Program Nová synagóga

Jeden na jedného - individuálne komentované prehliadky výstavy alebo tvorivé dielne
Jeden na jedného - individuálne komentované prehliadky výstavy alebo tvorivé dielne
Pozývame Vás na návštevu formou individuálnej komentovanej prehliadky alebo tvorivej dielne pre jedného návštevníka, dvojicu či rodinu. V zime aj na jar 2022 priestor synagógy ešte vždy zapĺňa monumentálna inštalácia Sphéry Juraja Gábora. Aktuálnou výstavou Vás prevedie výtvarníčka Simona Gottierová, ktorá tiež lektoruje vzdelávacie programy pre škôlky, školy aj dospelú verejnosť – Na vlastné oči.Formát Jeden na jedného je určený širokej verejnosti - Vám, ktorí radi objavujete súčasné výtvarné umenie. Nie je kurátorskou komentovanou prehliadkou, skôr vytvára priestor pre Vaše subjektívne vnímanie a interpretovanie diel. Simona v tejto prechádzke galériou reaguje priamo na Vás a teda Vaša návšteva môže mať rôzne podoby; od počúvania, cez dialóg až po tvorenie z materiálu vlastnými rukami. Vítané sú Vaše deti!prehliadky prebiehajú v dňoch pracovného týždňa v čase medzi 8:00 - 19:00objednajte sa vopred na tel. 0918 104 294 alebo emailom na simona@novasynagoga.sk vstupné: príplatok 5,00€ za individuálne sprevádzanie, ktorý sa pripočíta k cene vstupného na výstavu (5,00€/dospelí a 3,00€/deti, študenti a seniori), či už ste jeden alebo skupina do 6 ľudí.
#Diskusia #Workshop #Výstava
INFO
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy
Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0918 104 294. Tešíme sa na vašu návštevu!-------------------------------------------------------------Reagujeme na aktuálne opatrenia spojené s pandemickou situáciou a s tým súvisiace potreby vás aj žiakov - snažíme sa zaistiť čo najbezpečnejšie podmienky pre vašu návštevu. V doobedných hodinách máte ako skupina galériu len pre seba a neprichádzate do kontaktu s ďalšími návštevníkmi, pričom lektorka aj celý tím Novej synagógy je zaočkovaný. Dezinfekcia rúk aj priestorov je samozrejmosťou.V prípade, že by ste nemohli prísť do galérie, naše programy je možné realizovať dištančne ako online sprevádzanie výstavami. Lektorka Simona Gottierová s vami doladí detaily návštevy/prednášky podľa vašich špecifických potrieb.Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umenia – V apríli budú témy programov naviazané na rozkladanie drevenej konštrukcie Sphéry a výstavu Lucie Nimcovej a Dávida Petráša.Praktické*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.ProgramyKonkrétne programy určené rôznym vekovým kategóriám detí čoskoro doplníme. Zaistiť si termín návštevy môžete už teraz!Hviezdna história Novej synagógy január - jún 202211 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase  – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ –  uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.-------------------------------------------------------------Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
#Workshop #Výstava
Info
Rezidencia Kristíny Kandrikovej
Rezidencia Kristíny Kandrikovej
Na základe výsledkov Open Callu na umeleckú rezidenciu v Novej Synagóge hostíme na prelome mája a júna vizuálnu umelkyňu Kristínu Kandrikovú. Budete mať možnosť stretávať ju v hlavnou priestore Synagógy a nakuknúť do jej tvorivého procesu. Synagóga sa počas jej rezidencie premení na maliarsky ateliér naplnený farebným svetlom a vzduchom, žiarou, odleskmi. Rezidenciu autorka využije na experimentovanie s veľkoformátovou maľbou.Kristína je maliarka, ktorá skúma formálnu podstatu maľby a maliarskeho priestoru. Využíva aj nemaliarske materiály ako farebné priehľadné fólie, ktoré vďaka transparentnosti a rozličnému vrstveniu umožňujú prirodzené prepúšťanie svetla v rôznej hustote, intenzite, farebnosti. Tým môžu pripomínať vitráže alebo sklomaľbu na veľkých sklených tabuliach. Jej maľby tak reagujú na svetelné podmienky priestoru, môžu zažiariť alebo zostať nenápadné a pokojné. Farebné svetlo zas vytvára nový maliarsky priestor.Vizuálna umelkyňa Kristína Kandriková (*1992) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby. Je bytostnou maliarkou skúmajúcou formálne možnosti maliarskych aj nemaliarskych materiálov ako aj procesu tvorby maliarskeho diela – maľby ako objektu aj priestoru. Tvorí najmä veľkorozmernejšie diela, preto je pre ňu dôležitý element fyzickej prítomnosti a pohybu. Na prvý pohľad abstraktné maľby vychádzajú z krajinných a prírodných motívov, odkazujú k poetike svetla a tieňa, vytrácania svetla súmraku či jeho presvitanie cez koruny stromov. Prezentáciu rezidencie plánujeme na 8.6. o 17:00 - čoskoro vás o udalosti budeme bližšie informovať.
