Program Nová synagóga

Dagmar Šubrtová: Rekultivácia (4. 2. - 30. 5. 2021)
Dagmar Šubrtová: Rekultivácia (4. 2. - 30. 5. 2021)
Dočasná inštalácia zoskupenia hrdzavých siluet suchých stromov Dagmar Šubrtovej, ktorú sa Juraj Gábor rozhodol inštalovať vonku pred vstupom do Synagógy ako kontrapunkt k svojej drevenej Sphére vnútri, je symbolom narastajúcej civilizačnej devastácie krajiny a dlhodobého zlého zaobchádzania s rozsiahlymi územiami.Rekultivácia je umelá premena miesta, ktoré môže byť často ukážkou neodborného alebo korupčného korporátneho počínánia. Výsledkom je často nepodarená výsadba, napriek dobrému financovaniu. Napríklad na vyťažených plochách sú umele vysadené lesy rekultivačnými firmami, ktoré však často využívajú nevhodné druhy drevín a vysádzajú monokultúry a tak nakoniec neprinášajú žiadný trvalý úžitok.Inštaláciu uviedol Juraj Gábor online rozprávaním v piatok 12. 3. 2021, videozáznam nájdete na facebook.com/novasynagoga.Sochárka a kurátorka Dagmar Šubrtová (1973) žije a pracuje v Kladne. Absolvovala ateliér sochárstva Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe, kde potom niekoľko rokov pôsobila ako asistentka. V tvorbe ju inšpiruje industriálna krajina baní v okolí Kladna, zmenami reliéfu krajiny spojených s dolovaním uhlia a aktuálnymi otázkami premeny krajiny a previazanosti postindustriálnej společnosti a prírody. Popri umeniu sa venuje aj tematickým kurátorským projektom, napríklad dlhodobej dramaturgii výstavného programu galérie Ústavu makromolekulárnej chémie Akademie vied v Prahe. Od roku 2015 pracuje na projekte Na pomedzí samoty.http://frontiers-of-solitude.org/http://dagmarsubrtova.cz/
#Výstava
Vstupenky
Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru (16. 3. - 30. 5. 2021)
Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru (16. 3. - 30. 5. 2021)
Od 19. 4. 2021 sme otvorení pre darcov zo Startlabu, ktorí si “kúpili” možnosť vstúpiť do Sphéry ako prví, od 4. 5. 2021 sme otvorení pre všetkých a prvú výstavu vo Sphére sme predĺžili až do konca mája, aby ste ju mohli vidieť naživo. Vitajte nažive!O výstaveAko prvá do dokončenej Sphéry vchádza socha Evy od Mary Duras. Spolu s ňou aj Adam od Vladimíra Havrillu. Výstavu uviedli v utorok 16. 3. 2021 o 19.00 online rozhovorom jej kurátori Ivo Habán a Juraj Gábor, video si pozriete na facebook.com/novasynagoga, nájdete tam aj ďalšie dve online prehliadky - 1-hodinovú zo 6. 4. 2021 a 6-hodnovú z 13. 4. 2021. Ivo Habán (monografista Mary Duras) vo svojej odbornej praxi kontinuálne reflektuje modernizmy rozvíjajúce sa na začiatku 20. storočia v Českej republike a stredoeurópskom regióne. Umelkyňa Mary Duras (1898 - 1982, Viedeň) celoživotne reflektovala ženskosť, tematizovala rôzne obdobia v živote ženy s dôrazom na vnútorné takmer nebadateľné emócie. Duras vytvorila na objednávku židovskej rodiny Schück sochu Evy v roku 1931 pre funkcionalistickú vilu v pražskej Tróji. V tom istom čase bola postavená aj Neologická synagóga v Žiline. Za zapožičanie sochy zo zbierok ďakujeme Galérii Klatovy Klenová.www.maryduras.comwww.gkk.czOd Vladimíra Havrillu (1943, Bratislava), milovníka "izmov" a majstra skratky vystavujeme na prvej výstave vo Sphére sochu Adama z roku 1980, fotografiu a tri koláže, ktoré komunikujú so sochou Evy aj Sphérou. Ďalšieho Adama (Skladacieho muža) nájdete za sklom Sngg štúdia pred hlavným vchodom. Za zapožičanie diel Vladimíra Havrillu ďakujeme Borisovi Kršňákovi a Galérii Artandconcept.www.havrilla.netwww.artandconcept.euzvukový hosť výstavy: Line Gatehttps://linegate.bandcamp.com“Line Gate je projekt v Prahe usadeného hudobníka Michala Vaľka. Jeho zvuk je charakteristický repetitívnosťou, zdanlivou