Program Nová synagóga

Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542. Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umeniaPraktické*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.-------------------------------------------------------------Programy:V letnej krajine september 2022 3 – 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Máme za sebou veľa slnečných dní a preto by sme vás radi pozvali spoločne zaspomínať na naše letné chvíle a strávili spoločný čas v našich priestoroch Novej synagógy. Dá sa preniesť leto do galérie súčasného umenia? Ako ste sa mali? Bolo slnečné, zamračené, studené, teplé, mokré...? A dokážeme túto krajinu opísať farbami? A čo to je vlastne tá galéria, a prečo sa v nej môžeme o takýchto veciach rozprávať? Budeme objavovať, pátrať, spomínať na obrazy z nášho leta, skúsime zacítiť čerstvý dážď, vysušené lúčne kopce, vôňu lesa. Pomocou spoločných dialógov, príbehov budeme hľadať vhodné vizuálne vyjadrovacie prostriedky, prenášať túto skúsenosť do obrázkov a následne sa pokúsime tieto práce vystaviť a prezentovať v našich galerijných priestoroch. **Cieľom programu je priblížiť jeden zo spôsob ako môže umelec tvoriť v galérií a priblížiť mu tak proces tvorenia a vystavujúcej praxe. Cibriť predstavivosť, vnímať zmysly a ilustrovať ich vzájomnú prepojenosť. Vlnenie I. 4. október – 2. december 2022 3 – 11 rokov, 60 minút Aktuálnu výstavu Petry Dubach a Maria van Horrika radi predstavíme aj našim najmenším návštevníkom! Spoločne sa budeme prechádzať týmto zázračným priestorom a objavovať skryté tajomstvá zvukového diela v priestore. Prepojíme nohy, ruky, bruchá, hlavy, oči, uši, prsty dokopy a spoznáme nové netradičné spôsoby vnímania diela a nás samotných. Budeme počúvať, hýbať telami, vnímať priestor. Súčasťou výstavy budú aj prizvaní umelci, ktorí svojou interpetáciou budú oživovať toto živé dielo a preto naše kreatívne zadania budú reagovať na konkrétne obdobie výstavy. **Program deťom a žiakom hravou formou sprostredkuje výstavu a jej hlavný zámer. Úlohou je priblížiť a pochopiť lepšie zvukové inštalácie a samotné naše telá a zmysly. Program tiež rozvíja predstavivosť, jemnú motoriku a slobodné výtvarné vyjadrenie. Vlnenie II. 4. október – 2. december 2022 11 – 18 rokov, 60 – 90 minút Výstava Petry Dubach a Maria van Horrika je zvuková inštalácia silno prepojená zvukom v priestore a pohybom, ktorý ju obkolesuje. Zvuk je neviditeľný ale dá sa znázorniť? Nakresliť? Slovne opísať? A čo sa stane, keď použijeme celé telo, ako reaguje na zvuk, aký vznikne pohyb?Spolu so žiakmi a študentami budeme interpretovať zvuk, ktorý na výstave započujeme pomocou tela a vizuálnych prostriedkov. Počas celého priebehu výstavy budú vstupovať do priestoru prizvaní umelci, ktorí budú na výstavu performatívnym spôsobom reagovať. Preto toto dielo bude po celú dobu veľmi živé, organické, dýchať svojím časom, priestorom, životom. Z tohoto dôvodu budeme kreatívne úlohy prispôsobovať danému obdobiu výstavy. **Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime lepšie pochopiť súčasné sound-artové a performatívne diela. Taktiež si priblížime pojmy sound-artu, performancie a predstavíme si pár diel a umelcov, ktorí túto formu pri tvorbe svojich diel využívajú.Hladina vody 5. december – 21. december 2022 3 – 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Aká bola hladina vody v lete pri ktorej sme ležali, kráčali, plávali počas rána, počas obeda, aká bola, keď slnko zapadlo, až zapadlo úplne? A aká je hladina teraz, vieme po nej chodiť? Pohladiť ju? Ako vyzerala v lete a ako teraz v zime? Pomocou rôznych kreatívnych úloh si skúsime znázorniť hladinu vody, objavovať jej odtiene, skupenstvá, odlesky, vlastnosti... Využijeme prázdny priestor v našej Novej synagóge pre našu spomienkovú mapu a staneme sa tvorcovia našej spoločnej výstavy pomocou spomienok na hladinu vody.