľadená do vnútra obrazu. Dôležité sa stáva nielen „javisko“, na ktorom sa postavy pohybujú, ale aj kúty, zákutia, núdzové úniky. Prostredie, ktoré autor utvára a v ktorom sa figúry nachádzajú, nie je nikdy úplne stabilné. Vyznačuje sa krehkou tektonikou, kde začínajú dominovať taktilné a optické vlastnosti maliarskeho materiálu. Zoltánove diela charakterizuje napätie medzi prchavosťou a stálosťou, tekutosťou a pevnosťou. Zámerne sa zdôrazňuje antagonizmus medzi racionalitou a fantazmou, logikou a snom. Rozhodnutie radiť obrazy do previazaného celku, sledu, vytvára alúziu na filmový pás. Plátna pôsobia ako sekvencie, záblesky situácií, ktoré sa kontinuálne prepájajú, prekrývajú. Nemožno ich ale chápať ako rozvíjanie naratívneho príbehu. Nesnažia sa ilustrovať, ale v distribúcií prvkov maľby tematizujú (sociálne) vzťahy. V tomto aspekte má Zoltánova maľba architektonické či scénografické kvality. V ploche uvažuje nad priestorom. Cez kompozičné vzťahy maliarskych motívov uvažuje nad príznakmi. Usporiadaním prvkov maľby autor evokuje stabilitu či labilitu, krehkosť alebo pevnosť medziľudských vzťahov. Dôležitou líniou výstavy je architektonické riešenie (architekt: Juraj Gábor). Chápe obraz nielen ako referenčné dielo – v jeho reprezentačnej funkcií – ale aj ako objekt utvárajúci a modelujúci prostredie, iniciujúci pohyb a hľadanie vlastnej pozície. Usporiadanie inštalácie vytvára architektúru v architektúre. Tvarovanie výstavy nadobúda charakter zlomu v „hladkom“ priestore funkcionalistickej synagógy. Reaguje na jej svetelné podmienky i komunikačné trasy. Paravanové inštalačné radenie umožňuje vytvorenie flexibilnej kompozície, ktorú autor výstavy môže variabilne meniť (počas trvania výstavy dôjde k jej prerušeniu a zmene architektonicko-inštalačného členenia). Architektonické riešenie výstavy je nielen exponovaním diela, ale aj jeho interpretáciou. Determinuje pozíciu návštevníka/návštevníčky a spôsob, akým sa obraz dáva spoznať. Obraz totiž nemusí byť iba niečím, čo sprostredkuje vnímanie sveta autorom, ale aj tým, čo vymedzuje a zvýznamňuje pozíciu diváka/diváčky pred ním. Tým, čo upozorňuje na priestor, ktorý ho obklopuje. Txt: Ján Kralovič Zoltán Agócs (1988, Lučenec) je absolventom Ateliéru Klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku na Akadémii umení, Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici, odboru Maľba (2008 -2012) a Voľné výtvarné umenie (2012 – 2014). V rokoch 2014 a 2018 bol medzi finalistami súťaže Maľba roka. V súčasnosti sa venuje prevažne maľbe, kresbe a grafike. Žije a tvorí v Žiline. Samostatné výstavy (výber): 2019 „ZÁSAH-PRESAH“, Kurátorka: Kristína Orth Minčíková, Galeria Artotéka, Bratislava. 2018 „DOMČEK Z KARÁT“, Kurátor: Juraj Gábor, GMAB Trenčín. 2015 „INÝ SVET“, Kurátorka: Daša Klapitová, Výtvarný ateliér ART Fabrika, Praha. 2015 „KONTRASTNÉ KONTEXTY“, Kurátorka: Daša Klapitová, NMG Lučenec. Kolektívne výstavy (výber): 2020 „OBRAZ“, Kurátor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka, Pálffyho palác, Bratislava. 2019 „PRECHÁDZKA KRAJINOU“, Kurátor: Michal Koss, Mestské múzeum Králiky, ČR. 2018 „MALBA 2018“, Galéria Nedbalka, Bratislava. 2017 „WINTER SELECTION 6“, Kurátor: Mgr. art. Andrej Jaroš, Flatgallery, Bratislava. 2015 „ROZHRANIA“, Kurátor: Juraj Gábor a Daniel Dida, Freshmen’s Gallery, Bratislava. 2015 „SON-DA, MAĽ-BA“, Kurátor: Ľudovít Hološka, Bratislavský hrad, Bratislava. 2015 „YOUNG SLOVAK ART SHOW“, Kurátor: Maroš Ševčovič, Gallery of Modern Art, Rusko. 2014 „MAĽBA 2014“, Galéria Nedbalka, Bratislava. Juraj Gábor (1985, Lučenec) Vizuálny umelec pôvodom z Brezničky vytvára interiérové a exteriérové priestorové situácie, ktoré pozývajú k zažívaniu, pobývaniu a aktívnemu zotrvaniu. Svojimi tvorivými i netvorivými činnosťami sa pohybuje na pomedzí výtvarného umenia, architektúry a bežného života. Ich prostredníctvom motivuje k prehodnocovaniu, učeniu sa, vzájomnému rešpektovaniu inakostí, pozornému načúvaniu a zodpovednosti voči okoliu. Vyštudoval kamenosochárstvo na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a Intermédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Posledné tri roky učil a tvorí v Žiline. Ján Kralovič (1984, Bratislava) Pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU v Bratislave. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neoavantgardnom a súčasnom umení. Príležitostne sa venuje kurátorskej činnosti. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a umelecké aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo za dverami.
