Globálna kontrola a cenzúra (Dáta:Demokracia)

 

James Bridle – “Drone Shadow” (© ZKM | Karlsruhe 2015, Photo Anatole Serexhe)

 

Poznanie predstavuje moc. To platí predovšetkým v ére prevládajúcej digitálnej komunikácie, kedy informácie a dáta na internete podliehajú nekontrolovateľnému sledovaniu a môžu byť ľahko manipulované. Ak kedysi predstavovali digitálne komunikačné prostriedky novú nádej demokratickej spolupráce, v poslednej dobe sa stali ideálnym nástrojom na kontrolovanie a ovplyvňovanie miliárd ľudí.

Knowledge is power. This applies particularly to the currently dominant digital culture, because all the information on the World Wide Web can be surveilled and manipulated. Digital forms of communication have until now been seen as a hope for increased democratic participation. Recently however, they have been converted and perverted into ideal door-openers for the perfect surveillance and control of billions of people.

Výstava / Exhibition, Nová synagóga Žilina
14. 10. – 6. 12. 2017
Kurátori / Curators: Bernhard Serexhe, Lívia Nolasco-Rózsás
Vernisáž / Opening: 13. 10. 2017, 18.00.
Súčasťou otvorenia bude komentovaná prehliadka s kurátorom Bernhardom Serexhe a audiovizuálne performance združenia Kolektiv. / Exhibition opening will include a guiged tour with the curator Bernhard Serexhe and the audiovisual performance by Kolektiv.

Výstava skúma nezastaviteľný prienik kontroly a cenzúry do nášho každodenného života. Spolupracovali na nej umelci, aktivisti, novinári a vedci z viac ako dvadsiatich krajín sveta a vznikla v partnerstve Centra pre umenie a médiá ZKM Karslruhe v spolupráci s pracovnou skupinou Netzpolitik Inštitútu politických vied Univerzity Karla Ruprechta v Heidelbergu a s Centrom pre aplikované bezpečnostné technológie Technickej univerzity v Karlsruhe. Ďalšími dôležitými partnermi sú Reportéri bez hraníc, Chaos Computer Club a platforma netzpolitik.org. Výstavu na Slovensko prináša Goethe-Institut Bratislava a Nová synagóga Žilina s podporou Fondu na podporu umenia a Nadácie ESET.

The exhibition “Global Control and Censorship” investigates the inexorable penetration of surveillance and censorship into our everyday lives. It is based on partnership with ZKM | Zentrum für Kunst und Medien (Center for Art and Media) Karlsruhe and is realized in collaboration with the Arbeitsgruppe Netzpolitik [Internet Governance Group] at the Institute of Political Science of Heidelberg University and the Kompetenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnologie (KASTEL) (Center of Excellence for Applied Security Technology] at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Other important partners in this endeavor are Reporters Without Borders, the Chaos Computer Club e.V. (CCC), and netzpolitik.org. The exhibition is realized by the Goethe-Institut Bratislava and Nová synagóga in Žilina.

Vystavujúci umelci / Participating artists:
Aaajiao (Xu Wenkai), Hamra Abbas, Selma Alaçam, Halil Altındere, Daniel G. Andújar, Osman Bozkurt, James Bridle, Alice Cavoukdjian dite Galli, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Hasan Elahi, Michael Grudziecki, KASTEL / KIT, Jonathon Keats, Frédéric Krauke, Jaroslav Kyša, Marc Lee, Tomáš Libertíny, Virginia Mastrogiannaki, Erik Mátrai, Gerardo Nolasco, Chris Oakley, Ruben Pater, Dan Perjovschi, Axel Philipp, Ma Qiusha, Oliver Ressler, Bernhard Serexhe, Christian Sievers, Kota Takeuchi, Wilko Thiele, Ivar Veermäe, Alex Wenger & Max-Gerd Retzlaff

Organizačný tím / Production Team:
Ivana Rumanová, Dušan Dobiaš, Ján Gašparovič, Erik Bartoš, Nienke Voorintholt, Lucia Gašparovičová, Juraj Gábor, Ints Plavnieks, Elias Rössel… a celý tím Truc sphérique / and the team of Truc sphérique.

Eric Mátrai – “Turul”

Marc Lee – “Me”

Ruben Pater – “Drone Silhouettes”

Chris Oatley – “The Catalogue”

– –

Fotoreport z vernisáže 13. 10. 2017 nájdete na Flickr.com/NovaSynagoga.