Program

 

Blahodarné účinky kúpeľa sa tu miešajú

s nebezpečenstvom „odplavenia spomienok“.