#Výstava
INFO
Slovutný pán prezident / Listy Jozefovi Tisovi
Slovutný pán prezident / Listy Jozefovi Tisovi
diskusia vydavateľstva Absynt s historikmi Madeline Vadkerty a Ivanom Kamencom štvrtok 9. 7. 2020, 19.00 vstupné 3,00€ / študenti, seniori, … dobrovoľné Jediná nádej. Posledná záchrana. Dobrý otec. Aj takýmito slovami sa obracali mnohí slovenskí Židia vo svojich listoch na prezidenta vojnového Slovenského štátu Jozefa Tisa. Očakávali od neho záchranu, milosť, pomoc v ťažkých chvíľach, do ktorých sa dostali po vydaní rozsiahlych protižidovských zákonov. Listy začínali oslovením: „Slovutný pán prezident…“, čo je zároveň tematický názov novej knihy vydavateľstva Absynt. Americká výskumníčka Madeline Vadkerty objavila v Slovenskom národnom archíve plné škatule takýchto listov a rozhodla sa pátrať po ďalších osudoch ich pisateľov. Tieto malé dejiny z rokov 1939 – 1944 spracovala v knihe Slovutný pán prezident s podtitulom Listy Jozefovi Tisovi. „Madeline Vadkerty posunula naše vnímanie a poznávanie procesu holokaustu do novej, u nás dodnes takmer neznámej roviny. Výsledky jej práce patria do kategórie tzv. malých dejín. To znamená, že sa nevenuje problematike holokaustu na Slovensku len v jeho „horných poschodiach“, teda na úrovni oficiálnej vládnej politiky, ale sleduje individuálne osudy a pohnútky jednotlivcov, ktorí sa listami obracali na prezidenta Jozefa Tisa, aby ich oslobodil, teda, aby im udelil výnimku spod krutých dôsledkov protižidovského zákonodarstva,“ píše popredný slovenský historik 20. storočia Ivan Kamenec, ktorý bude ďalším hosťom diskusie. Aké osudy postretli pisateľov týchto listov? O čo v nich žiadali? Kto vôbec mohol získať výnimku? Madeline Vadkerty nám odkrýva tragické príbehy a popritom nás sprevádza aj svojím výskumom, a tak sa celkom prirodzene stávame svedkami otvárania nezahojených bolestivých rán našej nedávnej histórie. Moderátorom diskusie bude riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký. – – Uvedenie knihy bolo v marci odložené kvôli karanténnym opatreniam.
