Dana Tomečková: Dočasná hmota

 

Na ďalšie dva mesiace hostíme v Žiline na rezidenčnom pobyte v našom programe Sngg studio Danu Tomečkovú.

rezidenčný pobyt v Sngg studio, marec – apríl 2020
prezentácia presunutá z marca na sobotu 25. 4. 2020, 15.00

Dana Tomečková (1986, Bratislava) študovala šperk na VŠVU v Bratislave, pracuje s objektom a inštaláciou. Zaujímajú ju efemérne fenomény, ktoré sa dajú ťažko zachytiť, ale ľahko pocítiť. Plnosť, prázdno, napätie, nestálosť. Všíma si priestor a jeho vzťah s telom, vrátane tela ako vlastného priestoru. Krehkosť, pnutie. Zaoberá sa nestabilným charakterom reality, jej nepolapiteľnosťou. Reaguje na ňu vytrvalosťou a pomalosťou. Používa materiály, nad ktorými nemožno mať úplnú kontrolu. Rada prepája malé deje a veľké udalosti, každodennosť a vesmír.

“Počas rezidencie v Sngg studio si budem všímať čas prostredníctvom materiálu – jeho plynutie, ohraničenie, koniec a koniec konca. Miznú veci okolo nás alebo sa vždy “len” menia? Ostáva tu všetko? Hmota je energia formovaná nehmotnými zákonitosťami. Tie sa vyvíjajú, nie sú nemenné. Hmota sa stále vyvíja. Aj my sme hmota. Zaujíma ma ako a kam tento vývoj môže dospieť. Neurčité je neuzavreté – je v ňom neustály priebeh, pokračovanie. O objektoch, ktoré vytváram, preto rozmýšľam ako o skici, nie definitíve. Zmena sa deje stále, avšak často v tak pomalom tempe, že ju nevieme uvidieť. Skúmať budem akým spôsobom si čas uvedomujeme, kedy o ňom vieme. Ako ho chytáme, zadržiavame, naťahujeme.”

Open Sngg studio v sobotu 25. 4. 2020, 15.00
Stretnutie a olovrant s Danou Tomečkovou a kozmológom Atom Karakçim

“V mojej tvorbe sa opakovane vraciam k téme dočasnosti – cez krehkosť, premenlivosť a nestabilnosť. Všímam si ju cez objekty a ich materialitu, ale aj samotný priestor a jeho povahu. Snažím sa byť si vedomá jeho váhy a pnutia. Ako keď niekto povie: “Niečo je vo vzduchu.”

Na stretnutí priblížim svoju tvorbu, viac ako cez prezentáciu v powerpointe to bude cez pýtanie sa otázok, nevedenie a hľadanie. Hosťom bude môj priateľ a kozmológ Ata Karakçi. S Atom sme spolu počas jedného roka v Osle zdieľali kuchyňu na internáte a záujem o vesmír. Naše priateľstvo sa tak začalo cez niečo, čo voláme Cosmo Sunday: v nedeľu som pripravila raňajky a pýtala sa (veľmi jednoducho, nepoučene, ale odhodlane) na to, či naozaj existuje prázdno, alebo je priestor vždy plný? Končí pohár, z ktorého pijem, svojou hranou?

Cosmo Sunday sme sa rozhodli preniesť pod kupolu synagógy a otvoriť ju pre všetkých, v neformálnom duchu, s olovrantom namiesto raňajok. Je to dopriatie si spoločného času i priestoru, hľadanie právd pokiaľ ich dovidíme, prepájanie umenia a vedy, malých vecí “vo vzduchu” a veľkých “tam vonku”, ktoré stoja tak blízko pri sebe.”

Ata Karakçı (1980, Ödemiş) je držiteľom doktorátu z fyziky so špecializáciou na kozmológiu. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú kozmológiu pred Veľkým treskom, povahu časopriestoru, multiverzum a základy kvantovej mechaniky. Žije a pracuje v nórskom Osle.

Dana Tomečková