Verejná zbierka je stále jedným z najdôležitejších finančným zdrojov rekonštrukcie tejto unikátnej budovy. Na eurofondy a verejnú podporu dočiahneme len čiastočne, podarilo sa nám získať tzv. Nórske fondy (po troch rokoch čakania), ale musíme ich spolufinancovať 10%. Viacerí sponzori prispeli, ale veľa z oslovených sa vyhovára na krízu. Veríme, že sa to môže podariť aj inak než nastavovaním ruky štátu či globálnym firmám.

Ak prispejte k vzniku kunsthalle a záchrane unikátnej architektonickej pamiatky, kúpite si nesmrteľnosť. Dobré umelecké diela totiž prežijú a vaše meno sa vďaka daru do zbierky na rekonštrukciu stane súčasťou takéhoto diela. Jeho autorkou je významná slovenská umelkyňa Ilona Németh a bude pozostávať z mien všetkých darcov. Ako jediné zostane trvalou súčasťou budovy budúcej kunsthalle. Rovnako, ako takmer dvetisíc mien ľudí, ktorí spolu doteraz prispeli do zbierky viac než 100-tisícmi eurami. Sme v polovici, ideme ďalej a budeme radi, ak budete pritom. Ďakujeme!

Naviac teraz každý dar vo výške aspoň 6 eur odmeníme knižkou-skicárom vybraných kresieb z výstavy Dana Perjovschého Vybrané správy, ktorá pootvorila synagógu od septembra do decembra 2014 – napíšte nám na info@novasynagoga.sk aj vašu adresu a pošleme vám ju domov! Alebo sa môžete rozhodnúť pre tričko Novej synagógy alebo knihu Design handbook for cultural centres, ktorú vydala Stanica Žilina-Záriečie.