Na vlastné oči – program pre základné aj stredné školy

 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov pozývame objavovať priestory Novej synagógy a výstavy v nich, osobne spoznať umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Tu je naša aktuálna ponuka na apríl – jún 2019.

Ako sa objednať na program pre školy v Novej synagóge?

1. Vyberte si z ponuky programov nižšie.
2. Objednajte sa u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na 0918104294.
3. Na vzdelávací program v Novej synagóge majú deti z MŠ, ZŠ aj SŠ voľný vstup vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia (ďakujeme!).
4. Zašnurujte si topánky, zapnite kabáty a môžete vyraziť.

– –

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia – synagóga po rekonštrukcii slúži najmä ako výstavný priestor pre súčasné umenie.

– –

Aktuálne vzdelávacie programy na prvý štvrťrok 2019:

*Cítiť architektúru, 3 – 12 rokov (60 minút)
Čo to znamená zažívať architektúru a priestor? Je to vôbec možné, keď je oproti nám taká obrovská a pevná a my sme v nej malí a mäkkí? Budova synagógy nie je len na pozeranie sa z diaľky. Je dobre prísť k nej celkom blízko – vstúpiť dnu, ohmatať si ju, poovoniavať, započúvať sa. Budeme prebúdzať zvedavosť svojho tela – provokovať kožu, otvárať si naširoko oči, nastražíme uši a postupne zistíme, že aj taká budova synagógy má svoje zvuky, chute, vône a farby doteraz nevídané, neslýchané a necítené… Program rozvíja celotelové a zmyslové vnímanie, pohybové schopnosti a pozornosť.

*Les v mori – more v lese, 3 – 12 rokov (60 minút)
Urobme si zo synagógy bazén a skočme dnu – zrazu sme nohami v mori, ale keď sa na túto modrú pozeráme z dola nahor, zrazu je to modrota oblohy – pozrieme sa znovu pod nohy a zrazu stojíme v hustom lese a v zeleni stromov – ale zrazu začne padať sneh a všetko okolo nás je biele – a potom je už rýchlo noc a zrazu sme všetci v hustej čiernej – zrazu vychádza slnko a my sa opäť kúpeme, ale tentokrát v žltej žiare. Príďte sa s nami ponárať a zabaliť do farby a vytvárať tak prostredia, v ktorých sa budeme hrať až nám z toho vznikne nový príbeh. Tento program pre najmenších rozvíja jemnú motoriku a podchytáva abstraktné vizuálne myslenie detí vo veku, kedy sú v ňom najslobodnejšie.

*Bunker nad zlato, 7 – 12 rokov (60 minút)
Hocikto hocikedy hocičo stavia: sused stan v záhrade, Egypťania pyramídy, mamina poschodovú tortu, architekt Peter Behrens našu synagógu, vtáčky hniezdo… tak poďme aj my! Staňme sa na chvíľu architektmi a staviteľmi! Spojme sily a postavme dnu v synagóge niečo naozaj veľké, do čoho budeme môcť vojsť alebo vystúpiť hore… A možno sa tak dotkneme aj kupoly. Program podporuje spoluprácu detí v skupine, rozvíja priestorové myslenie a tvorenie, cez zážitok sprostredkúva priebeh tvorivého procesu od myšlienky k návrhu a kresbe, až po samotnú realizáciu.

*Šamani súčasnosti, 10 – 18 rokov (60 – 90 minút)
Viete si predstaviť, čo si pomyslia archeológovia budúcnosti, pozerajúci sa na našu prítomnosť – naše „tu a teraz“? Veci, (s) ktorými žijeme, a ktoré sú pre nás každodennou samozrejmosťou, budú pre nich záhadami a kódmi. Aktuálna výstava Index Fossil (od 8. mája 2019) nám ukazuje práve jeden z možných pohľadov späť. V tejto tvorivej dielni sa pasujeme za šamanov súčasnosti a pokúsime sa spojiť nespojiteľné! Okrem iného sa budeme pýtať na vzťah medzi prírodným a umelo vytvoreným, živým a neživým, alebo prirodzeným a neprirodzeným. Nakoniec budeme sami vytvárať podivuhodné objekty, ktoré možno skončia aj na výstavnom sokli. Program ponúka koncentrované nahliadnutie do výstavy a otvára rozhovor o aktuálnych ekologických problémoch, o svete technológií aj o svete bez nich.

