Umenie je zbytočné, a preto pre naše potreby úplne zásadné.