**Program ponúka pochopiť spôsoby tvorenia, tvorby diela, koncepcie výstavy, ilustrovať rôznorodosť galerijného priestoru a súčasného umenia. Prepájať a znázorňovať skúsenosti, spomienky, zmysly, ktoré sa častokrát stávajú neoddeliteľnou súčasťou tvorby. Hviezdna história Novej synagógy september - december 202211 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.-------------------------------------------------------------Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
#Workshop #Výstava
Info
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka
Výstava na Stanici Žilina-Záriečie.Peter Korček sa vo svojom dlhodobom fotografickom projekte Stanice zaoberá hmatateľným dedičstvom totalitného režimu, zobrazovaným prostredníctvom verejne prístupných objektov slovenských vlakových staníc. Cíti silný potenciál lokalít, ktoré sa čoraz viac stávajú unikátnymi. Zatiaľ čo predmetom väčšiny snímok so železničnou tematikou sa stávajú vizuálne monumentálne lokomotívy, železničné mosty, viadukty a exteriéry budov, Korčeka zaujíma zákulisie verejne prístupných priestorov. Zjavne má k fotografovaným miestam kladný až nostalgický vzťah a ich návštevou uniká od sterilných a moderných interiérov. Autorova otvorenosť nekorešponduje s politickou a propagačnou motiváciou, s akou boli plastiky, mozaiky a kvety do staničných hál inštalované. Scény nijak nemanipuluje, ale príznačne vo vnútri staníc čaká na vhodné situácie. K reáliám pristupuje s nadsázkou, hľadá groteskné zátišia, koncentráciu pozostatkov minulých desaťročí a zároveň ich prepája s novými motívmi. Okrem výtvarnej hodnoty majú snímky autora ešte širší presah. Nezanedbateľný je totiž dokumentačno-historický a sociologický význam. Nejedná sa teda len o súkromný archív. Peter Korček vytvára ilustračný materiál, ktorého cena bude v nasledujúcich desaťročiach stúpať.text: Ondřej Durczakdokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek/staniceOtvorenie výstavy s autorom bude v stredu 7. septembra 2022 o 18.00 a jej súčasťou bude aj premietanie a prednáška o celom projekte Stanice. Výstava potrvá do konca roka 2022, prístupná je počas otváracích hodín Stanice (každý deň 12.00 - 22.00).Projekt Stanice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Peter Korček (1980) je  fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje doma aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.dokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek
#Výstava
Info
Petra Dubach & Mario van Horrik: WAVES VLNY
Petra Dubach & Mario van Horrik: WAVES VLNY
