Poznanie predstavuje moc. Predovšetkým pre toho, kto ovláda tok informácií. Digitalizácia a zosieťovanie v infosfére umožnili prepojenie ľudí na celom svete. Každý deň sú generované a presúvané miliardy obsahov a dát. No ešte pred tým, ako sa tieto obsahy dostanú k svojim príjemcom, sú zachytené súkromnými spoločnosťami alebo vládnymi agentúrami, skontrolované, a až potom využité na žiadaný účel. Globálne firmy vytvárajú obrovské zisky tým, že vyťažujú dáta svojich používateľov, čím zneužívajú ich individuálnu a sociálnu závislosť. Vládne agentúry zase odôvodňujú svoje čoraz dokonalejšie a expanzívnejšie zhromažďovanie dát diskutabilným argumentom o národnej bezpečnosti. Nestalo sa to, že sme vydaní napospas všemocným autoritám kontroly a cenzúry našou conditio humana, základnou podmienkou našej kultúry a existencie? Výstava Globálna kontrola a cenzúra, ktorú sme otvorili 13. 10. 2017, skúma nezastaviteľný prienik kontroly a cenzúry do nášho každodenného života. Obsahuje diela umelcov a aktivistov z dvadsiatich krajín a prvýkrát bola uvedená v Centre pre umenie a médiá ZKM Karslruhe. Na Slovensko ju prinášame spolu s Goethe-Institut Bratislava a vidieť ju môžete do 6. 12. 2017.

 

Aktuálne otváracie dni a hodiny Novej synagógy sú od utorka do soboty, 12.00 – 19.00 a vstupné je dobrovoľné.

– –

Výnimkou sú dni, kedy sa konajú kultúrne podujatia, ktoré potrebujú technickú prípravu alebo dni, kedy inštalujeme nové výstavy. Aj v týchto dňoch vám radi otvoríme,  len zavolajte vopred na 0907137145.

– –

Galéria Plusmínusnula je otvorená v pracovné dni od 12.00 do 17.00.

– –

Program dalších akcií nájdete v sekcii Program. Všetko, čo sa u nás udialo, nájdete na fotkách na Flickr.com/NovaSynagoga, aktuálne dianie vždy aj na Facebook.com/NovaSynagoga.

Projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu

nahlad

Generálny partner

 

Screen Shot 2015-01-19 at 17.39.07

 

Hlavní partneri

Grantová podpora rekonštrukcie

Partneri a podporovatelia rekonštrukcie

Odborná spolupráca

Na projektovej dokumentácii rekonštrukcie synagógy sponzorsky pomohli