#Rezidencia
Info
Aftersphéra / Dominik Hlinka rozložil Sphéru
Aftersphéra / Dominik Hlinka rozložil Sphéru
Výstava potrvá do 5. 6. 2022, otvorená je každý deň okrem pondelka 13.00 - 19.00.Po rozobratej Sphére, ktorá po roku a pol odišla zo Synagógy, zostala ešte stále vôňa dreva. A most ("Most Juraja Gábora"?) spájajúci balkóny, ktorý sme sa rozhodli nechať si dlhšie. Stojí aj Jurajova Vertikálna gradácia na severnom balkóne, ktorú sme bez Sphéry samostatne nevideli. A na dva týždne sme si nechali niekoľko obrazov Dominika Hlinku, ktoré vznikli za posledný mesiac počas jeho rezidencie a ktoré ste mohli vidieť počas rozoberania Sphéry alebo nainštalované pri výťahu či na kopách dosiek. Rozhodli sme sa ich vystaviť aj samostatne.“Výstavná situácia pozostáva z malieb mapujúcich proces rozoberania Sphéry a je aj spomienkou na časy, kedy tento monumentálny objekt existoval v architektúre Novej synagógy. V olejomaľbách na doskách a plátnach som prevažne prepisoval videné miznutie drevenej konštrukcie, no prepašoval som do nich tiež intenzívne prežívanie, pozorovanie a interagovanie s celým tímom ľudí zo Synagógy. Postupne som vybočil z formálnej presnosti zápisu Sphéry a dekonštruoval svoju maľbu, resp. prístup k maľovaniu, poodhalil som a priznal vrstvy farieb, ktoré by mali byť inak skryté - pre sprístupnenie svojich vlastných dojmov zo zažitých podmienok.”- - -Dominik Hlinka patrí k reprezentantom mladšej strednej generácie slovenskej maliarskej scény. Štúdium absolvoval na VŠVU v Bratislave na Katedre maliarstva v Ateliéri mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby ArtD (2008- 2014), kde od roku 2015 pokračoval v doktorandskom štúdiu a od roku 2018 pracuje ako odborný asistent pre tento ateliér. V rokoch 2011-2012 absolvoval stáž na HEAD v Ženeve. V autorovej tvorbe môžeme sledovať dlhodobý záujem o dokumentárny prístup k maľovaným motívom, ktorý sa postupne posúva k otázke o možnosti prepisu predlohy na plochu plátna. Uvažovanie o maľbe, jej možnostiach a vôbec jej podstate, realizuje súčasne v širšom spektre médií, akými sú okrem odlišných maliarskych riešení aj tvorba objektov, miesto špecifických inštalácií a v neposlednom rade práve práca v digitálnom prostredí. V posledných rokoch do svojej tvorby aktívne zapája softvér a výpočtové technológie, no zároveň reflektuje aj ich pozíciu a vplyv na ľudské myslenie a konanie. Motívy jeho malieb sú prevažne digitálne, pracuje s 3D skenovaním objektov, machine learningom ako aj s laickým programovaním pre dosiahnutie obrazových predlôh bez „zmyslového“ zaujatia, čím naráža na racionalitu a nezaujatosť softvéru. www.dominikhlinka.comFoto: Marta Preciado, ďalšie nájdete na našom Flickri.
