Chasidské piesne – More Chassidic Songs

 

Unikátna a dlhodobá umelecká spolupráca rabína a popredných osobností nášho hudobno-interpretačného umenia. Pozývame vypočuť si tradičné formy s netradičnými presahmi.

„Chasidské piesne sú cestou od veľmi starého k úplne novému, od folklóru k džezu, od hlbokej sakrálnosti k profánnej každodennosti, cestou zo svätyne synagógy na nádvorie pohanov. Z tej cesty vidieť pokojnú, takmer romantickú krajinu, ale aj úzkosť vzbudzujúce priepasti. Oddychujeme na vrcholoch hôr, unikáme z údolí tône smrti. Je to krásna a dobrodružná cesta.“
(Juraj Kušnierik o prvom CD Chasidské piesne v roku 2010)

koncert židovskej hudby
utorok 29. 5. 2018, 19.00 – južný balkón
vstupné 10,00 € / 7,00 € (študenti, seniori, nezamestnaní…)
predpredaj na tootoot.fm alebo polhodinu pred koncertom na mieste – kvôli obmedzenej kapacite balkónu odporúčame predpredaj!

Jozef Lupták – violončelo
Miloš Valent – husle, viola
Rabín Baruch Myers – klavír, spev
Boris Lenko – akordeón

Chasidské piesne sú hudobným i duchovným zážitkom, novým a fascinujúcim pohľadom na kultúru, ktorá dotvára pestrú mozaiku stredoeurópskeho regiónu, ktorého sme súčasťou. Nielen židovskej komunity ako takej, ale aj kultúry a sveta okolo nás.

Projekt bratislavského rabína Barucha Myersa a známych slovenských interpretov – violončelistu Jozefa Luptáka, akordeonistu Borisa Lenka a huslistu Miloša Valenta, ktorý vznikol v roku 2008. Medzičasom zaznel na viacerých významných podujatiach na Slovensku (festivaly Konvergencie a Pohoda), ale tiež v Čechách, v Taliansku, Švajčiarsku ako aj v USA. Nedávno vydali nový album, ktorý je pokračovaním pôvodného CD Chassidic Songs – s názvom More Chassidic Songs.

www.jozefluptak.com/projects/chassidic_songs.html