Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva

 

V druhej polovici 20. storočia to boli básnici a umelci, ktorí reflektovali a skúmali inštrumentalizáciu jazyka pre politicko-ideologické účely a upozornili na jeho mediálny rozmer. Performatívne situácie vytvárali pre seba a svoj okruh divákov, testovali možnosti verbálneho výrazu a akcie. Vo Východnej Európe poézia v spojení s performanciou zaujali pozície v neoficiálnej alebo čiastočne tolerovanej kultúrnej scéne.
– –

In the second half of the twentieth century, it were poets and artists in particular who took up the challenge of reflecting on and investigating the instrumentalization of language for communicative and political-ideological purposes. They did so by drawing attention to making the material and media dimension of language and creating performative situations for themselves and their audiences within which possibilities of verbal expression could be tested and acted out. In Eastern Europe, poetry & performance played a significant role in the unofficial or partially tolerated cultural scene.

 

výstava / exhibition
otvorenie / opening: piatok 22. 12. 2017, 14:00-18.00
výstava potrvá do / until: 10. 3. 2018
kurátori / curators: Tomáš Glanc, Daniel Grúň, Sabine Hänsgen
architektúra výstavy / architecture: Matej Gavula
vizuálna identita výstavy / graphic design: Magdalena Scheryová, Jakub Dušička
produkcia / production: Zlatka Borůvková, Ján Gašparovič
vstup voľný (dobrovoľný)

umelci / artists:
Milan Adamčiak, Babi Badalov, BOSCH+BOSCH (Attila Csernik, Slavko Matković, László Szalma), Ľubomír Ďurček, Else Gabriel / Via Lewandowsky, Rimma Gerlovina, Tomislav Gotovac, Grupa šestorice, Bohumila Grögerová / Josef Hiršal, Gino Hahnemann, Václav Havel, Jörg Herold, Dávid Koronczi, Laboratoria poeticheskogo aktsionizma (Pavel Arseniev, Roman Osminkin), Katalin Ladik, Kollektivnye deistviia, Yuri Leiderman / Andrei Silvestrov, Vlado Martek, Andrei Monastyrski, Ladislav Novák, Pavel Novotný, NSRD (Hardijs Lediņš, Juris Boiko, Imants Žodžiks), Gabriele Stötzer, OHO (Nuša & Srečo Dragan, Naško Križnar), Boris Ondreička, ORBITA (Semion Khanin), Ewa Partum, Pomarańczowa Alternatywa, Bogdanka Poznanović, Príbuzenstvo Moho, Dmitri Prigov, Lev Rubinstein, Nóra Ružičková / Marianna Mlynárčiková, Mladen Stilinović, Tamás Szentjóby, Bálint Szombathy, Raša Todosijević, Dezider Tóth, Jaromír Typlt, Jiří Valoch

Praktiky písania samizdatu a ich vzťahy ku konkrétnej či vizuálnej poézii už riešili a prezentovali rôzne projekty, menej pozornosti bolo venovanej performancii vo vzťahu k písanému samizdatu. Ústna recitácia pred úzkym okruhom priateľov dodávala samizdatovej literatúre ďalší rozmer. Prepojenia medzi poetickými aktmi, textami a situáciami fungovali ako spúšťač performancií a happeningov.

Výstava predstaví popri bývalých zakázaných autoroch aj súčasné pozície nadväzujúce na úzke spojenie poézie a performancie. Preto je táto výstava najmä o úsilí básnikov a umelcov vymaniť sa spod kontroly jazyka a noriem komunikácie. Východoeurópska perspektíva poukazuje teda nielen na východiská, ale konfrontuje aktuálne spoločenské výzvy v post-socialistických krajinách cez prizmu jazyka a ideológií.

– –
Poetry & Performance. The Eastern European Perspective

The writing practice of the samizdat and its relation to the devices of concrete and visual poetry have been treated and presented in a variety of projects already. Until now however, less consideration has been given to the circumstances of performance. In addition to the typescript literature of samizdat, the subcultural  milieus attached particular importance to the oral recitation of poems, exhibitions, and poetry actions. The interrelation between text and situation in poetic acts functioned as a trigger for performances and happenings.

The exhibition will present once forbidden authors as well as the contemporary positions that carry on the legacy of close interconnection between poetry and performance. That is why this exhibition is primarily about the effort on part of poets and artists to break free from control of language and norms of communication. The Eastern European perspective thus not only shows the points of departure but also confronts the current social challenges in the post-socialist countries through the prism of language and ideologies.

– –

Výstavný projekt pre Novú synagógu vychádza z dlhodobého výskumu kurátorov zo Slavisches Seminar na Univerzite v Zurichu a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia.

      

Vlado Martek, Poéziu treba jebať, samizdat, 80. roky

Bálint Szombathy, Rubber and Flesh, 1979, pečiatková akcia, č/b foto, 30 x 40 cm

– –

V spolupráci / in cooperation with: Dubravka Djurić, Emese Kürti, Claus Löser, Pavel Novotný, Branka Stipančić, Darko Šimčić, Mara Traumane

Vďaka zapožičiavateľom diel / Thanks to the lenders of art works:
– acb Gallery, Budapest
– Archiv »ex.oriente.lux« Glashaus e.V.- Brotfabrik, Berlin
– Archive of Bohumila Grögerová and Josef Hiršal, Liberec
– Archive of Hardijs Lediņš, Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), Riga
– Archive of the Research Centre for East European Studies, University Bremen
– Branka Stipančić, Zagreb
– Centre for Artists’ Publications / Museum Weserburg, Bremen
– Collection of Darko Šimičić, Zagreb
– Collection Sarah Gotovac / Courtesy Tomislav Gotovac Institute, Zagreb
– Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, Vienna
– László Vágó, Budapest
– Marinko Sudac Collection, Zagreb
– Michal Resl Collection, Archive of Ladislav Novák, Liberec
– Orange Alternative Foundation (www.orangealternativemuseum.pl) and Piotr Lewiński, Warsaw
– Pavel Novotný Collection, Liberec
– Private Collection of Michal Murin, Bratislava
– Václav Havel Library, Prague