Na vlastné oči – program pre materské, základné aj stredné školy

 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov pozývame objavovať priestory Novej synagógy a výstavy v nich, osobne spoznať umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Tu je naša aktuálna ponuka na september – december 2019.

Ako sa objednať na program pre školy v Novej synagóge?

1. Vyberte si z ponuky programov nižšie.
2. Objednajte sa u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na 0918104294. Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je maximálne 25.
3. Na vzdelávací program v Novej synagóge majú deti z MŠ, ZŠ aj SŠ voľný vstup vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia (ďakujeme!).
4. Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

– –

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia – synagóga po rekonštrukcii slúži najmä ako výstavný priestor pre súčasné umenie. Od 4. 10. do 1. 12. 2019 hostíme výstavu českej umeleckej skupiny Rafani O nevyvrátiteľnosti v zemi za obzorom: Narcis. Môžete na nej uvidieť niekoľko cyklov diel reprezentovaných rôznymi médiami: obrazy, sochy, objekty – tieto spolu tvoria celok inštalácie a zapĺňajú hlavnú halu synagógy.

– –

Aktuálne vzdelávacie programy na jeseň 2019:

* Prechádzka galériou (7 – 18 rokov, 60 minút)
Načo je nám umenie? Ako sa využíva? Čo všetko ním môže byť? Ako spoznám umelca? Môže sa mi umenie nepáčiť? Môžem sa ho dotknúť? Môžem sa tu smiať? Prvý dojem je len jeden a my by sme chceli, aby ste si umenie a galériu zamilovali hneď od začiatku. Čo to vlastne znamená byť v galerijnom priestore? Aké sú jeho pravidlá, ale aj možnosti a radosti? Priblížime si podoby súčasného umenia aj to, prečo má zmysel ho vytvárať, uvidieť a zažiť. Ako sa umenia nebáť, ale postupne si k nemu nachádzať cestu? Je to ako keď k nám niekto hovorí v cudzom jazyku – chvíľu bude trvať, kým mu porozumieme, napriek tomu stojí za to trénovať!

**Cieľom programu je ďeťom priblížiť špecifiká galerijného priestoru a ponúknuť im stratégie a nástroje ako môžu sami čítať súčasné vizuálne umenie aj keď sa niekedy ocitnú v galérii samy. Budeme hovoriť o fenoméne bielej kocky a objavíme aj vlastnú netušenú kreativitu a budeme sami tvoriť!

* Hviezdna história Novej synagógy (10 – 18 rokov, 60 minút)
Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase  – aby sme sa potom opäť vynorili v  „tu a teraz“ –  uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.

**Program môže byť rozšírením nielen vyučovania dejepisu, ale aj ďalších predmetov s kultúrno-spoločenským obsahom ako estetickej výchovy, dejín umenia a kultúry a.i… V rámci tejto hodiny si tiež priblížime špecifiká galerijného priestoru a súčasného umenia.

* O čase v nečase (4. 10. – 1. 12. 2019, 10 – 18 rokov, 60 minút)
„K obzoru je metaforickým vyjádřením krajiny, putováním jejími různými úrovněmi až k jejímu mentálnímu horizontu. Tato cesta vede z mlhavé minulosti do těžko předvídatelné budoucnosti. Jde tedy spekulací o tom, co bylo a současně prognózou, co se může stát.“

Túto jeseň si v Novej synagóge nájde miesto výstava českej umeleckej skupiny Rafani. Tí sa v nej, ako zvyčajne, kritickým okom vracajú nielen k minulosti, ale reagujú aj na našu aktuálnu prítomnosť a zároveň nám hádajú budúcnosť. Na výstave sa bude miešať niekoľko rôznych časov a my vás nimi radi prevedieme.

**Program okrem priblíženia galerijného kontextu nahryzáva debatu o aktuálnych pálčivých spoločenských témach, ponúka priestor pre kritické myslenie a vyjadrenie vlastného názoru. V druhej časti majú žiaci možnosť tvoriť v otvorenom kreatívnom zadaní.

* Hostina (3 – 10 rokov, 60 minút)
V synagóge radi hostíme rôzne formy súčasného umenia a chceme hostiť aj vás – NAJMENŠÍCH! V tomto programe si spolu pripravíme hostinu priamo v strede galérie a budeme poriadne oslavovať ! Jesť hrozno po ležiačky, sfukovať sviečku, zaspievame si, napečieme koláče a vyzdobíme si nový obrus…. a  popri tom všetkom sa budeme rozprávať o umelcoch a živom umení akcie a performance.

** Program podporuje spoluprácu detí v skupine prostredníctvom vytvárania spoločného diela, ich vzájomnú komunikáciu a akceptáciu. Ďalej rozvíja jemnú motoriku a ich kreatívne vyjadrenie pomocou 2D výtvarných techník.

– –

Viac info o programe Na vlastné oči
V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané.

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.

Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať.

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba.

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane.

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

 

Stiahnite si celú brožúrku s aktuálnym programom pre školy:

 

Nová_synagóga_na_vlastné_oči_jeseň_2019.pdf

– – –

 

 

Fotografie Gosie Cwiech sú z tvorivej dielne k výstave Michala Moravčíka z februára 2019. Ďalšie fotografie z toho, čo sa u nás deje, aj z tvorivých dielní a programov pre školy, nájdete v obsiahlom fotoarchíve na www.flickr.com/novasynagoga.