#Výstava
INFO
Aftersphéra / Vertikálna gradácia Juraja Gábora
Aftersphéra / Vertikálna gradácia Juraja Gábora
...do konca mája 2022, asi…Monumentálny objekt, ktorý vznikol v roku 2016 v pražskej Galérii Kostka v Meetfactory. Vtedy ešte Juraj Gábor nemohol vedieť, že so svojou 8- metrovou výškou sa presne vojde na balkón Novej synagógy.Koncom roku 2020 Vertikálnu gradáciu doviezol do Žiliny a zakomponoval ako vstupné schodisko na budúcu ochodzu Sphéry – obrovskej drevenej polgule, ktorá dokončila kupolu Synagógy po zem. Keďže vtedy v úvode stavania sme boli zatvorení pandémiou, nemohli ste Vertikálnu gradáciu a jej stavbu vidieť. Rozhodli sme sa ju teda na pár dní ponechať aj bez Sphéry... Vystúpte a zostúpte. Kým je ešte tu. Na fotke Marty Preciado vidíte Vertikálnu gradáciu aj s obrazom Dominika Hlinku, na ktorej je aj s kúskom Sphéry. - - -Text kurátorky pôvodnej výstavy v Galérii Kostka Zuzany Jakalovej:GRADACEVertikální gradace je kresbou v prostoru. I když je sama o sobě statická, je v neustálém pohybu. Vertikální gradace je vztahovou mapou – vytváří koordináty mezi místem, ve kterém se tyčí, světlem, které na ni dopadá, které vstřebává a odráží, mezi pohyby a zvuky těla, jeho fyzickou a performativní kvalitou. Je místem pro meditaci v pohybu, kontemplaci a zklidnění, setrvání v pozorování.POZOROVÁNÍFázi prostorového ohledávání otevírá pozorování. Stoupání se táhne odzdola nahoru, vertikálně i diagonálně. Budí zvědavost, iniciuje obcházení, otevírá vztahové konstelace percepčních interakcí. Vše hraje roli – čas, soustředění, poloha, trpělivost či unáhlenost.Světlo na konci schodiště je kreslícím perem. Do prostoru vnáší nové struktury, mění barevnost objektu, jeho odraz na zdech. Mění pocitový náboj okolí, v plynoucím čase komponuje proměnlivé obrazce, gradaci tvarů.V prostoru visí rytmus dechu, záznam námahy, příslib sblížení.SBLÍŽENÍFáze intimity nastává při kontaktu těla s objektem. Krok, dotyk, prohlubující se dech, stoupání a klesání či zavrávorání a podepření se jsou styčnými plochami vzájemného vztahu.Sblížení otevírá tělu jiný pohled, pozorování se rozrůstá v prožívání. Stává se jeho součástí, zakouší objekt i sebe v něm. Tělo uvnitř se chová jinak než tělo pozorující – vyvozuje konsekvence z vlastního pohybu. Svojí přítomností se stává živou kresbou, rozpohybovanou radiálou stoupání a klesání. Navrací tělu soustředění dovnitř, obrací ho k vlastní fyzičnosti, je performativním prvkem pro sebe sama.V těle doutná rytmus dechu, záznam námahy, výsledek sblížení.
#Výstava
Info
Mixability
Mixability
Otváranie kultúrnych inštitúcii pre širokú komunitu Na dvojhodinovom pracovnom stretnutí chceme spoločne nachádzať nové možnosti pre zapájanie ľudí do kultúrnych aktivít. Hlavne tých, ktorí sa tam zatiaľ dostanú ojedinele alebo majú limitované možnosti – napr. ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia z minoritných komunít, spoločensky vylučované skupiny atď.Skôr ako o inklúzii budeme hovoriť o prístupe mixability, ktorý sa nezameriava na integráciu ľudí s konkrétnym jedným postihnutím, ale snaží sa o ešte väčšiu otvorenosť. Spoločne chceme identifikovať bariéry a príležitosti pre otváranie sa kultúrnych inštitúcií, čo najširšej komunite. Súčasťou projektu môže byť overenie predstáv, budúca realizácia konkrétnych nápadov, inšpirácia dobrou praxou či vytvorenie partnerstiev na zapojenie znevýhodnených do kultúrnych a komunitných aktivít.Táto iniciatíva je súčasťou projektu zastrešeného medzinárodnou sieťou kultúrnych centier Trans Europe Halles, ktoré vznikli zdola na základe inicitív občanov po celej Európe. Facilitátorkou stretnutia vedeného formou workshopu bude Soňa Holúbková. Skončila štúdium psychológie v Prahe a od začiatku profesionálnej kariéry pracovala s ľuďmi s postihnutím. Doteraz je aktívna v treťom sektore – oblasť poradenstva, sociálnych služieb a zvyšovania kvality života ľudí s postihnutím v bežnom živote a v susedstve bežných ľudí. Od roku 1990 zakladateľka medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa a Inter Nos (Medzi nami) s 30-ročnou tradíciou.- - - Naša iniciatíva s pracovným názvom Mind the Gap bola podporená v rámci medzinárodného projektu Európskou komisiou:Within the framework of the project “Culture for Health” (Project Reference Number with the Funder (registration Number): EAC-2021-0413), funded by the EUROPEAN COMMISSION of the European Union, Under the call for ‘Grants For Action’ . EAC/S18/2020)
#Workshop
Info
Kristína Kandriková o svetle a farbe
Kristína Kandriková o svetle a farbe