nemennosťou a využívaním minimálnych výrazových prostriedkov. Skladby, ktoré sú tvorené dlhými drónmi vyvolávajú psychedelický efekt zapečateného času - kontinuálneho zostupu k radikálnemu zvukovému oprosteniu. Vaľkove kompozície nadväzujú na tradíciu minimalizmu (La Monte Young, Éliane Radigue, Steve Reich), no zároveň ich môžeme počúvať aj ako solitérne zvukové denníky. V nich sa pomocou ninery a vlastného hlasu pokúša vytvoriť utopický priestor, v ktorom dekonštruuje časovosť zameranú na výkon a zisk. Výsledkom môže byť meditácia, hypnotický trip alebo správa o blížiacej sa apokalypse, ktorá je zvestovaná pravidelným točivým pohybom kľuky drevenej ninery. Zatiaľ posledný album Apex vyšiel koncom minulého roka v našom vydavateľstve. Krédo ostáva stále rovnaké: Zanechať po sebe čo najmenej stôp.”Mappa editions (v spolupráci s ktorými Line Gate uvádzame)http://mappaeditions.com/- - -Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia, dokončenie Sphéry sa podarilo aj vďaka vám-darcom zo Startlabu a Čiernym dieram a podpore spoločností Kontrakting - Staviame z dreva a Vesely - Očná klinika. Ďakujeme aj za vaše 2 percentá z daní.
#Výstava
Vstupenky
Najväčšia guľa! Výtvarka na doma 1/2021
Najväčšia guľa! Výtvarka na doma 1/2021
Milí kamaráti a rodičia našich kamarátov! Je tu prvý pracovný list pre všetkých domácich dištančných výtvarníkov v roku 2021.V Synagóge práve rastie niečo veľké… Ešte to ani nebolo hotové a už sme z toho boli hotoví…Čo to len môže byť?Je to najväčšia guľa!“Na svete, samozrejme, už existujú milióny gúľ. Napríklad malá sklenená gulička, pingpongová, slivková guľka, zmrzlinová guľa, potom väčšia snehová na guľovačku, od nej väčšia je napríklad bowlingová, potom snehuliaková na snehuliaka, potom nasleduje naša najväčšia v Synagóge a väčšia je už asi len zemeguľa…“ Začítajte sa do prvého listu-sprievodcu tohtoročným dobrodružstvom, ktoré voláme Sphéra. Stiahnete si ho vo formáte pdf kliknutím na:Najväčšia guľa – pracovný list Výtvarky na doma 1/2021Výtvarka na domaAj v roku 2021 vám v schránke občas pristane aktuálny list o tom, čo sa deje v Synagóge alebo čo kutíme na Stanici. Nielen preto, že je pandémia, ale hlavne preto, že vám chceme na pokračovanie písať o tom, čo máme radi na umení a umelcoch. Ako po celý minulý rok, súčasťou každého listu ostáva výzva alebo návod, ako si niečo vytvoriť. K ničomu vás to nezaväzuje, a budeme samozrejme radi, ak nám občas odpíšete a ukážete čo sami tvoríte, alebo čo ste sami v umení objavili.Prajeme napínavé čítanie a dokonalé gúľanie!Simka a HankaTúto tvorivú aktivitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Pre deti
Vstupenky
Michal Freriks & Collective: Opening
Michal Freriks & Collective: Opening
Premiéra online videa zo site-specific predstavenia.Tanečno-performatívne predstavenie Opening bolo výsledkom rezidencie Michala Freriksa a performerov Evgeniye Glazunovej, Davida Ramalho a Hellen Boyko v Novej synagóge v lete 2019. Zaoberali sa ideou otvaránia a vytvárania priestoru v rôznych rovinách. Otvorenie ako poskytnutie priestoru pre seba v sebe, otvorenie ako poskytnutie priestoru ostatným.Michal Freriks & Collective vytvorili neprenosné site-specific predstavenie, ktoré malo svoju živú premiéru a derniéru 4. 9. 2019. Po viac než roku sa k nemu Michal vrátil a postrihaný videozáznam Petra Kotrhu uvedie ako v premiére. Video bude dostupné cez našu webstránku za dobrovoľné vstupné na týždeň do 27. 4. 2021. Odporúčame sledovať na väčšej obrazovke.Openingidea a vedenie: Michal Freriksperformeri: Evgeniya Glazunova (RU), David Ramalho (PT), Hellen Boyko (NL/RU)zvuk: David Ramalho, Michal Frerikssvetelný dizajn: Ints Plavniekstechnická podpora: Andrej Hinkavideo: Peter Kotrhaprodukcia: Truc sphérique, Michal Freriks, Anna RagimovaS podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.