1789 
V meste Žilina mohli žiť len dve židovské rodiny: Hispaniolovcov a Wixovcov.

1850
Vznikla židovská modlitebňa a škola.

1851
Súpis židov v Žiline zaznamenal 260 osôb. Začínajú sa viesť židovské matriky.
Rabínom bol Jozef Grünbaum.

1850 – 1880
Židovská komunita prosperuje a pre mesto nadobúda rastúci hospodársky význam.

1870 – 1911
Výstavba železníc a výhodná poloha mesta vedú k zakladaniu významných priemyselných podnikov (Súkenka, Hungária, Továreň na celulózu) a peňažných ústavov, vznikajú firmy Natana Zelinku, Bartolomeja Scheera a iných.

1872
V mestskom zastupiteľstve sú ako najväčší platcovia daní Leopold Popper, Jakub Rosenfeld, Gabriel Spanyol a ďalší.

1888
Židovská náboženská obec v Žiline odsúhlasila svoje stanovy predsedom sa stáva Ignác Rosenfeld.

1903
V Žiline sa koná priemyselná výstava Horného Uhorska.

1912
Ortodoxní židia v meste zakladajú modlitebný spolok Adath Jescharim.

1918
Dochádza k násilnostiam a útokom voči židovskému obyvateľstvu.

1919
Vznik politickej strany Poale Zion v Žiline.
Z 25 advokátov v meste bolo 20 židov, z 12 lekárov sú 10 židia.

1921 – 1939
Hugo Spanyol a Ignác Spierer sú členmi mestského zastupiteľstva.
Dochádza k rožštiepeniu židovskej obce. Predsedom ortodoxnej obce bol v rokoch 1923 – 1939 Samuel Schlesinger, predsedom neologickej obce bol v rokoch 1923 – 1936 Ignác Spierer.

1921
V meste žije 1680 židov (14% obyvateľstva).

1927
Hugo Spanyol sa stáva prvým námestníkom starostu.
Slávnostné vysvätenie ortodoxnej modlitebne.

1928
Súťaž na stavbu neologickej synagógy vyhráva nemecký architekt Peter Behrens, zúčastnili sa aj J. Hoffmann a domáci M. M. Scheer.

Buy Bridesmaid dresses NZ at discount price at Topbridal.co.nz

1929 – 1931
Výstavba neologickej synagógy podľa víťazného návrhu od Petra Behrensa (stavitelia: bratia Novákovci, Žigo Wertheimer). Stavba presiahla význam mesta, stala sa jednou z najpozoruhodnejších architektonických pamiatok európskeho moderného hnutia na Slovensku.
V roku 1930 v Žiline žije 2500 židov.

1938
Do mesta prichádzajú židovskí utečenci z Nemecka a Rakúska. Objavujú sa prvé protižidovské výstrelky.
6. októbra je v Žiline vyhlásená autonómia Slovenska.

1939
14. marca bol vyhlásený Slovenský štát.
Postavenie židov na Slovensku sa dramaticky zhoršuje. Začínajú vznikať nariadenia, zákony a vyhlášky, ktoré postupne zbavujú židov občianskych a hospodárskych práv.
Z 756 obchodníkov je 424 židovských.

1941 – 1942
9. 9. 1941 vstupuje do platnosti vládne nariadenie č. 198/1941 Zb. „o právnom postavení židov“, tzv. Židovský kódex, ten so svojimi 270 paragrafmi predstavoval najrozsiahlejšiu protižidovskú právnu normu v Európe.
V Žiline bolo zlikvidovaných 414 židovských podnikov a ďalšie boli arizované; 247 židovských domov prešlo do vlastníctva štátu; židovskí zamestnanci sú vyhadzovaní z práce.
Po dočasnom ukončení deportácií v októbri 1942 zostalo na Slovensku okolo 24 000 židov, počet žilinských sa odhaduje na tisíc.

1940
K 1. januáru prepustilo mesto svojich židovských zamestnancov, židovskí žiaci boli počas roka vyhodení zo škôl.
Vzniká okresná komisia pre arizáciu.

1942
21. marca začalo fungovať Žilinské koncentračné stredisko (jedno z piatich na Slovensku). Zo Žiliny bolo do konca roka vypravených 19 transportov (18 223 slovenských židov). Celkovo bolo v roku 1942 vyvezených zo Slovenska takmer 58 000 židov, prežilo 282. Do transportov si židia mohli vziať len 50 kg na osobu a ich hnuteľnosti sa rozpredali na dražbách. 24. októbra koncentračné stredisko v Žiline zrušili.

1944
29. august – Slovenské národné povstanie.
Od 13. septembra začali zo Žiliny transportovať všetkých židov, ktorí v meste zostali.

1945
30. apríl – oslobodenie Žiliny.
Podľa zoznamu, ktorý zhotovil Haim Gordon zahynulo počas holokaustu 2668 žilinských židov.
Prvá povojnová valná hromada Židovskej náboženskej obce sa koná 5. júla 1945. „Musíme všetko znova vybudovať,“ zdôrazňuje tajomník obce Šimon Goldenberg.
Obec má asi 100 členov, židovské náboženstvo vyznáva asi 500 ľudí.
Počet židovských navrátilcov do mesta je 551.

1945 – 1949
Dochádza k zlúčeniu neologickej a ortodoxnej obce.
Židia z mesta odchádzajú do zahraničia.
Na valnej hromade náboženskej obce sa v januári 1949 zúčastnilo len 26 členov.

1952
Je odhalený pamätník žilinským obetiam holokaustu v obradnej sieni cintorína.

1957
Za údajnú spoluprácu s izraelským veľvyslanectvom je odsúdený Pavel Sendrei s manželkou.

1968
Začína sa posledná veľká vlna vysťahovalectva židov zo Žiliny.

1969 – 1989
Činnosť obce značne ochabla. Podľa správy ONV má len prestárlych členov, jediným záujmom ktorých je pochovávanie na židovskom cintoríne.

1989 – …
Činnosť Židovskej náboženskej obce sa aktivizuje. Prvoradou úlohou je oprava objektov, vo veľmi zlom stave bol cintorín aj modlitebňa na Dlabačovej ulici. Riešiť sa musia zložité právne problémy.
Židovská náboženská obec v Žiline má asi 50 členov (s priemerným vekom okolo 65 rokov).

2009
Vo vydavateľstve Edis vychádza kniha Židia v Žiline od autorov: Peter Frankl a Pavel Frankl, má 503 strán. Z nej pochádzajú aj tieto dátumy, udalosti a informácie.