Na vlastné oči – program pre základné aj stredné školy

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov pozývame objavovať priestory Novej synagógy a galérie Plusmínusnula, osobne spoznať umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach.

Ako sa objednať na program pre školy v Novej synagóge?
1. Vyberte si z ponuky programov nižšie.
2. Objednajte sa u Lucie Gašparovičovej e-mailom na lucia@novasynagoga.sk alebo telefonicky na 09036076565.
3. Deti MŠ majú voľný vstup, žiaci ZŠ a SŠ 1 € alebo 1 kultúrny poukaz, žiaci ZUŠ a študenti SŠ a VŠ umenovedného zamerania a architektúry voľný vstup.
4. Zašnurujte si topánky, zapnite kabáty a môžete vyraziť.

Keby umenie chodilo do školy, asi by domov nosilo samé jednotky, lebo ho bavia všetky predmety bez výnimky. Umenie nebaví len výtvarná výchova, ale aj fyzika, biológia, matematika, zemepis či filozofia. Vďaka tomu môže reagovať na všetky časti nášho života, môže komunikovať s každým, môže nás učiť a rozširovať naše kritické aj kreatívne myslenie. Umenie so svojimi poznatkami nechce ostať samé uzavreté v galérii, chce komunikovať a spoznávať nových ľudí. Príďte ho navštíviť, srdečne vás privíta.

Naše programy so zameraním na originálne umelecké diela sa vždy priamo prispôsobujú potrebám rôznych vekových kategórií. Berieme do úvahy potreby a skúsenosti študentov, vstupujeme do dialógu a kritickej diskusie a hľadáme aj experimentálne a zmyselné prístupy k umeniu. Práca v malých skupinách umožňuje intenzívny prieskum moderného umenia.

Vo výtvarných vzdelávacích programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa s prihliadnutím na vekovú skupinu zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk a myslenie. Triedy sa zoznámia s výstavou, ale aj architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky, kedy si v jednotlivých programoch vyskúšajú rôzne výtvarné techniky, ktoré priamo súvisia s výstavou, s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Našou úlohou nie je iba ukazovať, rozprávať a poučovať. Chceme študentov vtiahnuť do deja, počuť ich názor, sledovať ich reakcie a spoločne objavovať fyzicky hmatateľné, ale aj fyzikálne neviditeľné. Subjektivita prežívania dáva priestor rozmanitosti, rozmanitosť zvedavosti a zvedavosť skúsenosti.

Aktuálna ponuka lektorských programov na október – december 2017:

Prečo olej na plátne a nie na panvici (MŠ, ZŠ 1. stupeň, 60 min.)
Kde maliari zbierajú farby a prečo ich miešajú na palete a nie v hrnci? Prečo sú niektoré farby teplé a iné zasa studené? Ako je možné, že sa na nás mama hnevá za škvrnu na tričku, ale nie na obraze? A vôbec, môžu sa obrazy prať? To všetko sa dozvieme vo výstave.

Nos medzi očami (MŠ, ZŠ 1. stupeň, 60 min.)
O tvaroch tváre, o odraze svojho obrazu. V zrkadle aj na vodnej hladine. O podobizniach vytesaných do kameňa, vyškrabaných do dreva, namaľovaných, ale aj odfotených. O tom, čo je portrét a prečo je nos medzi očami…

NEviditeľné stopy (MŠ, ZŠ 1. stupeň, 60 min.)
Každý deň, každú hodinu a minútu zanechávame po sebe viac či menej viditeľné stopy. Aj náš nádych a výdych zvíri aspoň prach okolo nás. Niečo sa pohne, premiestni, odtlačí, pokrčí, prehne, buchne. Ceruzka v našich rukách zanecháva stopu na papieri. Chodidlá v snehu zaznamenávajú smer našej cesty. Sústreď sa, otvor oči a pozoruj.

Klobúk a kupola (MŠ, ZŠ 1. stupeň, 60 min.)
Deti vedia veľa o architektúre, poľahky si postavia skrýšu či dom z deky a stoličky. Neprekvapí ich ani dážď, lebo vedia, že každá stavba potrebuje čiapku, aby do nej nenapršalo. Tá naša má nie čiapku, ale priamo klobúk a nie malý, ale rovno 16 metrový. Že to nie je možné? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Voláme ho kupola a vyrobiť si ho zvládnete aj vy. Malú alebo veľkú ako svet, teda polosvet.

Selfie alebo autoPortrét (SŠ, ZŠ 2. stupeň, 60/90 min.)
Záujem o portrét existoval v každom období umenia. V minulosti bolo vlastniť svoju podobizeň skôr výsadou významných osobností. S príchodom fotografie sa zhotovenie portrétu stalo lacnejšie, prístupnejšie a rýchlejšie oproti technike portrétnej maľby. Od roku 2000 sa začal objavovať dnes už dobre známy pojem selfie. Aj keď maliarsky portrét a fenomén selfie delia stovky rokov, majú jednu vec spoločnú. Už v staroveku a stredoveku bola väčšina portrétnych malieb idealizovaná a nezakladala sa priamo na skutočnej podobe. Prečo sa na niektorých fotkách na seba nepodobáme? Aký je náš skutočný obraz? Dá sa vôbec zachytiť? A ak áno, koľko času nášho života by sme na to potrebovali.

Niečo je vo vzduchu (SŠ, ZŠ 2. stupeň, 60/90min.)
Internet, net alebo sieť sú pomenovania prenosového média pre rôzne informácie a služby. Bloky prenášaných dát v počítačovej sieti “tečú” pevnými sieťami ako medený drôt, koaxiálny kábel, optický kábel, ale aj bezdrôtovou Wi-Fi sieťou. Dnes sa veľká časť našich životov nachádza v online priestore. Skutočný svet sa dokázal scvrknúť do počítačov a telefónov ležiacich na písacom stole, odkiaľ môžme otvárať online dvere do knižníc, hudobných sál, aj obývačiek. Na Slovenku sme pripojení už 25 rokov. Mladá generácia sa s internetom pozná dôverne – veď spolu vyrastali. Ani hromženie našich dedov, že oni nesedeli pri počítači, ale behali po vonku, nezastaví prepojenie/pripojenie. Jedno je isté, internet sa stal každodennou sučastnosťou našich životov

Rozprávať architektúru (SŠ, ZŠ 2. stupeň, 60/90 min.)
Architekt Peter Zumthor raz napísal: „Všetci sme sa s architektúrou stretli ešte skôr, ako sme vôbec slovo architektúra poznali. Korene nášho vnímania architektúry ležia v našich ranných skúsenostiach s architektúrou: naša izba, náš dom, naše ulice, naše dediny, naše mesto, naša krajina, to všetko sme poznali skôr, nevedomky, a neskôr sme to porovnávali s krajinou, mestami a domami, ktoré k tým prvým časom pribudli.“ O architektúre vieme možno viac, ako sa odvážime povedať. Reč bude o forme, ale aj funkcii. Tieto pojmy sú s architektúrou až notoricky spojené. Stavba Behrensovej Synagógy by o tom vedela rozprávať svoje a aj chce. S novou fasádou aj funkciou vás zavedie aj do svojho šatníka, kde podobne ako v starých zabudnutých skriniach visia vedľa seba zvoňáky, mrkváče, šušťáky aj nohavice.

 

Stiahnite si celú brožúrku s programom pre školy – http://www.novasynagoga.sk/wp-content/uploads/2017/10/Nova-synagoga-Na-vlastne-oci.pdf