Pre túto jeseň sme sa u nás po vyhrávaní s materiálom (drevo s Jurajom Gáborom) a svetelnými podmienkami (modré prítmie s Kristínou Kandrikovou) rozhodli pohrať s prázdnom, akustikou a zvukom. Spolu s holandskými umelcami Petrou Dubach a Mariom van Horrik pre Vás chystáme špecifickú výstavnú situáciu – niečo ako zvukový priestor WAVES VLNY.S Petrou a Mariom máme za sebou niekoľkoročnú online komunikáciu a tiež zopár drobnejších spoluprác na diaľku. Prichádzajú k nám jednak so záujmom o architektúru priestoru i o príbeh za rekonštrukciou ako aj so záujmom o náš programový kontext. No predovšetkým s motiváciou “nechať Novú synagógu prehovoriť”…Od neskorých 80tych rokov sa Petra Dubach s Mariom van Horrik okrem rôznych iných aktivít intenzívne zaujímajú o zvukovú spätnú väzbu (tzv. audio feedback). Odvtedy spolu vytvorili radu performancií, objektov či zvukových inštalácií založených na rozličných typoch spätnej väzby. A do ich dlhodobého umelcko-výskumného projektu s názvom WAVES teraz radi vstupujeme a Vás pozývame tiež:„Nie sme vedci, sme len zvedaví umelci. Napredujeme s projektom WAVES vlastným spôsobom a nesmierne nás to obohacuje. Esenciou je to, že nie sme schopní a ani nechceme byť schopní vysvetliť čaro, ktoré pri tvorbe zažívame. Spolu s Petrou sme si vybrali nechcieť vedieť – je to naša metóda a zároveň naša hnacia sila, ktorá nás v tomto projekte ženie vpred“. (Petra Dubach a Mario van Horrik)Kurátorský text: Martina MäsiarováProdukcia a technické zabezpečenie: Truc sphériquePozn.Počas trvania WAVES VLNY pripravujeme radu ďalších koncertov, zvukových intervencií, komentovaných prehliadok či performancií a iných stretnutí, o ktorých Vám dáme včas vedieť.Za vizuál ďakujeme Petrovi Dlhopolčekovi z profigrafik.sk.Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia.Project WAVES is supported by Stichting Cultuur Eindhoven.
#Výstava
INFO
Jozef Van Wissem (NL)
Jozef Van Wissem (NL)
Holandský avantgardný skladateľ a barokový lutnista Jozef Van Wissem sa vracia do Žiliny. V priestore Novej synagógy sa predstaví s najnovším albumom Behold! I make all things new (2022).Tvorba Jozefa Van Wissema sa vyznačuje predovšetkým minimalistickosťou, tajomnom, mystikou a hypnotickým rázom. Azda jedna z najznámejších je spolupráca s režisérom a hudobníkom Jimom Jarmuschom, s ktorým nahral tri albumy a odohrali spoločné turné v Európe a USA. Za hudbu k filmu Only lovers left alive získal v roku 2013 cenu za najlepší soundtrack v rámci festivalu Cannes. Okrem hudobného aranžmá pre nemé i hrané snímky v niekoľkých aj sám účinkoval. Ako skladateľ bol Národnou galériou v Londýne poverený skomponovaním zvukovej skladby pre obraz The Ambassadors (Hans Holbein, 1533) a v decembri 2017 bol pozvaný, aby v múzeu Hermitage perforoval madrigal z obrazu The Lute Player (Caravaggio, 1596).V roku 2020 vydal album „Ex Mortis“ inšpirovaný knihou The Booke of Gostlye Grace, ktorú napísala nemecká mníška Mechthild z Hackebornu a jej sestry okolo roku 1920. Na skladbách spolupracoval napríklad s Jarboe a Thor (Swans), alebo s Nikolaj Komiagin (Shortparis).Album Behold! I make all things new vyšiel v marci tohto roku. Koncert uvádzame vo výstave WAVES VLNY holandských umelcov Petry Dubach a Maria van Horrik.https://www.jozefvanwissem.com/https://jozefvanwissem.bandcamp.com/musicVstupné v predpredaji: 11/ 7€Vstupné na mieste: 13/ 8€Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
#Koncert
INFO
Moderné mesto - prednáška Dušana Mellnera o medzivojnovej architektúre Žiliny
Moderné mesto - prednáška Dušana Mellnera o medzivojnovej architektúre Žiliny
