Dana Tomečková: Dočasná hmota

 

Na dva mesiace hostíme na rezidenčnom pobyte v našom programe Sngg studio Danu Tomečkovú – kvôli koronakríze sa jej tvorba po úvode v Žiline presunula do domácej karantény v Bratislave.

rezidenčný pobyt v Sngg studio, marec – apríl 2020
online artist talk a prezentácia v stredu 29. 4. 2020, 20.00 na Youtube
tvorbu môžete podporiť dobrovoľným vstupným na tootoot.fm

Dana Tomečková (1986, Bratislava) študovala šperk na VŠVU v Bratislave, pracuje s objektom a inštaláciou. Zaujímajú ju efemérne fenomény, ktoré sa dajú ťažko zachytiť, ale ľahko pocítiť. Plnosť, prázdno, napätie, nestálosť. Všíma si priestor a jeho vzťah s telom, vrátane tela ako vlastného priestoru. Krehkosť, pnutie. Zaoberá sa nestabilným charakterom reality, jej nepolapiteľnosťou. Reaguje na ňu vytrvalosťou a pomalosťou. Používa materiály, nad ktorými nemožno mať úplnú kontrolu. Rada prepája malé deje a veľké udalosti, každodennosť a vesmír.

“Počas rezidencie v Sngg studio si budem všímať čas prostredníctvom materiálu – jeho plynutie, ohraničenie, koniec a koniec konca. Miznú veci okolo nás alebo sa vždy “len” menia? Ostáva tu všetko? Hmota je energia formovaná nehmotnými zákonitosťami. Tie sa vyvíjajú, nie sú nemenné. Hmota sa stále vyvíja. Aj my sme hmota. Zaujíma ma ako a kam tento vývoj môže dospieť. Neurčité je neuzavreté – je v ňom neustály priebeh, pokračovanie. O objektoch, ktoré vytváram, preto rozmýšľam ako o skici, nie definitíve. Zmena sa deje stále, avšak často v tak pomalom tempe, že ju nevieme uvidieť. Skúmať budem akým spôsobom si čas uvedomujeme, kedy o ňom vieme. Ako ho chytáme, zadržiavame, naťahujeme.”

Dana Tomečková