Trojtýždňovú rezidenciu maliarky Kristíny Kandrikovej v hlavnom priestore Novej Synagógy ukončíme spoločným rozhovorom a nahliadnutím do jej uvažovania o farbe, svetle, priestore.Záver jej skúmania je zatiaľ otvorený, no už teraz vieme, že Kristína sa počas umeleckej rezidencie bude pohybovať v celom priestore Synagógy – od hlavného priestoru, cez balkóny až po okná, a bude pracovať s jeho atmosférou, otvorenosťou, svetlom. Sama doň bude vstupovať abstraktnými veľkoformátovými maľbami. Synagóga sa tak počas jej rezidencie premení na maliarsky ateliér naplnený farebným svetlom a vzduchom, žiarou, odleskmi.Kristína je maliarka, ktorá skúma formálnu podstatu maľby a maliarskeho priestoru. Zaujímajú ju aj možnosti využitia nemaliarskych materiálov, ako sú farebné priehľadné fólie, ktoré vďaka svojej transparentnosti a rozličnému vrstveniu umožňujú prirodzené prepúšťanie svetla v rôznej hustote, intenzite, farebnosti. Postavené vo vertikálnej polohe môžu jej maľby pripomínať vitráže alebo sklomaľbu na veľkých sklených tabuliach. Jej maľby existujú v priamom vzťahu so svetlom: reagujú na svetelné podmienky priestoru, môžu v ňom zažiariť alebo zostať nenápadné, tiché a pokojné. Farebné svetlo vznikajúce prenikaním cez priehľadnú plochu obrazu zas vytvára nový maliarsky priestor – rozširuje ho až za hranice obrazu a maľba samotná sa stáva tvorcom priestoru.Kristína Kandriková (*1992) je vizuálna umelkyňa, ktorá absolvovala štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby (2011-2017). Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Vystavuje najmä v Českej republike a na Slovensku (napr. Galéria Medium v Bratislave, Nástupište 1-12 Topoľčany, ABC Gallery Bratislava). Aktuálne je možné jej diela vidieť v Galirii XY v Olomouci na výstave Dokola,ale jinudy. Kristína tvorí najmä veľkorozmernejšie diela, preto je pre ňu dôležitý element fyzickej prítomnosti a pohybu počas tvorby obrazu. Abstraktné maľby často vychádzajú z krajinných a prírodných motívov, odkazujú k poetike svetla a tieňa, vytrácania svetla za súmraku či jeho presvitanie cez koruny stromov. Pracuje s premenlivosťou svetlených podmienok a atmosfér v krajine, prchavými zmenami farebnosti a nálady.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Prezentácia
INFO
Zobraziť viac

Program Stanica Žilina-Záriečie

Vojnový art denník z Odesy
Vojnový art denník z Odesy
Po vypuknutí vojny začala Elena Monder z Odesy tvoriť vizuálny denník reflektujúci dianie vo vojnou napadnutej Ukrajine a v meste Odesa. Zobrazovaním vlastného aj kolektívneho prežívania obyvateľov našla spôsob, ako podporiť ľudí na Ukrajine a súčasne sa vysporiadať s vlastnými emóciami. Okrem výberu z Eleniných denníkov sú na výstave zastúpené aj práce Eleniných žiakov a žiačok, ktoré mali byť vystavené na pripravovanej výstave v Odese. Tá sa však kvôli súčasným okolnostiam nemohla uskutočniť – preto prinášame aspoň jej fragment, ktorý si našiel miesto u nás na Stanici.Vznik výstavy iniciovala Anna Ragimova, naša bývalá barmanka pôvodom z ukrajinskej Odesy, ktorá u nás popri štúdiu pracovala od leta 2018 do leta 2021. Práca na Stanici bola jedným z dôvodov, prečo nakoniec na Slovensku zostala žiť aj po škole. S domovom a priateľmi na Ukrajine však naďalej udržuje intenzívny kontakt. Jednou z jej blízkych je aj Elena Monder, ktorá v Odese vedie kreatívny priestor ArtStudioSeaOdessa. „ArtStudioSeaOdessa je mnou vytvorený kreatívny priestor pre deti aj dospelých. SEA pretože v Odese je naše milované Čierne more, more lásky k nášmu mestu, more humoru a more radosti z umenia.Náš ateliér je zameraný na akademickú kresbu, grafiku, maľbu. Používame rôzne materiály: akrylové a modelovacie pasty, prírodný materiál, akvarel, tuš, akvarelové a obyčajné ceruzky, pastely. Kreslíme obrazy, tvoríme mozaiky, vitráže, venujeme sa trojrozmernej maľbe.V máji 2022 sa mala konať výstava ateliéru venovaná architektúre Odesy. Na toto podujatie sme sa pripravovali celý rok. Vojna zničila naše plány, zmenila naše životy. Teraz sú študenti ArtStudioMore v rôznych častiach Ukrajiny a sveta.Preto som sa rozhodla kresliť; aby som rozveselila naše úžasné talentované deti a úžasných rodičov, ako aj mojich susedov. Takto sa objavil Vojnový art denník.Veríme v naše víťazstvo!“Elena Monder, apríl 2022Ak chcete podporiť deti a rodiny v Odese, kúpte si symbolickú vstupenku na výstavu. Celé vstupné Elena Monder prerozdelí v Odese tým, ktorí to teraz najviac potrebujú.
Vstupenky
Zobraziť viac

Novinky

Všetky novinky

Ďakujeme za podporu