Na vlastné oči – program pre základné aj stredné školy

 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov pozývame objavovať priestory Novej synagógy a galérie Plusmínusnula, osobne spoznať umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Tu je naša aktuálna ponuka na jeseň 2018.

Ako sa objednať na program pre školy v Novej synagóge?

1. Vyberte si z ponuky programov nižšie.
2. Objednajte sa u Simony Gottierovej e-mailom na simona@novasynagoga.sk alebo telefonicky na 0918104294.
3. Na vzdelávací program v Novej synagóge majú deti z MŠ, ZŠ aj SŠ voľný vstup vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia (ďakujeme!).
4. Zašnurujte si topánky, zapnite kabáty a môžete vyraziť.

– –

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Galériu Plusmínusnula – výstavný priestor pre súčasné umenie, ktorá sa nachádza v prístavbe pri hlavnom vstupe do Novej synagógy. Každý mesiac v nej nájdete ďalšiu výstavu.

– –

Aktuálne vzdelávacie programy na jeseň 2018:

*Cítiť architektúru – 3-13 rokov, 60 minút
Čo to znamená zažívať architektúru a priestor? Je to vôbec možné, keď je oproti nám taká obrovská a pevná a my sme v nej malí a mäkkí?  Budova Novej synagógy nie je len na pozeranie sa z diaľky. Je dobre prísť k nej celkom blízko – vstúpiť dnu, ohmatať si ju, poovoniavať, započúvať sa. Budeme prebúdzať zvedavosť  svojho tela – provokovať  kožu, otvárať si naširoko oči, nastražíme uši a postupne zistíme, že aj taká budova synagógy má svoje zvuky, chute, vône, a farby doteraz nevídané, neslýchané a necítené… Program rozvíja celotelové a zmyslové vnímanie, pohybové schopnosti a pozornosť.

* AHA! Lyžica! – 13 – 18 rokov, 60/90 minút
Poznáte lyžicu! Ráno ňou jete kašu a na obed polievku. Zoberte si ju so sebou do vrecka a prineste do galérie. Zrazu sa zmení na zázračnú vec, ktorou sa neje a práve preto sa môže používať na všetko možné a stať sa hocičím. Otvoríme si oči aby sme pozornejšie vnímali každodenné maličkosti okolo nás. Budeme rozvíjať svoju  predstavivosť, skúmať limity funkčnosti predmetu a povieme si  viac aj o readymade a špecifikách galerijného priestoru.

* NEkameň – 3 – 13 rokov, 60 minút
Ak je kameň mäkký, teplý a živý je to ešte stále kameň? Ak nie je, čo to teda je? NEkameň? Záhada!
Videli ste už alebo zažili niekedy niečo, na čo ste v hlave nevedeli nájsť slovo? Žiadne pomenovanie nebolo dosť presné a tak ste možno začali vymýšľať celkom nové slová, ktoré zatiaľ nie sú v slovníkoch a vypúšťali ste ich jedno za druhým do sveta. Príďte s nami v galérii objavovať a rozširovať si vlastný slovník aj svet. Program rozvíja verbálne schopnosti, predstavivosť,  zmyslové vnímanie a haptickú skúsenosť s materiálom, rozširuje slovnú zásobu.

*Hviezdna história Novej synagógy – 3-18 rokov, 60/90 minút
Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí odkedy stojí už zažila? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období, pripomenieme si aj narodeniny Československej republiky. Program môže doplniť učivo predmetov s kultúrno-spoločenským obsahom, približuje špecifiká galerijného priestoru.

* Toto je TOTO – 3-13 rokov, 60 minút, 24. 9. – 7. 10. 2018
Miroslav Šašek chodil po svete a kreslil o rôznych miestach knihy plné farieb, chutí, vecí, ľudí, ktoré sa začínali slovami „Toto je…“. To preto, aby sme aj my tu doma videli cez jeho oči ako si žijú v Paríži, New Yorku či Ríme. V Novej  synagóge bude dva týždne prebiehať interaktívna výstava približujúca život a dielo tohto známeho ilustrátora. Budeme sa rozprávať o tom, čo charakterizuje miesto kde žijeme alebo kde práve sme. Keby sme posielali do vesmíru obrázkovú správu: „Toto je Žilina“ ako by asi mohla vyzerať?