Ing. arch. Dušan Mellner, Ph.D. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave vás pozýva na októbrový cyklus svojich prezentácií Mesto Žilina - architektúra a prítomnosť. Časť o modernej architektúre sa rozhodol odprednášať u nás. Spoznáte dôležité medzivojnové pamiatky, ktoré sú atakované alebo podľahli developerským zásahom, ale aj také, ktoré sa v meste dodnes zachovali. Moderné mestoŽilina patrila v období prvej Československej republiky k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim mestám na Slovensku. Doba sa výrazne podpísala na obraze moderného mesta. Vznikli tu jedinečné stavby, ktoré sa zaraďujú k pamiatkam európskeho významu, patrí medzi ne aj Neologická synagóga od nemeckého architekta Petra Behrensa. V 30. rokoch 20. storočia sa zrealizovala mestská štvrť Svojdomov, jedna z najvýznamnejších kolónií rodinných domov v Československu, kde sa použili myšlienky moderného bývania prezentované na svetovej výstave nemeckého Werkbundu Die Wohnung v Štuttgarte v roku 1927.Panelovú výstavu Dušana Mellnera z histórie modernej architektúry a štvrte Svojdomov sme v Synagóge zrealizovali v roku 2019, viac nájdete v našom archíve na https://old.novasynagoga.sk/svojdomov-dusan-mellner/ alebo na fotoalbume na Flickr.com/novasynagoga.Ďalšie prednášky v rámci cyklu budú v Rosenfeldovom palaci:História mesta od prvých kamenných stavieb po štvorcové námestie - rínokUrbanizmus mestaPamiatky, pamätihodnosti  a architektúra mestaVstup na prednášky je voľný.
#Prednáška #Prezentácia
Info
Zobraziť viac

Program Stanica Žilina-Záriečie

Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka
Peter Korček sa vo svojom dlhodobom fotografickom projekte Stanice zaoberá hmatateľným dedičstvom totalitného režimu, zobrazovaným prostredníctvom verejne prístupných objektov slovenských vlakových staníc. Cíti silný potenciál lokalít, ktoré sa čoraz viac stávajú unikátnymi. Zatiaľ čo predmetom väčšiny snímok so železničnou tematikou sa stávajú vizuálne monumentálne lokomotívy, železničné mosty, viadukty a exteriéry budov, Korčeka zaujíma zákulisie verejne prístupných priestorov. Zjavne má k fotografovaným miestam kladný až nostalgický vzťah a ich návštevou uniká od sterilných a moderných interiérov. Autorova otvorenosť nekorešponduje s politickou a propagačnou motiváciou, s akou boli plastiky, mozaiky a kvety do staničných hál inštalované. Scény nijak nemanipuluje, ale príznačne vo vnútri staníc čaká na vhodné situácie. K reáliám pristupuje s nadsázkou, hľadá groteskné zátišia, koncentráciu pozostatkov minulých desaťročí a zároveň ich prepája s novými motívmi. Okrem výtvarnej hodnoty majú snímky autora ešte širší presah. Nezanedbateľný je totiž dokumentačno-historický a sociologický význam. Nejedná sa teda len o súkromný archív. Peter Korček vytvára ilustračný materiál, ktorého cena bude v nasledujúcich desaťročiach stúpať.text: Ondřej Durczakdokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek/staniceOtvorenie výstavy s autorom bude v stredu 7. septembra 2022 o 18.00 a jej súčasťou bude aj premietanie a prednáška o celom projekte Stanice. Výstava potrvá do konca roka 2022, prístupná je počas otváracích hodín Stanice (každý deň 12.00 - 22.00). äProjekt Stanice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Peter Korček (1980) je  fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje doma aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.dokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek
Info
Workshop s DAMU: Dialogické jednanie s vnútorným partnerom
Workshop s DAMU: Dialogické jednanie s vnútorným partnerom
