Tomáš Janypka vo Sphére

 

Súčasťou celoročného programu Sphéry Juraja Gábora budú intervencie aj dlhšie výskumné alebo tvorivé rezidencie ďalších umelcov naprieč žánrami. Prvý z nich je už tu v čase lockdownu.

rezidenčný projekt – súčasný tanec a pohyb
január 2021

Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka tieto dni vstupuje do celoročného dialógu so Sphérou – momentálne s jej rastúcou fázou. Začína tak výskum, ktorého podoby a vyústenia sa budú ukazovať za chodu a na ceste. Východiskom je pre Tomáša telo – telesnosť a limitácie, ktoré každé jedno má. Skrz tento kanál bude hľadať odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni a ďalej na otázky nášho telesného vzťahu k nim.

Prekračujúcou líniou tohto skúmania je jeho roztiahnutie sa medzi oblasti tanečného umenia, performance art, vizuálneho umenia a architektúry. Súčasťou výskumu bude aj textový záznam, ktorý vznikne v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštékovou – písanie sa tak stane dôležitou súčasťou procesu. Fotograficky bude Tomáša dokumentovať v priebehu celého projektu Marek Jančúch.

foto: Simona Gottierová

 

Tomáš Janypka o tom, ako duchovne a farebne byť v priestore Synagógy:

“…podstatná sa mi javí aj čiapka,
žltá sa mi zdá byť správna,
hlavne na tomto obrázku
je to určité predĺženie a spojenie s duchovnom, naznačený smer,
je v tom jasnosť a zretelnosť
a priestor na uši dobre počúvať
a je v tom niečo detské, niečo o snívaní a imaginácií
o čistote a začiatku”

14. dalajláma ako chlapec na slávnosti svojho uvedenia na trón, 22. 2. 1940 v Lhase (zdroj: Wikipedia)