Pracovná výstava

Prvý výstavný projekt po rekonštrukcii Novej synagógy prepojí fyzickú prácu a umeleckú a architektonickú reflexiu.

Otvorenie výstavy: 9. – 10. jún 2017
Trvanie výstavy: 11. jún – 22. júl 2017

Bolka, Katarina Burin, Martin Groch, Tomáš Libertíny, Jakub Kopec, Martin Piaček, PLURAL, Magda Stanová, Studio Miessen, Peter Szalay, The Society for Nontrivial Pursuits, Martin Zaiček

Kurátor: Ivana Rumanová

Pracovná výstava je našim pokusom, ako sa vysporiadať s priestorom Novej synagógy. S jeho váhou, historickou a architektonickou, s jeho krásou a významom, s mierou jeho pamiatkovej ne/dotknuteľnosti a aj s dokončením jeho rekonštrukcie, ktoré nás teší a zároveň núti premyslieť, aký typ kultúrneho priestoru otvárame. Pre koho, z akých zdrojov, za akých podmienok. Chceli sme, aby umelecká a teoretická reflexia neboli oddelené od fyzickej práce na rekonštrukci, ale aby boli jej špecifickou súčasťou. Rezidencie prizvaných umelcov, architektov a teoretikov zo Slovenska aj zahraničia sa preto uskutočnili paralelne s rekonštrukčnými prácami. Spolu s nimi aj so širokou verejnosťou skúsime počas Pracovnej výstavy uvažovať, ako možno pristupovať k Behrensovi a k modernistickej architektúre bez toho, aby sme skĺzli k nekritickej adorácii. Ako spracovať komplikovanú históriu Novej synagógy a nevytesniť pri tom niektoré jej vrstvy. Skúsime premyslieť, ako pôvodne hierarchizovaný a sakrálny priestor komunikuje s víziou otvorenej kultúrnej inštitúcie. A takisto špekulovať o radikálnej zmene perspektívy, ktorá smeruje od človeka k zvieratám, algoritmom, umelej inteligencii, mikroorganizmom a iným ne-ľudským faktorom v umení, filozofii, dizajnu, ale aj v každodennosti. Od modernistických vízií univerzálneho ľudského pokroku sa tak dostávame k súčasným posthumánnym teóriám, ktoré hlásajú, že antropocén končí. A to by na začiatok stačilo.

 

 

Program otvorenia výstavy:

piatok 9. júna 2017

18:00 – Vernisáž
19:00 –  BolkaTuneback. Performance.
Profesionálni operní speváci Eva Šušková a Peter Mazalan zápasia so softvérom a prostredníctvom neho. Vzájomné dolaďovanie a doťahovanie. Ľudský hlas verzus algoritmické krivky.

sobota 10. júna 2017

15:00 – Martin ZaičekTelo v architektúre. Komentovaná prehliadka Žiliny a jej telu naklonených, aj telo-disciplínujúcich zákutí v sprievode architekta a profesionálneho rekreanta.
17:00 – Peter Szalay, Martin Piaček. Diskusia o prístupoch k histórii v postfaktuálnej dobe.
18:00 – Ivan Horáček. Prednáška surrealistu a profesora Prírodevedeckej fakulty na Karlovej Univerzite o iných ako ľudských formách estetického vnímania.
20:00 – The Society for Nontrivial Pursuits. Séria multimediálnych performance z Berlína. Svetlo, zvuk, jednotky a nuly reagujúce na priestor a históriu Novej synagógy.
22:00 – Kabal (Evocative Objects/Junction). DJ set a očistná párty.