#Diskusia #Literatúra #Prednáška #Prezentácia #Online stream
INFO
JL turné #3 / BACH & BRAHMS / Jozef Lupták & priatelia
JL turné #3 / BACH & BRAHMS / Jozef Lupták & priatelia
Hostíme u nás tretí zo série koncertov neúnavného hudobníka a organizátora Jozefa Luptáka a jeho priateľov. Na koncerte zaznie program naštudovaný špeciálne pre toto turné, ktoré v lete a na jeseň pokračuje v ďalších slovenských mestách. Počet návštevníkov koncertu v Novej synagóge už konečne nemusíme limitovať, príďte si užiť výnimočnú komornú atmosféru s klasickou hudbou a vynikajúcimi slovenskými hudobníkmi. Program: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Suita č. 2 d mol BWV 1008 Johannes Brahms (1833 – 1897): Sláčikové sexteto č.1 B dur, op. 18 Účinkujú: Jozef Lupták / violončelo a hostia Marián Svetlík, Andrej Baran / husle Martin Ruman, Daniel Rumler / viola Andrej Gál / violončelo „Celé turné bude o vzťahoch s hudobníkmi, ktorí ma sprevádzajú dlhé roky, a s ktorými máme spoločné cítenie a radosť zo spoločného hrania. Budú taktiež o mojom vzťahu s Bachovými suitami pre violončelo, na každom koncerte zaznie jedna z nich. Toto turné je pre mňa aj zdieľaním mojej vďačnosti s publikom za možnosť tvoriť hudbu. Základom našich koncertov je vždy osobná interakcia a verím, že sa na koncertoch stretneme osobne.” Jozef Lupták www.jozefluptak.com www.konvergencie.sk vstupné: 8,00 € / 5,00 € (zľavnené pre študentov, seniorov, …), predpredaj na tootoot.fm, na mieste polhodinu pred koncertom
#Music #Classical #Koncert
INFO
BARDO / Sisa Fehér & Vladko Mikláš / koncert + jam session
BARDO / Sisa Fehér & Vladko Mikláš / koncert + jam session
Koncert a album plný prírody, takto by sme mohli opísať Bardo, autorský projekt Sisy Fehér a Vladka Mikláša. Komorné, intímno-lyrické piesne so symbolickými textami a neskrývanými folkovými až folklórnymi inšpiráciami. Na rozdiel od albumu, v ktorom prevláda vyprodukovaná rytmika, živým vystúpeniam dodáva šmrnc vyhľadávaný pražský bubeník Petr Nohavica. A bonus navyše, ak si prinesiete vlastný nástroj, po koncerte pozývame zapojiť sa do otvorenej jam session spolu s účinkujúcimi. Bardo Sisa Fehér – spev, basa Vladko Mikláš – gitara, spev Petr Nohavica – bicie Skladateľské duo Sisa Fehér a Vladko Mikláš tvorí autorskú hudbu s moderným zvukom, ktorý vychádza z ich jazzového backgroundu prepleteného s vplyvom slovenskej alternatívy. Lyrické texty sa prihovárajú cez prírodný symbolizmus a napriek tomu, že všetky kompozície sú autorské, dá sa v Barde nájsť istá fiktívna príchuť slovenského folklóru. "Album Bardo Sisy Fehér a Vladka Mikláša je výnimočný hudobný kúsok. I napriek tomu, že nerozumiem slovenskému jazyku, pri počúvaní tejto nahrávky ma emócia v hlasovom prednese a úžasné new-jazz-esque aranže vtiahli do iného sveta. Sisa si zaslúži celosvetovú pozornosť a taktiež ich produkcia je niečo, o čo budú umelci z celého sveta pôsobiaci na indie, jazzovej a fusion scéne usilovať. Nezameniteľné!" (Stephen Budd) Pozývame na živý koncert, ktorý vás prevedie do magického sveta opojných minimalistických a sofistikovaných zvukových plôch, melodických gitarových liniek, basy a Sisiných harmonizovaných melódii. Na rozdiel od albumu, kde sa len striedmo v skladbách objavujú vyprodukované beaty, živé koncerty sprevádza bubeník Petr Nohavica. Koncert Bardo je prvým, ktorý organizuje náš nový externý kolega, jazzový bubeník Jakub Kaprál. Pred časom vymenil Prahu za rodnú Žilinu, ale chýba mu tu pražský živý (nielen) jazzový koncertný ruch. Po koncerte bude nasledovať otvorená jam session - ste vítaní. Vstupné 5,00€ / 3,00€ (zľavnené pre študentov, seniorov, učiteľov), predpredaj na tootoot.fm, predaj na mieste v deň koncertu od 19.30.
#Music #Jazz #Alternative #Koncert
INFO
Blaščák & Havran: “Za boha a za národ” #forever?