“Umožniť vstúpiť novému a nepoznanému potenciálu, nielen v tvorbe ale aj v bežnom živote, je možné iba vtedy, keď sa otvoríme prítomným možnostiam. Tých možností je ďaleko viacej, ako si myslíme, avšak vieme pracovať iba s tými, ktoré sme schopní aktuálne vnímať. Traja taneční interpreti zdieľajú priestor s divákmi. Otvárajú jeho možnosti, strácajú sa v ňom, nachádzajú a ponúkajú seba skrz svoju intímnosť, akú tanec vyjadruje. Priestor nie je len okolo nás, ale aj v nás, môžeme ho akceptovať, ale aj vytvárať. Nájsť v sebe priestor je veľkou výzvou a vyžaduje spoliehať sa na vlastné schopnosti. Pri odkrývaní obšírnej témy otvorenia, performeri prechádzajú priestorom spoločne, no nikdy bez stratenia svojej individuality.” (Michal Freriks)
#Online stream #Divadlo #Tanec
Vstupenky
Jeden na jedného - individuálne komentované prehliadky výstavy alebo tvorivé dielne
Jeden na jedného - individuálne komentované prehliadky výstavy alebo tvorivé dielne
Tešíme sa, že po čase opäť otvárame galériu a pozývame Vás na návštevu formou individuálnej komentovanej prehliadky alebo tvorivej dielne pre jedného návštevníka, dvojicu či rodinu. V priebehu roka 2021 priestor synagógy zapĺňa monumentálna inštalácia Sphéry Juraja Gábora. Aktuálnou - otvárajúcou výstavou v nej Vás prevedie výtvarníčka Simona Gottierová, ktorá v bežnom chode galérie lektoruje vzdelávacie programy pre škôlky, školy aj dospelú verejnosť – Na vlastné oči. Formát Jeden na jedného je určený širokej verejnosti - Vám, ktorí radi objavujete súčasné výtvarné umenie. Nie je kurátorskou komentovanou prehliadkou, skôr vytvára priestor pre Vaše subjektívne vnímanie a interpretovanie diela. Simona v tejto prechádzke galériou reaguje priamo na Vás a teda Vaša návšteva môže mať rôzne podoby; od počúvania, cez dialóg až po tvorenie vlastnými rukami z materiálu. Vítané sú Vaše deti!V máji budeme reagovať na vývoj pandemických opatrení a tiež na potreby škôl. V prípade priaznivej situácie bude Simona v galérii sprevádzať rozrastajúce sa skupinky detí a študentov. V zálohe máme aj online prechádzku výstavou pre druhý stupeň základných alebo stredné školy.objednajte sa vopred na tel. 0918 104 294 alebo emailom na simona@novasynagoga.sk prehliadky prebiehajú v pondelky / utorky / stredy / štvrtky v čase medzi 8:00 - 19:00vstupné: príplatok 5,00€  k cene vstupného 5,00€  / študenti a seniori dobrovoľné
#Výstava #Iné
Vstupenky
Tomáš Janypka vo Sphére 7.
Tomáš Janypka vo Sphére 7.
celoročný rezidenčný projekt – performance dobrovoľným vstupným nás môžete podporiť na tootoot.fm, ďakujeme! Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka v priebehu celého roka 2021 opakovane vchádza do dialógu so Sphérou. V máji má sedem dní, aby nachádzal svoje miesto vo výstave Otvárania Sphéry, v spoločnosti sôch Adama a Evy. Opäť bude hľadať možnosti ako byť zaujatý tým, čo ho obklopuje, odovzdaný prostrediu i sebe. Pri performatívnom pobývaní zažije nevyhnutne premenu jednej výstavy v druhú.  V tej prichádzajúcej bude reagovať na podnety spojené s prítomnosťou umelcov - Slavomíry Ondrušovej a Martina Hrehu.Východiskom celoročného skúmania je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni. Podoby a vyústenia autorovho tvorivého procesu v synagóge sa ukazujú za chodu a na ceste - zakaždým reaguje na aktuálnu atmosféru meniacej sa podoby Sphéry.Súčasťou Tomášovho výskumu je aj textový záznam, ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky Tomáša dokumentuje v priebehu celého roka Marek Jančúch. Tvorbou jeho kostýmu sa do tímu pridala Andrea Pojezdálová.Tomáš Janypka v prvom polroku 2021 pracuje v rámci Sphéry na projekte s názvom Greyscape of solitude comes to the Sphere. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Rezidencia