*Prechádzka galériou, 10 – 18 rokov (60 minút)
Načo je nám umenie? Ako sa využíva? Čo všetko ním môže byť? Ako spoznám umelca? Môže sa mi umenie nepáčiť? Môžem sa ho dotknúť? Môžem sa tu smiať? Prvý dojem je len jeden a my by sme chceli, aby ste si umenie a galériu zamilovali hneď od začiatku. Čo to vlastne znamená byť v galerijnom priestore? Aké sú jeho pravidlá, ale aj možnosti a radosti? Priblížime si podoby súčasného umenia aj to, prečo má zmysel ho vytvárať, uvidieť a zažiť. Ako sa umenia nebáť, ale postupne si k nemu nachádzať cestu? Je to ako keď k nám niekto hovorí v cudzom jazyku – chvíľu bude trvať, kým mu porozumieme, napriek tomu stojí za to trénovať! Program ponúka priestor pre otvorený rozhovor, kritické myslenie a kladenie zvedavých otázok. Budeme hovoriť o galerijnom priestore, fenoméne bielej kocky a nakoniec objavíme vlastnú netušenú kreativitu a budeme tvoriť.

*Hviezdna história Novej synagógy, 3 – 18 rokov (60/90 minút)
Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Program môže doplniť učivo predmetov s kultúrno-spoločenským obsahom, približuje špecifiká galerijného priestoru.

– –

Viac info o programe Na vlastné oči
Keby umenie chodilo do školy, asi by domov nosilo samé jednotky, lebo ho bavia všetky predmety bez výnimky. Umenie nebaví len výtvarná výchova, ale aj fyzika, biológia, matematika, zemepis či filozofia. Vďaka tomu môže reagovať na všetky časti nášho života, môže komunikovať s každým, môže nás učiť a rozširovať naše kritické aj kreatívne myslenie. Umenie so svojimi poznatkami nechce ostať samé uzavreté v galérii, chce komunikovať a spoznávať nových ľudí. Príďte ho navštíviť, srdečne vás privíta.

Naše programy so zameraním na originálne umelecké diela sa vždy priamo prispôsobujú potrebám rôznych vekových kategórií. Berieme do úvahy potreby a skúsenosti študentov, vstupujeme do dialógu a kritickej diskusie a hľadáme aj experimentálne a zmyselné prístupy k umeniu. Práca v malých skupinách umožňuje intenzívny prieskum moderného umenia.

Vo výtvarných vzdelávacích programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa s prihliadnutím na vekovú skupinu zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk a myslenie. Triedy sa zoznámia s výstavou, ale aj architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky, kedy si v jednotlivých programoch vyskúšajú rôzne výtvarné techniky, ktoré priamo súvisia s výstavou, s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Našou úlohou nie je iba ukazovať, rozprávať a poučovať. Chceme študentov vtiahnuť do deja, počuť ich názor, sledovať ich reakcie a spoločne objavovať fyzicky hmatateľné, ale aj fyzikálne neviditeľné. Subjektivita prežívania dáva priestor rozmanitosti, rozmanitosť zvedavosti a zvedavosť skúsenosti.

 

Stiahnite si celú brožúrku s aktuálnym programom pre školy:

 

Nová_synagóga_na_vlastné_oči_apríl_jún_2019.pdf

– – –

 

 

Fotografie Gosie Cwiech sú z tvorivej dielne k výstave Michala Moravčíka z februára 2019. Ďalšie fotografie z toho, čo sa u nás deje, aj z tvorivých dielní a programov pre školy, nájdete v obsiahlom fotoarchíve na www.flickr.com/novasynagoga.