Blaščák & Havran: “Za boha a za národ” #forever?
diskusia "moderátorov" Fedora Blaščáka a Michala Havrana streda 10. 6. 2020, 19.00 (na terase Synagógy / v prípade zlého počasia v kaviarni) vstupné: 3,00€ / seniori a študenti dobrovoľné (v hotovosti na mieste alebo kartou online na tootoot.fm) Aj bez fašistov vo vláde sa vo verejnej debate udomácňuje pojem “kultúrnej vojny”. Predobraz budúceho vývoja na Slovensku sa hľadá v Maďarsku a Poľsku. Slabší zvyčajne bijú na poplach prví, položme si však otázku: z akého stanoviska je alarmizums liberálov na mieste? Súčasnú situáciu preberieme v perspektíve vývoja na Slovensku v 90. rokoch, keď konzervatívne a nacionalistické prúdy ovládli slovenskú politiku, keď fašisti neohrozovali spoločnosť v parlamente, ale so zbraňami v rukách bili a ohrozovali ľudí v uliciach. Keď sa nacionalizmus v školstve prejavil neoľudáckym výkladom dejín slovenského vojnového štátu v učebnici dejepisu od historika Ďuricu, alebo tiež v návrhu nútiť žiakov naučiť sa preambulu slovenskej ústavy naspamäť. A v kostoloch na východe krajiny napríklad tlakom na poslovenčovanie grécko-katolíckej liturgie. “Aby sme lepšie rozumeli problémom dneška musíme viac hovoriť o 90. rokoch,” hovorí Fedor Blaščák a pozýva vás na stretnutie a diskusiu o týchto témach spolu s publicistom Michalom Havranom.
#Diskusia #Online stream
INFO
Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with
Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with
výstava v Novej synagóge, 3. 6. - 5. 7. 2020 streda - nedeľa, 13.00 - 19.00 vstupné: 3,00€ / študenti a seniori dobrodovoľné Nerovnosť druhov, nežiadúca divokosť prírody a tiež dôsledky romantizovanej asociácie žena-príroda v západnej kultúre patria k problémom, ktoré Daniela & Linda Dostálkové predstavujú vo svojej debutovej sólovej výstave na Slovensku nazvanej (v preklade) Pazúry, s ktorými si nepotrasieš rukou. Výstave, ktorá by z ich pohľadu mohla fungovať aj ako aktivistická kampaň. Sestry-umelkyne sa v posledných rokoch zaoberajú post-humanistickými otázkami, ktorú sú úzko spojené so súčasnou obrazovou reprezentáciou v súvislosti s hnutím welfare (za práva zvierat). Dlhodobo skúmajú stratégie existujúcich kampaní a vizuálny jazyk, ktorý aktivisti používajú. Výstava je zámerne zostaveným celkom, ktorý poskytuje divákovi čo najotvorenejšiu interpretáciu. Hovorí o formách nadvlády alebo o záujme a opatere, odmieta prírodný dualizmus aj patriachálny model myslenia a kultúry. Daniela a Linda Dostálkové fungujú paralelne ako umelecké duo. Obe sestry pôsobia od roku 2016 aj ako kurátorky v PLATO Ostrava. Zastupuje ich varšavská galéria Piktogram. Daniela študovala v rokoch 2004-2006 nové médiá na Akadémii výtvarných umení vo Varšave a v roku 2006 absolvovala ateliér fotografie na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Linda bola od roku 2015 rezidentkou postgraduálneho programu na Jan van Eyck Academy v Maastrichte a v rokoch 2013-14 študovala na Werkplaats Typografie v Arnheme. V roku 2003 absolvovala scénografiu na JAMU v Brne. www.dostalkova.com Post-humanistické otázky venujúca sa zobrazovániu a ochrane živočíšnych druhov sú v ich práci signifikatné. Tému otvorili napríklad vo výstave Heroic vs. Holistic (2017, Plato) v podobe erotickej eko-drámy. Výstava ponúklad post-romantický pohľad na ekológiu z pohľadu obidvoch etík. Vo videoinštálacii Acid Rain & The Labours of Hercules: Capture Slay Obtain Steel (2017) sa tiež zamerali na profesné emočné “strádanie” ekologických pracovníkov, nazvali ho “environmentálnym žiaľom”. Ďalšie video Invasive Species (2018) predstavovalo univerzálnu ideu rovnosti všetkých živočíšnych druhov. Minulý rok v sólových výstavách nazvaných Kampaň a old sinne /reneweth shame sledovali nestabilné pozície necharizmatických druhov a žien v spoločnosti a hľadali medzi nimi prepojenia, v ktorých sa mobilizujú a ukazujú, aké dôsledky má ľudské delenie prírody na peknú a škaredú. V roku 2018 vydali v londýnskom vydavateľstve InOtherWords knihu Hysteric Glamour, ktorá sa zaoberá nutnosťou autentického uchopenia starostlivosti o prírodu, ktorá vyžaduje našu pozornosť.
#Výstava
INFO

Ďakujeme za podporu