Info
Zobraziť viac

Program Stanica Žilina-Záriečie

Z plyšových sedadiel do digitálnej kinosály alebo Ako na kino u vás doma
Z plyšových sedadiel do digitálnej kinosály alebo Ako na kino u vás doma
Keďže vám ešte stále nemôžeme otvoriť utorkové kino, prizvali sme Soňu Majeríkovú – priateľku Stanice, filmu, kultúry a hôr, aby vás previedla online filmovými zákutiami a usadila vás do vašej vlastnej domácej kinosály. Príjemné čítanie aj filmové zážitky!    Aj vám chýbajú “plyšové“ skladacie stoličky a autentický hukot cesty pod Rondlom pred staničiarskymi projekciami? Na tieto fragmenty autenticity pre fajnšmekrov si ešte budeme musieť chvíľu počkať. Na ich návrat sa môžete zatiaľ pripravovať vo vašej online bubline. Inšpirovať sa môžete napríklad aj nasledovnými tipmi v tomto článku, určenými nielen pre verných divákov a fanúšikov filmových podujatí.„Umenie kinematografie je systematicky znehodnocované, odsúvané na vedľajšiu koľaj, ponižované a redukované na najmenšieho spoločného menovateľa- obsah.“Martin Scorsese, jedna z hlavných figúr nového Hollywoodu, tvorca klasických kúskov ako Taxi Driver, či súčasného snímku The Irishman, sa vo svojej najnovšej eseji pohoršuje nad smerovaním filmového priemyslu a vyprázdneným obsahom streamovacích platforiem. Tie sa podľa Scorseseho správajú k filmu iba ako k obsahu, distribuovanému bez potrebného kurátorského cítenia, ktoré dodáva “siedmemu umeniu“ potrebnú dimenziu. Možností voľby platforiem kde sledovať audiovizuálny obsah je dnes nespočetne a môže byť časovo náročné sa v nich zorientovať a nestratiť sa niekde v kyberpriestore. Tento článok nechce byť vyčerpávajúcim zoznamom, chce vám predstaviť alebo pripomenúť výber z domácich i zahraničných, citlivo kurátorovaných platforiem, prezentujúcich rôznorodú škálu kinematografie, či naviesť vás, ako podporiť svoje lokálne kino, ktoré vás dnes potrebuje.Čoskoro to bude rok, čo pandémia po prvý krát zatvorila dvere kinosál. Na samotné slovo kino sa začína lepiť opar nostalgie. Pohodlné sedadlá, intimita a anonymita v prítmí či akt socializácie bývajú ešte stále ekvivalentom plnohodnotného kinematografického zážitku. Ten sa však vďaka dlhej distribučnej tradícii VOD, SVOD či nelineárnej televízii už dávno pred pandémiou transformoval pomocou dynamického diváka v schopnosť konzumácie bez priestorovej, formátovej či inej stereotypnej determinácie. Pestovať cinefíliu kýženou  kinematografiou z pohodlia domova ešte nebolo ľahšie. Stačí navštíviť tú správnu virtuálnu kinosálu.Kino u teba domaSlovenským projektom, ktorý vznikol ako reakcia na premenlivé protipandemické opatrenia zatvárajúce kiná počas lockdownov, je Kino Doma, založené iniciatívou bratislavského kina Lumière. Je to unikátny spôsob, ako môžete podporiť svoje obľúbené lokálne kiná. Na rozdiel od streamovacích platforiem, kde môžete film pozastaviť popritom ako si idete do kuchyne po ďalšiu várku popcornu, Kino doma je niečo ako pustiť si LP platňu. Snaží sa navodiť partikulárnu atmosféru náležiacu danému médiu, vyzdvihuje jeho špecifiká a nenechá vás zasahovať do svojho kontinuálneho priebehu. Kino doma nechce byť kulisou, vyžaduje si disciplínu a sústredené sledovanie, kde obraz nemôžete zastaviť či pretočiť. Ide o livestream klubových filmov od rôznych distribútorov na ktoré ste boli doteraz zvyknutí. Do projektu sa môžu zapojiť slovenské kiná disponujúce systémom online predaja vstupeniek. Momentálne sem vrátane