Darcovia aj firmy so širšími spoločenskými záujmami v oblasti kultúry na Slovensku existujú!

“Za ideálny spôsob financovania rekonštrukcie považujeme spojenie verejných zdrojov a firemného sponzoringu s individuálnym darcovstvom.” To sme povedali na začiatku našej iniciatívy a dnes, keď sme takmer na konci, už vieme, že súkromné spoločnosti aj individuálni darcovia so záujmami smerovanými do oblasti kultúry a umenia na Slovensku naozaj existujú a nie je ich málo. Ak ešte nie ste medzi nimi, podporte nás – najľahšie online na našej darcovskej stránke www.novasynagoga.sk/zbierka. Práve malé dary sa ukázali ako najdôležitejšie – prichádzali pravidelne a vtedy, keď sme ich potrebovali. Ďakujeme!

Od marca 2011 sme tak postupne skladali viac ako milión-eurovú investíciu, čo sa zdalo nepredstaviteľné. Súčasne sme žiadali o granty z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, z nórskych fondov i EÚ, podporovala nás aj židovská obec, oslovovali sme sponzorov, stavebné firmy a výrobcov stavebných materiálov, veľa vecí sme urobili dobrovoľnícky (najmä práca mnohých projektantov), výrazne nám pomohlo aj Mesto Žilina. Spomedzi desiatok sponzorov nás doposiaľ najväčšou čiastkou podporili P&P Počítače a programovanie (generálny partner rekonštrukcie 2014 – 2016) a Nadácia Kia Motors Slovakia (hlavný partner), pridali sa ďalšie firmy, ktoré nájdete nižšie na tejto stránke. Všetkým ďakujeme, je za nami po siedmich rokov vidieť kus roboty.

Do úplného finále nám chýba posledných pár desaťtisíc eur na bočné prístavby a dvor medzi Centrom voľného času a Synagógou. Podarilo sa to! Komunita, v ktorej je dnes viac než tritisíc ľudí, darcov, podporovateľov, spolupracovníkov ale aj prvých návštevníkov, je najlepším výsledkom nášho snaženia. Nielen rekonštrukcie, ale aj budúceho fungovania, ktoré tiež nebude lacné. Poskladali sme sa.

2%

Dve percentá nám vôbec nie sú na dve veci! Práve naopak – veľmi ich potrebujeme. Do celkového dokončenia rekonštrukcie Synagógy zostáva posledných pár mesiacov. Od mája 2017 sme otvorení a tak vaša podpora pomôže aj výstavám, festivalom, koncertom, diskusiám a ďalším kultúrnym podujatiam, ktoré našli svoje miesto pod kupolou. A samozrejme pomôže nám zrekonštruovanú pamiatku prevádzkovať, vykurovať a svietiť, čo tiež nevieme ako zaplatiť.

Poďte do toho s nami.

Generálny partner

nahlad

Generálny partner

Screen Shot 2015-01-19 at 17.39.07

Hlavní partneri

Grantová podpora rekonštrukcie

Partneri a podporovatelia rekonštrukcie

Odborná spolupráca

Na projektovej dokumentácii rekonštrukcie synagógy sponzorsky pomohli

Pri zbierke pomohli