Slovutný pán prezident: Listy Jozefovi Tisovi / ZRUŠENÉ

 

Jediná nádej. Posledná záchrana. Dobrý otec. Aj takýmito slovami sa obracali mnohí slovenskí Židia vo svojich listoch na prezidenta vojnového Slovenského štátu Jozefa Tisa. Očakávali od neho záchranu, milosť, pomoc v ťažkých chvíľach, do ktorých sa dostali po vydaní rozsiahlych protižidovských zákonov. Listy začínali oslovením: „Slovutný pán prezident…“

Podujatie musíme (podobne ako všetky akcie v našom kultúrnom centre z dôvodu koronavírusu) zrušiť. Ospravedlňujeme sa a veríme, že to pomôže v spomalení šírenia vírusu. Budeme sa snažiť nájsť pre akciu nový termín.

– –

diskusia vydavateľstva Absynt s Madeline Vadkerty
štvrtok 19. 3. 2020, 18.00
vstupné dobrovoľné

Americká výskumníčka Madeline Vadkerty objavila v Slovenskom národnom archíve plné škatule takýchto listov a rozhodla sa pátrať po ďalších osudoch ich pisateľov. Tieto malé dejiny spracovala v knihe Slovutný pán prezident s podtitulom Listy Tisovi o židovskej otázke 1939 – 1944.

„Madeline Vadkerty posunula naše vnímanie a poznávanie procesu holokaustu do novej, u nás dodnes takmer neznámej roviny. Výsledky jej práce patria do kategórie tzv. malých dejín. To znamená, že sa nevenuje problematike holokaustu na Slovensku len v jeho „horných poschodiach“, teda na úrovni oficiálnej vládnej politiky, ale sleduje individuálne osudy a pohnútky jednotlivcov, ktorí sa listami obracali na prezidenta Jozefa Tisa, aby ich oslobodil, teda, aby im udelil výnimku spod krutých dôsledkov protižidovského zákonodarstva.“ (Ivan Kamenec, historik)

Aké osudy postretli pisateľov týchto listov? O čo ho v nich žiadali? A kto vôbec mohol získať výnimku? Madeline Vadkerty nám odkrýva tragické príbehy a popritom nás sprevádza aj svojím výskumom, a tak sa celkom prirodzene stávame svedkami otvárania nezahojených bolestivých rán našej nedávnej histórie.

Madeline Vadkerty na fotke Andreja Bána.