bratislavského Lumière patria kiná Fontána v Piešťanoch, Iskra v Kežmarku, Tatran v Poprade, Úsmev v Košiciach a banskoštiavnický Akademik, v ktorých simultánne prebieha rovnaký program v rovnaký čas. Ako pridané hodnoty k “netradičnému“ formátu premietania prinášajú úvody k filmom, online happeningy alebo chat, kde môžu diváci zdieľať spoločné dojmy. Platforma online kina tak preberá vlastnosti sociálnej siete s cieľom navodiť pocit konzumácie in situ. Sesterská česká verzia online kina, Moje Kino Live, ponúka dokonca autentické zvuky kino kaviarne pre navodenie atmosféry. Tento mesiac môžete na Kino Doma vidieť napríklad snímok viacnásobných ocenení Českého leva, Krajina ve stínu Bohdana Slámu, alebo ocenený absolventský krátkometrážny film Adama Šoltésa, Anežka. Odporúčané vstupné pre kiná je jeden až päť euro.Na česko-slovenskej úrovni vznikla iniciatíva Kiná spolu, fungujúca na rovnakom princípe, spájajúca ďalšie slovenské kiná, ako napríklad bratislavské Kino Film Europe, Kino Mier v Modre či Kino Marína v Detve. Za sumu štyri eurá nájdete vo vybraných kinách rovnaký obsah, taktiež premietaný simultánne. Tento mesiac ponúka Kino spolu minuloročný životopisný dokument o mladej klimatickej aktivistke s názvom I´m Greta Nathana Grossmana, dokument Králi videa režírovaný Lukášom Bulavom, podrobne mapujúci scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom Československu a okrajovo aj v Poľsku a Maďarsku. Pozrieť si môžete tiež film Chľast dánskeho režiséra Thomasa Vinterberga, nominovaný na zlatý góbus za cudzojazyčný film, o experimente skúmajúcom vplyv alkoholu na každodenné správanie partie stredoškolských učiteľov.Virtuálnou kinosálou disponuje aj Be2Can, filmová prehliadka “veľkej trojky“ áčkových festivalov Berlinále, Benátok a Cannes. Okrem kinosály funguje na princípe multižánrovej distribúcie ako VOD, TV alebo DVD. Be2Can chce pokryť nie len ťažko dostupné festivalové snímky, je tiež diskusným fórom a kritickou platformou. Nechce cieliť len na veľké mená a blockbustre, no snaží sa o objavnosť a dáva priestor aj nováčikom. Momentálne vo virtuálnej kinosále premietajú psychedelický mokument s témou čarodejníctva Lux Æterna kontroverzne známeho režiséra Gaspara Noé, alebo reflexiu ľudského života v jeho „kráse a krutosti, velkoleposti a banalite“ švédskeho filmového solitéra Roya Anderssona, O nekonečnosti.V znamení dokumentuAk ste fanúšikmi platforiem prioritne orientovaných na lokálny obsah, preskúmať DaFilms je obligátna jazda. Ich doménou sú autorské dokumentárne filmy, experimenty, artové snímky a filmy na pomedzí žánrov. Diváka však udržujú v obraze aj aktuálnou domácou hranou tvorbou či zahraničnými filmami, ktoré ponúkajú vďaka spolupráci s medzinárodnými festivalmi akými sú CPH:DOX, Doclisboa, DOK Leipzig a iné. Zorientovať sa v ponuke vám pomôžu programové bloky ako film týždňa, programový špeciál, alebo odporúčané bloky snímkov. DaFilms často ponúka atraktívne zľavy na predplatné. Na počesť cien Českého leva momentálne zlacnili ročné predplatné SVOD (subscription video-on-demand, sprístupnenie celej filmotéky) na tridsať euro. Môžete využiť aj možnosť TVOD (transactional video-on-demand), jednorazovej platby za streamovanie alebo stiahnutie vybraného filmu. Každý týždeň vo virtuálnej filmovej databanke pribúdajú nové filmy. Novinkou je napríklad online premiéra dokumentu Utečenci sú tu vítaní Tomáša Rafu, pozostávajúci z koláže záberov observačne skúmajúcich utečeneckú krízu, nárast xenofóbie a extrémizmu v strednej Európe. Pre odvážneho a skúseného diváka pribudol minulý rok titul FREM Viery Čákanyovej, skúmajúcej hranice antropocentrického myslenia. Z hlbín katalógu