Sngg studio: Realistická utópia Veľký Krtíš (RUVK)

 

Novými rezidentami v našom novom rezidenčnom ateliéri a programe Sngg studio budú v apríli a máji 2019 členovia kolektívu RVUK – Šimon Bařák, Martina Růžičková, Kristína Jamrichová, Noemi Purkrábková a Jiří Sirůček.

umelecká rezidencia RUVK v Sngg studio
1. 4. – 31. 5. 2019
kurátorka rezidencie: Michaela Pašteková

RUVK je medziodborovou platformou pre výskum, kritickú analýzu, forenznú estetiku, špekulatívne modelovanie a kladenie si dizajnových otázok na vopred vytýčenom území. Počas dvojmesačného tvorivého pobytu pracujú na pokračovaní ich projektu, ktorého ambíciou je vytvoriť hybridné modely alternatívnej budúcnosti mesta Veľký Krtíš.

verejné prezentácie:

štvrtok 11. 4. 2019, 19.00
Interpretačný raj s etnologičkou Krístínou Jamrichovou
Ťažba vo Veľkom Krtíši obnovená. Kde je ale Veľký Krtíš a kto tam dnes žije? Budeme hovoriť o tvorivosti jej povolania, o tom ako sa k tomuto projektu dostala, aké sú jej profesné východiská, aké výskumné a poznávacie metódy si pre toto mesto zvolila a koľko času potrebuje, aby mohla sformulovať prvú realistickú utópiu. Ale tiež o tom, koho sa jej výskum najviac dotýka a komu je vo finále adresovaný. V mene spojenia umenia a etnológie vás bude sprevádzať výtvarník Juraj Gábor.

streda 17. 4. 2019, 19.00
Open Sngg studio: prezentácia a stretnutie s umelcami RUVK
Prezentácia a diskusia o umeleckej rezidencii a projekte Realistická utópia Veľký Krtíš (RUVK), v rámci ktorého chcú prepísať politickú geografiu jedného z najchudobnejších regiónov Slovenska. V Žiline členovia skupiny spracúvajú získané dáta, pripravovujú spôsoby ich prezentácie a dokončujú textové výstupy. A viac vám o tom povedia osobne a naživo.

Sngg studio je v prístavbe pri hlavnom vstupe do Novej synagógy, v ktorom donedávna sídlila galéria Plusmínusnula. Sngg je celoročný umelecký rezidenčný program s cieľom pozývať do Žiliny vizuálnych umelcov a umelkyne, ale aj hudobníkov, dizajnérov, performatívnych umelcov či kurátorov, ktorí dostanú priestor pre rozvíjanie vlastných umeleckých a kurátorských projektov.

Realistická utópia Veľký Krtíš (RUVK)

Kristína Jamrichová