Na vlastné oči – program pre materské, základné aj stredné školy

 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov pozývame objavovať výstavy v priestore Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Tu je naša aktuálna ponuka “po korone” – na posledný mesiac školského roku, jún 2020.

Ako sa objednať na program pre školy v Novej synagóge?

1. Vyberte si z ponuky programov nižšie.
2. Objednajte sa u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na 0918104294. Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je maximálne 25.
3. Na vzdelávací program v Novej synagóge majú deti z MŠ, ZŠ aj SŠ voľný vstup vďaka podpore Fondu na podporu umenia (ďakujeme!).
4. Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

– –

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia – od 3. 6. 2020 je to výstava Pazúry, ktoré neboli vytvorené na podávanie rúk. Je prvou sólo výstavou českých umelkýň-sestier Daniely a Lindy Dostálkových. Hovorí o právach zvierat a vizuálnom jazyku kampaní na ich ochranu.

– –

Aktuálne vzdelávacie programy:

* Prechádzka galériou, 3 – 18 rokov (60 – 90 minút)
Načo je nám umenie? Ako sa využíva? Čo všetko ním môže byť? Ako spoznám umelca? Môže sa mi umenie nepáčiť? Môžem sa ho dotknúť? Môžem sa tu smiať? Prvý dojem je len jeden a my by sme chceli, aby ste si umenie a galériu zamilovali hneď od začiatku. Čo to vlastne znamená byť v galerijnom priestore? Aké sú jeho pravidlá, ale aj možnosti a radosti? Priblížime si podoby súčasného umenia aj to, prečo má zmysel ho vytvárať, uvidieť a zažiť. Ako sa umenia nebáť, ale postupne si k nemu nachádzať cestu? Je to ako keď k nám niekto hovorí v cudzom jazyku – chvíľu bude trvať, kým mu porozumieme, napriek tomu stojí za to trénovať!
**Tento program (jeho formu aj obsah) výrazne prispôsobujeme veku prihlasujúcej sa skupiny.
**Cieľom programu je deťom priblížiť špecifiká galerijného priestoru a ponúknuť im stratégie a nástroje ako môžu sami čítať súčasné vizuálne umenie aj keď sa niekedy ocitnú v galérii samy. Budeme hovoriť o fenoméne bielej kocky a objavíme aj vlastnú netušenú kreativitu a budeme tvoriť!

* Hviezdna história Novej synagógy, 10 – 18 rokov (60 minút)
Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďťe zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase  – aby sme sa potom opäť vynorili v  „tu a teraz“ –  uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.
**Program môže byť rozšírením nielen vyučovania dejepisu, ale aj ďalších predmetov s kultúrno-spoločenským obsahom ako estetickej výchovy, dejín umenia a kultúry a.i… V rámci tejto hodiny si tiež priblížime špecifiká galerijného priestoru a súčasného umenia.

– –

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.

Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

 

Ďalšie fotografie z toho, čo sa u nás deje, aj z tvorivých dielní a programov pre školy, nájdete v obsiahlom fotoarchíve na www.flickr.com/novasynagoga.