Dialogické jednanie je hlavnou psychosomatickou disciplínou Katedry autorskej tvorby a pedagogiky DAMU (Praha), ktorú vymyslel prof. Ivan Vyskočil. Chodí na ňu každý semester stovka záujemcov nielen z DAMU, ale aj z iných vysokých škôl či ľudí z ulice. Základná doba štúdia tejto disciplíny trvá 2-3 roky.Aké to je stáť na scéne (alebo v živote), nemať v ruke nič a ponechať všetko spontánnemu, a predsa kultivovanému dianiu? Nejde o bohapustú improvizáciu, kedy človek chŕli nápad za nápadom, ale o základnú orientáciu a koncentrované jednanie v tejto dynamickej situácii, kedy ste pred ostatnými sám za seba a so sebou. Dialogické jednanie študuje princípy hry, hráčstva a herectva ako v umeleckom, tak neumeleckom kontexte: Ako byť v prítomnosti? Ako nehrať? Ako byť autentický? Ako si všímať impulzy a ako s nimi narábať? Ako (sa) počúvať a odpovedať (si)? Ako cibriť telo a inteligenciu, empatiu, súhru…Workshop je určený nielen pre divadelníkov, ale pre kohokoľvek, kto pracuje na verejnosti (s verejnosťou) alebo pre tých, ktorí majú záujem o akčné sebapoznanie či kondíciu k dialógu. Workshop budú viesť bude viesť doc. Michal Čunderle, Ph.D. a Mgr. et MgA. Václav Zimmermann, pedagogovia DAMU, a BcA. Lucie Vacovská, študentka DAMU.Trvanie workshopu: 90 - 120 minút„Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci ´veřejné samoty´ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti ´diváků´. V situaci, kdy ´jako kdyby´ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.“Prof. Ivan Vyskočilhttps://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/https://www.facebook.com/autorskatvorbaapedagogikahttps://www.ivanvyskocil.cz/html/dialogicke.htmlhttps://www.youtube.com/channel/UCc4sANq1KGn0YrGpxfKGWWw Pre prihlásenie vyplňte prosím krátky prihlasovací formulár na tomto linku. Kontaktná osoba: Bashka Jombíková, bashka@stanica.skPo workshope pozývame aj na Scénické čítanie s DAMU: Clifton - Zrození dvojice, ktoré je pre účastníkov workshopu zdarma.
Vstupenky
Scénické čítanie s DAMU: Clifton - Zrození dvojice
Scénické čítanie s DAMU: Clifton - Zrození dvojice
Scénické čítanie starej detektívky v novej komédii v podaní pedagógov a študentov pražskej DAMU, ktorí u nás vedú workshop Dialogického jednania. Chicago rok 1922 je v ohrození – zmizol policajný riaditeľ Sausage! Poradí si so zapeklitou záhadou geniálny detektív Léon Clifton a podkomisárka Sarah Brighitová? Scenár budúceho amerického veľkofilmu čítajú a rozohrávajú Václav Zimmermann, Lucie Vacovská a autor Michal Čunderle. Clifton je hlavnou postavou jedného z najpopulárnejších českých literárnych brakov, tzv. cliftonoviek, ktoré napísal A. B. Šťastný pred viac ako sto rokmi ako českú variantu slávnejšieho Nicka Cartera (Adéla ještě nevečeřela). My na Šťastného hrdinu nadväzujeme, takže tento neprekonateľný génius je tiež postrachom zločincov a majstrom prevlekov, ale ešte k tomu je aj pekný. A pridali sme mu parťáčku. Stará detektívka v novej komédii.https://www.youtube.com/channel/UCdcF4KPjQkliongtRLo9Hrwhttps://www.facebook.com/LeonCliftonDetektivO nás:Václav Zimmermann – herec, improvizátor (České národní improvizační divadlo), lektor improvizácie a pedagóg DAMULucie Vacovská – študentka DAMUMichal Čunderle – teatrolog, scenárista a rozprávkar, pedagóg DAMUPre účastníkov workshopu Dialogické jednanie s vnútorným partnerom, ktorý čítaniu predchádza, je vstupné zdarma.
Vstupenky
Zobraziť viac

Novinky

Všetky novinky

Ďakujeme za podporu