Darcovia aj firmy so širšími spoločenskými záujmami v oblasti kultúry na Slovensku existujú!

“Za ideálny spôsob financovania rekonštrukcie považujeme spojenie verejných zdrojov a firemného sponzoringu s individuálnym darcovstvom.” To sme povedali na začiatku našej iniciatívy a dnes už vieme, že súkromné spoločnosti aj individuálni darcovia so záujmami smerovanými do oblasti kultúry a umenia na Slovensku naozaj existujú a nie je ich málo. Ak chcete byť medzi nimi, podporte nás vo verejnej zbierke – najľahšie online na našej darcovskej stránke www.novasynagoga.sk/zbierka. Práve dary vo verejnej zbierke sa ukázali ako najdôležitejšie. Možno nepredstavujú najväčšiu sumu, ale prichádzajú pravidelne a vtedy, keď ich potrebujeme. Ďakujeme!

Od marca 2011 tak postupne skladáme milión-eurovú investíciu, čo sa zdalo nepredstaviteľné. Žiadame o granty z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, podporuje nás aj židovská obec, oslovujeme sponzorov, stavebné firmy a výrobcov stavebných materiálov, veľa vecí sa snažíme urobiť dobrovoľnícky (najmä práca mnohých projektantov), nefinančne nám pomáha aj Mesto Žilina. Spomedzi desiatok sponzorov nás doposiaľ najväčšou čiastkou podporili P&P Počítače a programovanie (generálny partner rekonštrukcie 2014 – 2016) a Kia Motors Slovakia (hlavný partner), pridali sa ďalšie firmy, ktoré nájdete nižšie na tejto stránke. Všetkým ďakujeme, je za nami po piatich rokoch väčšia polovica.

Na štrukturálne fondy EÚ nedosiahneme – ako mimovládna organizácia sme neoprávnení žiadatelia. Podarilo sa ale získať tri menšie EÚ granty na cezhraničnú spoluprácu, vďaka ktorým sme sa tiež posunuli vpred. Do úvahy prichádzali Granty EHP (tzv. nórske fondy), a čakali sme tri roky, kým v jeseni 2014 konečne prišla zázračná správa a získali sme vyše 300-tisíc eur, vďaka ktorým sme začali v roku 2015 (po dlho verejnom obstarávaní) reštaurovať fasádu aj vnútorné omietky. A koncom roka 2015 sme získali dodatočnú podporu z rovnakého zdroja vo výške takmer 200-tisíc eur, vďaka čomu sa do konca roka 2016 podarí nielen reštaurovanie, ale aj ostatné chýbajúce časti rekonštrukcie. A do úplného finále nám chýba posledných 100-tisíc eur. Podarí sa to! Komunita okolo synagógy, v ktorej je dnes viac než dvetisíc ľudí, darcov, podporovateľov, spolupracovníkov ale aj prvých návštevníkov, je toho zárukou. A nielen rekonštrukcie, ale aj budúceho fungovania, ktoré tiež nebude lacné. Poskladáme sa.

2%

Dve percentá nám vôbec nie sú na dve veci! Práve naopak – veľmi ich potrebujeme. Do celkového dokončenia rekonštrukcie synagógy zostáva už len ročná cesta a hoci sa nám podarilo získať veľkú podporu z nórskych fondov, musíme ich spolufinancovať viac než 50-tisícmi eurami a práve na to by sme radi použili vaše dve percentá. Za každé euro zo zbierky alebo z dvoch percent tak získame deväť z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska a to je dobrý kurz – taký žiadna banka neponúka! Máme teda reálnu šancu, že do konca roka 2016 bude celá rekonštrukcia hotová.

Poďte do toho s nami.

Verejná zbierka

Zbierku sme vyhlásili v júni 2012 a doteraz už suma darovaná ľuďmi a menšími firmami prekročila 100-tisíc eur. Ďakujeme – a pokračujeme, ciele sú väčšie a stále sa môžete pridať, najlepšie na www.novasynagoga.sk/zbierka, kde prispejete najjednoduchšie online platbou. Vďaka!

Verejná zbierka je schválená Ministerstvom vnútra SR pod číslom číslom SVS-OVS3-2016/020160.

Viac o verejnej zbierke

Generálny partner

nahlad

Generálny partner

Screen Shot 2015-01-19 at 17.39.07

Hlavní partneri

Grantová podpora rekonštrukcie

Partneri a podporovatelia rekonštrukcie

Odborná spolupráca

Na projektovej dokumentácii rekonštrukcie synagógy sponzorsky pomohli

Pri zbierke pomohli