vylovíte aj staré perly ako feministickú anarchiu Sedmikrásky z obdobia československej novej vlny Věry Chytilovej, alebo retrospektívu Dušana Hanáka, jedného z najvýraznejších slovenských režisérov 20. storočia. Výber z jeho diela tvoria dokumentárne filmy Papierové hlavy, alebo snímok 322, psychologický príbeh o chorobe jednotlivca v spoločnosti. Zaujímavé je sledovať projekt KineDok, jednu z mnohých aktivít Inštitútu dokumentárneho filmu (Institute of documentary film), medzinárodné spoločenstvo a alternatívnu distribučnú sieť spájajúcu fanúšikov a tvorcov dokumentárneho filmu. Mimo pandemického obdobia prebieha premietanie autorských dokumentov na zaujímavých site specific miestach, no momentálne môžete využiť možnosť vidieť dokumenty online a zadarmo cez live premietanie facebookovej stránky KineDok. Periodicita premietania je však zhruba iba film za mesiac, no platforma ponúka tiež workshopy a zaujímavé diskusie týkajúce sa súčasných tém svetu dokumentárneho filmu.Od kultu klasiky k súčasným kinematografickým veľdielam a ešte ďalejMimo slovenských a českých iniciatív a platforiem sa oplatí navštíviť “svetácku“ streamovaciu platformu MUBI, ktorá vás za necelých desať euro (šesť pre študentov) na mesiac zásobí ručne vyberanými, kurátorsky kreatívne ladenými snímkami filmov z celého sveta. Nájdete tu filmy od kultových klasík po súčasné kinematografické veľdiela. Ak sa vám táto suma zdá vysoká, môžete vyskúšať sedem dní zdarma (študenti až tridsať). Ak ste cieľová skupina, určite sa chytíte do siete streamovacích vôd. Každý deň na MUBI pribúda jeden nový film. Ponukou vás prevedú tematické bloky ako film dňa, debuty, favoriti filmových festivalov, ženy za kamerou, sedemdesiatkové poklady, ale aj bloky venované tvorbe vybraných režisérov. Momentálne je to napríklad Alejandro Jodorowsky a jeho avantgardný psychedelický snímok Holy Mountain, ktorý sa minul s každou verziou poznanej reality, alebo El topo a Fando and Lis. V sekcii From France with love nájdete film predstaviteľky francúzskej novej vlny, Agnes Varda a jej Cléo form 5 to 7, v trendoch zase devedesiatkový The double life of Veronique Krzysztofa Kieślowského, v bloku shorts nájdete Meshes of the afternoon tvorivého tandemu Mayi Deren a Aexandra Hackenshmeida, filmu „rozpočtu hollywoodské rtěnky“. Ako bonus pre fanúšikov filmovej kritiky produkuje MUBI každý deň nové články a príspevky v online publikácii zvanej Notebook. Misiou tvorcov je pomôcť milovníkom filmu zorientovať sa v dnešnom nekonečnom mori obsahu.Pre nadšencov animovaného filmuAk máte radi animovanú tvorbu a už sa neviete dočkať festivalov ako FestAnča, Anifilm, Prehliadku animovaného filmu Olomouc, Bienále animácie Bratislava či iné vaše obľúbené podujatia, môžete cvične zájsť na stránku internetového portálu Aniont. Videotéka je bez poplatku a ponúka vybranú študentskú a autorskú krátkometrážnu tvorbu, no nájdete v nej tiež animované videoklipy alebo rôzne hraničné formy animácie. Aniont sľubuje kurátorský dohľad skúsených dramaturgov nad  ponúkaným obsahom. Ten môžete vyhľadávať podľa autora, techniky animácie, žánru, alebo pásiem ako anidok (animovaný dokument), česká tvorba pre deti, súčasný animovaný videoklip či pásmo „ugly, dirty, creepy“ sústreďujúce obskúrnejšie kúsky. V dlhodobejšom časovom horizonte sa v kontexte streamovacích platforiem hovorí o „streaming wars“, alebo streamovacej vojne. Ako divák sa nachádzate v centre tohto záujmového sporu. Hrozí vám zavalenie nekonečnom kvalitného obsahu. Či už ste bing-watcher, nadšený cinefil neohrozený geoblokáciou, alebo ste sem zablúdili náhodou, prajem vám holistický audiovizuálny zážitok.