* Rodinný archív – 8-18 rokov, 60/90 minút, 22. 9. – 2. 11. 2018
Podobám sa na mamu alebo na ocina? Po ktorom pradedkovi mám krivý nos a po ktorej babičke blond vlasy? Viete si predstaviť svojho dedka keď mal toľko rokov ako vy? O čom rozmýšľal a ako asi žil?
Poďme spoločne popri Jánosovi Brücknerovi a jeho sonde do vlastnej histórie preskúmať svoj rodokmeň. Ako nás formuje osobná história ale aj spoločnosť a doba do ktorej sme sa narodili? Budeme zisťovať prečo je dôležité spoznávať svoje korene – hĺbiť sa, ale aj cestovať v čase medzi minulosťou a prítomným momentom. Program otvára debatu o spoločenských a historických témach tohto regiónu, vytvára priestor pre vyjadrenie vlastného názoru a kritické myslenie.

*Na vlastnej koži – 8 – 18 rokov, 60/90 minút, 15. 11. – 14. 12. 2018
Viete si predstaviť, že vstúpite do galérie a tam nie je žiadne umenie, ktoré by sa dalo uvidieť? A predsa tam niečo musí byť! Príďte sa presvedčiť na vlastnej koži, že umelecké dielo nemusí byť len obraz alebo socha, ale môže byť napríklad živou situáciou. Tá sa skončí a nezostane po nej také normálne prázdno! Na výstave Maji Štefančíkovej sa premeníme z pozerajúcich sa divákov na tvoriacich. Naše vlastné telá môžu každú chvíľu „skamenieť“ a stať sa živými sochami. Z prázdneho priestoru sa razom stáva plný. Program rozvíja celotelové vnímanie, pozornosť, približuje špecifiká galerijného priestoru.

– –

Viac info o programe Na vlastné oči
Keby umenie chodilo do školy, asi by domov nosilo samé jednotky, lebo ho bavia všetky predmety bez výnimky. Umenie nebaví len výtvarná výchova, ale aj fyzika, biológia, matematika, zemepis či filozofia. Vďaka tomu môže reagovať na všetky časti nášho života, môže komunikovať s každým, môže nás učiť a rozširovať naše kritické aj kreatívne myslenie. Umenie so svojimi poznatkami nechce ostať samé uzavreté v galérii, chce komunikovať a spoznávať nových ľudí. Príďte ho navštíviť, srdečne vás privíta.

Naše programy so zameraním na originálne umelecké diela sa vždy priamo prispôsobujú potrebám rôznych vekových kategórií. Berieme do úvahy potreby a skúsenosti študentov, vstupujeme do dialógu a kritickej diskusie a hľadáme aj experimentálne a zmyselné prístupy k umeniu. Práca v malých skupinách umožňuje intenzívny prieskum moderného umenia.

Vo výtvarných vzdelávacích programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa s prihliadnutím na vekovú skupinu zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk a myslenie. Triedy sa zoznámia s výstavou, ale aj architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky, kedy si v jednotlivých programoch vyskúšajú rôzne výtvarné techniky, ktoré priamo súvisia s výstavou, s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Našou úlohou nie je iba ukazovať, rozprávať a poučovať. Chceme študentov vtiahnuť do deja, počuť ich názor, sledovať ich reakcie a spoločne objavovať fyzicky hmatateľné, ale aj fyzikálne neviditeľné. Subjektivita prežívania dáva priestor rozmanitosti, rozmanitosť zvedavosti a zvedavosť skúsenosti.

 

Stiahnite si celú brožúrku s programom pre školy:

 

Nová_synagóga_na_vlastné_oči_jeseň_2018

– – –

Fotografie Orši Varga sú z tvorivej dielne Nedeľné básnenie k výstave Poézia a performancia / Východoeurópska perspektíva, ktorá sa skončila v marci 2018. Ďalšie fotografie z toho, čo sa u nás deje, nájdete v obsiahlom fotoarchíve na www.flickr.com/novasynagoga.