Žilinčanka Soňa Majeríková (1994) študovala filmové, divadelné, TV a rozhlasové štúdiá, ich teóriu a kritiku na Univerzite Palackého v Olomouci. V obore sa zaujíma o témy performativity (estetika performativity, social performance, performativita udalostí) alebo koncept site - specific ako medzižánrový tvorivý prístup. Popri kultúre sa venuje outdoorovým športovým aktivitám, ktoré sú veľkou súčasťou jej identity. Pre umelcov horalka, pre horalov "umelček", vždy vnímaná binárne niekde medzi. SÚHRNNÝ ZOZNAM ODKAZOV:https://kino-doma.sk/https://mojekinolive.cz/https://harpers.org/archive/2021/03/il-maestro-federico-fellini-martin-scorsese/https://www.kinaspolu.sk/https://www.be2can.eu/sk/kino/virtualna-kinosalahttps://kinedok.net/sk/vodhttps://dafilms.sk/https://mubi.com/https://mubi.com/notebookhttps://aniont.com/
Info
#kinaspolu / online kinoprogram na 15. - 30. 4. 2021
#kinaspolu / online kinoprogram na 15. - 30. 4. 2021
Stanica sa ku koncu karantény zapája do online projektu Kiná spolu. Lepšie neskoro ako nikdy, hlavne ak je tu práve teraz tak kvalitný program online premietaní na platforme www.kinaspolu.sk.Už tento týždeň môžete zhliadnuť jeden z naúspešnejších dokumentov tohto roka Králi videa, ktorý podrobne mapuje scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom československu a okrajovo aj v Poľsku a Maďarsku. Nová komédia Andersa Thomasa Jensena Rytieri spravodlivosti je zas modernou bájkou o solidarite, náhodnosti vesmíru a… no, o zmysle života.Môžete si konečne pozrieť Grétu, či konečne aj Srdcovú kráľovnú, ktorú sme nasadili do nášho programu už dvakrát a dvakrát nám projekciu znemožnila pandémia. Veríme, že tentoraz nespadne internet a všetko sa odohrá v správny čas.Od 19. apríla začína prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème, s ktorou ste sa mohli viackrát stretnúť na Stanici.Aktuálny program od 15. do 30. 4. 2021:15. 4. 2021, 18:30 - LEPŠÍ SVET15. 4. 2021, 20:30 - SRDCOVÁ RÁĽOVNÁ16. 4. 2021, 18:30 - KRÁLI VIDEA16. 4. 2021, 20:30 - CENA SLÁVY17. 4. 2021, 18:30 - GRETA17. 4. 2021, 20:30 - RYTIERI SPRAVODLIVOSTI18. 4. 2021, 18:30 - RYTIERI SPRAVODLIVOSTI18. 4. 2021, 20:30 - GRETA19. 4. 2021, 18:30 - JE MI FAJN S.R.O.19. 4. 2021, 20:30 - DELETE HISTORY20. 4. 2021, 18:30 - OBÁVANÝ20. 4. 2021, 20:30 - MILENCI21. 4. 2021, 18:30 - JOHANKA SUPERSTAR21. 4. 2021, 20:30 - JOHANKA Z ARKU22. 4. 2021, 18:30 - MODLITBA22. 4. 2021, 20:30 - TEDDY23. 4. 2021, 18:30 - TEDDY23. 4. 2021, 20:30 - LUX ÆTERNA24. 4. 2021, 18:30 - JE MI FAJN S.R.O.24. 4. 2021, 20:30 - DELETE HISTORY25. 4. 2021, 18:30 - OBÁVANÝ25. 4. 2021, 20:30 - MILENCI26. 4. 2021, 18:30 - ZLODEJI26. 4. 2021, 20:30 - CHLAST27. 4. 2021, 18:30 - SAULOV SYN27. 4. 2021, 20:30 - CHLAST28. 4. 2021, 18:30 - CHLAST28. 4. 2021, 20:30 - ŠTVOREC29. 4. 2021, 18:30 - CHLAST29 .4. 2021, 20:30 - VEĽKÁ NÁDHERA30. 4. 2021, 18:30 - JOHANKA SUPERSTAR30. 4. 2021, 20:30 - JOHANKA Z ARKUKiná spolu je iniciatíva od kinárov pre kinárov a divákov, aby jednotlivé klubové kiná nestratili svojich divákov a ich podporu svojmu kinu. Cieľom je ponúknuť alternatívu v podobe dobrej európskej kinematografie prostredníctvom virtuálnej kinosály.Funguje to jednoducho - program je rovnaký pre všetky zapojené kiná. Filmy sa začínajú presne načas a v konkrétny deň. Tak ako v skutočnom kine - všetci v jednom čase na jednom mieste, bez možnosti zastaviť či pretočiť, spolu hoci len virtuálne.Ak si kúpite lístok do virtuálnej kinosály cez vyššie uvedené linky na našom webe, polovicou vstupného podporíte aj Stanicu. A okrem toho získate ako bonus 7-dňový voucher na www.edisonline.sk, kde máte k dispozícii viac ako 300 filmov z portfólia Film Europe a dva TV kanály Film Europe a Film Europe+.
Vstupenky
MADE IN ŽILINA || Jamming with the devil || Proti srsti || Brian Bajak
MADE IN ŽILINA || Jamming with the devil || Proti srsti || Brian Bajak
Online koncert troch žilinských gitaroviek. Predstavíme post-hardcorovú kapelu Jamming with the devil, undergroundovo-punkovú Proti srsti a sólový projekt metalovo-progresívneho gitaristu Briana Bajaka. Jamming with the devilPost-hardcorová kapela. Vznikla v roku 2015 a odvtedy prešla rôznymi personálnymi zmenami. V roku 2016 spolu s Brianom Bajakom nahrali dva single - Top of the Mountain a Paradox. V roku 2017 odišiel zakladajúci člen a pôvodná kapela sa rozpadla. Rok 2018 bol zlomový, keď sa ku spevákovi a gitaristovi Tomášovi Ferencovi za bicie posadil David Palutka a ku kapele sa pripojili Tomáš Medvedík a Anton Kuric. V novej zostave vydali single Walls a Without You a absolvovali prvé klubové tour po strednom slovensku. Davida Palutka nakoniec vystriedal Martin Mikolaj a v tejto zostave zverejnili singel Edge of the World. V roku 2021 kapela vydala svoje prvé EP Broken Past so šiestimi skladbami.Proti srstiŽilinská undergroundovo-punková kapela vznikla v roku 2005. Nahrala tri demo albumy - Je to tak, Ľudská povaha a Posledné zvyšky života. Posledný vyšiel aj na vinyle. Tento rok pripravujú nový album.Brian BajakSlovenský gitarista, producent, skladateľ a spevák Brian Bajak začal ako 6-ročný hrať na klavíri a s týmto nástrojom pokračoval 9-ročným štúdiom na poli klasickej hudby, čo mu poskytlo hudobné základy. Gitare sa začal venovať až neskôr a technicky sa mu podarilo doštudovať mnohé aspekty súčasnej elektrickej gitary počas jeho pôsobenia v Londýne.V minulosti pôsobil okrem iných aj v kapelách HT, Brainscan, Problem alebo Baron Blade. Svoju gitarovú kariéru spojil so slovenskou značkou gitár Sivčák, ktorá od roku 2008 vyrába Brianov podpisový model gitary s označením BW#GS. V súčasnosti pracuje ako hudobný producent a zvukový majster a venuje sa vlastnej sólovej tvorbe.Made in ŽilinaPokračujeme sériou hudobných koncertov na podporu lokálnej hudobnej scény nazvanú Made in Žilina. Počas pandémie sme sa rozhodli ešte viac prezentovať miestne kapely. V minulom roku to bolo napríklad na akcii Umelci pod mostom a počas plošného testovania v Novej synagóge na festivale Test Fest. Tento rok sme predstavili v tomto duchu aj kapelu Darkness Positive.
Vstupenky
Døkument 20 2.1 (výstava fotografií 1. 5. - 30. 6. 2021)
Døkument 20 2.1 (výstava fotografií 1. 5. - 30. 6. 2021)
Site-specific inštalácia fotografií v rôznych častiach interiéru Stanice je zmenšeným výberom z výstavy Døkument 20 20, ktorá bola na prelome rokov 2020 a 2021 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - z väčšej časti svojho trvania zatvorená kvôli pandémii. Po dohode s kurátormi Jánom Viazaničkom, Veronikou Marek Markovičovou a Michaelou Paštekovou sme sa ju pokúsili reinštalovať v negalerijnom prostredí našej kultúrno-železničnej zastávky a vytvoriť tak pre diváka iné “dokumentárne” vizuálne spojenia. Výstava bude prístupná podľa aktuálnych pandemických opatrení rovnako ako celá Stanica.Výstava voľne vychádza z publikácie døkument1, venovanej súčasnej slovenskej dokumentárnej fotografii, ktorej vznik inicioval fotograf Ján Viazanička. Kľúčovým kritériom pre výber sa stala najmä tematická spätosť fotografií so Slovenskom a vedomé prekračovanie hraníc konvenčného dokumentárneho žánru smerom k výtvarnejšiemu a konceptuálnejšiemu jazyku. Autorky a autori reflektujú charakter Slovenska, jeho vizuálne osobitosti, národné symboly, kultúrne dedičstvo či regionálne a kultúrne kontrasty cez tragikomické mikropríbehy, vizuálne anekdoty, ale aj subtílne výtvarné obrazy, tiché pozorovania či hravé momentky. Výstava ako celok je obrazovou správou, ktorá je možno miestami humorná a satirická, niekedy melancholická, no vo svojej podstate je veľmi pálčivým komentárom o krajine, ktorá si svoju identitu ešte stále hľadá. Autorky a autori fotografií: Marek Jančúch, Boris Németh, Ján Viazanička, Andrea Kalinová, Peter Korček, Marek Pupák, Jana Šturdíková, Pavel Smejkal, Soňa Maletz, Jana Ilková, Matej Hakárfoto: Peter Korček z cyklu Jungle City
Vstupenky
Zobraziť viac

Novinky

Všetky novinky

Ďakujeme za podporu